Προσθήκη επεξηγήσεις, λεζάντες ή γραμμές σε ένα γραφικό SmartArt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt, ενδέχεται να θέλετε να προσθέστε επεξηγηματικό κείμενο ή το σημείο κάτι στο γραφικό SmartArt. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, είτε προσθέτοντας ένα σχήμα λεζάντα ή επεξήγηση, ή μια γραμμή με αιχμής βέλους.

Προσθήκη ενός σχήματος λεζάντα ή επεξήγηση

Ποιο πρόγραμμα 2007 Office release χρησιμοποιείτε;

Προσθήκη γραμμής με αιχμής βέλους

Excel

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή υπολογιστικό φύλλο που περιέχει το γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε μια λεζάντα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Εισαγωγή' στο Excel

 3. Στην περιοχή επεξηγήσεις, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε και να τοποθετήσετε το σχήμα.

 4. Για να εισαγάγετε κείμενο, πληκτρολογήστε το σχήμα.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα σχήματος.

  • Για να διαγράψετε αργότερα αυτό το σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή το περίγραμμά του και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια που περιέχει το γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε μια λεζάντα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχέδιο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Κεντρική' του PowerPoint

 3. Στην περιοχή επεξηγήσεις, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε και να τοποθετήσετε το σχήμα.

 4. Για να εισαγάγετε κείμενο, πληκτρολογήστε το σχήμα.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα σχήματος.

  • Για να διαγράψετε αργότερα αυτό το σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή το περίγραμμά του και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφο που περιέχει το γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε μια λεζάντα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Εισαγωγή στο Word'

 3. Στην περιοχή επεξηγήσεις, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε και να τοποθετήσετε το σχήμα.

 4. Για να εισαγάγετε κείμενο, πληκτρολογήστε το σχήμα.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα σχήματος.

  • Για να διαγράψετε αργότερα αυτό το σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή το περίγραμμά του και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη γραμμής με αιχμής βέλους

Ποιο πρόγραμμα 2007 Office release χρησιμοποιείτε;

Excel

Excel

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή υπολογιστικό φύλλο που περιέχει το γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή με αιχμή βέλους.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Εισαγωγή' στο Excel

 3. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε και να τοποθετήσετε τη γραμμή.

  Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε τη γραμμή.

 4. Για να προσθέσετε μια αιχμή βέλους, επιλέξτε τη γραμμή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

 5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βέλη και κατόπιν επιλέξτε το στυλ βέλους που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ βέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα βέλη και κατόπιν κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα, πάχος, στυλ, ή το εφέ της γραμμής σας.

  • Για να διαγράψετε αργότερα στη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια που περιέχει το γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή με αιχμή βέλους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχέδιο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Κεντρική' του PowerPoint

 3. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε και να τοποθετήσετε τη γραμμή.

  Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε τη γραμμή.

 4. Για να προσθέσετε μια αιχμή βέλους, επιλέξτε τη γραμμή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

 5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βέλη και κατόπιν επιλέξτε το στυλ βέλους που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ βέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα βέλη και κατόπιν κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα, πάχος, στυλ, ή το εφέ της γραμμής σας.

  • Για να διαγράψετε αργότερα στη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφο που περιέχει το γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Εισαγωγή στο Word'

 3. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε και να τοποθετήσετε τη γραμμή.

  Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε τη γραμμή.

  Για να περιορίσετε τη γραμμή σε γωνία 15 μοιρών από το σημείο εκκίνησής της, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε.

 4. Για να προσθέσετε μια αιχμή βέλους, επιλέξτε τη γραμμή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εργαλεία σχεδίασης, Μορφή

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή.

 5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βέλη και κατόπιν επιλέξτε το στυλ βέλους που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ βέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα βέλη και κατόπιν κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα, πάχος, στυλ, ή το εφέ της γραμμής σας.

  • Για να διαγράψετε αργότερα στη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×