Προσθήκη δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δύο πίνακες στην Access έχουν ένα ή περισσότερα κοινά πεδία, μπορείτε να ενσωματώσετε το φύλλο δεδομένων από έναν πίνακα σε έναν άλλο. Ένα ενσωματωμένο φύλλο δεδομένων, το οποίο ονομάζεται δευτερεύον φύλλο δεδομένων, είναι χρήσιμο όταν θέλετε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε σχετιζόμενα ή συνδεδεμένα δεδομένα σε έναν πίνακα ή ερώτημα.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στα δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων

Άνοιγμα και κλείσιμο ενός δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Προσθήκη δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Εισαγωγή στα δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων

Ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων είναι χρήσιμο όταν θέλετε να δείτε τις πληροφορίες από διάφορες προελεύσεις δεδομένων σε μία μόνο προβολή φύλλου δεδομένων. Για παράδειγμα, στο δείγμα βάσης δεδομένων Northwind, ο πίνακας "Παραγγελίες" έχει ένα σχέση ένα-προς-πολλά με τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας".

εμφανίζει μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων

Εάν ο πίνακας "Λεπτομέρειες παραγγελίας" προστεθεί ως δευτερεύον φύλλο δεδομένων στον πίνακα "Παραγγελίες", μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε δεδομένα, όπως τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη σειρά (κάθε γραμμή), ανοίγοντας το δευτερεύον φύλλο δεδομένων για τη συγκεκριμένη παραγγελία.

εμφανίζει ένα φύλλο δεδομένων με ανοιχτό δευτερεύον φύλλο δεδομένων

Εάν προσθέσετε δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων στους πίνακές σας, περιορίστε τη χρήση αυτών των δευτερευόντων φύλλων δεδομένων για την προβολή και όχι την επεξεργασία σημαντικών επιχειρηματικών δεδομένων. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε δεδομένα σε έναν πίνακα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε φόρμες για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα αντί για δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων, καθώς τα σφάλματα καταχώρησης δεδομένων είναι πιθανότερο να προκύψουν σε προβολή φύλλου δεδομένων, εάν οι χρήστες δεν είναι προσεκτικοί για να πραγματοποιήσουν κύλιση στο σωστό κελί. Σημειώστε επίσης ότι η προσθήκη ενός δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων σε έναν μεγάλο πίνακα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του πίνακα.

Η Microsoft Access δημιουργεί αυτόματα ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων όταν δημιουργείτε έναν πίνακα που ταιριάζει με ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο πίνακας βρίσκεται σε σχέση ένα-προς-ένα.

 • Ο πίνακας είναι η πλευρά "ένα" μιας σχέσης "ένα-προς-πολλά", όπου η ιδιότητα δευτερεύοντος του πίνακα έχει την τιμή "Αυτόματη".

Μια σχέση ορίζεται με το ταίριασμα των πρωτεύον κλειδί και των πεδίων εξωτερικό κλειδί στους σχετιζόμενους πίνακες.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων σε οποιονδήποτε πίνακα, ερώτημα ή φόρμα σε μια βάση δεδομένων. Σε προβολή φύλλου δεδομένων, μια φόρμα μπορεί να εμφανίσει μόνο ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων κάθε φορά.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα και κλείσιμο ενός δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Για να προσδιορίσετε εάν ένας πίνακας, ένα ερώτημα ή μια φόρμα έχει ήδη ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων, ανοίξτε το αντικείμενο σε προβολή φύλλου δεδομένων. Εάν υπάρχει δείκτης ανάπτυξης (+ Sign), τότε ο πίνακας, το ερώτημα ή η φόρμα έχει ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων. Όταν το δευτερεύον φύλλο δεδομένων είναι ανοιχτό, ο δείκτης μετατρέπεται σε a-Sign. Τα δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων μπορούν να είναι ένθετα σε ένα κύριο δευτερεύον φύλλο δεδομένων για έως και οκτώ επίπεδα.

προβολή δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

 • Για να ανοίξετε το δευτερεύον φύλλο δεδομένων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν δίπλα στην τιμή για την οποία θέλετε να δείτε τις εγγραφές.

 • Για να κλείσετε το δευτερεύον φύλλο δεδομένων, κάντε κλικ στο σύμβολο μείον.

Συμβουλή: Για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε όλα τα δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων σε ένα φύλλο δεδομένων ταυτόχρονα, στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα εγγραφές , κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα. Στη συνέχεια, επιλέξτε δευτερεύον φύλλο δεδομένωνκαι κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ή να αποκρύψετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης ενός δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Κατάργηση δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων.

Συμβουλή: Για να αποκρύψετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων, ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση , στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη , κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο ιδιοτήτων. Εντοπίστε τη γραμμή όνομα του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων στο παράθυρο του φύλλου ιδιοτήτων, αλλάξτε την σε [καμία]και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την αλλαγή.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

 1. Στην προβολή φύλλου δεδομένων, ανοίξτε τον πίνακα ή το ερώτημα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα εγγραφές , κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα, επιλέξτε δευτερεύον φύλλο δεδομένωνκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων , επιλέξτε την καρτέλα (πίνακες, ερωτήματαή και τα δύο) που αντιστοιχεί στον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ως δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

 4. Στο πλαίσιο σύνδεση εξαρτημένΩν πεδίων , κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το πεδίο εξωτερικό κλειδί ή ταίριασμα που θα παρέχει δεδομένα για το δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο σύνδεση κύριΩν πεδίων , κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το πεδίο πρωτεύον κλειδί ή Match για τον κύριο πίνακα ή το ερώτημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων για να προβάλετε σχετικές παραγγελίες για κάθε εγγραφή πελάτη στον πίνακα Πελάτης, επιλέξτε τον πίνακα παραγγελίες, στο πλαίσιο σύνδεση εξαρτημένΩν πεδίων , επιλέξτε Αναγνωριστικό πελάτηκαι, στο πλαίσιο σύνδεση κύριων πεδίων , επιλέξτε Αναγνωριστικό.

  επιλογή του πρωτεύοντος πεδίου για δευτερεύον φύλλο δεδομένων

  Σημείωση:  Οι τιμές στα πλαίσια " σύνδεση εξαρτημένΩν πεδίων " και " σύνδεση κύριων πεδίων " δημιουργούν ένα σύνδεσμος "ένα-προς-πολλά" στα καθορισμένα πεδία.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 7. Για να εμφανίσετε το δευτερεύον φύλλο δεδομένων που έχετε προσθέσει στον πίνακα, το ερώτημα ή τη φόρμα, κάντε κλικ στο σύμβολο +.

  Σημείωση: Το πεδίο "θυγατρικό (εξωτερικό κλειδί)" δεν εμφανίζεται ως στήλη του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων. Όταν προσθέτετε μια νέα εγγραφή στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων, η Access εισάγει αυτόματα την τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού του επιλεγμένου βασικού πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×