Γραφήματα

Προσθήκη γραμμής τάσης ή γραμμής κυλιόμενου μέσου όρου σε γράφημα

Προσθήκη γραμμής τάσης ή γραμμής κυλιόμενου μέσου όρου σε γράφημα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προσθέστε μια γραμμή τάσης του γραφήματος για την εμφάνιση τάσεων στα δεδομένα οπτική.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Σημείωση: Αυτά τα βήματα ισχύουν για το Office 2013 και νεότερες εκδόσεις. Αναζητάτε τα βήματα του Office 2010;

Προσθήκη γραμμής τάσης

 1. Επιλέξτε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε το + στο επάνω δεξιά πλευρά του γραφήματος.

 3. Επιλέξτε γραμμή τάσης.

Μορφοποίηση γραμμής τάσης

 1. Στο παράθυρο Μορφοποίηση γραμμής τάσης , επιλέξτε μια Γραμμή τάσης την επιλογή για να επιλέξετε τη γραμμή τάσης που θέλετε για το γράφημά σας. Μορφοποίηση γραμμής τάσης είναι ένας τρόπος στατιστικές για τη μέτρηση δεδομένων:
  Γραμμές τάσης

 2. Ορίστε μια τιμή στα πεδία προς τα εμπρός και πίσω στο project τα δεδομένα σας στο μέλλον.

Προσθήκη γραμμής τάσης ή γραμμής μέσου όρου σε γράφημα στο Office 2010

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης ή κυλιόμενο μέσο όρο ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τη σειρά δεδομένων από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα γράφημα που διαθέτει περισσότερες από μία σειρά δεδομένων χωρίς να επιλέξετε μια σειρά δεδομένων, το Excel εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης. Στο πλαίσιο λίστας, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Κάντε κλικ σε μια επιλογή προκαθορισμένη γραμμή τάσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Σημείωση: Αυτό ισχύει μια γραμμή τάσης χωρίς να μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες επιλογές.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης και στη συνέχεια, στην κατηγορία Επιλογές γραμμής τάσης, στην περιοχή Τύπος τάσης/παλινδρόμησης, κάντε κλικ στον τύπο της γραμμής τάσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο

  Για να δημιουργήσετε

  Αριθμητική πρόοδος

  Προσαρμογή μια γραμμική γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων για μια γραμμή:

  εξίσωση

  όπου m είναι η κλίση και b το σημείο τομής.

  Λογαριθμική

  Προσαρμογή μια λογαριθμική γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

  εξίσωση

  όπου c και b είναι σταθερές και ln είναι η συνάρτηση του φυσικού λογαρίθμου.

  Πολυωνυμική

  Προσαρμογή μια πολυωνυμική ή καμπύλη γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

  εξίσωση

  όπου b και Μεταβλητή είναι σταθερές.

  Power

  Προσαρμογή μια γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

  εξίσωση

  όπου c και b είναι σταθερές.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν αρνητικές ή μηδενικές τιμές.

  Εκθετική

  Προσαρμογή εκθετική γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

  εξίσωση

  όπου c και b είναι σταθερές και e είναι η βάση του φυσικού λογαρίθμου.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν αρνητικές ή μηδενικές τιμές.

  Κυλιόμενος μέσος

  Μια γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: εξίσωση

  Σημείωση: Ο αριθμός των σημείων σε μια γραμμή τάσης κυλιόμενος μέσος ισούται με το συνολικό πλήθος των σημείων σε μια σειρά, μείον τον αριθμό που ορίζετε για την περίοδο.

  τιμή R-τετράγωνο

  Μια γραμμή τάσης που εμφανίζει μια τιμή R-τετράγωνο σε ένα γράφημα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:

  εξίσωση

  Αυτή η επιλογή γραμμή τάσης είναι διαθέσιμη στην καρτέλα " Επιλογές " του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης ή Μορφοποίηση γραμμής τάσης.

  Σημείωση: Η τιμή R-τετράγωνο που μπορείτε να εμφανίσετε με μια γραμμή τάσης δεν είναι μια προσαρμοσμένη τιμή R-τετράγωνο. Για λογαριθμική power και εκθετικής τάσης, το Excel χρησιμοποιεί ένα μοντέλο παλινδρόμησης που έχουν μετατραπεί.

  • Εάν επιλέξετε Πολυωνυμικός, πληκτρολογήστε τη μέγιστη τιμή δύναμης της ανεξάρτητης μεταβλητής στο πλαίσιο σειρά.

  • Εάν επιλέξετε Κυλιόμενος μέσος όρος, πληκτρολογήστε τον αριθμό των περιόδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε τον κυλιόμενο μέσο όρο στο πλαίσιο περίοδος.

  • Εάν προσθέσετε έναν κυλιόμενο μέσο όρο σε ένα γράφημα xy (διασποράς), του κυλιόμενου μέσου όρου βασίζεται στη διάταξη των τιμών x σχεδίασης του γραφήματος. Για να λάβετε το αποτέλεσμα που θέλετε, ίσως χρειαστεί να ταξινομήσετε τις τιμές x πριν από την προσθήκη ενός κυλιόμενου μέσου όρου.

  • Εάν προσθέσετε μια γραμμή τάσης σε μια γραμμή, στήλη, περιοχή ή γράφημα ράβδων, η γραμμή τάσης υπολογίζεται βασίζονται στην υπόθεση ότι οι τιμές x είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, κ.λπ... Εάν οι τιμές x είναι αριθμητική ή κείμενο, γίνεται αυτή την υπόθεση. Για να βασίσετε μια γραμμή τάσης σε x αριθμητικές τιμές, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα xy (διασποράς).

  • Το Excel αντιστοιχίζει αυτόματα ένα όνομα για τη γραμμή τάσης, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση γραμμής τάσης, στην κατηγορία Επιλογές γραμμής τάσης, κάτω από το Όνομα της γραμμής τάσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο προσαρμοσμένες.

Συμβουλές: 

 • Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν κυλιόμενο μέσο όρο, οποίος εξομαλύνει διακυμάνσεις σε δεδομένα και εμφανίζει το μοτίβο ή τάσης περισσότερα με σαφήνεια.

 • Εάν αλλάξετε ένα γράφημα ή σειρά δεδομένων έτσι ώστε να υποστηρίζει πλέον τη συνδεδεμένη γραμμή τάσης — για παράδειγμα, αλλάζοντας τον τύπο γραφήματος σε γράφημα 3-δ ή αλλάζοντας την προβολή αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος ή αναφορά συσχετισμένου Συγκεντρωτικού Πίνακα — η γραμμή τάσης δεν εμφανίζεται πλέον στο γράφημα.

 • Για τα δεδομένα γραμμής χωρίς ένα γράφημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη συμπλήρωση ή μία από τις στατιστικές συναρτήσεις, όπως την GROWTH() ή TREND, για να δημιουργήσετε δεδομένα για βέλτιστης προσαρμογής γραμμικής ή εκθετική γραμμές.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος.

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Για να αλλάξετε το χρώμα, στυλ ή επιλογές σκιάς από τη γραμμή τάσης, επιλέξτε το Χρώμα γραμμής, Στυλ γραμμής ή κατηγορία σκιά και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος.

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Για να καθορίσετε τον αριθμό των περιόδων που θέλετε να συμπεριλάβετε σε μια πρόβλεψη, στην περιοχή πρόβλεψης, επιλέξτε έναν αριθμό στο πλαίσιο περιόδους προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος.

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Επιλέξτε το Ορισμός Intercept = το πλαίσιο ελέγχου, και, στη συνέχεια, στο το Ορισμός Intercept =, πληκτρολογήστε την τιμή για να καθορίσετε το σημείο στον άξονα κατακόρυφο άξονα (τιμή) όπου η γραμμή τάσης τέμνει τον άξονα.

  Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια εκθετική, γραμμικό ή πολυωνυμική γραμμή τάσης.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος.

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Για να εμφανίσετε την εξίσωση γραμμής τάσης σε ένα γράφημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εξίσωσης στο γράφημα.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανίσετε γραμμή τάσης εξισώσεων για έναν κυλιόμενο μέσο όρο.

Συμβουλή: Η εξίσωση γραμμής τάσης στρογγυλοποιείται ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε το πλήθος των ψηφίων για μια επιλεγμένη γραμμή τάσης ετικέτα στο πλαίσιο δεκαδικά ψηφία στην καρτέλα αριθμός στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση γραμμής τάσης ετικέτας. (Καρτέλα "μορφή ", ομάδα Τρέχουσα επιλογή, Επιλογή μορφής κουμπί).

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης για την οποία θέλετε να εμφανίσετε το τιμή R-τετράγωνο ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τη γραμμή τάσης από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Στην καρτέλα Επιλογές γραμμής τάσης, επιλέξτε τιμή εμφάνισης R-τετράγωνο στο γράφημα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανίσετε μια τιμή R-τετράγωνο για έναν κυλιόμενο μέσο όρο.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να καταργήσετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τη γραμμή τάσης από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

   Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

  2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια γραμμή τάσης αμέσως μετά την προσθήκη του στο γράφημα κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση Κουμπί "Αναίρεση" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z.

Προσθήκη γραμμής τάσης

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, κάντε κλικ σε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγούν όλοι οι δείκτες δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

  Καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος"

 3. Στην καρτέλα " Σχεδίαση γραφήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης.

  Προσθήκη γραμμής τάσης

 4. Επιλέξτε μια επιλογή γραμμής τάσης ή κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Επιλογές γραμμής τάσης

  Μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής:

  • Εκθετική

  • Αριθμητική πρόοδος

  • Λογαριθμική

  • Πολυωνυμική

  • Power

  • Κυλιόμενος μέσος

  Μπορείτε επίσης να δώστε ένα όνομα στο σας γραμμή τάσης και να επιλέξετε προβλέψεις επιλογές.

Κατάργηση γραμμής τάσης

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα με γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

  Καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  Κατάργηση trandline

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Επιλογές γραμμής τάσης στο Office

Δημιουργία γραφήματος από την αρχή μέχρι το τέλος

Μορφοποίηση στοιχείων γραφήματος

Προσθήκη ετικετών δεδομένων σε γράφημα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×