Προσθήκη, επεξεργασία, εύρεση και διαγραφή γραμμών χρησιμοποιώντας μια φόρμα δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν μια γραμμή δεδομένων είναι πολύ μεγάλο πλάτος και απαιτεί επαναλαμβανόμενη οριζόντια κύλιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα δεδομένων για την προσθήκη, επεξεργασία, εύρεση και διαγραφή γραμμών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε σχετικά με τις φόρμες δεδομένων

Δημιουργία φόρμας δεδομένων

Χρήση φόρμας δεδομένων

Κλείσιμο φόρμας δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τις φόρμες δεδομένων

Μια φόρμα δεδομένων παρέχει ένα βολικό τρόπο εισαγωγής ή εμφάνισης μιας πλήρους σειράς πληροφοριών σε μια περιοχή ή έναν πίνακα, χωρίς να απαιτείται οριζόντια κύλιση. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι, χρησιμοποιώντας μια φόρμα δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα πιο εύκολα, σε αντίθεση με τη διαδικασία μετακίνησης από στήλη σε στήλη, όταν έχετε περισσότερες από μία στήλες δεδομένων που είναι δυνατό να προβληθούν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε μια φόρμα δεδομένων, όταν μια απλή φόρμα πλαισίων κειμένου που περιέχει τις επικεφαλίδες των στηλών ως ετικέτες επαρκεί και δεν χρειάζεστε λεπτομερείς ή προσαρμοσμένες δυνατότητες φόρμας, όπως ένα πλαίσιο λίστας ή ένα κουμπί αυξομείωσης.

Παράδειγμα μιας τυπικής φόρμας δεδομένων

Το Microsoft Office Excel να δημιουργήσετε αυτόματα μια ενσωματωμένη φόρμα δεδομένων για το περιοχή ή πίνακας. Η φόρμα δεδομένων εμφανίζει όλες οι κεφαλίδες στηλών ως ετικέτες σε ένα μεμονωμένο παράθυρο διαλόγου. Κάθε ετικέτα περιλαμβάνει ένα παρακείμενο κενό πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα για κάθε στήλη, έως 32 στήλες. Σε μια φόρμα δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε νέων γραμμών, γραμμών, μεταβαίνοντας εύρεση ή (με βάση τα περιεχόμενα του κελιού) ενημέρωση γραμμών και διαγραφή γραμμών. Εάν ένα κελί περιέχει ένα τύπος, το αποτέλεσμα του τύπου εμφανίζεται στη φόρμα δεδομένων, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο χρησιμοποιώντας τη φόρμα δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε μια φόρμα δεδομένων. Επιπλέον, επειδή μια φόρμα δεδομένων είναι ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή στο Excel εκτύπωσης ή το κουμπί " Εκτύπωση " μέχρι να κλείσετε τη φόρμα δεδομένων. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Print Screen των Windows για να κάνετε μια εικόνα της φόρμας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το Ζωγραφική της Microsoft ή κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα της Βοήθειας, Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του ενεργού παραθύρου ή οθόνης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία φόρμας δεδομένων

 1. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε μια κεφαλίδα στήλης σε κάθε στήλη σε μια περιοχή ή πίνακα. Το Excel χρησιμοποιεί αυτές τις κεφαλίδες στηλών για να δημιουργήσει ετικέτες για κάθε πεδίο στη φόρμα.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενές γραμμές στην περιοχή των δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην περιοχή ή τον πίνακα όπου θέλετε να προσθέσετε τη φόρμα.

 3. Για να προσθέσετε το κουμπί φόρμα Κουμπί ελέγχου φόρμας στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από τη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες εντολές.

  2. Στο πλαίσιο Επιλογή εντολών από, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι εντολές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί φόρμα Κουμπί ελέγχου φόρμας από τη λίστα.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί φόρμα Κουμπί ελέγχου φόρμας .

Μπορώ να δω ένα μήνυμα που αναφέρει ότι "υπερβολικά πολλά πεδία στη φόρμα δεδομένων"

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα δεδομένων μόνο από μια περιοχή ή πίνακα με 32 στήλες ή λιγότερες. Εάν μπορείτε, περιορίστε τον αριθμό των στηλών.

Αρχή της σελίδας

Χρήση φόρμας δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα δεδομένων για να προσθέσετε, να βρείτε, να αλλάξετε και να διαγράψετε γραμμές σε μια περιοχή ή πίνακα.

Προσθήκη νέας γραμμής δεδομένων

 1. Στη φόρμα δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα για τη νέα γραμμή.

  Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο στη γραμμή, πιέστε το πλήκτρο Tab. Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο πεδίο, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 3. Αφού ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των δεδομένων, πιέστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε τη γραμμή στο κάτω μέρος της περιοχής ή του πίνακα.

  Μπορώ να δω ένα μήνυμα ότι κράτη μέλη "δεν είναι δυνατό να επεκτείνουν λίστας ή βάσης δεδομένων"

  Εάν προσθέσετε μια γραμμή σε έναν πίνακα ή περιοχή χρησιμοποιώντας μια φόρμα δεδομένων, το Excel την επεκτείνει προς τα κάτω. Εάν η επέκταση του πίνακα αντικαθιστά υπάρχοντα δεδομένα, το Excel εμφανίζει το μήνυμα Δεν είναι δυνατή η επέκταση του πίνακα ή της βάσης δεδομένων. Αναδιατάξτε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας έτσι ώστε η περιοχή ή ο πίνακας να μπορούν να επεκταθούν προς τα κάτω από την τελευταία γραμμή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν πιέσετε το πλήκτρο Enter, μπορείτε να αναιρέσετε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνατε κάνοντας κλικ στο στοιχείο Αποκατάσταση. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει στα πεδία θα απορριφθούν.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση γραμμή μέσω περιήγησης

Κάντε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Για να μετακινείστε στις γραμμές ανά μία γραμμή κάθε φορά, χρησιμοποιήστε τα βέλη της γραμμής κύλισης στη φόρμα δεδομένων.

 • Για να μετακινείστε ανά 10 γραμμές κάθε φορά, κάντε κλικ στη γραμμή κύλισης, στην περιοχή ανάμεσα στα βέλη.

 • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη γραμμή στην περιοχή ή τον πίνακα, κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση επομένου

 • Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη γραμμή στην περιοχή ή τον πίνακα, κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση προηγούμενου

Αρχή της σελίδας

Εύρεση γραμμής μέσω εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης

 1. Επιλέξτε Κριτήρια και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια σύγκρισης στη φόρμα δεδομένων.

  Όλα τα στοιχεία που ξεκινούν με τα κριτήρια σύγκρισης φιλτράρονται. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε το κείμενο Δημ ως κριτήριο, το Excel θα βρει τις επιλογές "Δημητρίου" και "Δημάτος". Για να βρείτε τιμές κειμένου που έχουν ορισμένους χαρακτήρες κοινούς αλλά άλλους όχι, χρησιμοποιήστε ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ ως κριτήριο.

  Οι παρακάτω χαρακτήρες μπαλαντέρ είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια σύγκρισης για φίλτρα, καθώς και για την αναζήτηση και αντικατάσταση περιεχομένου.

Χρησιμοποιήστε

Για να βρείτε

? (λατινικό ερωτηματικό)

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα
Για παράδειγμα, το όρισμα "κο?τα" εντοπίζει τις λέξεις "κοίτα" και "κούτα"

* (αστερίσκος)

Οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων
Για παράδειγμα, το όρισμα *ανατολικά εντοπίζει τις λέξεις "Βορειοανατολικά" και "Νοτιοανατολικά"

~ (περισπωμένη) ακολουθούμενη από τα σύμβολα ?, * ή ~

Ερωτηματικό, αστερίσκος ή καλλιγραφική περισπωμένη
Για παράδειγμα, το fy06~? δίνει "fy06?"

 1. Για να βρείτε γραμμές που ταιριάζουν με τα κριτήρια, κάντε κλικ στα στοιχεία Εύρεση επομένου ή Εύρεση προηγούμενου.

 2. Για να επιστρέψετε στη φόρμα δεδομένων έτσι ώστε να μπορέστε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή δεδομένων σε γραμμή

 1. Βρείτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Εύρεση γραμμής μέσω περιήγησης και Εύρεση γραμμής μέσω εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης.

 2. Αλλάξτε τα δεδομένα στη γραμμή.

  Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο στη γραμμή, πιέστε το πλήκτρο Tab. Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο πεδίο, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 3. Αφού ολοκληρώσετε την αλλαγή των δεδομένων, πιέστε το πλήκτρο Enter για να ενημερώσετε τη γραμμή.

  Το Excel μετακινείται αυτόματα στην επόμενη γραμμή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν πιέσετε το πλήκτρο Enter, μπορείτε να αναιρέσετε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνατε κάνοντας κλικ στο στοιχείο Αποκατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή γραμμής

 1. Στη φόρμα δεδομένων, βρείτε τη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Εύρεση γραμμής μέσω περιήγησης και Εύρεση γραμμής μέσω εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Προειδοποίηση: Το Excel σάς ζητά να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή μιας γραμμής μετά την επιβεβαίωσή της.

Αρχή της σελίδας

Κλείσιμο φόρμας δεδομένων

Για να κλείσετε τη φόρμα δεδομένων και να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×