Προσθήκη διαπιστευτηρίων για να ανοίξετε ένα αρχείο με Διαχείριση δικαιωμάτων ή του μηνύματος στο Office για Mac 2011

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Μπορείτε να έχετε ένα σύνολο διαπιστευτηρίων ανά διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης. Εάν συνδέεστε σε περισσότερους από έναν διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης, πρέπει να προσθέσετε τα διαπιστευτήρια για κάθε διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε με την Εταιρεία A και την Εταιρεία B, όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο της Εταιρείας Α, μπορείτε να προσθέσετε τα διαπιστευτήριά σας για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης της Εταιρείας Α και, στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε το ίδιο όταν είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης της Εταιρείας B.

Προσθήκη διαπιστευτηρίων

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο Word, ομάδα "Προστασία"

 2. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διακομιστή αδειών χρήσης, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS.

  Συμβουλή: Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS, ίσως χρειαστεί να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης πολλές φορές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διαπιστευτηρίων Προσθήκη διαπιστευτηρίων .

Δείτε επίσης

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο Office

Excel

Μπορείτε να έχετε ένα σύνολο διαπιστευτηρίων ανά διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης. Εάν συνδέεστε σε περισσότερους από έναν διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης, πρέπει να προσθέσετε τα διαπιστευτήρια για κάθε διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε με την Εταιρεία A και την Εταιρεία B, όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο της Εταιρείας Α, μπορείτε να προσθέσετε τα διαπιστευτήριά σας για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης της Εταιρείας Α και, στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε το ίδιο όταν είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης της Εταιρείας B.

Προσθήκη διαπιστευτηρίων

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση", ομάδα "Προστασία"

 2. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διακομιστή αδειών χρήσης, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS.

  Συμβουλή: Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS, ίσως χρειαστεί να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης πολλές φορές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διαπιστευτηρίων Προσθήκη διαπιστευτηρίων .

Δείτε επίσης

Πληροφορίες για τον περιορισμό της πρόσβασης με τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

PowerPoint

Μπορείτε να έχετε ένα σύνολο διαπιστευτηρίων ανά διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης. Εάν συνδέεστε σε περισσότερους από έναν διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης, πρέπει να προσθέσετε τα διαπιστευτήρια για κάθε διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε με την Εταιρεία A και την Εταιρεία B, όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο της Εταιρείας Α, μπορείτε να προσθέσετε τα διαπιστευτήριά σας για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης της Εταιρείας Α και, στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε το ίδιο όταν είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης της Εταιρείας B.

Προσθήκη διαπιστευτηρίων

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων.

  Καρτέλα "Αναθεώρηση" στο PowerPoint, ομάδα "Προστασία"

 2. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διακομιστή αδειών χρήσης, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS.

  Συμβουλή: Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS, ίσως χρειαστεί να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης πολλές φορές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διαπιστευτηρίων Προσθήκη διαπιστευτηρίων .

Δείτε επίσης

Πληροφορίες για τον περιορισμό της πρόσβασης με τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Outlook

Μπορείτε να έχετε ένα σύνολο διαπιστευτηρίων ανά διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης. Εάν συνδέεστε σε περισσότερους από έναν διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης, πρέπει να προσθέσετε τα διαπιστευτήρια για κάθε διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε με την Εταιρεία A και την Εταιρεία B, όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο της Εταιρείας Α, μπορείτε να προσθέσετε τα διαπιστευτήριά σας για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης της Εταιρείας Α και, στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε το ίδιο όταν είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης της Εταιρείας B.

Σημαντικό: Για να προσθέσετε τα διαπιστευτήρια για να ανοίξετε ένα μήνυμα του Outlook, πρέπει να έχετε το Microsoft Office για Mac Standard 2011.

Προσθήκη διαπιστευτηρίων

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και στη συνέχεια στην επιλογή Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα 1

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση διαπιστευτηρίων.

  Καρτέλα "Επιλογές", ομάδα 4

 3. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διακομιστή αδειών χρήσης, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή παραχώρησης αδειών χρήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS.

  Συμβουλή: Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS, ίσως χρειαστεί να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης πολλές φορές.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διαπιστευτηρίων Προσθήκη διαπιστευτηρίων .

Δείτε επίσης

Πληροφορίες για τον περιορισμό της πρόσβασης με τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×