Προσθήκη γραμμής κύλισης ή κουμπιού αυξομείωσης σε φύλλο εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια γραμμή κύλισης ή ένα κουμπί αυξομείωσης για τη γρήγορη εισαγωγή ή αλλαγή μιας περιοχής τιμών.

Γραμμή κύλισης    Πραγματοποιεί κύλιση μέσα σε μια περιοχή τιμών, όταν κάνετε κλικ στα βέλη κύλισης ή όταν μεταφέρετε το πλαίσιο κύλισης. Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα σε μια σελίδα (προκαθορισμένο διάστημα) τιμών, κάνοντας κλικ στην περιοχή μεταξύ του πλαισίου κύλισης και ενός από τα βέλη κύλισης. Ένας χρήστης μπορεί συνήθως να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου απευθείας στο σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου. Χρησιμοποιήστε μια γραμμή κύλισης για τη ρύθμιση ή την προσαρμογή μιας μεγάλης περιοχής τιμών ή για τις περιπτώσεις όπου η ακρίβεια δεν είναι απαραίτητη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε μια γραμμή κύλισης για μια περιοχή ποσοστών που αποτελούν εκτιμήσεις ή για την προσαρμογή της επιλογής χρώματος με διαβαθμίσεις.

Γραμμή κύλισης (στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου γραμμής κύλισης γραμμής εργαλείων φόρμας

Γραμμή κύλισης (στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου γραμμής κύλισης ActiveX

Κουμπί αυξομείωσης    Διευκολύνει την αύξηση ή μείωση μιας τιμής, όπως μια προσαύξηση αριθμού, μια ώρα ή μια ημερομηνία. Για να αυξήσετε την τιμή, κάντε κλικ στο πάνω βέλος. Για να μειώσετε την τιμή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος. Ένας χρήστης μπορεί επίσης να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου απευθείας στο σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου. Χρησιμοποιήστε ένα κουμπί αυξομείωσης, για παράδειγμα για να διευκολύνετε την εισαγωγή ενός αριθμού μήνα, ημέρας, έτους ή για να αυξήσετε την ένταση ήχου.

Κουμπί αυξομείωσης (στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού αυξομείωσης γραμμής εργαλείων φόρμας

Κουμπί αυξομείωσης (στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού αυξομείωσης ActiveX

Σημείωση: Πριν να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε φύλλο εργασίας σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε την καρτέλα Προγραμματιστής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας προγραμματιστής.

Προσθήκη γραμμής κύλισης (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή κύλισης Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της γραμμής κύλισης.

  Σημείωση: Η γραμμή κύλισης προστίθεται με προσανατολισμό από πάνω προς τα κάτω.

 3. Για να προσανατολίσετε τη γραμμή κύλισης από αριστερά προς τα δεξιά, μεταφέρετε διαγώνια μία από τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

 4. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και μετά να κάνετε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

  Σημείωση: Προτού επιλέξετε Ιδιότητες, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο για την οποία θέλετε να εξετάσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες είναι ήδη επιλεγμένο.

  Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε τα εξής:

  1. Στο πλαίσιο Τρέχουσα τιμή, εισαγάγετε την αρχική τιμή στην παρακάτω περιοχή επιτρεπόμενων τιμών, που αντιστοιχεί στη θέση του πλαισίου κύλισης στη γραμμή κύλισης. Αυτή η τιμή δεν πρέπει να είναι:

   • Μικρότερη από την Ελάχιστη τιμή, διαφορετικά χρησιμοποιείται η Ελάχιστη τιμή.

   • Μεγαλύτερη από τη Μέγιστη τιμή, διαφορετικά χρησιμοποιείται η Μέγιστη τιμή.

  2. Στο πλαίσιο Ελάχιστη τιμή, εισαγάγετε τη χαμηλότερη τιμή που μπορεί να ορίσει ένας χρήστης, τοποθετώντας το πλαίσιο κύλισης όσο το δυνατό πιο κοντά στην κορυφή μιας κατακόρυφης γραμμής κύλισης ή στο αριστερό άκρο μιας οριζόντιας γραμμής κύλισης.

  3. Στο πλαίσιο Μέγιστη τιμή, εισαγάγετε την υψηλότερη τιμή που μπορεί να ορίσει ένας χρήστης, τοποθετώντας το πλαίσιο κύλισης όσο το δυνατό πιο μακριά από την κορυφή μιας κατακόρυφης γραμμής κύλισης ή στο δεξιό άκρο μιας οριζόντιας γραμμής κύλισης.

  4. Στο πλαίσιο Προσαύξηση, εισαγάγετε την ποσότητα αύξησης ή μείωσης της τιμής και το βαθμό στον οποίο μετακινείται το πλαίσιο κύλισης, όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα βέλη σε οποιοδήποτε άκρο της γραμμής κύλισης.

  5. Στο πλαίσιο Αλλαγή σελίδας, εισαγάγετε την ποσότητα αύξησης ή μείωσης της τιμής και το βαθμό στον οποίο μετακινείται το πλαίσιο κύλισης, όταν κάνετε κλικ στην περιοχή μεταξύ του πλαισίου κύλισης και σε οποιοδήποτε από τα βέλη. Για παράδειγμα, σε ένα πλαίσιο κύλισης με ελάχιστη τιμή 0 και μέγιστη τιμή 10, εάν ορίσετε την ιδιότητα Αλλαγή σελίδας ως 2, η τιμή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 2 (σε αυτήν την περίπτωση, 20% της περιοχής τιμών του πλαισίου κύλισης), όταν κάνετε κλικ στην περιοχή μεταξύ του πλαισίου κύλισης και οποιουδήποτε από τα βέλη κύλισης.

  6. Στο πλαίσιο Σύνδεση κελιού, εισαγάγετε μια αναφορά κελιού που περιέχει την τρέχουσα θέση του πλαισίου κύλισης.

   Το συνδεδεμένο κελί αποδίδει την τρέχουσα τιμή που αντιστοιχεί στη θέση του πλαισίου κύλισης.

   Χρησιμοποιήστε αυτήν την τιμή σε έναν τύπο, ώστε να αποκρίνεται στην τιμή του κελίου που ορίζεται στο πλαίσιο Σύνδεση κελιού που αντιστοιχεί στην τρέχουσα θέση του πλαισίου κύλισης. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια γραμμή κύλισης ρίσκου με τις ακόλουθες ιδιότητες:

Ιδιότητα

Τιμή

Τρέχουσα τιμή

100

Ελάχιστη τιμή

0

Μέγιστη τιμή

100

Προσαύξηση

1

Αλλαγή σελίδας

5

Σύνδεση κελιού

C1

Με αυτές τις ρυθμίσεις, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γραμμή κύλισης για να εισαγάγει έναν ακριβή αριθμό ή να κάνει κλικ στην περιοχή μεταξύ της γραμμής και του βέλους κύλισης ώστε να αλλάξει την τιμή κατά προσαυξήσεις μεγέθους 5.

Ο ακόλουθος τύπος στο κελί D1 αποδίδει την ακριβή τιμή, που βασίζεται στην τρέχουσα τιμή στο συνδεδεμένο κελί:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Ο ακόλουθος τύπος πίνακα στο κελί D1 αντιστοιχίζει ένα βαθμό στο ρίσκο, βάσει της τρέχουσας τιμής στο συνδεδεμένο κελί.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο αριστερό ή το επάνω βέλος κύλισης, αφού επιτευχθεί η ελάχιστη τιμή ή κάνετε κλικ στο δεξιό ή το κάτω βέλος, αφού επιτευχθεί η μέγιστη τιμή, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την τιμή που αποδίδεται. Η γραμμή κύλισης παραμένει είτε στην ελάχιστη είτε στη μέγιστη τιμή και δεν συνεχίζει κυκλικά στην περιοχή επιτρεπόμενων τιμών.

Προσθήκη γραμμής κύλισης (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή κύλισης Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της γραμμής κύλισης.

 3. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και μετά πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση της Βοήθειας για τη Visual Basic. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες ιδιότητες.

  Σύνοψη ιδιοτήτων ανά λειτουργική κατηγορία

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Δεδομένα και σύνδεση:

Η περιοχή που συνδέεται με την τιμή του στοιχείου ελέγχου.

LinkedCell (Excel)

Το περιεχόμενο ή την κατάσταση του στοιχείου ελέγχου.

Value (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Εάν ο προσανατολισμός είναι κατακόρυφος ή οριζόντιος.

Orientation (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Ειδικά για τη γραμμή κύλισης:

Την καθυστέρηση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, αφού κάνετε κλικ μία φορά στη γραμμή κύλισης.

Delay (Φόρμα)

Την ποσότητα κίνησης που λαμβάνει χώρα, όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην περιοχή μεταξύ του πλαισίου κύλισης και ενός από τα βέλη κύλισης.

LargeChange (Φόρμα)

Τη μέγιστη και την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή.

Max, Min (Φόρμα)

Εάν το μέγεθος του πλαισίου κύλισης είναι είτε ανάλογο είτε σταθερό βάσει του μεγέθους της περιοχής κύλισης.

ProportionalThumb (Φόρμα)

Την ποσότητα μετακίνησης που λαμβάνει χώρα, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα βέλος κύλισης στο στοιχείο ελέγχου.

SmallChange (Φόρμα)

Προσθήκη κουμπιού αυξομείωσης (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στο Κουμπί αυξομείωσης Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού αυξομείωσης.

 3. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και μετά να κάνετε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

  Για να ορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, κάντε τα εξής:

  1. Στο πλαίσιο Τρέχουσα τιμή, εισαγάγετε την αρχική τιμή του κουμπιού αυξομείωσης εντός της παρακάτω περιοχής επιτρεπόμενων τιμών. Αυτή η τιμή δεν πρέπει να είναι:

   • Μικρότερη από την Ελάχιστη τιμή, διαφορετικά χρησιμοποιείται η Ελάχιστη τιμή.

   • Μεγαλύτερη από τη Μέγιστη τιμή, διαφορετικά χρησιμοποιείται η Μέγιστη τιμή.

  2. Στο πλαίσιο Ελάχιστη τιμή, εισαγάγετε τη χαμηλότερη τιμή που μπορεί να καθορίσει ένας χρήστης, κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος του κουμπιού αυξομείωσης.

  3. Στο πλαίσιο Μέγιστη τιμή, εισαγάγετε την υψηλότερη τιμή που μπορεί να καθορίσει ένας χρήστης, κάνοντας κλικ στο επάνω βέλος του κουμπιού αυξομείωσης.

  4. Στο πλαίσιο Προσαύξηση, εισαγάγετε την ποσότητα αύξησης ή μείωσης της τιμής, όταν κάνετε κλικ στα βέλη.

  5. Στο πλαίσιο Σύνδεση κελιού, εισαγάγετε μια αναφορά κελιού που περιέχει την τρέχουσα θέση του κουμπιού αυξομείωσης.

   Το συνδεδεμένο κελί αποδίδει την τρέχουσα θέση του κουμπιού αυξομείωσης.

   Χρησιμοποιήστε αυτήν την τιμή σε έναν τύπο, ώστε να αποκρίνεται στην τιμή του κελιού που ορίζεται στο πλαίσιο Σύνδεση κελιού που αντιστοιχεί στην τρέχουσα θέση του κουμπιού αυξομείωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί αυξομείωσης για τον ορισμό της τρέχουσας ηλικίας ενός υπαλλήλου, με τις ακόλουθες ιδιότητες:

Ιδιότητα

Τιμή

Τρέχουσα τιμή

35

Ελάχιστη τιμή

21

Μέγιστη τιμή

70

Προσαύξηση

1

Σύνδεση κελιού

C1

Με αυτές τις ρυθμίσεις, ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί αυξομείωσης, για να εισαγάγει μια ηλικία που βρίσκεται εντός μιας περιοχής μεταξύ μιας ελάχιστης και μιας μέγιστης τιμής. Η μέση ηλικία των υπαλλήλων είναι 35, κατά συνέπεια το 35 είναι μια καλή επιλογή ως τιμή έναρξης.

Ο ακόλουθος τύπος στο κελί D1 προσδιορίζει τη διάρκεια απασχόλησης, που βασίζεται στην τρέχουσα τιμή ηλικίας, στο κελί που είναι συνδεδεμένο με το κουμπί αυξομείωσης, και στην ηλικία του υπαλλήλου στην ημερομηνία πρόσληψης — η τιμή του κελίου B1 (που ανακτάται από άλλο αρχείο προέλευσης δεδομένων). Στη συνέχεια ο τύπος υπολογίζει ένα ποσοστό μπόνους διακοπών, που βασίζεται στα έτη υπηρεσίας:

=(C1 - B1)* .01

Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο επάνω βέλος, αφού επιτευχθεί η ελάχιστη τιμή ή κάνετε κλικ στο κάτω βέλος, αφού επιτευχθεί η μέγιστη τιμή, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την τιμή που αποδίδεται. Το κουμπί αυξομείωσης παραμένει είτε στην ελάχιστη είτε στη μέγιστη τιμή και δεν συνεχίζει κυκλικά στην περιοχή επιτρεπόμενων τιμών.

Προσθήκη κουμπιού αυξομείωσης (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στο Κουμπί αυξομείωσης Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού αυξομείωσης.

 3. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε την Κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και μετά πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση της Βοήθειας για τη Visual Basic. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες ιδιότητες.

  Σύνοψη ιδιοτήτων ανά λειτουργική κατηγορία

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Δεδομένα και σύνδεση:

Η περιοχή που συνδέεται με την τιμή του στοιχείου ελέγχου.

LinkedCell (Excel)

Το περιεχόμενο ή την κατάσταση του στοιχείου ελέγχου.

Value (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Εάν ο προσανατολισμός είναι κατακόρυφος ή οριζόντιος.

Orientation (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Ειδικά για το κουμπί αυξομείωσης:

Την καθυστέρηση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, αφού κάνετε κλικ μία φορά στο κουμπί αυξομείωσης.

Delay (Φόρμα)

Τη μέγιστη και την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή.

Max, Min (Φόρμα)

Την ποσότητα μετακίνησης που λαμβάνει χώρα, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα βέλος αυξομείωσης στο στοιχείο ελέγχου.

SmallChange (Φόρμα)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×