Προσθήκη ενός συνδεδεμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι περισσότερες εταιρείες αποθηκεύουν τα δεδομένα σε πολλές θέσεις. Για παράδειγμα, πληροφορίες προϊόντος μπορούν να αποθηκευτούν σε μια θέση και πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων είναι αποθηκευμένο σε μια άλλη θέση. Με Microsoft SharePoint Designer 2010, μπορείτε εύκολα να συνδέσετε προελεύσεις δεδομένων που περιέχουν αλληλένδετα δεδομένα σε ένα άλλο. Μπορείτε ακόμα να συνδέσετε προελεύσεις δεδομένων ξεχωριστών τύπων — για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε ένα αρχείο XML με μια βάση δεδομένων SQL. Συνδέοντας πολλές προελεύσεις δεδομένων, δημιουργείτε ένα μόνο αρχείο προέλευσης δεδομένων που εμφανίζεται στη λίστα προελεύσεων δεδομένων με όλες τις άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Αφού δημιουργήσετε ένα συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως οποιοδήποτε αρχείο προέλευσης δεδομένων — για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων που εμφανίζει δεδομένα από όλες τις προελεύσεις δεδομένων σε ένα αρχείο προέλευσης.

Σε αυτό το άρθρο

Συγχώνευση ή σύνδεση δεδομένων;

Σύνδεση προελεύσεων δεδομένων κατά τη συγχώνευση τους

Σύνδεση προελεύσεων δεδομένων κατά τη συμμετοχή τους

Συγχώνευση ή σύνδεση των δεδομένων;

Όταν συνδέετε αρχεία προέλευσης δεδομένων, έχετε δύο επιλογές: συγχώνευση των αρχείων προέλευσης δεδομένων ή σύνδεσή τους.

Συγχώνευση    Η συγχώνευση δεδομένων πραγματοποιείται όταν όλα τα αρχεία προέλευσης δεδομένων που θέλετε να συγχωνεύσετε σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων έχουν ακριβώς το ίδιο σύνολο πεδίων. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται να συνδέσετε τους πίνακες "Προϊόντα" από πολλές, διαφορετικές βάσεις δεδομένων και αν κάθε πίνακας έχει ακριβώς τα ίδια πεδία με όλους τους υπόλοιπους πίνακες, τότε πραγματοποιείτε συγχώνευση των δεδομένων. Κατά συνέπεια, δημιουργείτε έναν, μεγαλύτερο πίνακα, από πολλούς μικρότερους. Η συγχώνευση δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν θέλετε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε πολλά παρόμοια αρχεία προέλευσης δεδομένων σε μία Προβολή δεδομένων.

Αρχείο προέλευσης δεδομένων με τις εγγραφές 1-5 συγχωνευμένες με το αρχείο προέλευσης δεδομένων με τις εγγραφές 6-10
Ο πίνακας Προϊόντα που περιέχει τα προϊόντα 1-5 και ο πίνακας Προϊόντα που περιέχει τα προϊόντα 6-10 έχουν ακριβώς τα ίδια πεδία. Η συγχώνευση δύο πινάκων δημιουργεί έναν πίνακα Προϊόντα που περιέχει τα προϊόντα 1-10.

Σύνδεση    Η σύνδεση δεδομένων πραγματοποιείται όταν δύο ξεχωριστά αρχεία προέλευσης δεδομένων έχουν ένα κοινό πεδίο. Για παράδειγμα, εάν συνδέετε έναν πίνακα Προϊόντα με έναν πίνακα Κατηγορίες και οι πίνακες συνδέονται με ένα πεδίο που ονομάζεται ΑναγνωριστικόΚατηγορίας, τότε συνδέετε τα δεδομένα. Η σύνδεση δεδομένων είναι χρήσιμη αν θέλετε να παρουσιάσετε συσχετισμένα αρχεία προέλευσης δεδομένων σε μία Προβολή δεδομένων.

Δύο αρχεία προέλευσης δεδομένων που δεν είναι παρόμοια συνδεδεμένα σε ένα μεγαλύτερο αρχείο προέλευσης δεδομένων που συμπεριλαμβάνει όλα τα πεδία και στα δύο αρχεία προέλευσης δεδομένων που είναι συσχετισμένα μέσω ενός κοινού πεδίου.
Ο πίνακας Προϊόντα και ο πίνακας Κατηγορίες συνδέονται σε έναν μεγαλύτερο πίνακα που συμπεριλαμβάνει όλα τα πεδία και στους δύο πίνακες, όπως έχουν συσχετιστεί από το πεδίο ΑναγνωριστικόΚατηγορίας.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση των αρχείων προέλευσης δεδομένων με συγχώνευσή τους

Εάν έχετε πολλά αρχεία προέλευσης δεδομένων, που έχουν όλα τα ίδια ακριβώς, τα οποία θέλετε να συνδέσετε σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων, θα πρέπει να τα συνδέσετε με συγχώνευση:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή προελεύσεις δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Στην καρτέλα Αρχεία προέλευσης δεδομένων, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στο Συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, στην καρτέλα Προέλευση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων αρχείων προέλευσης.

 4. Στον Οδηγό σύνδεσης προελεύσεων δεδομένων, στην περιοχή Διαθέσιμες προελεύσεις δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να συνδέσετε με το πρώτο αρχείο προέλευσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη σχέση μεταξύ των επιλεγμένων προελεύσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση των περιεχομένων των αρχείων προέλευσης δεδομένων. Κάντε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε να ταξινομήσετε, να ομαδοποιήσετε και να φιλτράρετε τα αρχεία προέλευσης σαν να ήταν μία μακροσκελής λίστα..

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Και τα δύο αρχεία προέλευσης δεδομένων, καθώς και ο τύπος σύνδεσης που επιλέγετε, εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 9. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την προέλευση δεδομένων.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Στη λίστα προελεύσεων δεδομένων, στην περιοχή Συνδεδεμένες προελεύσεις, μπορείτε να δείτε το νέο συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση των αρχείων προέλευσης δεδομένων με ένωσή τους

Εάν έχετε δύο ξεχωριστά αρχεία προέλευσης δεδομένων που έχουν ένα κοινό πεδίο που συσχετίζει το ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων με το άλλο, συνδέστε τα ενώνοντάς τα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή προελεύσεις δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Στην καρτέλα Αρχεία προέλευσης δεδομένων, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στο Συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, στην καρτέλα Προέλευση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων αρχείων προέλευσης.

 4. Στον Οδηγό σύνδεσης προελεύσεων δεδομένων, στην περιοχή Διαθέσιμες προελεύσεις δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να συνδέσετε με το πρώτο αρχείο προέλευσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Πρώτη σελίδα του Οδηγού σύνδεσης αρχείων προέλευσης δεδομένων που εμφανίζει τα διαθέσιμα αρχεία προέλευσης δεδομένων

  Σημείωση: Μπορείτε να συνδυάσετε δύο ή περισσότερα αρχεία προέλευσης δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα ενοποιημένο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που αναπαριστά καλύτερα τη σχέση μεταξύ των επιλεγμένων προελεύσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Ένωση των περιεχομένου των προελεύσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας τις Λεπτομέρειες προέλευσης δεδομένων για την εισαγωγή προβολών δεδομένων και ενωμένων δευτερευουσών προβολών.

 7. Εάν συνδέετε προελεύσεις δεδομένων που δεν είναι όλοι οι πίνακες βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Αλλά εάν συνδέετε πίνακες βάσης δεδομένων όπως δύο πίνακες δεδομένων SQL, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημαντικό: Εάν πρόκειται να συνδέσετε μόνο δύο πίνακες και είναι και οι δύο από την ίδια βάση δεδομένων, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το πεδίο που περιέχει αντίστοιχα δεδομένα σε κάθε πίνακα. Εάν πρόκειται να συνδέσετε περισσότερους από δύο πίνακες από την ίδια βάση δεδομένων, δύο πίνακες από ξεχωριστές βάσεις δεδομένων ή δύο αρχεία προέλευσης δεδομένων που δεν είναι πίνακες βάσης δεδομένων, συνεχίστε κατευθείαν με το βήμα 8.

  Εάν πρόκειται να συνδέσετε δύο πίνακες από την ίδια βάση δεδομένων, τότε, στον Οδηγό σύνδεσης αρχείων προέλευσης δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο από κάθε στήλη που περιέχει το αντίστοιχο πεδίο. Σε αυτό το παράδειγμα, το αντίστοιχο πεδίο είναι το πεδίο ΚωδΚατηγορίας.

  Σελίδα στον Οδηγό αρχείων προέλευσης δεδομένων που εμφανίζεται μόνο όταν συνδέετε δύο πίνακες στην ίδια βάση δεδομένων

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Από προεπιλογή, εμφανίζονται όλα τα πεδία και στα δύο αρχεία προέλευσης δεδομένων.

  Για να καταργήσετε ένα πεδίο από το εμφανιζόμενο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο πεδίο στη λίστα Εμφανιζόμενα πεδία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

  Σελίδα στον Οδηγό σύνδεσης αρχείων προέλευσης δεδομένων που δείχνει τα διαθέσιμα και εμφανιζόμενα πεδία

  Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο εμφανιζόμενο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο πεδίο στη λίστα Διαθέσιμα πεδία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

  Σελίδα στον Οδηγό σύνδεσης αρχείων προέλευσης δεδομένων που δείχνει τα διαθέσιμα και εμφανιζόμενα πεδία

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Και τα δύο αρχεία προέλευσης δεδομένων, καθώς και ο τύπος σύνδεσης που επιλέγετε, εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 11. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την προέλευση δεδομένων.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Στη λίστα προελεύσεων δεδομένων, στην περιοχή Συνδεδεμένες προελεύσεις, μπορείτε να δείτε το νέο συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×