Προσθήκη επαφών που δεν ανήκουν στην εταιρεία

Μπορείτε να προσθέτετε επαφές στη λίστα επαφών του Communicator, οι οποίες δεν βρίσκονται μέσα στην εταιρεία σας.

 • Εάν η εταιρεία σας έχει άδεια για δημόσια σύνδεση Internet, μπορείτε να προσθέσετε ένα χρήστη άμεσων μηνυμάτων από δίκτυο υπηρεσιών Internet AOL, Yahoo, MSN ή Windows Live. Κατόπιν έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων με αυτόν τον χρήστη.

 • Εάν οι δραστηριότητες της εταιρείας σας είναι συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες κάποιας άλλης εταιρείας, ως ομοσπονδία, μπορείτε να προσθέσετε τον χρήστη στη λίστα επαφών του Communicator. Κατόπιν μπορείτε να επικοινωνείτε με τον χρήστη με λειτουργίες επικοινωνίας όπως είναι η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, το τηλέφωνο, και το βίντεο, τα οποία υποστηρίζονται και από τις δύο εταιρείες.

 • Εάν κάποιος εξωτερικός χρήστης δεν είναι ούτε συνενωμένη επαφή ούτε δημόσια επαφή IM, μπορείτε να προσθέσετε την επαφή ως επαφή "μόνο τηλεφώνου" στη λίστα επαφών σας. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να προσθέσετε ένα μέλος της οικογένειας στη λίστα των επαφών σας για να μπορείτε να το καλείτε εύκολα με ένα κλικ.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν η εταιρεία σας υποστηρίζει τη δημόσια σύνδεση Internet ή αν η εταιρεία σας βρίσκεται σε ομοσπονδία με την εταιρεία κάποιου άλλου χρήστη, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη στη λίστα επαφών ενός χρήστη που δεν ανήκει στην εταιρεία σας

Αλλαγή του επιπέδου πρόσβασης μιας επαφής

Προσθήκη στη λίστα επαφών ενός χρήστη που δεν ανήκει στην εταιρεία σας

Μια επαφή που δεν ανήκει στην εταιρεία (δεν υπάρχει στη λίστα του καταλόγου της εταιρείας) μπορεί να είναι:

Τρόπος προσθήκης δημόσιων επαφών άμεσων μηνυμάτων στη λίστα των επαφών μου

Οι παράμετροι του Office Communicator έχουν ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζουν τη δημόσια σύνδεση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), επομένως μπορείτε να προσθέτετε επαφές άμεσων μηνυμάτων από δίκτυα υπηρεσιών Internet AOL, Yahoo, MSN, και Windows Live™ στη λίστα επαφών του Office Communicator. Όταν προσθέσετε μια δημόσια επαφή άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την επαφή χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα. Ωστόσο, οι κλήσεις μέσω Communicator (Φωνή μέσω IP, ή κλήσεις VoIP), κλήσεις βίντεο και διασκέψεις ήχου/βίντεο δεν αποτελούν υποστηριζόμενες λειτουργίες επικοινωνίας με δημόσιες επαφές άμεσων μηνυμάτων.

Η καλύτερη πρακτική προσθήκης δημόσιας επαφής άμεσων μηνυμάτων είναι η χρήση του φακέλου Επαφές του Outlook με σκοπό την προσθήκη των αριθμών τηλεφώνου οικίας, του κινητού ή άλλων αριθμών τηλεφώνου της επαφής. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να καλείτε την επαφή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κλήσης με ένα κλικ του Communicator.

 1. Στο Office Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η εισαγωγή πληροφοριών στα πλαίσια Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία, και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 3. Στην ενότητα Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως     Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών του Communicator.

  • Διεύθυνση IM     Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν συμπληρωθεί, δεν θα μπορέσετε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών του Communicator. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως κράτηση θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com, και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 4. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός στις ΗΠΑ πρέπει να μοιάζει με το 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 5. Αποθηκεύστε την επαφή.

 6. Ανοίξτε τον Office Communicator, και στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε το όνομα που πληκτρολογήσατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 7. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες IM με την επαφή. Επίσης μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις μέσω του Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, του γραφείου ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης συνενωμένων επαφών στη λίστα των επαφών μου

Ο Office Communicator και ο Office Communications Server 2007 υποστηρίζουν τη δυνατότητα συνένωσης (σύνδεσης) με άλλους οργανισμούς, επιτρέποντάς σας να προσθέτετε επαφές από αυτούς τους οργανισμούς στη λίστα των επαφών σας. Όταν προσθέσετε μια συνενωμένη επαφή στη λίστα των επαφών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επαφή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες επικοινωνίας που υποστηρίζονται και από τους δύο οργανισμούς. Για παράδειγμα, αν και οι δύο οργανισμοί υποστηρίζουν τις κλήσεις μέσω Communicator, τις κλήσεις βίντεο και τις ηχητικές διασκέψεις/διασκέψεις με βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες επικοινωνίας για επικοινωνία με τη συνενωμένη επαφή.

 1. Στο πλαίσιο Αναζήτηση του Communicator, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διεύθυνση IM της επαφής.

 2. Σύρετε το όνομα επαφής από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης στη λίστα επαφών. Για τις συνενωμένες επαφές της λίστας επαφών εμφανίζεται το συνενωμένο εικονίδιο στα δεξιά του ονόματος της επαφής.

Τρόπος προσθήκης αριθμών τηλεφώνου για συνενωμένες επαφές που βρίσκονται στη λίστα επαφών

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου για μια συνενωμένη επαφή, ζητήστε η επαφή να αυξήσει το επίπεδο πρόσβασης σε Ομάδα ή Προσωπικό.

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε την επαφή από τη λίστα επαφών και κατόπιν να την προσθέσετε μέσω του φακέλου "Επαφές" του Outlook.

 1. Ανοίξτε τον Communicator, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση από τη λίστα επαφών.

 2. Στο Office Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 3. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η εισαγωγή πληροφοριών στα πλαίσια Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 4. Στην ενότητα Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών του Communicator.

  • Διεύθυνση IM Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, δεν μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως κράτηση θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 5. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή, χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός στις Η.Π.Α. πρέπει να μοιάζει με το 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 6. Αποθηκεύστε την επαφή.

 7. Ανοίξτε τον Office Communicator και στο πλαίσιο Αναζήτηση πληκτρολογήστε το όνομα που εισαγάγατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 8. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες IM με την επαφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις μέσω Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, της εργασίας ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης εξωτερικής επαφής που δεν είναι συνενωμένη ή δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών του Communicator

Για να προσθέσετε μια επαφή που δεν ανήκει στην εταιρεία και η οποία δεν είναι συνενωμένη ή δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών σας, χρησιμοποιήστε το φάκελο του Outlook Επαφές για να προσθέσετε τους αριθμούς τηλεφώνου οικίας, κινητού ή άλλους αριθμούς τηλεφώνου. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να καλείτε την επαφή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κλήσης με ένα κλικ του Communicator. Με τις επαφές που δεν ανήκουν στην εταιρεία και οι οποίες δεν είναι ούτε συνενωμένες ούτε δημόσιες επαφές IM, μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς τηλεφώνου της επαφής, δεν μπορείτε όμως να επικοινωνήσετε μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω Communicator ή κλήσεις βίντεο ή να διεξάγετε διασκέψεις ήχου/βίντεο μέσω Communicator.

 1. Στο Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 2. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η συμπλήρωση των πλαισίων Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 3. Στην ενότητα Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως     Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών.

  • Διεύθυνση IM     Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, δεν μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως κράτηση θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 4. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή, χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός στις Η.Π.Α. πρέπει να μοιάζει με το 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 5. Αποθηκεύστε την επαφή.

 6. Ανοίξτε τον Office Communicator και κατόπιν στο πλαίσιο Αναζήτηση πληκτρολογήστε το όνομα που εισαγάγατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 7. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες IM με την επαφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις μέσω Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, της εργασίας ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης επαφών "μόνο τηλεφώνου" στη λίστα των επαφών μου

Ο Office Communicator δεν παρέχει τρόπο για την άμεση προσθήκη επαφής “μόνο τηλεφώνου” στη λίστα των επαφών. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα Τρόπος προσθήκης εξωτερικής επαφής που δεν είναι συνενωμένη ή δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών μου

Γιατί δεν είναι δυνατή η προσθήκη επαφής από τις πρόσφατες επαφές στη λίστα των επαφών;

Μια επαφή μπορεί να είναι επαφή “μόνο τηλεφώνου” που δεν υπάρχει στον κατάλογο της εταιρείας σας. Είτε εσείς καλέσατε την επαφή είτε η επαφή κάλεσε εσάς. Ο Communicator δεν σας επιτρέπει να προσθέσετε άμεσα μια επαφή που δεν υπάρχει στον εταιρικό κατάλογο. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα Τρόπος προσθήκης εξωτερικής επαφής που δεν είναι συνενωμένη ή δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών μου

Ποιες λειτουργίες επικοινωνίας υποστηρίζονται με δημόσιες επαφές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων;

Με τον Communicator, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από υπολογιστές-πελάτες μηνυμάτων από υπηρεσίες δικτύου Internet AOL, Yahoo, MSN, και Windows Live™. Η επικοινωνία με δημόσιες επαφές IM περιορίζεται σε ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. Η μεταφορά αρχείων, οι κλήσεις μέσω Communicator, οι κλήσεις βίντεο και οι διασκέψεις ήχου/βίντεο δεν υποστηρίζονται με δημόσιες επαφές IM.

Ποια λειτουργικότητα προβλέπεται για επικοινωνία με συνενωμένες επαφές;

Με τον Communicator, μπορείτε να επικοινωνήσετε με συνενωμένες επαφές χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες επικοινωνίας που υποστηρίζονται και από τις δύο εταιρείες. Για παράδειγμα, εάν η δική σας εταιρεία και η εταιρεία της συνενωμένης επαφής υποστηρίζουν τις διασκέψεις ήχου/βίντεο, τότε μπορείτε να διεξάγετε διασκέψεις ήχου/βίντεο με την επαφή. Εάν και οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν πλήρεις δυνατότητες ήχου και βίντεο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις μέσω Communicator και κλήσεις βίντεο.

Τρόπος αναγνώρισης των εταιρειών που έχουν συνενωθεί με την εταιρεία μου

Ρωτήστε το διαχειριστή του συστήματος για να εξακριβώσετε αν η εταιρεία κάποιου ατόμου είναι συνενωμένη με τη δική σας εταιρεία.

Απαιτείται η χρήση του μενού "Προσθήκη επαφών" για την προσθήκη επαφών στη λίστα των επαφών;

Όχι. Για επαφές εντός του εταιρικού δικτύου, μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε το όνομα του ατόμου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο Αναζήτηση και στη συνέχεια να σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε ομάδα της λίστας επαφών. Από προεπιλογή, ο Communicator θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στον εταιρικό κατάλογο και στο φάκελο του Outlook Επαφές.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του επιπέδου πρόσβασης μιας επαφής

Όταν προσθέτετε στη λίστα επαφών του Communicator έναν χρήστη άμεσων μηνυμάτων από τις υπηρεσίες AOL, Yahoo, MSN ή Windows Live ή μια συνενωμένη επαφή, η επαφή προστίθεται από προεπιλογή στο επίπεδο πρόσβασης Δημόσιο. Όταν εκχωρηθεί το επίπεδο πρόσβασης Δημόσιο, μπορείτε να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα και ειδοποιήσεις από την επαφή. Η επαφή έχει επίσης τη δυνατότητα να βλέπει την κατάσταση της παρουσίας σας (συνδεδεμένος ή εκτός σύνδεσης). Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση πρόσθετων πληροφοριών παρουσίας με μια επαφή, όπως είναι ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου, ή να προγραμματίσετε πληροφορίες, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης της επαφής.

Για την αλλαγή του επιπέδου πρόσβασης μιας επαφής

 • Στη λίστα επαφών, κάντε δεξιό κλικ στην επαφή, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή επιπέδου πρόσβασης και, κατόπιν, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×