Προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου σε μια φόρμα ή έκθεση

Το πλαίσιο κειμένου είναι το τυπικό στοιχείο ελέγχου στην Access που χρησιμοποιείται για την προβολή και την επεξεργασία δεδομένων σε φόρμες και εκθέσεις. Πολλοί διαφορετικοί τύποι δεδομένων μπορούν να εμφανίζονται στα πλαίσια κειμένου, ενώ μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση υπολογισμών. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου, καθώς και ορισμένες σημαντικές ιδιότητες των πλαισίων κειμένου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη δεσμευμένου πλαισίου κειμένου

Προσθήκη μη δεσμευμένου πλαισίου κειμένου

Προσθήκη πλαισίου κειμένου υπολογισμού

Κατανόηση των ιδιοτήτων πλαισίων κειμένου

Προσθήκη δεσμευμένου πλαισίου κειμένου

Ένα δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου εμφανίζει δεδομένα από ένα πεδίο σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα. Σε μια φόρμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου που είναι δεσμευμένο σε μια προέλευση εγγραφών με δυνατότητα ενημέρωσης για να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε ένα πεδίο. Οι αλλαγές που κάνετε στο πλαίσιο κειμένου θα αντικατοπτρίζονται στον υποκείμενο πίνακα.

Ένας γρήγορος τρόπος να δημιουργήσετε ένα δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου είναι να σύρετε ένα πεδίο από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων στη φόρμα ή την έκθεση. Η Access δημιουργεί αυτόματα ένα πλαίσιο κειμένου για πεδία των παρακάτω τύπων δεδομένων:

 • Σύντομο κείμενο

 • Μεγάλο κείμενο

 • Αριθμός

 • Hμερομηνία/Ώρα

 • Νομισματική μονάδα

 • Υπερ-σύνδεση

 • Υπολογισμός

Σημείωση: Ξεκινώντας από την Access 2013, ο τύπος δεδομένων "Κείμενο" έχει μετονομαστεί σε "Σύντομο κείμενο" και ο τύπος δεδομένων "Υπόμνημα" έχει μετονομαστεί σε "Μεγάλο κείμενο".

Όταν σύρετε πεδία άλλων τύπων δεδομένων δημιουργούνται διαφορετικοί τύποι στοιχείων ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν σύρετε ένα πεδίο "Ναι/Όχι" από τη Λίστα πεδίων σε μια φόρμα ή έκθεση, η Access δημιουργεί ένα πλαίσιο ελέγχου. Εάν σύρετε ένα πεδίο "Αντικείμενο OLE" σε μια φόρμα ή έκθεση, η Access δημιουργεί ένα δεσμευμένο πλαίσιο αντικειμένου και εάν σύρετε ένα πεδίο συνημμένου σε μια φόρμα ή έκθεση, η Access δημιουργεί ένα στοιχείο ελέγχου συνημμένου.

Προσθήκη δεσμευμένου πλαισίου κειμένου σε μια φόρμα ή έκθεση με μεταφορά ενός πεδίου από το τμήμα παραθύρου "Λίστα πεδίων"

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή διάταξης ή προβολή σχεδίασης κάνοντας δεξί κλικ στη φόρμα ή την έκθεση στο παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην προβολή που θέλετε.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων Εικόνα κουμπιού .

 3. Στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων, αναπτύξτε τον πίνακα που περιέχει το πεδίο που θέλετε να δεσμευτεί στο πλαίσιο κειμένου.

 4. Σύρετε το πεδίο από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων στην έκθεση ή τη φόρμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη πεδίου σε φόρμα ή έκθεση.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου σε μια φόρμα ή έκθεση προσθέτοντας πρώτα ένα μη δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου και ορίζοντας στη συνέχεια την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου στο πεδίο στο οποίο θέλετε να το δεσμεύσετε.

Προσθήκη μη δεσμευμένου πλαισίου κειμένου

Ένα μη δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου δεν συνδέεται με ένα πεδίο σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μη δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού ή για την αποδοχή εισαγωγής δεδομένων που δεν θέλετε να αποθηκευτούν απευθείας σε έναν πίνακα. Είναι πιο εύκολο να προσθέσετε ένα μη δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου στην προβολή σχεδίασης.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή σχεδίασης κάνοντας δεξί κλικ στη φόρμα ή την έκθεση στο παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στο σημείο όπου θέλετε να βρίσκεται το πλαίσιο κειμένου στη φόρμα ή την έκθεση και στη συνέχεια κάντε κλικ για να εισαγάγετε το πλαίσιο κειμένου.

  Σημείωση: Η Access τοποθετεί επίσης μια ετικέτα στα αριστερά του πλαισίου κειμένου, επομένως αφήστε λίγο χώρο στα αριστερά του δείκτη για την ετικέτα. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της ετικέτας και του πλαισίου κειμένου αργότερα. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την ετικέτα κάνοντας κλικ σε αυτή και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο DELETE.

Ένας άλλος τρόπος να δημιουργήσετε ένα μη δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου είναι να δημιουργήσετε πρώτα ένα δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου σύροντας ένα πεδίο από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων στη φόρμα ή έκθεση και διαγράφοντας στη συνέχεια την τιμή της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου. Εάν το κάνετε αυτό στην προβολή σχεδίασης, το πλαίσιο κειμένου θα εμφανίζει την ένδειξη "Μη δεσμευμένο" αντί για το όνομα του πεδίου. Στην προβολή διάταξης, το πλαίσιο κειμένου δεν θα εμφανίζει πλέον δεδομένα και θα είναι κενό.

Προσθήκη πλαισίου κειμένου υπολογισμού

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή σχεδίασης κάνοντας δεξί κλικ στη φόρμα ή την έκθεση στο παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στο σημείο όπου θέλετε να βρίσκεται το πλαίσιο κειμένου στη φόρμα ή την έκθεση και στη συνέχεια κάντε κλικ για να εισαγάγετε το πλαίσιο κειμένου.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Τοποθετήστε τον δρομέα στο πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε μια παράσταση που υπολογίζει ένα σύνολο.

  Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων και πληκτρολογήστε την παράσταση στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε τη Δόμηση παραστάσεων για να δημιουργήσετε την παράσταση, κάντε κλικ στο κουμπί Κουμπί "Δόμηση" δίπλα στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου.

 5. Αποθηκεύστε τη φόρμα ή την έκθεση και στη συνέχεια μεταβείτε σε προβολή φόρμας ή προβολή έκθεσης για να ελέγξετε τα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία παραστάσεων, ανατρέξτε στο άρθρο Μάθετε πώς να δομείτε μια παράσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο για να πληκτρολογήσετε μια παράσταση στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πατήστε SHIFT+F2 για να ανοίξετε το πλαίσιο Ζουμ.

 • Εάν η φόρμα ή έκθεση βασίζεται σε ένα ερώτημα, μπορείτε να τοποθετήσετε την παράσταση στο ερώτημα και όχι σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις και, αν σκοπεύετε να υπολογίσετε σύνολα για ομάδες εγγραφών, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε το όνομα που έχει ένα πεδίο υπολογισμού σε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

Κατανόηση των ιδιοτήτων πλαισίων κειμένου

Ανεξάρτητα από το πώς δημιουργείτε ένα πλαίσιο κειμένου, πρέπει να ρυθμιστούν ορισμένες ιδιότητες ώστε η λειτουργία και η εμφάνισή του να είναι όπως θέλετε. Η παρακάτω λίστα εμφανίζει μερικές από τις πιο σημαντικές και πιο κοινές ιδιότητες των πλαισίων κειμένου:

 • Όνομα    Θα πρέπει να δώσετε στο πλαίσιο κειμένου ένα σύντομο και χαρακτηριστικό όνομα, έτσι ώστε να μπορείτε να καταλαβαίνετε εύκολα τι δεδομένα που περιέχει. Αυτό διευκολύνει την αναφορά στο πλαίσιο κειμένου σε παραστάσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσετε σε άλλα πλαίσια κειμένου. Ορισμένοι προγραμματιστές βάσεων δεδομένων προτιμούν να προσθέτουν ένα πρόθεμα, όπως txt, στα ονόματα των πλαισίων κειμένου, έτσι ώστε να μπορούν να ξεχωρίζουν εύκολα τα πλαίσια κειμένου από άλλους τύπους στοιχείων ελέγχου, για παράδειγμα, txtFirstName ή txtAddress.

  Όταν δημιουργείτε ένα δεσμευμένο πλαίσιο κειμένου σύροντας ένα πεδίο από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων, η Access χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ως όνομα του πλαισίου κειμένου. Αυτό συνήθως λειτουργεί καλά, αλλά αν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου και να δημιουργήσετε μια παράσταση, είναι καλή ιδέα να αλλάξετε πρώτα το όνομα του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε να είναι διαφορετικό από το όνομα του πεδίου. Διαφορετικά, η Access ενδέχεται να μην μπορεί να καθορίσει εάν αναφέρεστε στο πλαίσιο κειμένου ή στο πεδίο στον πίνακα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια έκθεση που περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου που ονομάζεται "Όνομα", το οποίο είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο πίνακα που ονομάζεται "Όνομα". Εάν θέλετε να περικόψετε τυχόν διαστήματα που μπορεί να προηγούνται της τιμής στο πεδίο "Όνομα", μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου σε:

  =Trim([First Name])

  Ωστόσο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η τιμή #Σφάλμα στο πλαίσιο κειμένου, επειδή η Access δεν μπορεί να καθορίσει εάν η παράσταση αναφέρεται στο πεδίο ή στο πλαίσιο κειμένου. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, μετονομάστε τα πλαίσια κειμένου, έτσι ώστε να έχουν μοναδικά ονόματα.

 • Προέλευση στοιχείου ελέγχου    Αυτή η ιδιότητα καθορίζει εάν το πλαίσιο κειμένου είναι δεσμευμένο, μη δεσμευμένο ή υπολογισμού.

  • Εάν η τιμή της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου είναι το όνομα ενός πεδίου σε έναν πίνακα, το πλαίσιο κειμένου είναι δεσμευμένο σε αυτό το πεδίο.

  • Εάν η τιμή της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου είναι κενή, το πλαίσιο κειμένου είναι μη δεσμευμένο.

  • Εάν η τιμή της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου είναι μια παράσταση, το πλαίσιο κειμένου είναι ένα πλαίσιο κειμένου υπολογισμού.

 • Μορφή κειμένου    Εάν το πλαίσιο κειμένου είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο "Μεγάλο κείμενο", μπορείτε να ορίσετε την τιμή στο πλαίσιο ιδιότητας Μορφή κειμένου σε Εμπλουτισμένο κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εφαρμόσετε πολλαπλά στυλ μορφοποίησης στο κείμενο που περιέχεται στο πλαίσιο κειμένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε έντονη μορφοποίηση σε μια λέξη και υπογράμμιση σε μια άλλη.

 • Ανάπτυξη    Αυτή η ιδιότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εκθέσεις για τα πλαίσια κειμένου που είναι δεσμευμένα σε πεδία "Σύντομο κείμενο" ή "Μεγάλο κείμενο". Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Όχι. Εάν το κείμενο για εμφάνιση στο πλαίσιο κειμένου είναι πολύ μεγάλο, το κείμενο περικόπτεται. Ωστόσο, εάν ορίσετε την τιμή του πλαισίου ιδιότητας Ανάπτυξη σε Ναι, το πλαίσιο κειμένου προσαρμόζει αυτόματα το κατακόρυφο μέγεθός του για την εκτύπωση ή την προεπισκόπηση όλων των δεδομένων που περιέχει.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×