Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε ένα σχήμα, εικόνα, γράφημα, το γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να καθορίσετε εναλλακτικό κείμενο για σχήματα, εικόνες, γραφήματα, γραφικά SmartArt ή άλλα αντικείμενα στο έγγραφό σας 2007 Microsoft Office system. Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο 2007 Microsoft Office system σε μορφή αρχείου HTML όπως .htm ή .html ή χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια εικόνα. Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εικόνων.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται η προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε ένα σχήμα, εικόνα, γράφημα, το γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο. Εάν προσπαθείτε να προσθέσετε κείμενο σε μια εικόνα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία. Εάν προσπαθείτε να κάνετε το κείμενο μεταβείτε γύρω από μια εικόνα σε ένα έγγραφο, ανατρέξτε στο άρθρο Αναδίπλωση κειμένου.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Excel

Το Outlook

Το PowerPoint

Το Word

Excel

  1. Κάντε δεξί κλικ το σχήμα, εικόνα, γράφημα, περίγραμμα στο γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος και ιδιότητες.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Συμβουλή: Εάν προσθέτετε συχνά εναλλακτικό κείμενο σε ένα σχήμα, εικόνα, γράφημα, το γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο, μπορείτε να προσθέστε την εντολή εναλλακτικό κείμενο σε γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης για να δημιουργήσετε ένα συντόμευση σε αυτό. Μπορείτε να βρείτε την εντολή εναλλακτικό κείμενο στην κατηγορία Εντολές που δεν βρίσκονται στην κορδέλα, κατά την προσθήκη της εντολής στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Εάν έχετε πρόσβαση την εντολή εναλλακτικό κείμενο από τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, πρέπει ακόμα να κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο για να προσθέσετε το εναλλακτικό κείμενο, όπως στο παραπάνω βήμα 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κορδέλα αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office

Αρχή της σελίδας

Outlook

  1. Κάντε δεξί κλικ το σχήμα, εικόνα, γράφημα, περίγραμμα στο γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Συμβουλή: Εάν προσθέτετε συχνά εναλλακτικό κείμενο σε ένα σχήμα, εικόνα, γράφημα, το γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο, μπορείτε να προσθέστε την εντολή εναλλακτικό κείμενο σε γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης για να δημιουργήσετε ένα συντόμευση σε αυτό. Μπορείτε να βρείτε την εντολή εναλλακτικό κείμενο στην κατηγορία Εντολές που δεν βρίσκονται στην κορδέλα, κατά την προσθήκη της εντολής στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Εάν έχετε πρόσβαση την εντολή εναλλακτικό κείμενο από τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, πρέπει ακόμα να κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο για να προσθέσετε το εναλλακτικό κείμενο, όπως στο παραπάνω βήμα 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κορδέλα αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

  1. Κάντε δεξί κλικ το σχήμα, εικόνα, γράφημα, περίγραμμα στο γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος και θέση.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Συμβουλή: Εάν προσθέτετε συχνά εναλλακτικό κείμενο σε ένα σχήμα, εικόνα, γράφημα, το γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο, μπορείτε να προσθέστε την εντολή εναλλακτικό κείμενο σε γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης για να δημιουργήσετε ένα συντόμευση σε αυτό. Μπορείτε να βρείτε την εντολή εναλλακτικό κείμενο στην κατηγορία Εντολές που δεν βρίσκονται στην κορδέλα, κατά την προσθήκη της εντολής στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Εάν έχετε πρόσβαση την εντολή εναλλακτικό κείμενο από τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, πρέπει ακόμα να κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο για να προσθέσετε το εναλλακτικό κείμενο, όπως στο παραπάνω βήμα 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κορδέλα αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office

Αρχή της σελίδας

Word

  1. Κάντε δεξί κλικ το σχήμα, εικόνα, γράφημα, περίγραμμα στο γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Συμβουλή: Εάν προσθέτετε συχνά εναλλακτικό κείμενο σε ένα σχήμα, εικόνα, γράφημα, το γραφικό SmartArt ή άλλο αντικείμενο, μπορείτε να προσθέστε την εντολή εναλλακτικό κείμενο σε γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης για να δημιουργήσετε ένα συντόμευση σε αυτό. Μπορείτε να βρείτε την εντολή εναλλακτικό κείμενο στην κατηγορία Εντολές που δεν βρίσκονται στην κορδέλα, κατά την προσθήκη της εντολής στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Εάν έχετε πρόσβαση την εντολή εναλλακτικό κείμενο από τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, πρέπει ακόμα να κάντε κλικ στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο για να προσθέσετε το εναλλακτικό κείμενο, όπως στο παραπάνω βήμα 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κορδέλα αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×