Προσθήκη επαφών που δεν ανήκουν στην εταιρεία

Μπορείτε να προσθέτετε επαφές στη λίστα επαφών του Communicator, οι οποίες δεν βρίσκονται μέσα στην εταιρεία σας.

 • Εάν η εταιρεία σας έχει άδεια για δημόσια σύνδεση Internet, μπορείτε να προσθέσετε ένα χρήστη άμεσων μηνυμάτων από την AOL, το Yahoo, το MSN ή το δίκτυο υπηρεσιών Internet Windows Live. Κατόπιν έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων με αυτόν τον χρήστη.

 • Εάν οι δραστηριότητες της εταιρείας σας είναι συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες κάποιας άλλης εταιρείας, ως ομοσπονδία, μπορείτε να προσθέσετε το χρήστη στη λίστα επαφών του Communicator. Κατόπιν μπορείτε να επικοινωνείτε με το χρήστη με λειτουργίες επικοινωνίας όπως είναι η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, το τηλέφωνο και το βίντεο, τα οποία υποστηρίζονται και από τις δύο εταιρείες.

 • Εάν κάποιος εξωτερικός χρήστης δεν είναι ούτε συνενωμένη επαφή ούτε δημόσια επαφή IM, μπορείτε να προσθέσετε την επαφή ως επαφή "μόνο τηλεφώνου" στη λίστα επαφών σας. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να προσθέσετε ένα μέλος της οικογένειας στη λίστα των επαφών σας για να μπορείτε να το καλείτε εύκολα με ένα κλικ.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το εάν η εταιρεία σας υποστηρίζει τη δημόσια σύνδεση Internet ή εάν η εταιρεία σας βρίσκεται σε ομοσπονδία με την εταιρεία κάποιου άλλου χρήστη, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη στη λίστα επαφών ενός χρήστη που δεν ανήκει στην εταιρεία σας

Αλλαγή του επιπέδου πρόσβασης μιας επαφής

Προσθήκη στη λίστα επαφών ενός χρήστη που δεν ανήκει στην εταιρεία σας

Μια επαφή που δεν ανήκει στην εταιρεία (δεν αναγράφεται στον κατάλογο της εταιρείας) μπορεί να είναι:

Τρόπος προσθήκης δημόσιων επαφών άμεσων μηνυμάτων στη λίστα των επαφών μου

Οι παράμετροι του Office Communicator έχουν ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζουν τη δημόσια σύνδεση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), επομένως μπορείτε να προσθέτετε επαφές άμεσων μηνυμάτων από την AOL, το Yahoo, το MSN και το δίκτυο υπηρεσιών Internet Windows Live™ στη λίστα επαφών του Office Communicator. Όταν προσθέσετε μια δημόσια επαφή άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την επαφή χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα. Ωστόσο, οι κλήσεις του Communicator (κλήσεις φωνής μέσω IP ή VoIP), οι κλήσεις βίντεο και οι διασκέψεις με ήχο/βίντεο δεν είναι υποστηριζόμενες λειτουργίες επικοινωνίας με τις δημόσιες επαφές άμεσων μηνυμάτων.

Η καλύτερη πρακτική για προσθήκη δημόσιας επαφής άμεσων μηνυμάτων είναι η χρήση του φακέλου Επαφές του Outlook για την προσθήκη του αριθμού τηλεφώνου οικίας, του κινητού ή άλλων αριθμών τηλεφώνου της επαφής. Αυτό σας επιτρέπει να καλείτε την επαφή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κλήσης με ένα κλικ του Communicator.

 1. Στο Office Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η εισαγωγή πληροφοριών στα πλαίσια Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 3. Στην περιοχή Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως     Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών του Communicator.

  • Διεύθυνση IM     Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, δεν μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών του Communicator. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως σύμβολο κράτησης θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 4. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή, χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό, χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός τηλεφώνου των Η.Π.Α. θα πρέπει να εμφανίζεται με την εξής μορφή: 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 5. Αποθηκεύστε την επαφή.

 6. Ανοίξτε τον Office Communicator και στο πλαίσιο Αναζήτηση πληκτρολογήστε το όνομα που εισαγάγατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα της επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 7. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων με την επαφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις του Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, της εργασίας ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης συνενωμένων επαφών στη λίστα των επαφών μου

Ο Office Communicator και ο Office Communications Server 2007 υποστηρίζουν τη δυνατότητα συνένωσης (σύνδεσης) με άλλους οργανισμούς, επιτρέποντάς σας να προσθέτετε επαφές από αυτούς τους οργανισμούς στη λίστα των επαφών σας. Όταν προσθέτετε μια εξωτερική επαφή στη λίστα των επαφών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επαφή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες επικοινωνίας που υποστηρίζονται και από τους δύο οργανισμούς. Για παράδειγμα, εάν και οι δύο οργανισμοί υποστηρίζουν τις κλήσεις του Communicator, τις κλήσεις βίντεο και τις διασκέψεις με ήχο/βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες επικοινωνίας για να επικοινωνείτε με τη συνενωμένη επαφή.

 1. Στο πλαίσιο Αναζήτηση του Communicator, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διεύθυνση IM της επαφής.

 2. Σύρετε το όνομα επαφής από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης στη λίστα επαφών. Για τις συνενωμένες επαφές της λίστας επαφών εμφανίζεται το εικονίδιο συνένωσης στα δεξιά του ονόματος της επαφής.

Τρόπος προσθήκης αριθμών τηλεφώνου για συνενωμένες επαφές που βρίσκονται στη λίστα επαφών

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου για μια συνενωμένη επαφή, ζητήστε από την επαφή να ανεβάσει το επίπεδο πρόσβασής σας σε Ομάδα ή Προσωπικό.

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε την επαφή από τη λίστα επαφών και κατόπιν να την προσθέσετε μέσω του φακέλου "Επαφές" του Outlook.

 1. Ανοίξτε τον Communicator, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση από τη λίστα επαφών.

 2. Στο Office Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 3. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η εισαγωγή πληροφοριών στα πλαίσια Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 4. Στην περιοχή Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών του Communicator.

  • Διεύθυνση IM Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, δεν μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως σύμβολο κράτησης θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 5. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή, χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό, χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός τηλεφώνου των Η.Π.Α. θα πρέπει να εμφανίζεται με την εξής μορφή: 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 6. Αποθηκεύστε την επαφή.

 7. Ανοίξτε τον Office Communicator και στο πλαίσιο Αναζήτηση πληκτρολογήστε το όνομα που εισαγάγατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα της επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 8. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων με την επαφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις του Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, της εργασίας ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης εξωτερικής επαφής που δεν είναι συνενωμένη ούτε είναι δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών του Communicator

Για να προσθέσετε μια επαφή εκτός της εταιρείας, η οποία δεν είναι συνενωμένη ούτε είναι δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών σας, χρησιμοποιήστε το φάκελο Επαφές του Outlook για να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου οικίας, το αριθμό του κινητού και άλλους αριθμούς τηλεφώνου. Αυτό σας επιτρέπει να καλείτε την επαφή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κλήσης με ένα κλικ του Communicator. Με εξωτερικές επαφές που δεν είναι ούτε συνενωμένες ούτε δημόσιες επαφές IM, μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου της επαφής, αλλά δεν μπορείτε να επικοινωνείτε με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, να κάνετε κλήσεις του Communicator ή κλήσεις βίντεο ή να πραγματοποιείτε διασκέψεις με ήχο/βίντεο μέσω του Communicator.

 1. Στο Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 2. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η συμπλήρωση των πλαισίων Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 3. Στην περιοχή Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως     Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών.

  • Διεύθυνση IM     Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, δεν μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως σύμβολο κράτησης θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 4. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή, χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό, χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός τηλεφώνου των Η.Π.Α. θα πρέπει να εμφανίζεται με την εξής μορφή: 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 5. Αποθηκεύστε την επαφή.

 6. Ανοίξτε τον Office Communicator και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε το όνομα που εισαγάγατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα της επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 7. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων με την επαφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις του Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, της εργασίας ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης επαφών "μόνο τηλεφώνου" στη λίστα των επαφών μου

Στον Communicator 2007 R2, μπορείτε να προσθέτετε επαφές "μόνο τηλεφώνου" στη λίστα επαφών, ώστε να καλείτε εύκολα σπίτι ή επαφές που δεν διαθέτουν τον Communicator. Για να προσθέσετε μια επαφή "μόνο τηλεφώνου" στη λίστα επαφών, κάντε ένα από τα εξής:

 • Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στο πλαίσιο "Αναζήτηση" και στη συνέχεια μετακινήστε τον σε μια ομάδα στη λίστα επαφών.

 • Εάν έχετε καλέσετε πρόσφατα τον αριθμό και εμφανίζεται στην ομάδα "Πρόσφατες επαφές", μετακινήστε τον σε άλλη ομάδα στη λίστα επαφών.

Ποιες λειτουργίες επικοινωνίας υποστηρίζονται για τις δημόσιες επαφές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων;

Με τον Communicator, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από προγράμματα-πελάτες μηνυμάτων από την AOL, το Yahoo, το MSN και το δίκτυο υπηρεσιών Internet Windows Live™. Η επικοινωνία με τις δημόσιες επαφές IM περιορίζεται στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. Η μεταφορά αρχείων, οι κλήσεις του Communicator, οι κλήσεις βίντεο και οι διασκέψεις με ήχο/βίντεο δεν υποστηρίζονται για τις δημόσιες επαφές IM.

Ποια λειτουργικότητα παρέχεται για επικοινωνία με τις συνενωμένες επαφές;

Με τον Communicator, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις συνενωμένες επαφές χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες επικοινωνίας που υποστηρίζονται και από τις δύο εταιρείες. Για παράδειγμα, εάν η δική σας εταιρεία και η εταιρεία της συνενωμένης επαφής υποστηρίζουν τις διασκέψεις με ήχο/βίντεο, μπορείτε να διεξάγετε διασκέψεις με ήχο/βίντεο με την επαφή. Εάν και οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν πλήρεις δυνατότητες ήχου και βίντεο, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις του Communicator και κλήσεις βίντεο.

Τρόπος αναγνώρισης των εταιρειών που έχουν συνενωθεί με την εταιρεία μου

Ρωτήστε το διαχειριστή του συστήματος για να εξακριβώσετε εάν η εταιρεία ενός ατόμου είναι συνενωμένη με τη δική σας εταιρεία.

Απαιτείται η χρήση του μενού "Προσθήκη επαφών" για την προσθήκη επαφών στη λίστα των επαφών;

Όχι. Για επαφές εντός του εταιρικού δικτύου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου στο πλαίσιο Αναζήτηση και, στη συνέχεια, να σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Από προεπιλογή, ο Communicator θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στον εταιρικό κατάλογο και στο φάκελο Επαφές του Outlook.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του επιπέδου πρόσβασης μιας επαφής

Όταν προσθέτετε στη λίστα επαφών του Communicator έναν χρήστη άμεσων μηνυμάτων από τις υπηρεσίες AOL, Yahoo, MSN ή Windows Live ή μια συνενωμένη επαφή, η επαφή προστίθεται από προεπιλογή στο επίπεδο πρόσβασης Δημόσιο. Όταν εκχωρηθεί το επίπεδο πρόσβασης Δημόσιο, μπορείτε να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα και ειδοποιήσεις από την επαφή. Η επαφή έχει επίσης τη δυνατότητα να βλέπει την κατάσταση της παρουσίας σας (συνδεδεμένος ή εκτός σύνδεσης). Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση πρόσθετων πληροφοριών παρουσίας με μια επαφή, όπως είναι ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου, ή να προγραμματίσετε πληροφορίες, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης της επαφής.

Για την αλλαγή του επιπέδου πρόσβασης μιας επαφής

 • Στη λίστα επαφών, κάντε δεξιό κλικ στην επαφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή επιπέδου πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×