Προσθήκη γραμμής τάσης ή γραμμής κυλιόμενου μέσου όρου σε γράφημα

Προσθήκη γραμμής τάσης ή γραμμής κυλιόμενου μέσου όρου σε γράφημα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για την εμφάνιση τάσεων στα δεδομένα ή κυλιόμενο μέσο όρο σε ένα γράφημα που δημιουργήσατε, μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης. Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε μια γραμμή τάσης πέρα από τα πραγματικά δεδομένα για να βοηθήσετε στην πρόβλεψη μελλοντικών τιμών. Για παράδειγμα, το παρακάτω προβλέψεων γραμμική γραμμή τάσης δύο τρίμηνα προς τα εμπρός και με σαφήνεια εμφανίζει μια τάση προς τα επάνω που έχει την Υπόσχεση για μελλοντικές πωλήσεις.

Γράφημα με γραμμή τάσης

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης σε ένα γράφημα 2-Δ που δεν είναι σωρευμένα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχή, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, διασποράς και φυσαλίδων.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης για να μια στοίβα, γράφημα 3-δ, αραχνοειδές, πίτας, επιφάνειας ή δακτυλίου.

Προσθήκη γραμμής τάσης

 1. Στο γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης ή κυλιόμενο μέσο όρο.

  Η γραμμή τάσης ξεκινά από το πρώτο σημείο δεδομένων της σειρά δεδομένων που έχετε επιλέξει.

 2. Επιλέξτε το κουμπί Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" Στοιχεία γραφήματος δίπλα στην επάνω δεξιά γωνία του γραφήματος.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο Γραμμή τάσης.

 4. Για να επιλέξετε διαφορετικό τύπο γραμμής τάσης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Γραμμή τάσης και επιλέξτε Εκθετική, Γραμμική γραμμή τάσης πρόβλεψης ή Κυλιόμενος μέσος δύο περιόδων. Για περισσότερες γραμμές τάσης, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές.

 5. Αν επιλέξετε Περισσότερες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στο παράθυρο Μορφοποίηση γραμμής τάσης, στην περιοχή Επιλογές γραμμής τάσης.

  Παράθυρο "Μορφοποίηση γραμμής τάσης"

  • Αν επιλέξετε Πολυωνυμική, πληκτρολογήστε τη μέγιστη δύναμη για την ανεξάρτητη μεταβλητή στο πλαίσιο Βαθμός.

  • Αν επιλέξετε Κυλιόμενος μέσος όρος, πληκτρολογήστε τον αριθμό των περιόδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε τον κυλιόμενο μέσο όρο στο πλαίσιο Περίοδος.

  • Για να καθορίσετε το σημείο όπου η γραμμή τάσης τέμνει κατακόρυφου άξονα (τιμή), επιλέξτε Ορισμός Intercept και πληκτρολογήστε την τιμή του σημείου στον κατακόρυφο άξονα.

Συμβουλή: Μια γραμμή τάσης είναι πιο ακριβής όταν η τιμή R-τετράγωνο (ένας αριθμός από 0 έως 1, που δείχνει πόσο κοντά στα πραγματικά δεδομένα σας είναι οι τιμές που έχουν υπολογιστεί για τη γραμμή τάσης) είναι 1 ή περίπου 1. Όταν προσθέτετε μια γραμμή τάσης στα δεδομένα σας, το Excel υπολογίζει αυτόματα την τιμή R-τετράγωνο. Για να εμφανιστεί αυτή η τιμή στο γράφημά σας, επιλέξτε το πλαίσιο Προβολή τιμής R-τετράγωνο στο γράφημα (παράθυρο Μορφοποίηση γραμμής τάσης, Επιλογές γραμμής τάσης).

Συμβουλές

 • Εάν αλλάξετε ένα γράφημα ή σειρά δεδομένων έτσι ώστε να υποστηρίζει πλέον τη συνδεδεμένη γραμμή τάσης — για παράδειγμα, αλλάζοντας τον τύπο γραφήματος σε γράφημα 3-δ ή αλλάζοντας την προβολή αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος ή αναφορά συσχετισμένου Συγκεντρωτικού Πίνακα — η γραμμή τάσης δεν εμφανίζεται πλέον στο γράφημα.

 • Για τα δεδομένα γραμμής χωρίς ένα γράφημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη συμπλήρωση ή μία από τις στατιστικές συναρτήσεις, όπως την GROWTH() ή TREND, για να δημιουργήσετε δεδομένα για βέλτιστης προσαρμογής γραμμικής ή εκθετική γραμμές.

Προσθήκη γραμμής τάσης

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης ή κυλιόμενο μέσο όρο ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τη σειρά δεδομένων από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα γράφημα που διαθέτει περισσότερες από μία σειρά δεδομένων χωρίς να επιλέξετε μια σειρά δεδομένων, το Excel εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης. Στο πλαίσιο λίστας, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Κάντε κλικ σε μια επιλογή προκαθορισμένη γραμμή τάσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Σημείωση: Αυτό ισχύει μια γραμμή τάσης χωρίς να μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες επιλογές.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης και στη συνέχεια, στην κατηγορία Επιλογές γραμμής τάσης, στην περιοχή Τύπος τάσης/παλινδρόμησης, κάντε κλικ στον τύπο της γραμμής τάσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο

Για να δημιουργήσετε

Γραμμική

Προσαρμογή μια γραμμική γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων για μια γραμμή:

εξίσωση

όπου m είναι η κλίση και b το σημείο τομής.

Λογαριθμική

Προσαρμογή μια λογαριθμική γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές και ln είναι η συνάρτηση του φυσικού λογαρίθμου.

Πολυωνυμική

Προσαρμογή μια πολυωνυμική ή καμπύλη γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου b και Μεταβλητή είναι σταθερές.

Power

Προσαρμογή μια γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν αρνητικές ή μηδενικές τιμές.

Εκθετική

Προσαρμογή εκθετική γραμμή τάσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση για τον υπολογισμό του ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές και e είναι η βάση του φυσικού λογαρίθμου.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν αρνητικές ή μηδενικές τιμές.

Κυλιόμενος μέσος

Μια γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: εξίσωση

Σημείωση: Ο αριθμός των σημείων σε μια γραμμή τάσης κυλιόμενος μέσος ισούται με το συνολικό πλήθος των σημείων σε μια σειρά, μείον τον αριθμό που ορίζετε για την περίοδο.

Τιμή R-τετράγωνο

Μια γραμμή τάσης που εμφανίζει μια τιμή R-τετράγωνο σε ένα γράφημα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:

εξίσωση

Αυτή η επιλογή γραμμή τάσης είναι διαθέσιμη στην καρτέλα " Επιλογές " του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης ή Μορφοποίηση γραμμής τάσης.

Σημείωση: Η τιμή R-τετράγωνο που μπορείτε να εμφανίσετε με μια γραμμή τάσης δεν είναι μια προσαρμοσμένη τιμή R-τετράγωνο. Για λογαριθμική power και εκθετικής τάσης, το Excel χρησιμοποιεί ένα μοντέλο παλινδρόμησης που έχουν μετατραπεί.

 1. Εάν επιλέξετε Πολυωνυμικός, πληκτρολογήστε τη μέγιστη τιμή δύναμης της ανεξάρτητης μεταβλητής στο πλαίσιο σειρά.

 2. Εάν επιλέξετε Κυλιόμενος μέσος όρος, πληκτρολογήστε τον αριθμό των περιόδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε τον κυλιόμενο μέσο όρο στο πλαίσιο περίοδος.

 3. Εάν προσθέσετε έναν κυλιόμενο μέσο όρο σε ένα γράφημα xy (διασποράς), του κυλιόμενου μέσου όρου βασίζεται στη διάταξη των τιμών x σχεδίασης του γραφήματος. Για να λάβετε το αποτέλεσμα που θέλετε, ίσως χρειαστεί να ταξινομήσετε τις τιμές x πριν από την προσθήκη ενός κυλιόμενου μέσου όρου.

 4. Εάν προσθέσετε μια γραμμή τάσης σε μια γραμμή, στήλη, περιοχή ή γράφημα ράβδων, η γραμμή τάσης υπολογίζεται βασίζονται στην υπόθεση ότι οι τιμές x είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, κ.λπ... Εάν οι τιμές x είναι αριθμητική ή κείμενο, γίνεται αυτή την υπόθεση. Για να βασίσετε μια γραμμή τάσης σε x αριθμητικές τιμές, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα xy (διασποράς).

 5. Το Excel αντιστοιχίζει αυτόματα ένα όνομα για τη γραμμή τάσης, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση γραμμής τάσης, στην κατηγορία Επιλογές γραμμής τάσης, κάτω από το Όνομα της γραμμής τάσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο προσαρμοσμένες.

Συμβουλές

 • Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν κυλιόμενο μέσο όρο, οποίος εξομαλύνει διακυμάνσεις σε δεδομένα και εμφανίζει το μοτίβο ή τάσης περισσότερα με σαφήνεια.

 • Εάν αλλάξετε ένα γράφημα ή σειρά δεδομένων έτσι ώστε να υποστηρίζει πλέον τη συνδεδεμένη γραμμή τάσης — για παράδειγμα, αλλάζοντας τον τύπο γραφήματος σε γράφημα 3-δ ή αλλάζοντας την προβολή αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος ή αναφορά συσχετισμένου Συγκεντρωτικού Πίνακα — η γραμμή τάσης δεν εμφανίζεται πλέον στο γράφημα.

 • Για τα δεδομένα γραμμής χωρίς ένα γράφημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη συμπλήρωση ή μία από τις στατιστικές συναρτήσεις, όπως την GROWTH() ή TREND, για να δημιουργήσετε δεδομένα για βέλτιστης προσαρμογής γραμμικής ή εκθετική γραμμές.

Τι άλλο θα θέλατε να κάνετε;

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος.

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Για να αλλάξετε το χρώμα, στυλ ή επιλογές σκιάς από τη γραμμή τάσης, επιλέξτε το Χρώμα γραμμής, Στυλ γραμμής ή κατηγορία σκιά και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος.

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Για να καθορίσετε τον αριθμό των περιόδων που θέλετε να συμπεριλάβετε σε μια πρόβλεψη, στην περιοχή πρόβλεψης, επιλέξτε έναν αριθμό στο πλαίσιο περιόδους προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος.

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Επιλέξτε το Ορισμός Intercept = το πλαίσιο ελέγχου, και, στη συνέχεια, στο το Ορισμός Intercept =, πληκτρολογήστε την τιμή για να καθορίσετε το σημείο στον άξονα κατακόρυφο άξονα (τιμή) όπου η γραμμή τάσης τέμνει τον άξονα.

  Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια εκθετική, γραμμικό ή πολυωνυμική γραμμή τάσης.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος.

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Για να εμφανίσετε την εξίσωση γραμμής τάσης σε ένα γράφημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εξίσωσης στο γράφημα.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανίσετε γραμμή τάσης εξισώσεων για έναν κυλιόμενο μέσο όρο.

Συμβουλή: Η εξίσωση γραμμής τάσης στρογγυλοποιείται ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε το πλήθος των ψηφίων για μια επιλεγμένη γραμμή τάσης ετικέτα στο πλαίσιο δεκαδικά ψηφία στην καρτέλα αριθμός στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση γραμμής τάσης ετικέτας. (Καρτέλα "μορφή ", ομάδα Τρέχουσα επιλογή, Επιλογή μορφής κουμπί).

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης για την οποία θέλετε να εμφανίσετε το τιμή R-τετράγωνο ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τη γραμμή τάσης από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

 3. Στην καρτέλα Επιλογές γραμμής τάσης, επιλέξτε τιμή εμφάνισης R-τετράγωνο στο γράφημα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανίσετε μια τιμή R-τετράγωνο για έναν κυλιόμενο μέσο όρο.

 1. Σε μια περιοχή γραφήματα, 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης που θέλετε να καταργήσετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τη γραμμή τάσης από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

   Ομάδα "Ανάλυση" στην καρτέλα "Διάταξη" (Εργαλεία γραφήματος)

  2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια γραμμή τάσης αμέσως μετά την προσθήκη του στο γράφημα κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση Κουμπί "Αναίρεση" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, κάντε κλικ σε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγούν όλοι οι δείκτες δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

  Καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος"

 3. Στην καρτέλα " Σχεδίαση γραφήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης.

  Προσθήκη γραμμής τάσης

 4. Επιλέξτε μια επιλογή γραμμής τάσης ή κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Επιλογές γραμμής τάσης

  Μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής:

  • Εκθετική

  • Αριθμητική πρόοδος

  • Λογαριθμική

  • Πολυωνυμική

  • Λειτουργία

  • Κυλιόμενος μέσος

  Μπορείτε επίσης να δώστε ένα όνομα στο σας γραμμή τάσης και να επιλέξετε προβλέψεις επιλογές.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα με γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

  Καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  Κατάργηση trandline

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Word

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή τάσης που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη γραμμή τάσης.

  Για να προσαρμόσετε ένα όνομα γραμμής τάσης ή να προσθέσετε μια ετικέτα εξίσωσης, στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμής τάσης. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα με τη γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή τάσης.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

PowerPoint

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή τάσης που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη γραμμή τάσης.

  Για να προσαρμόσετε ένα όνομα γραμμής τάσης ή να προσθέσετε μια ετικέτα εξίσωσης, στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμής τάσης. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα με τη γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή τάσης.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Excel  

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή τάσης που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη γραμμή τάσης.

  Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε ένα όνομα γραμμής τάσης ή να προσθέσετε μια ετικέτα εξίσωσης, στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμής τάσης. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα με τη γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή τάσης.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Κίνηση κειμένου, αντικείμενα και γραφήματα στο PowerPoint για Mac

Μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε επιλογή γραμμή τάσης

Με αυτόν τον τύπο γραμμής τάσης δημιουργείτε την ιδανική ευθεία γραμμή για απλά σύνολα γραμμικών δεδομένων. Τα δεδομένα σας είναι γραμμικά όταν το μοτίβο στα σημεία δεδομένων μοιάζει με γραμμή. Μια γραμμική γραμμή τάσης συνήθως δείχνει ότι κάτι αυξάνεται ή μειώνεται με σταθερό ρυθμό.

Με αυτήν την εξίσωση, μια γραμμική γραμμή τάσης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων για μια γραμμή:

εξίσωση

όπου m είναι η κλίση και b το σημείο τομής.

Η παρακάτω γραμμική γραμμή τάσης δείχνει ότι οι πωλήσεις ψυγείων παρουσιάζουν σταθερή αύξηση σε διάστημα 8 ετών. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο (ένας αριθμός από 0 έως 1, που δείχνει πόσο κοντά στα πραγματικά δεδομένα σας είναι οι τιμές που έχουν υπολογιστεί για τη γραμμή τάσης) είναι 0,9792, που σημαίνει ότι η προσαρμογή της γραμμής στα δεδομένα είναι καλή.

Γράφημα διασποράς με γραμμική γραμμή τάσης

Αυτή η γραμμή τάσης, που δείχνει μια προσαρμογή καμπύλης γραμμής, χρησιμεύει όταν ο ρυθμός μεταβολής των δεδομένων αυξάνεται ή μειώνεται γρήγορα και έπειτα εξομαλύνεται. Η λογαριθμική γραμμή τάσης μπορεί να χρησιμοποιεί αρνητικές και θετικές τιμές.

Με αυτήν την εξίσωση, μια λογαριθμική γραμμή τάσης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές, ενώ ln είναι η συνάρτηση του φυσικού λογαρίθμου.

Το παρακάτω παράδειγμα λογαριθμικής γραμμής τάσης δείχνει την προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού των ζώων σε μια περιοχή με σταθερή έκταση, όπου ο πληθυσμός σταθεροποιείται καθώς ο διαθέσιμος χώρος για τα ζώα μειώνεται. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,933, που σημαίνει ότι η γραμμή ταιριάζει αρκετά καλά με τα δεδομένα.

Γράφημα διασποράς με λογαριθμική γραμμή τάσης

Αυτή η γραμμή τάσης είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν διακυμάνσεις των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, όταν αναλύετε κέρδη και απώλειες σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων. Ο βαθμός του πολυωνύμου καθορίζεται είτε από τον αριθμό των διακυμάνσεων στα δεδομένα είτε από το πόσες καμπές (κυρτά και κοίλα τμήματα) εμφανίζονται στην καμπύλη. Συνήθως, μια γραμμή τάσης με πολυώνυμο δεύτερου βαθμού έχει μόνο ένα μέγιστο ή ελάχιστο. Αν το πολυώνυμο είναι τρίτου βαθμού, τότε έχει ένα ή δύο αλλαγές καμπής. Αν το πολυώνυμο είναι τέταρτου βαθμού, τότε έχει μέχρι τρία σημεία καμπής.

Με την παρακάτω εξίσωση, μια πολυωνυμική ή καμπυλόγραμμη γραμμή τάσης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου b και Μεταβλητή είναι σταθερές.

Η παρακάτω γραμμή τάσης πολυωνύμου δεύτερου βαθμού (ένα μέγιστο) δείχνει τη σχέση μεταξύ της ταχύτητας οδήγησης και της κατανάλωσης καυσίμων. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,979, δηλαδή κοντά στο 1, που σημαίνει ότι η γραμμή ταιριάζει καλά με τα δεδομένα.

Γράφημα διασποράς με πολυωνυμική γραμμή τάσης

Αυτή η γραμμή τάσης, που δείχνει μια καμπύλη γραμμή, χρησιμεύει για σύνολα δεδομένων που συγκρίνουν μετρήσεις οι οποίες αυξάνονται με συγκεκριμένο ρυθμό. Για παράδειγμα, η επιτάχυνση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου. Αν τα δεδομένα σας περιέχουν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε γραμμή τάσης αύξησης.

Με αυτήν την εξίσωση, μια γραμμή τάσης αύξησης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν αρνητικές ή μηδενικές τιμές.

Το παρακάτω γράφημα μέτρησης της απόστασης δείχνει την απόσταση σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Η γραμμή τάσης αύξησης δείχνει καθαρά την αυξανόμενη επιτάχυνση. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,986, που σημαίνει σχεδόν τέλεια προσαρμογή της γραμμής στα δεδομένα.

Γράφημα διασποράς με γραμμή τάσης αύξησης

Αυτή η γραμμή τάσης, που δείχνει μια καμπύλη γραμμή, χρησιμεύει όταν οι τιμές των δεδομένων αυξάνονται ή μειώνονται σε ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς. Αν τα δεδομένα σας περιέχουν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εκθετική γραμμή τάσης.

Με αυτήν την εξίσωση, μια εκθετική γραμμή τάσης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές, ενώ e είναι η βάση του φυσικού λογαρίθμου.

Η παρακάτω εκθετική γραμμή τάσης δείχνει το ποσό άνθρακα 14 που μειώνεται σε ένα αντικείμενο με την πάροδο του χρόνου. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,990, που σημαίνει ότι η γραμμή ταιριάζει σχεδόν τέλεια με τα δεδομένα.

Γράφημα με εκθετική γραμμή τάσης

Αυτή η γραμμή τάσης εξομαλύνει τις διακυμάνσεις των δεδομένων, προκειμένου να δείξει πιο καθαρά ένα μοτίβο ή μια τάση. Ο κυλιόμενος μέσος χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο αριθμό σημείων δεδομένων (ο οποίος ορίζεται από την επιλογή Περίοδος), υπολογίζει τον μέσο όρο τους και χρησιμοποιεί τη μέση τιμή ως σημείο στη γραμμή. Αν, για παράδειγμα, η επιλογή Περίοδος έχει την τιμή 2, τότε ο μέσος όρος των πρώτων δύο σημείων δεδομένων χρησιμοποιείται ως το πρώτο σημείο στη γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου. Ο μέσος όρος του δεύτερου και του τρίτου σημείου δεδομένων χρησιμοποιείται ως δεύτερο σημείο στη γραμμή τάσης κ.λπ.

Η γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου χρησιμοποιεί την παρακάτω εξίσωση:

εξίσωση

Το πλήθος των σημείων σε μια γραμμή τάσης κυλιόμενος μέσος είναι ίσο με το συνολικό πλήθος των σημείων σε μια σειρά, μείον τον αριθμό που ορίζετε για την περίοδο.

Στα γραφήματα διασποράς, η γραμμή τάσης βασίζεται στη σειρά των τιμών x του γραφήματος. Αν θέλετε καλύτερα αποτελέσματα, ταξινομήστε τις τιμές x πριν προσθέσετε κυλιόμενο μέσο.

Στο παρακάτω παράδειγμα, μια γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου απεικονίζει ένα μοτίβο για τον αριθμό των κατοικιών που πουλήθηκαν σε διάστημα 26 εβδομάδων.

Γράφημα διασποράς με γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος από την αρχή έως το τέλος

Μορφοποίηση στοιχείων γραφήματος

Προσθήκη ετικετών δεδομένων σε γράφημα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×