Προσθήκη εικόνας φόντου (ή υδατογραφήματος) σε διαφάνειες

Προσθήκη εικόνας φόντου (ή υδατογραφήματος) σε διαφάνειες

Η χρήση ενός αχνού γραφικού ως υδατογραφήματος στο φόντο των διαφανειών σας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εμφανίσετε το λογότυπο της εταιρείας σας ή κάποια άλλη χαρακτηριστική εικόνα. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή τη διαφάνεια (ανάλογα με την έκδοση του PowerPoint) για να κάνετε μια εικόνα φόντου να εμφανίζεται αρκετά αχνή για να είναι ορατή, αλλά να μην αποσπά την προσοχή από το κύριο περιεχόμενο επάνω από αυτήν.

Κάντε κλικ για να δείτε οδηγίες για...

Μπορείτε να προσθέσετε την εικόνα φόντου σε πολλές διαφάνειες ταυτόχρονα (με τη χρήση της προβολής υποδείγματος διαφανειών) ή σε μεμονωμένες διαφάνειες. Η διαδικασία είναι η ίδια, εκτός από το σημείο εκκίνησης, όπως περιγράφεται στο βήμα 1.

 1. Θέλετε να τοποθετήσετε υδατογραφήματα σε μεμονωμένες διαφάνειες ή θέλετε να τοποθετήσετε υδατογραφήματα συστηματικά σε πολλές διαφάνειες; Ακολουθήστε το κατάλληλο δευτερεύον βήμα:

  • Για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου σε μια μεμονωμένη διαφάνεια ή διαφάνειες    Στην Κανονική προβολή, στο παράθυρο μικρογραφιών στα αριστερά, επιλέξτε μια διαφάνεια. (Για να επιλέξετε περισσότερες από μία διαφάνειες, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στις άλλες διαφάνειες.)

  • Για να προσθέτετε συστηματικά μια εικόνα φόντου σε πολλές διαφάνειες ή σε όλες τις διαφάνειες    Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Υπόδειγμα διαφανειών. Στο παράθυρο μικρογραφιών στα αριστερά, επιλέξτε τις διατάξεις διαφανειών στις οποίες θέλετε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα εικόνας. (Για να επιλέξετε πολλές διατάξεις, κάντε κλικ σε μία από αυτές και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στις άλλες.)

 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή σας στο παράθυρο μικρογραφιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση φόντου.

  τμήμα παραθύρου μορφοποίησης φόντου στο PowerPoint
 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση φόντου στα δεξιά, επιλέξτε Γέμισμα εικόνας ή υφής και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εισαγωγή εικόνας από, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Αρχείο, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή για να εισαγάγετε μια εικόνα από τη συσκευή σας.

  • Επιλέξτε Πρόχειρο για να εισαγάγετε μια εικόνα που έχετε αντιγράψει στο Πρόχειρο.

  • Επιλέξτε Σε σύνδεση και πληκτρολογήστε μια περιγραφή στο πλαίσιο αναζήτησης για τον τύπο εικόνων από τον οποίο θέλετε να επιλέξετε μια εικόνα από έναν πόρο στο Internet.

  Η επιλεγμένη εικόνα αυξάνει σε μέγεθος για να γεμίσει ολόκληρο το φόντο της διαφάνειας. Δεν είναι δυνατό να αλλάξει μέγεθος τόσο απλά όσο μια εικόνα σε πρώτο πλάνο, ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της επιλογής Μετατόπιση για να προσαρμόσετε τη θέση της. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Παράθεση εικόνας ως υφής για να επαναλάβετε την εμφάνιση της εικόνας οριζόντια και κατακόρυφα σε ολόκληρο το φόντο.

 4. Μόλις εισαγάγετε μια εικόνα, μεταβείτε στο παράθυρο Μορφοποίηση φόντου και σύρετε το ρυθμιστικό Διαφάνεια προς τα δεξιά, για να ορίσετε το ποσοστό διαφάνειας.

 5. (Προαιρετικό) Εάν θέλετε να εμφανίζεται το υδατογράφημα σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης αντί μόνο στις διαφάνειες ή τις διατάξεις που είχατε αρχικά επιλέξει, στο παράθυρο Μορφοποίηση φόντου, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλα.

 6. Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας (Αρχείο > Αποθήκευση).

 7. Εάν εργάζεστε στην προβολή Υπόδειγμα διαφανειών, επιλέξτε Κλείσιμο προβολής υποδείγματος όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;   

(Τα βασικά βήματα για να ορίσετε μια εικόνα ως εικόνα φόντου είναι τα τελευταία τρία βήματα—6, 7, 8.)

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα.

  Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε όλες τις διαφάνειες μιας κενής παρουσίασης, επιλέξτε διαδοχικά Προβολή > Υπόδειγμα διαφανειών.

  Προβολή υποδείγματος διαφάνειας

  Συμβουλή:   Εάν η ολοκληρωμένη παρουσίαση περιέχει ένα υπόδειγμα διαφανειών ή περισσότερα υποδείγματα, μπορεί να μην θέλετε να τοποθετήσετε φόντο στα υποδείγματα διαφανειών, διακινδυνεύοντας ανεπιθύμητες αλλαγές στην παρουσίασή σας. Η ασφαλής εναλλακτική λύση είναι να προσθέτετε φόντο σε μία διαφάνεια κάθε φορά.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή στην κορδέλα και κάντε ένα από τα εξής.

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ως υδατογράφημα, επιλέξτε Εικόνα, βρείτε την εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  • Για να επικολλήσετε μια εικόνα που έχετε αντιγράψει, επιλέξτε Πρόχειρο.

 3. Για να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα της διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος και θέση στο μενού συντόμευσης.

 4. Στο παράθυρο Μέγεθος, στην περιοχή Κλίμακα, αυξήστε ή μειώστε τις ρυθμίσεις στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες ύψους και πλάτους της εικόνας ή της εικόνας clip art κατά την κλιμάκωση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών εικόνας.

  • Για να τοποθετήστε την εικόνα στο κέντρο της διαφάνειας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλίμακα σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της εικόνας.

 5. Για να μετακινήσετε την εικόνα ή την εικόνα clip στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Θέση και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για τις θέσεις που θέλετε στα πλαίσια Οριζόντια και Κατακόρυφα.

 6. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επαναχρωματισμός, κάντε κλικ στην απόχρωση χρώματος που θέλετε.

  Ομάδα Προσαρμογή

  Συμβουλή:   Εάν οι καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση δεν εμφανίζονται, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εικόνα.

 7. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, μεταβείτε στην επιλογή Μορφοποίηση > Διόρθωση >Επιλογές διόρθωσης εικόνας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Φωτεινότητα και αντίθεση, επιλέξτε το ποσοστό φωτεινότητας που θέλετε.

  υδατογράφημα Μεταφορά στο φόντο
 8. Για να στείλετε το υδατογράφημα στο φόντο της διαφάνειας, επιλέξτε διαδοχικά Μορφοποίηση > Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Μεταφορά πίσω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο.

(Τα βασικά βήματα για να ορίσετε μια εικόνα ως εικόνα φόντου είναι τα τελευταία τρία βήματα—6, 7, 8.)

Προσθήκη εικόνας ή εικόνας clip art ως φόντου διαφάνειας

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα.

  Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε όλες τις διαφάνειες σε μια κενή παρουσίαση, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσιάσεων, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

  Εικόνα της κορδέλας του PowerPoint

  Εάν η ολοκληρωμένη παρουσίαση περιέχει ένα υπόδειγμα διαφανειών ή περισσότερα υποδείγματα, μπορεί να μην θέλετε να τοποθετήσετε φόντο στα υποδείγματα διαφανειών, διακινδυνεύοντας ανεπιθύμητες αλλαγές στην παρουσίασή σας. Η ασφαλής εναλλακτική λύση είναι να προσθέτετε φόντο σε μία διαφάνεια κάθε φορά.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, κάντε ένα από τα εξής:

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'
  • Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ως υδατογράφημα, κάντε κλικ στο στοιχείο Εικόνα, βρείτε την εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  • Για να χρησιμοποιήσετε εικόνες clip art ως υδατογράφημα, κάντε κλικ στο στοιχείο Clip Art. Στο παράθυρο εργασιών Clip Art, στο πλαίσιο Αναζήτηση για, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που να περιγράφει το απόσπασμα που θέλετε ή πληκτρολογήστε το σύνολο ή ένα μέρος του ονόματος αρχείου του αποσπάσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

   Όταν κάνετε αναζήτηση για εικόνες clip art και εικόνες στο Internet, θα οδηγηθείτε στο Bing. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων και το φίλτρο άδειας χρήσης στο Bing μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσετε.

   Στο πλαίσιο Αναζήτηση κειμένου, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που περιγράφει το απόσπασμα που θέλετε ή πληκτρολογήστε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου του αποσπάσματος.

 3. Για να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας ή του στοιχείου clip art, κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα ή το στοιχείο clip art στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος και θέση στο μενού συντόμευσης.

 4. Στην καρτέλα Μέγεθος, στην περιοχή Κλίμακα, αυξήστε ή μειώστε τις ρυθμίσεις στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

  Για να διατηρήσετε τις αναλογίες ύψους και πλάτους της εικόνας ή της εικόνας clip art κατά την κλιμάκωση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών εικόνας.

  Για να τοποθετήστε την εικόνα ή την εικόνα clip art στο κέντρο της διαφάνειας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλίμακα σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της εικόνας.

 5. Για να μετακινήσετε την εικόνα ή την εικόνα clip στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Θέση και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για τις θέσεις που θέλετε στα πλαίσια Οριζόντια και Κατακόρυφα.

 6. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή χρωμάτων και, στη συνέχεια, στην περιοχή Φωτεινές παραλλαγές, κάντε κλικ στην απόχρωση χρώματος που θέλετε.

  Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"
 7. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί Φωτεινότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ποσοστό φωτεινότητας που θέλετε.

  υδατογράφημα

  Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να σύρετε το υδατογράφημα σε οποιοδήποτε σημείο στο φόντο των διαφανειών που περιέχει ήδη κείμενο ή, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο σε μία ή περισσότερες διαφάνειες και, στη συνέχεια, να σύρετε το υδατογράφημα στο φόντο των διαφανειών.

  Μεταφορά στο φόντο
 8. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία και την τοποθέτηση του υδατογραφήματος και σας ικανοποιεί η εμφάνισή του, για να το μετακινήσετε στο φόντο της διαφάνειας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο.

Προσθήκη γραφικού SmartArt ως φόντου διαφάνειας

 1. Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή. (Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει το γραφικό SmartArt που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως φόντο διαφάνειας.)

 2. Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα γραφικό SmartArt φόντου.

  Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις άλλες διαφάνειες.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Φόντο, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ φόντου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση φόντου.

  Καρτέλα "Σχεδίαση"
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα εικόνας ή υφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόχειρο.

 5. Για να κεντράρετε, να τεντώσετε ή να συρρικνώσετε το γραφικό SmartArt στο φόντο, προσαρμόστε τις επιλογές Παραμόρφωση.

 6. Για να καθορίσετε πόσο διαφανές μπορεί να είναι ένα γραφικό SmartArt, μετακινήστε το ρυθμιστικό της επιλογής Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το γραφικό SmartArt ως φόντο των επιλεγμένων διαφανειών, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  • Για να χρησιμοποιήσετε το γραφικό SmartArt ως φόντο για όλες τις διαφάνειες στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή σε όλα.

Δείτε επίσης

Προσθήκη βίντεο στο φόντο διαφανειών

Συμβάλλοντες: Roger Haight

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×