Προσθήκη δυνατοτήτων σε μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εκτός από κείμενο, μπορείτε να συμπεριλάβετε εικόνες, βίντεο, συνδέσεις, έγγραφα, ετικέτες και αναφορές σε μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Ο οργανισμός σας μπορεί να προσαρμόσει ή να περιορίσει κάποιες από τις δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Συμπερίληψη σύνδεσης προς μια σελίδα τοποθεσίας Web σε μια δημοσίευση

Ενσωμάτωση βίντεο σε μια δημοσίευση

Συμπερίληψη σύνδεσης προς ένα έγγραφο του SharePoint σε μια δημοσίευση

Συμπερίληψη αναφορών σε μια δημοσίευση

Συμπερίληψη ετικετών σε μια δημοσίευση

Συμπερίληψη εικόνας σε μια δημοσίευση

Συμπερίληψη σύνδεσης προς μια σελίδα τοποθεσίας Web σε μια δημοσίευση

Σε μια δημοσίευση μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση προς μια σελίδα τοποθεσίας Web. Μπορείτε να εμφανίσετε τη διεύθυνση Web της τοποθεσίας ή να αντικαταστήσετε τη διεύθυνση με το κείμενο που θέλετε.

 1. Αντιγράψτε τη διεύθυνση Web της σύνδεσης που θέλετε.

 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.
  Για παράδειγμα, συνήθως τοποθετείτε μια σύνδεση στο κείμενο ενός μηνύματος:
  Δημοσίευση δημόσιας τροφοδοσίας

 3. Επικολλήστε το αντιγραμμένο στοιχείο στη διεύθυνση Web.
  Η διεύθυνση Web εμφανίζεται στο κείμενο του μηνύματος και ανοίγει ένα παράθυρο παρακάτω που εμφανίζει μια επιλογή για την αντικατάσταση της διεύθυνσης URL με το εμφανιζόμενο κείμενο:
  Επικόλληση διεύθυνσης URL Web σε δημοσίευσης τροφοδοσίας ειδήσεων

 4. Εάν θέλετε, πληκτρολογήστε το εμφανιζόμενο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου.
  Μια σύνδεση ιστοσελίδας μορφοποιημένη με εμφανιζόμενο κείμενο

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση, με τη σύνδεση μορφοποιημένη με εμφανιζόμενο κείμενο.
  Μια σύνδεση ιστοσελίδας σε μια δημοσίευση μορφοποιημένη με εμφανιζόμενο κείμενο

Αρχή της σελίδας

Ενσωμάτωση βίντεο σε μια δημοσίευση

Μπορείτε να ενσωματώσετε βίντεο από το YouTube και παρόμοιες υπηρεσίες σε μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται παραπάνω για τη συμπερίληψη συνδέσεων σε ιστοσελίδες. Επικολλάτε μια σύνδεση για το βίντεο στη δημοσίευση και προαιρετικά την αντικαθιστάτε με εμφανιζόμενο κείμενο. Μια μικρογραφία βίντεο εμφανίζεται στη δημοσίευση και είναι έτοιμη για εκτέλεση από εσάς και άλλους χρήστες σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Ορισμένα βίντεο μπορεί να θέτουν περιορισμούς στη χρήση του κώδικα που απαιτείται για την ενσωμάτωση του βίντεο σε άλλες θέσεις.

 1. Μεταβείτε στο βίντεο στην υπηρεσία του και αντιγράψτε τη διεύθυνση URL στο πρόχειρο.

 2. Στην τροφοδοσία ειδήσεων, επικολλήστε τη διεύθυνση URL του βίντεο σε μια νέα δημοσίευση και πατήστε Enter.
  Βλέπετε μια μικρογραφία του βίντεο και μια επιλογή για μορφοποίηση της διεύθυνσης URL του βίντεο με εμφανιζόμενο κείμενο.
  Βίντεο του YouTube επικολλημένο σε μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων

 3. Αν θέλετε, πληκτρολογήστε εμφανιζόμενο κείμενο για τη διεύθυνση URL του βίντεο και κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου.
  Βίντεο του YouTube μορφοποιημένο με εμφανιζόμενο κείμενο

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση τροφοδοσίας ειδήσεων.
  Βίντεο του YouTube ενσωματωμένο σε μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων

Αρχή της σελίδας

Συμπερίληψη σύνδεσης προς ένα έγγραφο του SharePoint σε μια δημοσίευση

Μπορείτε να συμπεριλάβετε συνδέσεις σε έγγραφα του SharePoint σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που συμπεριλαμβάνετε συνδέσεις σε ιστοσελίδες. Επικολλάτε μια σύνδεση για έγγραφο στη δημοσίευση και, στη συνέχεια, προαιρετικά την αντικαθιστάτε με εμφανιζόμενο κείμενο.

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη του SharePoint που περιέχει το έγγραφο.

 2. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (…) δίπλα από το έγγραφο για να εμφανιστεί η επεξήγησή του.

 3. Αντιγράψτε τη διεύθυνση URL του εγγράφου στο πρόχειρο.
  Μια διεύθυνση URL εγγράφου του SharePoint στην επεξήγηση εγγράφου

 4. Στην τροφοδοσία ειδήσεων, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση στο έγγραφο.

 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σύνδεσης.

 6. Επικολλήστε τη διεύθυνση URL του εγγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου.
  Η διεύθυνση URL του εγγράφου εμφανίζεται στο κείμενο του μηνύματος:
  Διεύθυνση URL εγγράφου επικολλημένη σε μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων

 7. Αν θέλετε να προβάλετε μόνο το εμφανιζόμενο κείμενο στη θέση της διεύθυνσης URL του εγγράφου, εισαγάγετέ το στο πλαίσιο κειμένου Εμφάνιση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου.
  Διεύθυνση URL εγγράφου σε μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων μορφοποιημένη με εμφανιζόμενο κείμενο

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση, με το εμφανιζόμενο κείμενο να προβάλλεται ως η σύνδεση.
  Μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων με σύνδεση για έγγραφο του SharePoint

Αρχή της σελίδας

Συμπερίληψη αναφορών σε μια δημοσίευση

Αν θέλετε να τραβήξετε την προσοχή σε κάποιο άτομο του οργανισμού σας σε μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων, μπορείτε να το αναφέρετε.

Δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων με αναφορά

Η αναφορά κάποιου ατόμου σε μια δημοσίευση έχει το εξής αποτέλεσμα:

 • Τα άτομα που αναφέρετε λαμβάνουν ένα μήνυμα email ώστε να γνωρίζουν ότι έχει γίνει αναφορά για αυτά.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στο προφίλ του αναφερόμενου ατόμου.

 • Αν τα άτομα που αναφέρετε σας παρακολουθούν, λαμβάνουν μια ενημέρωση στην τροφοδοσία ειδήσεων.

 • Αν τα άτομα που αναφέρετε δεν σας παρακολουθούν, ένας αριθμός επισυνάπτεται στη σύνδεση "Αναφορές" στην τροφοδοσία ειδήσεων για να υποδείξει ότι έχει γίνει αναφορά σε αυτά.

 • Άλλα άτομα στον οργανισμό σας βλέπουν το άτομο που αναφέρετε ως σύνδεση και μπορούν να μεταβούν στη σελίδα της τοποθεσίας του.

Για να συμπεριλάβετε αναφορά σε μια δημοσίευση:

 1. Κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο κειμένου.

 2. Πληκτρολογήστε ένα χαρακτήρα @ και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του ατόμου για το οποίο θέλετε να κάνετε @αναφορά.
  Όταν πληκτρολογήσετε τον αρχικό χαρακτήρα @, βλέπετε μια λίστα με όλα τα άτομα που παρακολουθείτε αυτήν τη στιγμή. Καθώς συνεχίζετε να πληκτρολογείτε, βλέπετε τα ονόματα που ταιριάζουν περισσότερο με την καταχώρησή σας. Αν δεν βρεθούν αντιστοιχίες μεταξύ της λίστας των ατόμων που παρακολουθείτε, βλέπετε αντιστοιχίες (αν υπάρχουν) μεταξύ όλων των άλλων ατόμων στον οργανισμό σας.

 3. Όταν βλέπετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να αναφέρετε, κάντε κλικ στο όνομα για να το προσθέσετε.

Αρχή της σελίδας

Συμπερίληψη ετικετών σε μια δημοσίευση

Συμπεριλάβετε ετικέτες σε μια δημοσίευση για να τραβήξετε την προσοχή σε ένα συγκεκριμένο όρο ή ιδέα και για να βοηθήσετε τους χρήστες να ταξινομήσουν τις πληροφορίες σε δημοσιεύσεις κάτω από συγκεκριμένες ετικέτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Μια ετικέτα πρέπει να αποτελείται από μία λέξη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια ετικέτα που χρησιμοποιεί πολλές λέξεις, μπορείτε να ενώσετε τις λέξεις, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα για να διαχωρίσετε την κάθε λέξη.

Μια δημοσίευση τροφοδοσίας ειδήσεων με ετικέτα.

Μπορείτε να δείτε γρήγορα όλες τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ετικέτα κάνοντας κλικ σε αυτή. Επίσης, όταν συμπεριλαμβάνετε μια ετικέτα σε μια δημοσίευση, τα άτομα που παρακολουθούν την ετικέτα λαμβάνουν μια ειδοποίηση στην τροφοδοσία ειδήσεων, ακόμα και αν δεν σας παρακολουθούν τη δεδομένη στιγμή.

Μια συνομιλία τροφοδοσίας ειδήσεων συσχετισμένη με ετικέτα.

Για να συμπεριλάβετε ετικέτα σε μια δημοσίευση:

 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να εισαγάγετε μια ετικέτα.

 2. Πληκτρολογήστε ένα χαρακτήρα # και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε τον όρο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.
  Καθώς πληκτρολογείτε, μπορεί να λάβετε υποδείξεις αν κάποιος άλλος έχει ήδη χρησιμοποιήσει την ετικέτα ή αν ο οργανισμός σας έχει ορίσει κάποιες ετικέτες. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια προτεινόμενη ετικέτα για να την αποδεχτείτε χωρίς να χρειάζεται να ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της ετικέτας.

Αρχή της σελίδας

Συμπερίληψη εικόνας σε μια δημοσίευση

Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια εικόνα μορφής .jpg, .bmp ή .png σε μια δημοσίευση.

 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κάμερας.

 3. Στο πλαίσιο Επιλογή εικόνας, αναζητήστε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή για να προσθέσετε την εικόνα στη δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×