Κινούμενες εικόνες, βίντεο και ήχος

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών

Προσθήκη εναλλαγών μεταξύ των διαφανειών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μιας εναλλαγής διαφανειών είναι τα οπτικά εφέ που εμφανίζεται όταν μετακινείτε από μία διαφάνεια στην επόμενη κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης. Μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα, να προσθέσετε ήχο και να προσαρμόσετε την εμφάνιση του εφέ μετάβασης.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
49 δευτερόλεπτα

Προσθήκη εναλλαγών διαφανειών για να μεταφέρετε την παρουσίασή σας ζωή

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια μετάβαση.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα " μεταβάσεις " και επιλέξτε μια μετάβαση. Επιλέξτε μια μετάβαση για να δείτε μια προεπισκόπηση.

 3. Επιλέξτε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε την κατεύθυνση και τη φύση της μετάβασης.

 4. Επιλέξτε Προεπισκόπηση για να δείτε πώς φαίνεται η μετάβαση.

Για να καταργήσετε μια μετάβαση, επιλέξτε μεταβάσεις > κανένα.

Περισσότερη βοήθεια σχετικά με το εφέ μετάβασης

Ορισμός του χρονισμού και της ταχύτητας μιας μετάβασης

Βίντεο: Προσθήκη εφέ ήχου σε Μετάβαση

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα μεταμόρφωσης Μετάβαση στο PowerPoint (στο Office 365 ή PowerPoint 2019)

Προσθήκη ή αλλαγή μιας εναλλαγής διαφανειών

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε τις μικρογραφίες διαφανειών από τις διαφάνειες στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια εναλλαγή διαφανειών.

 3. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην ομάδα Μετάβαση σε αυτή τη διαφάνεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ εναλλαγής διαφανειών.

  Για να δείτε περισσότερα εφέ μετάβασης, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

 4. Για να ορίσετε τη διάρκεια της μετάβασης διαφάνειας ανάμεσα στην προηγούμενη διαφάνεια και την τρέχουσα διαφάνεια, στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην ομάδα " Χρονισμός ", πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε στο πλαίσιο διάρκεια.

  Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα πριν από την τρέχουσα διαφάνεια προχωρά στο επόμενο:

  • Για διαδοχή της διαφάνειας, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί του ποντικιού, στην ομάδα " Χρονισμός ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλικ του ποντικιού.

  • Για να προχωρήσετε τη διαφάνεια μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, στην ομάδα Χρονισμός, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε στο πλαίσιο μετά.

 5. Προαιρετικά:

  • Για να εφαρμόσετε το ίδιο μετάβασης σε ολόκληρη την παρουσίασή σας, στην ομάδα " Χρονισμός ", κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

  • Για να εφαρμόσετε προσαρμόσιμων Μετάβαση ιδιότητες που είναι διαθέσιμες με μεταβάσεις περισσότερες (αλλά όχι όλα), στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέ και ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις μικρογραφίες διαφανειών των διαφανειών στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν ήχο μετάβασης.

 3. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην ομάδα " Χρονισμός ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Ήχος και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο από τη λίστα, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο που δεν υπάρχει στη λίστα, επιλέξτε Άλλες ήχου, εντοπίστε το αρχείο ήχου που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε τον ίδιο ήχο μετάβασης όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις μικρογραφίες διαφανειών των διαφανειών από την οποία θέλετε να καταργήσετε μια μετάβαση.

 3. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

 4. Προαιρετικό: Για να καταργήσετε τις μεταβάσεις από ολόκληρη την παρουσίασή σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να προσθέσετε μεταβάσεις στοιχεία κειμένου ή αντικειμένων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα.

Προσθήκη ή αλλαγή μιας εναλλαγής διαφανειών

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε τις μικρογραφίες διαφανειών από τις διαφάνειες στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια εναλλαγή διαφανειών.

 3. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ εναλλαγής διαφανειών.

  Για να δείτε περισσότερα εφέ μετάβασης, κάντε κλικ το κουμπί περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

 4. Για να ορίσετε την ταχύτητα εναλλαγής διαφανειών μεταξύ των διαφανειών, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταχύτητα μετάβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε.

  Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα πριν από την τρέχουσα διαφάνεια προχωρά στο επόμενο:

  • Για διαδοχή της διαφάνειας, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί του ποντικιού, στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλικ του ποντικιού.

  • Για να προχωρήσετε τη διαφάνεια μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε στο πλαίσιο Αυτόματα μετά από.

 5. Προαιρετικό: Για να εφαρμόσετε το ίδιο μετάβασης σε ολόκληρη την παρουσίασή σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις μικρογραφίες διαφανειών των διαφανειών στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν ήχο μετάβασης.

 3. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Μετάβασης ήχος και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο από τη λίστα, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο που δεν υπάρχει στη λίστα, επιλέξτε Άλλες ήχου, εντοπίστε το αρχείο ήχου που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε τον ίδιο ήχο μετάβασης όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της διαφάνειας, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις μικρογραφίες διαφανειών των διαφανειών από την οποία θέλετε να καταργήσετε μια μετάβαση.

 3. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εναλλαγή.

 4. Προαιρετικό: Για να καταργήσετε τις μεταβάσεις από ολόκληρη την παρουσίασή σας, στην ομάδα Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να προσθέσετε μεταβάσεις στοιχεία κειμένου ή αντικειμένων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα.

Προσθήκη μετάβασης σε διαφάνεια

 1. Στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε μια μετάβαση. Η ρύθμιση μετάβασης καθορίζει την είσοδο μιας διαφάνειας και την έξοδο της προηγούμενης. Στο παρακάτω παράδειγμα, η εφαρμογή μιας μετάβασης σβησίματος στη διαφάνεια 3 σημαίνει ότι η διαφάνεια 2 εξαφανίζεται σταδιακά και η διαφάνεια 3 εμφανίζεται σταδιακά.

  Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια μετάβαση στο παράθυρο "Μικρογραφία"
 2. Στην καρτέλα μεταβάσεις, βρείτε το εφέ που θέλετε στη συλλογή μετάβασης. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος για να δείτε ολόκληρη τη συλλογή. Κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε για αυτήν τη διαφάνεια και να δείτε μια προεπισκόπηση.

 3. Επιλέξτε Μεταβάσεις > Επιλογές εφέ για να αλλάξετε τον τρόπο παρουσίασης της μετάβασης, για παράδειγμα, την κατεύθυνση από την οποία πραγματοποιείται η είσοδος της διαφάνειας.

 4. Εισαγάγετε μια χρονική τιμή στο πλαίσιο Διάρκεια για να ορίσετε την ταχύτητα της μετάβασης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αργή είναι η μετάβαση.

 5. Επιλέξτε Προεπισκόπηση για να δείτε πώς εμφανίζεται η μετάβαση με όλες τις ρυθμίσεις.

  Κουμπί "Προεπισκόπηση" στην καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Συμβουλή: Αν θέλετε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης να εναλλάσσονται με τον ίδιο τρόπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες στην κορδέλα.
  Εφαρμογή σε όλα τα κουμπιά στην καρτέλα "Μεταβάσεις"

Κατάργηση μετάβασης

 • Κάντε κλικ στη διαφάνεια με τη μετάβαση που θέλετε να καταργήσετε. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Μεταβάσεις, στη συλλογή μεταβάσεων, επιλέξτε Καμία.

  Κατάργηση μετάβασης επισημασμένη

Να θυμάστε ότι μια μετάβαση καθορίζει την είσοδο μιας διαφάνειας και την έξοδο της προηγούμενης. Επομένως, εάν, για παράδειγμα, δεν θέλετε η διαφάνεια 2 να έχει ένα εφέ εξόδου, πρέπει να καταργήσετε τη μετάβαση από τη διαφάνεια 3.

Συμβουλή: Μπορείτε να καταλάβετε ποια οι διαφάνειες έχουν μετάβασης εφέ εφαρμοσμένο αναζητώντας το εικονίδιο μετάβασης στο παράθυρο μικρογραφιών.
Ένα εικονίδιο πεφταστεριού δείχνει ότι έχει εφαρμοστεί ένα εφέ μετάβασης σε μια διαφάνεια

Σχετικές πληροφορίες

Κίνηση κειμένου και αντικειμένων στο PowerPoint για Mac

Εγγραφή της προβολής διαφανειών

Μεταβάσεις παρέχουν μια δυναμική τρόπος για να μετακινήσετε από μια διαφάνεια στην επόμενη κατά τη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης. Μπορείτε να προσθέσετε μια Μετάβαση σε μία μόνο διαφάνεια, διαφορετικές μεταβάσεις σε διαφορετικές διαφάνειες ή της ίδιας εναλλαγής σε όλες τις διαφάνειες.

Προσθήκη μετάβασης σε διαφάνεια

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε μια μετάβαση. Για να το κάνετε:

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Καρτέλα "Διαφάνειες" διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε την Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" με το όνομα καρτέλες ή τις διαφάνειες, Καρτέλα "Διαφάνειες" και διάρθρωσης Καρτέλα "Διάρθρωση" εικονίδιο καρτέλες.     

 2. Στην καρτέλα μεταβάσεις, στην περιοχή Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια"

  Για να δείτε περισσότερες μεταβάσεις, τοποθετήστε το δείκτη σε μια μετάβαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Για να αλλάξετε μια διαφορετική παραλλαγή της μετάβασης, όπως η κατεύθυνση μεταβαίνει στην οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέ και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παραλλαγή που θέλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε άλλες επιλογές, όπως η διάρκεια, ήχο ή Μετάβαση στη διαφάνεια.

  Σύρετε την ενότητα

Εφαρμόστε μια Μετάβαση σε όλες τις διαφάνειες

 1. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην περιοχή Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση που θέλετε —Σταδιακή εμφάνιση, για παράδειγμα.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια"

  Για να δείτε περισσότερες μεταβάσεις, τοποθετήστε το δείκτη σε μια μετάβαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

 2. Για να διαφέρουν τη μετάβαση, όπως η κατεύθυνση μεταβαίνει στην οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέ και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παραλλαγή που θέλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε άλλες επιλογές, όπως η διάρκεια, ήχο ή Μετάβαση στη διαφάνεια.

  Σύρετε την ενότητα

 3. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι διαφάνειες.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", "Εφαρμογή στην ομάδα"

Αλλάξτε τη διάρκεια της μετάβασης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες με τις μεταβάσεις που θέλετε να αλλάξετε. Για να το κάνετε:

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Καρτέλα "Διαφάνειες" διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν οργανωμένες των διαφανειών σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη ομάδα διαφάνειες, κάνοντας κλικ στον τίτλο της ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε την Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" με το όνομα καρτέλες ή τις διαφάνειες, Καρτέλα "Διαφάνειες" και διάρθρωσης Καρτέλα "Διάρθρωση" εικονίδιο καρτέλες.     

 2. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην περιοχή Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, στο πλαίσιο διάρκεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερόλεπτα ή λεπτά που θέλετε να διαρκεί η μετάβαση.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια"

Προσθήκη ήχου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες με τις μεταβάσεις που θέλετε να αλλάξετε. Για να το κάνετε:

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Καρτέλα "Διαφάνειες" διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν οργανωμένες των διαφανειών σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη ομάδα διαφάνειες, κάνοντας κλικ στον τίτλο της ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε την Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" με το όνομα καρτέλες ή τις διαφάνειες, Καρτέλα "Διαφάνειες" και διάρθρωσης Καρτέλα "Διάρθρωση" εικονίδιο καρτέλες.     

 2. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην περιοχή Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, στο αναδυόμενο μενού ήχου, κάντε κλικ στο εφέ ήχου.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια"

  Συμβουλή: Για να αναπαραγάγετε το δικό σας ήχο, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλος ήχος στο αναδυόμενο μενού για να εντοπίσετε το αρχείο ήχου.

Επιλέξτε τον τρόπο για να ελέγξετε τη Διαδοχή διαφανειών

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες με τις μεταβάσεις που θέλετε να αλλάξετε. Για να το κάνετε:

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Καρτέλα "Διαφάνειες" διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν οργανωμένες των διαφανειών σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη ομάδα διαφάνειες, κάνοντας κλικ στον τίτλο της ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε την Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" με το όνομα καρτέλες ή τις διαφάνειες, Καρτέλα "Διαφάνειες" και διάρθρωσης Καρτέλα "Διάρθρωση" εικονίδιο καρτέλες.     

 2. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην περιοχή Διαδοχή διαφανειών, επιλέξτε το Με κλικ του ποντικιού ή το πλαίσιο ελέγχου μετά.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις", ομάδα "Διαδοχή διαφάνειας"

  Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου μετά από, πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων.

Καταργήστε τις μεταβάσεις

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες με τις μεταβάσεις που θέλετε να καταργήσετε. Για να το κάνετε:

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Καρτέλα "Διαφάνειες" διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες. Εναλλακτικά, εάν οργανωμένες των διαφανειών σας σε ενότητες, επιλέξτε μια ολόκληρη ομάδα διαφάνειες, κάνοντας κλικ στον τίτλο της ενότητας. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε την Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" με το όνομα καρτέλες ή τις διαφάνειες, Καρτέλα "Διαφάνειες" και διάρθρωσης Καρτέλα "Διάρθρωση" εικονίδιο καρτέλες.     

 2. Στην καρτέλα " μεταβάσεις ", στην περιοχή Μετάβαση σε αυτήν τη διαφάνεια, επιλέξτε καμία.

  Κανένα

Δείτε επίσης

Εφαρμόστε μια Μετάβαση σε όλες τις διαφάνειες

Μεταβάσεις σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint

Προσθήκη ή αλλαγή μιας εναλλαγής διαφανειών

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών, επιλέξτε τη διαφάνεια όπου θέλετε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια μετάβαση. Θα ξεκινήσει τη μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια και την ολοκλήρωση της διαφάνειας που επιλέγετε.

  Εμφανίζει το τμήμα παραθύρου "Διαφάνεια" με την τρίτη διαφάνεια επιλεγμένη στο PowerPoint

 2. Στην καρτέλα μεταβάσεις, βρείτε το εφέ που θέλετε στη συλλογή μετάβασης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέ για να καθορίσετε τον τρόπο που εκτελείται τη μετάβαση.

 4. Προαιρετικά:

  • Για να ορίσετε ταχύτητας μεταβαίνει Μετάβαση, εισαγάγετε μια ώρα στο πλαίσιο διάρκεια στην κορδέλα. Ορίστε τον αριθμό νεότερη έκδοση για να κάνετε τη μετάβαση πιο αργά μετάβαση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονισμό της μετάβασης, ανατρέξτε στο θέμα ρύθμιση της ταχύτητας και χρονισμού μεταβάσεων.

  • Εάν θέλετε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης να εναλλάσσονται με τον ίδιο τρόπο, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή σε όλες.

 5. Για να δείτε τη μετάβαση στην πράξη, επιλέξτε τη διαφάνεια που αρχίζει τη μετάβαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο παρουσίασης Το κουμπί ξεκινήσει προβολής παρουσίασης στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης.

  Για να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή παρουσίασης στην κάτω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης.

  (Αυτό το κουμπί ξεκινά την προβολή παρουσίασης στην επιλεγμένη διαφάνεια, αντί για την προβολή παρουσίασης από την έναρξη της παρουσίασης από την αρχή.)

Να θυμάστε ότι μετάβασης ισχύει για είσοδο μιας διαφάνειας, δεν πώς θα τερματίζεται. Επομένως, εάν θέλετε να καταργήσετε το εφέ εξόδου για διαφάνεια 2, για παράδειγμα, καταργήστε τη μετάβαση από διαφάνεια 3.

 • Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να έχετε καμία μετάβαση. Στη συνέχεια, στην καρτέλα μεταβάσεις, στη συλλογή μεταβάσεις, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  Εμφανίζει το στοιχείο "Μεταβάσεις" στην κορδέλα του PowerPoint

  Στο παράδειγμά μας, εάν η διαφάνεια 3 δεν έχει καμία μετάβαση, εμφανίζεται αμέσως μόλις εξαφανιστεί η διαφάνεια 2.

  Εάν θέλετε να καταργήσετε τις μεταβάσεις από όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες στην κορδέλα μετά κάνοντας κλικ στην επιλογή κανένα.

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να προσθέσετε κίνηση σε στοιχεία κειμένου ή αντικείμενα μέσα σε μια διαφάνεια, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα.

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Σε Android tablet, πατήστε την καρτέλα " μεταβάσεις ".

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Στο τηλέφωνο Android, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, πατήστε για οικιακή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

 3. Πατήστε το κάτω βέλος για να αναπτύξετε τα Εφέ μετάβασης. Θα δείτε μια συλλογή από εφέ μετάβασης ομαδοποιημένα σε κατηγορίες SubtleExciting και δυναμικές.

  Εφέ μετάβασης

 4. Επιλέξτε μια Μετάβαση; Για παράδειγμα, πατήστε δυνατότητα μεταμόρφωσης να έχετε μία διαφάνεια σταδιακά μετατρέψετε σε στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε την κατεύθυνση της μετάβασης.

  Επιλογές εφέ

 6. (Προαιρετικό) Πατήστε " εφαρμογή σε όλα " για να εφαρμόσετε το ίδιο Μετάβαση σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. Σε Android tablet, πατήστε την καρτέλα " μεταβάσεις ". Στο τηλέφωνο Android, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, πατήστε για οικιακή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

 2. Ανάπτυξη εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε καμία.

  Καταργήστε τις μεταβάσεις

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Στο iPad, πατήστε την καρτέλα μεταβάσεις.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Στο iPhone, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

 3. Πατήστε εφέ μετάβασης. Θα δείτε μια συλλογή από εφέ μετάβασης ομαδοποιημένα σε κατηγορίες Subtle και Exciting.

  Εφέ μετάβασης

 4. Επιλέξτε μια Μετάβαση; Για παράδειγμα, πατήστε δυνατότητα μεταμόρφωσης να έχετε μία διαφάνεια σταδιακά μετατρέψετε σε στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε ένα εφέ. (Αυτές τις επιλογές θα διαφέρουν, ανάλογα με τη μετάβαση που επιλέγετε.)

  Επιλογές εφέ

 6. (Προαιρετικό) Πατήστε " εφαρμογή σε όλα " για να εφαρμόσετε το ίδιο Μετάβαση σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. Στο iPad, πατήστε την καρτέλα μεταβάσεις. Στο iPhone, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

 2. Πατήστε εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε καμία.

  Καταργήστε τις μεταβάσεις

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Πατήστε την καρτέλα μεταβάσεις.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Στο Windows phone, πατήστε δύο φορές στη διαφάνεια που θέλετε, στη συνέχεια, πατήστε περισσότερα Περισσότερα στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας, πατήστε για οικιακή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

 3. Πατήστε το κάτω βέλος για να αναπτύξετε τα Εφέ μετάβασης. Θα δείτε μια συλλογή από εφέ μετάβασης ομαδοποιημένα σε κατηγορίες SubtleExciting και δυναμικές.

  Εφέ μετάβασης

 4. Επιλέξτε μια Μετάβαση; Για παράδειγμα, πατήστε δυνατότητα μεταμόρφωσης να έχετε μία διαφάνεια σταδιακά μετατρέψετε σε στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε την κατεύθυνση της μετάβασης.

  Επιλογές εφέ

 6. Πατήστε Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ εφαρμοσμένο στη διαφάνειά σας.

  Προεπισκόπηση μεταβάσεων

 7. (Προαιρετικό) Πατήστε " εφαρμογή σε όλα " για να εφαρμόσετε το ίδιο Μετάβαση σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. Πατήστε την καρτέλα μεταβάσεις. Στο Windows phone, πατήστε δύο φορές στη διαφάνεια που θέλετε, στη συνέχεια, πατήστε περισσότερα Περισσότερα στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας, πατήστε για οικιακή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

 2. Ανάπτυξη εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε καμία.

  Καταργήστε τις μεταβάσεις

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×