Προσθήκη γραμμής τάσης ή άλλης γραμμής σε γράφημα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης ή άλλη γραμμή σε οποιαδήποτε σειρά δεδομένων σε μια περιοχή, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων που είναι 2-Δ και όχι σε στοίβα. Ωστόσο, μια γραμμή τάσης δεν μπορούν να προστεθούν σε μια σειρά δεδομένων σε οποιονδήποτε τύπο γραφήματος που είναι σε στοίβα ή 3 -δ. γραμμές τάσης επίσης δεν είναι διαθέσιμες για τα γραφήματα αραχνοειδούς, πίτας, επιφάνειας ή δακτυλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαδικασίες για Mac. Εάν χρησιμοποιείτε έναν Υπολογιστή που εκτελεί Windows, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση γραμμής τάσης σε γράφημα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

  Καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος"

 3. Στην καρτέλα " Σχεδίαση γραφήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης.

  Προσθήκη γραμμής τάσης

 4. Επιλέξτε μια επιλογή γραμμής τάσης ή κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης.

  Επιλογές γραμμής τάσης

  Μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής:

  • Εκθετική

  • Αριθμητική πρόοδος

  • Λογαριθμική

  • Πολυωνυμική

  • Λειτουργία

  • Κυλιόμενος μέσος

  Μπορείτε επίσης να δώστε ένα όνομα στο σας γραμμή τάσης και να επιλέξετε προβλέψεις επιλογές.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα με γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

  Καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  Κατάργηση trandline

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

  Καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος"

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμές πλέγματος.

  Προσθήκη στοιχείου γραφήματος μενού

 4. Επιλογή της γραμμής που θέλετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμών πλέγματος.

  Προσθήκη γραμμών πλέγματος

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα με τις γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

  Καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμές πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμών πλέγματος.

  Προσθήκη γραμμών πλέγματος

 4. Επιλέξτε χωρίς γραμμή.

  Κατάργηση των γραμμών πλέγματος

  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη γραμμή και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Word

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή τάσης που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη γραμμή τάσης.

  Για να προσαρμόσετε ένα όνομα γραμμής τάσης ή να προσθέσετε μια ετικέτα εξίσωσης, στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμής τάσης. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα με τη γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή τάσης.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα με τις γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμές.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη γραμμή και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

PowerPoint

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή τάσης που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη γραμμή τάσης.

  Για να προσαρμόσετε ένα όνομα γραμμής τάσης ή να προσθέσετε μια ετικέτα εξίσωσης, στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμής τάσης. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα με τη γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή τάσης.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα με τις γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμές.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη γραμμή και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Excel

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή τάσης που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμής τάσης, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη γραμμή τάσης.

  Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε ένα όνομα γραμμής τάσης ή να προσθέσετε μια ετικέτα εξίσωσης, στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμής τάσης. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα με τη γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή τάσης.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γραμμή τάσης και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα με τις γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμές.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη γραμμή και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Αλλαγή γραφήματος

Κίνηση κειμένου, αντικείμενα και γραφήματα στο PowerPoint για Mac

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×