Προσθήκη ενός αρχείου XML ως αρχείο προέλευσης δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η εταιρεία σας αποθηκεύει όλο περισσότερα δεδομένα σε αρχεία XML. Για να κάνετε αυτά τα δεδομένα πιο προσβάσιμα στην τοποθεσία σας, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αρχεία XML ως αρχεία προέλευσης δεδομένων. Με Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο XML στη βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων ως προέλευση δεδομένων. Μετά τη σύνδεση με το αρχείο XML, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων στο αρχείο XML, δημιουργώντας μια προβολή δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προβολές δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο XML ως αρχείο προέλευσης δεδομένων με έναν από τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία ενός αρχείου XML στο Office SharePoint Designer 2007 και αποθήκευσή του ως μέρος της τοποθεσίας Web.

 • Εισαγωγή ενός αρχείου XML από ένα αρχείο ή έναν φάκελο στον υπολογιστή σας ή στο δίκτυο.

 • Σύνδεση με ένα αρχείο XML που βρίσκεται σε έναν εξωτερικό διακομιστή.

Κατά τη δημιουργία ή την εισαγωγή ενός νέου αρχείου XML, εμφανίζεται μια αντίστοιχη σύνδεση στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων αυτόματα. Από προεπιλογή, κάθε αρχείο XML σε μια τοποθεσία έχει μια αντίστοιχη σύνδεση προέλευσης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία ενός αρχείου XML

Εισαγάγετε ένα αρχείο XML που βρίσκεται στον υπολογιστή ή το δίκτυό σας

Σύνδεση με αρχείο XML που βρίσκεται σε έναν εξωτερικό διακομιστή

Δημιουργία αρχείου XML.

Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο XML στο Office SharePoint Designer 2007 και το αποθηκεύετε ως μέρος της τοποθεσίας Web, εμφανίζεται αυτόματα μια αντίστοιχη σύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία, στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή XML.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Ανοίγει ένα νέο αρχείο XML με δήλωση XML DOCTYPE (<?xml version="1.0" encoding="utf-8">) στην τοποθεσία του Web.

 4. Στο Office SharePoint Designer 2007, τοποθετήστε το δείκτη εισαγωγής μετά από τη δήλωση XML DOCTYPE και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει το αρχείο XML. Εφόσον δημιουργήσετε το αρχείο XML, βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνεται η ετικέτα κλεισίματος </xml>.

 5. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 6. Στο πλαίσιο ονόματος Αρχείο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο XML και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Όταν εργάζεστε με ένα αρχείο XML ως αρχείο προέλευσης δεδομένων, το αρχείο XML πρέπει να περιέχει μόνο καλά μορφοποιημένη γλώσσα XML. Η μη έγκυρη γλώσσα ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα.

 • Επίσης, το αρχείο XML θα πρέπει να περιέχει και να συμμορφώνεται με ένα σχήμα ή πρέπει να περιέχει δεδομένα από τα οποία μπορεί να προκύψει ένα σχήμα.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή αρχείου XML που βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή στο δίκτυο

Κατά την εισαγωγή ενός αρχείου XML σε μια τοποθεσία, εμφανίζεται αυτόματα μια σύνδεση στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Αρχεία XML, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη ενός αρχείου XML.

  Εάν η επικεφαλίδα της περιοχής Αρχεία XML έχει συμπτυχθεί, κάντε κλικ στο σύμβολο συν + για να την αναπτύξετε.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, στο πλαίσιο Τοποθεσία, στην καρτέλα Προέλευση, πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το αρχείο XML ή κάντε κλικ στην εντολή Περιήγηση, για να το εντοπίσετε και να το επιλέξετε.

  Πλαίσιο Τοποθεσία στην καρτέλα Προέλευση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων

 4. Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Όταν εργάζεστε με ένα αρχείο XML ως αρχείο προέλευσης δεδομένων, το αρχείο XML πρέπει να περιέχει μόνο καλά μορφοποιημένη γλώσσα XML. Η μη έγκυρη γλώσσα ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα.

 • Επίσης, το αρχείο XML θα πρέπει να περιέχει και να συμμορφώνεται με ένα σχήμα ή πρέπει να περιέχει δεδομένα από τα οποία μπορεί να προκύψει ένα σχήμα.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση με ένα αρχείο XML που τοποθετήθηκε σε έναν εξωτερικό διακομιστή.

Όταν συνδέεστε με ένα αρχείο XML που βρίσκεται σε έναν εξωτερικό διακομιστή (σε αντίθεση με την περίπτωση εισαγωγής ενός αρχείου XML στον υπολογιστή σας ή το δίκτυο), δεν εισάγετε το αρχείο στην τοποθεσία σας. Αντίθετα, το συνδέετε άμεσα με χρήση της διεύθυνσης URL του εξωτερικού αρχείου XML.

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Αρχεία XML, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη ενός αρχείου XML.

  Εάν η επικεφαλίδα της περιοχής Αρχεία XML έχει συμπτυχθεί, κάντε κλικ στο σύμβολο συν + για να την αναπτύξετε.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, στο πλαίσιο Τοποθεσία, στην καρτέλα Προέλευση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για το αρχείο XML ή κάντε κλικ στην εντολή Περιήγηση, για να το εντοπίσετε και να το επιλέξετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν το αρχείο XML βρίσκεται σε μια τοποθεσία που απαιτεί ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να παράσχετε αυτή την πιστοποίηση.

 5. Το αρχείο XML ενδέχεται επίσης να απαιτεί πιστοποίηση σύνδεσης διαφορετική από αυτή για την τρέχουσα τοποθεσία του Microsoft SharePoint. Ενδέχεται να χρειαστείτε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να αλλάξετε τις ιδιότητες ή να προσπελάσετε τα δεδομένα, για παράδειγμα. Αν γνωρίζετε ότι χρειάζεστε πρόσθετη πιστοποίηση, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Να μην γίνει προσπάθεια ελέγχου ταυτότητας     Με την επιλογή αυτή είτε επιχειρείται μια ανώνυμη σύνδεση ή παρέχεται η πιστοποίηση του τρέχοντος μέλους ομάδας. Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή αν το αρχείο XML δεν προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης ή αν θέλετε να απαιτήσετε από τα μέλη της ομάδας να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης για την προσπέλαση τυχόν προστατευμένων αρχείων.

  • Αποθήκευση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης στη σύνδεση αρχείου δεδομένων     Με την επιλογή αυτή αποθηκεύονται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που παρέχονται, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε προσατασία κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια.

  • Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows     Η επιλογή αυτή χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του τρέχοντος μέλους ομάδας. Η επιλογή λειτουργεί μόνο όταν το Windows SharePoint Services 3.0 και το αρχείο XML βρίσκονται στον ίδιο διακομιστή.

  • Χρήση του ελέγχου ταυτότητας καθολικής σύνδεσης (απαιτείται το Microsoft Office SharePoint Server 2007)     Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η τοποθεσία είναι μέρος μιας τοποθεσίας πύλης που δημιουργήθηκε με χρήση του Office SharePoint Server 2007 και όταν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει και ρυθμίσει τις παραμέτρους του Ελέγχου ταυτότητας καθολικής σύνδεσης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον Έλεγχο ταυτότητας καθολικής σύνδεσης, κάντε αυτή την επιλογή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Καθολικής σύνδεσης, κάντε τα εξής:

   • Στο πλαίσιο Όνομα εφαρμογής, πληκτρολογήστε το όνομα εφαρμογής για τη βάση δεδομένων.

   • Στο πλαίσιο Πεδίο εφαρμογής για χρήση ως όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομα του πεδίου στο οποίο είναι αποθηκευμένο το όνομα χρήστη.

   • Στο πλαίσιο Πεδίο εφαρμογής για χρήση ως κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε το όνομα του πεδίου στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο κωδικός πρόσβασης.

    Εάν δεν έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διαχειριστή διακομιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Όταν εργάζεστε με ένα αρχείο XML ως αρχείο προέλευσης δεδομένων, το αρχείο XML πρέπει να περιέχει μόνο καλά μορφοποιημένη γλώσσα XML. Η μη έγκυρη γλώσσα ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα.

 • Επίσης, το αρχείο XML θα πρέπει να περιέχει και να συμμορφώνεται με ένα σχήμα ή πρέπει να περιέχει δεδομένα από τα οποία μπορεί να προκύψει ένα σχήμα.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×