Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη εντολών στην παρουσίασή σας με τα κουμπιά ενεργειών

Χρησιμοποιήστε ένα κουμπί ενέργειας για να κάνετε μια ενέργεια στην παρουσίασή σας, όπως η μετάβαση στην επόμενη ή μια συγκεκριμένη διαφάνεια, η εκτέλεση μιας εφαρμογής ή η αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος βίντεο. Υπάρχουν δύο βασικά βήματα για τη ρύθμιση ενός κουμπιού ενέργειας:

 • Πρώτα, μπορείτε να επιλέξετε ένα κουμπί ενέργειας από τη συλλογή σχημάτων

 • Στη συνέχεια, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια ενέργεια που παρουσιάζεται όταν (κατά τη διάρκεια της προβολής παρουσίασης) κάνετε κλικ στο σχήμα ή όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω του.

Η ιδέα είναι ότι, όταν παραδίδετε την παρουσίασή σας, μπορείτε να κάνετε κλικ ή να επιλέξετε το στοιχείο σε ένα κουμπί ενέργειας για να κάνετε τα εξής:

 • Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, στην προηγούμενη διαφάνεια, στην πρώτη διαφάνεια, στην τελευταία διαφάνεια, στην πιο πρόσφατη διαφάνεια που προβλήθηκε, σε έναν συγκεκριμένο αριθμό διαφάνειας, σε μια διαφορετική PowerPoint παρουσίαση ή σε μια ιστοσελίδα.

 • Εκτέλεση προγράμματος

 • Εκτέλεση μακροεντολή

 • Αναπαραγωγή αποσπάσματος ήχου

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου για τη ρύθμιση κουμπιών ενεργειών στο PowerPoint

Τοποθέτηση κουμπιού ενέργειας στη διαφάνειά σας

Ορισμένα παραδείγματα ενσωματωμένων σχημάτων κουμπιού ενέργειας στη συλλογή σχημάτων περιλαμβάνουν δεξιά και αριστερά βέλη (κοινώς κατανοητά σύμβολα για τη μετάβαση στην επόμενη, την προηγούμενη, την πρώτη και την τελευταία διαφάνεια), για την αναπαραγωγή βίντεο ή την αναπαραγωγή ήχων και πολλά άλλα.

Εμφανίζει το μενού "Σχήματα" στην κορδέλα του PowerPoint με επισημασμένα τα κουμπιά ενεργειών

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή , κάντε κλικ στην επιλογή σχήματακαι, στη συνέχεια, στην περιοχή κουμπιά ενεργειών στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στο σχήμα κουμπιού που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Κάντε κλικ σε μια θέση στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε το σχήμα για το κουμπί.

 3. Διατήρηση του παραθύρου διαλόγου ανοιχτό και μετάβαση στην επόμενη διαδικασία.

Ανάθεση ενέργειας

Εάν θέλετε η ενέργεια να εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στην καρτέλα κλικ του ποντικιού του παραθύρου διαλόγου.

Εάν θέλετε η ενέργεια να εμφανίζεται όταν το κουμπί "ενέργεια" απλώς επισημαίνεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στην καρτέλα " ποντίκι πάνω " του παραθύρου διαλόγου.

 1. Για να επιλέξετε την ενέργεια που λαμβάνει χώρα όταν κάνετε κλικ ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κουμπί ενέργειας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε υπερ-σύνδεση προς και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό (για παράδειγμα, την επόμενη διαφάνεια, την προηγούμενη διαφάνεια, την τελευταία διαφάνεια ή μια άλλη PowerPoint παρουσίαση) στην οποία θέλετε να μεταβείτε στην ενέργεια υπερ-σύνδεση.

   Σημείωση:  Για να συνδεθείτε σε ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί από ένα άλλο πρόγραμμα, όπως ένα αρχείο Word ή Excel, στη λίστα υπερ-σύνδεση με , κάντε κλικ στην επιλογή άλλο αρχείο.

  • Επιλέξτε none για να χρησιμοποιήσετε το σχήμα χωρίς αντίστοιχη ενέργεια.

  • Επιλέξτε Εκτέλεση προγράμματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Επιλέξτε Εκτέλεση μακροεντολής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε.

   Οι ρυθμίσεις εκτέλεσης μακροεντολών είναι διαθέσιμες μόνο εάν η παρουσίασή σας περιέχει ήδη μια μακροεντολή και, κατά την αποθήκευση της παρουσίασης, πρέπει να την αποθηκεύσετε ως εμφάνιση με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μακροεντολές, ανατρέξτε στο θέμα εκτέλεση μακροεντολής.)

  • Εάν θέλετε το σχήμα που επιλέξατε ως κουμπί ενέργειας για την εκτέλεση μιας ενέργειας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια αντικειμένουκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί.

   Οι ρυθμίσεις ενέργειας αντικειμένου είναι διαθέσιμες μόνο εάν η παρουσίασή σας περιέχει ένα αντικείμενο OLE.

  • Για να αναπαραγάγετε έναν ήχο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αναπαραγωγή ήχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

 2. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή της ενέργειάς σας, επιλέξτε OK.

 3. Για να ελέγξετε την ενέργεια που έχετε επιλέξει, επιλέξτε Προβολή παρουσίασης > από την τρέχουσα διαφάνεια για να ανοίξετε την παρουσίαση σε προβολή παρουσίασης, ώστε να μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργεια.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα τμήμα Smart Art, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας , εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Σημείωση:  Για τα γραφικά SmartArt, μπορείτε να εκχωρήσετε μια ενέργεια μόνο στο κείμενο μέσα στα σχήματα, αλλά όχι στα μεμονωμένα σχήματα σε ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στην εικόνα που προσθέσατε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εισαγωγή , στην ομάδα συνδέσεις , κάντε κλικ στην επιλογή ενέργεια.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας , κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε τη συμπεριφορά της εικόνας όταν κάνετε κλικ σε αυτήν στην προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα κλικ του ποντικιού .

  • Για να επιλέξετε τη συμπεριφορά της εικόνας όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα ποντίκι πάνω .

 5. Για να επιλέξετε την ενέργεια που λαμβάνει χώρα όταν κάνετε κλικ ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την εικόνα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το σχήμα χωρίς αντίστοιχη ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή καμία.

  • Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεση προςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό (για παράδειγμα, την επόμενη διαφάνεια, την προηγούμενη διαφάνεια, την τελευταία διαφάνεια ή άλλη παρουσίαση του PowerPoint) στην οποία θέλετε να μεταβείτε στην ενέργεια υπερ-σύνδεση.

  • Για να συνδεθείτε σε ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί από άλλο πρόγραμμα, όπως ένα αρχείο του Microsoft Office Word ή του Microsoft Office Excel, στη λίστα υπερ-σύνδεση προς , κάντε κλικ στην επιλογή άλλο αρχείο.

  • Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση προγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτησηκαι, στη συνέχεια, εντοπίστε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Για να εκτελέσετε μια μακροεντολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση μακροεντολήςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Εάν θέλετε η εικόνα ή η εικόνα clip art να εκτελεί μια ενέργεια διαφορετική από τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια αντικειμένουκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελεί.

   Σημείωση: Οι ρυθμίσεις ενέργειας αντικειμένου είναι διαθέσιμες μόνο εάν η παρουσίασή σας περιέχει ένα αντικείμενο OLE.

  • Για να αναπαραγάγετε έναν ήχο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αναπαραγωγή ήχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×