Προσθήκη εικόνας σε ένα γραφικό SmartArt

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εικόνες ή εικόνες μπορεί να είναι αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας ενός συναρπαστικές εγγράφου, φύλλου εργασίας ή παρουσίασης και είναι εύκολο να εισαγάγετε μια εικόνα στο γραφικό SmartArt. Για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία ενός γραφικού SmartArt στη διάταξη οργανόγραμμα εικόνας, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία οργανογράμματος με εικόνες.

Γέμισμα είναι το εσωτερικό ενός σχήματος. Μπορείτε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας σε οποιοδήποτε σχήμα και μερικά από τα σχήματα στα γραφικά SmartArt έχουν σχεδιαστεί για την κράτηση θέσης εικόνων. Όταν χρησιμοποιείτε μια διάταξη με ένα σχήμα κράτησης θέσης εικόνας, μπορείτε να λάβετε ένα γραφικό SmartArt πιο επαγγελματικού επιπέδου, επειδή τα σχήματα κράτησης θέσης εικόνας έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν καλά με ολόκληρο το γραφικό SmartArt.

Γραφικό SmartArt με σύμβολα κράτησης θέσης εικόνας

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα, ή μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στο φόντο ολόκληρου του γραφικού SmartArt. Περισσότερα σχήματα περιέχει ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο που διαβάζει [κείμενο]. Όταν προσθέτετε μια εικόνα σε ένα σχήμα που περιέχει ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο, το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο παραμένει στο σχήμα. Το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο δεν θα εκτυπώσετε ή να εμφανίσετε σε μια παρουσίαση.

Για να καταργήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο από ένα σχήμα, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται κατά την επεξεργασία του γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα, πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο, κάντε κλικ έξω από το σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο σχήμα και διαγράψτε το κείμενο που έχετε προσθέσει.

Οι εικόνες κράτησης θέσης δεν μπορούν να διαγραφτούν, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε ένα γέμισμα για να μην είναι ορατές. Εάν προσθέσετε μια εικόνα και αργότερα τη διαγράψετε,θα επιστραφεί η εικόνα κράτησης θέσης. Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ούτε η εκτύπωση των εικόνων κράτησης θέσης και δεν εμφανίζονται στην παρουσίαση.

Δεν έχουν όλα τα γραφικά SmartArt εικόνες κράτησης θέσης. Εάν επιλέξετε μια διάταξη που δε διαθέτει εικόνες κράτησης θέσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας στο σχήμα ή να μεταβείτε σε άλλη διάταξη.

 1. Κάντε κλικ στο κέντρο της την εικόνα κράτησης θέσης μέσα στο σχήμα του γραφικού SmartArt.

  Εικόνα κράτησης θέσης
  Εικόνα κράτησης θέσης
 2. Από το πλαίσιο Εισαγωγή εικόνων, βρείτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από ένα αρχείο, ηλεκτρονικά ή από τη συλλογή εύχρηστο εικονίδια

 3. Κάντε κλικ στην εικόνα ή το εικονίδιο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 4. Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της εικόνας, αφού έχετε εισαγάγει το, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στον πίνακα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο εικονίδιο της εικόνας για να βρείτε τις επιλογές για να προσαρμόσετε το χρώμα εικόνας, φωτεινότητα ή αντίθεσης.

  • Στον πίνακα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο εικονίδιο Συμπλήρωση & γραμμή και κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα για να βρείτε τις επιλογές για να προσαρμόσετε διαφάνειας και να μετακινήσετε την εικόνα στο σημείο που θέλετε.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα γραφικού SmartArt όπου θέλετε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα, επιλέξτε το πρώτο σχήμα, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην Επιλογή γέμισμα.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή

  Σημείωση: Όταν επιλέγετε πολλά σχήματα και εφαρμόζετε ένα γέμισμα εικόνας, κάθε σχήμα θα γεμίσει με μια ολόκληρη εικόνα. Στην εικόνα δεν θα αλλάξουν τα επιλεγμένα σχήματα.

 4. Για να αλλάξετε την εικόνα, αφού έχετε εισαγάγει το, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας: στον πίνακα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο εικονίδιο Συμπλήρωση & γραμμής για να βρείτε τις επιλογές Offset για να μετακινήσετε την εικόνα.

  • Για να αλλάξετε πόσο μπορείτε να δείτε έως την εικόνα: στον πίνακα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο εικονίδιο Συμπλήρωση & γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα. Μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

 1. Αντιγραφή της εικόνας ή του εικονιδίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα στο γραφικό SmartArt, όπου θέλετε να επικολλήσετε την εικόνα.

  Για να προσθέσετε την ίδια εικόνα σε πολλά σχήματα, επιλέξτε το πρώτο σχήμα, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα σχήματα.

 3. Στην καρτέλα Αρχική, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

 4. Για να αλλάξετε την εικόνα, αφού έχετε εισαγάγει το, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας: στον πίνακα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο εικονίδιο Συμπλήρωση & γραμμής για να βρείτε τις επιλογές Offset για να μετακινήσετε την εικόνα.

  • Για να αλλάξετε πόσο μπορείτε να δείτε έως την εικόνα: στον πίνακα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο εικονίδιο Συμπλήρωση & γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα. Μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt όπου θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα φόντου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση αντικειμένου.

 2. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στο εικονίδιο Γέμισμα & γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα εικόνας ή υφής.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή από, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να εισάγετε μια εικόνα από ένα αρχείο, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή.

  • Για να εισάγετε μια εικόνα που αντιγράψατε στο Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Πρόχειρο.

  • Για να βρείτε εικόνες διαθέσιμο online, κάντε κλικ στην επιλογή Online.

 4. Για να αλλάξετε την εικόνα, αφού έχετε εισαγάγει το, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας: στον πίνακα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο εικονίδιο Συμπλήρωση & γραμμής για να βρείτε τις επιλογές Offset για να μετακινήσετε την εικόνα.

  • Για να αλλάξετε πόσο μπορείτε να δείτε έως την εικόνα: στον πίνακα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στο εικονίδιο Συμπλήρωση & γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα. Μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

Γέμισμα είναι το εσωτερικό ενός σχήματος. Μπορείτε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας σε οποιοδήποτε σχήμα και μερικά από τα σχήματα στα γραφικά SmartArt έχουν σχεδιαστεί για την κράτηση θέσης εικόνων. Όταν χρησιμοποιείτε μια διάταξη με ένα σχήμα κράτησης θέσης εικόνας, μπορείτε να λάβετε ένα γραφικό SmartArt πιο επαγγελματικού επιπέδου, επειδή τα σχήματα κράτησης θέσης εικόνας έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν καλά με ολόκληρο το γραφικό SmartArt.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα, ή μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στο φόντο ολόκληρου του γραφικού SmartArt. Περισσότερα σχήματα περιέχει ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο που διαβάζει [κείμενο]. Όταν προσθέτετε μια εικόνα σε ένα σχήμα που περιέχει ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο, το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο παραμένει στο σχήμα. Το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο δεν θα εκτυπώσετε ή να εμφανίσετε σε μια παρουσίαση.

Για να καταργήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο από ένα σχήμα, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται κατά την επεξεργασία του γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα, πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο, κάντε κλικ έξω από το σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο σχήμα και διαγράψτε το κείμενο που έχετε προσθέσει.

Οι εικόνες κράτησης θέσης δεν μπορούν να διαγραφτούν, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε ένα γέμισμα για να μην είναι ορατές. Εάν προσθέσετε μια εικόνα και αργότερα τη διαγράψετε,θα επιστραφεί η εικόνα κράτησης θέσης. Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ούτε η εκτύπωση των εικόνων κράτησης θέσης και δεν εμφανίζονται στην παρουσίαση.

Δεν έχουν όλα τα γραφικά SmartArt εικόνες κράτησης θέσης. Εάν επιλέξετε μια διάταξη που δε διαθέτει εικόνες κράτησης θέσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας στο σχήμα ή να μεταβείτε σε άλλη διάταξη.

Διάταξη γραφήματος οργάνωσης εικόνας

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα κράτησης θέσης μέσα στο σχήμα του γραφικού SmartArt.

  Εικόνα κράτησης θέσης
  Σχήμα εικόνας κράτησης θέσης
 2. Εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή

 3. Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της εικόνας, αφού έχετε εισαγάγει το, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στο παράθυρο "εικόνα", προσαρμόστε το χρώμα, το φωτεινότητα ή την αντίθεση.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στο παράθυρο "Γέμισμα", προσαρμόστε τις επιλογές παραμόρφωση ή της διαφάνειας.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο γραφικό SmartArt, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα, επιλέξτε το πρώτο σχήμα, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Γέμισμα σχήματος.

  Εικόνα καρτέλας Εργαλείων Μορφοποίησης SmartArt

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή

  Σημείωση: Όταν επιλέγετε πολλά σχήματα και εφαρμόζετε ένα γέμισμα εικόνας, κάθε σχήμα θα γεμίσει με μια ολόκληρη εικόνα. Στην εικόνα δεν θα αλλάξουν τα επιλεγμένα σχήματα.

 4. Για να στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας, προσαρμόστε τις επιλογές παραμόρφωση.

 5. Για να καθορίσετε πόσο μπορείτε να δείτε μέσα στην εικόνα, μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

 1. Αντιγραφή της εικόνας ή του εικονιδίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα στο γραφικό SmartArt, στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε την εικόνα.

  Για να προσθέσετε την ίδια εικόνα σε πολλά σχήματα, επιλέξτε το πρώτο σχήμα, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα σχήματα.

 3. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

 4. Για να στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας, προσαρμόστε τις επιλογές παραμόρφωση.

 5. Για να καθορίσετε πόσο μπορείτε να δείτε μέσα στην εικόνα, μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt που θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα φόντου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση αντικειμένου.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Γέμισμα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Γέμισμα εικόνας ή γέμισμα με υφή.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή από, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να εισάγετε μια εικόνα από ένα αρχείο, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή.

  • Για να εισάγετε μια εικόνα που αντιγράψατε στο Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Πρόχειρο.

 4. Για να στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας, προσαρμόστε τις επιλογές παραμόρφωση.

 5. Για να καθορίσετε πόσο μπορείτε να δείτε μέσα στην εικόνα, μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×