Προσθήκη αριθμών διαφανειών, αριθμών σελίδων ή ημερομηνίας και ώρας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς διαφάνειας, αριθμούς σελίδων σημειώσεων, αριθμούς σελίδων σημειώσεων ακροατηρίου και την ημερομηνία και ώρα στην παρουσίασή σας.

Υποσέλιδο διαφανειών

1. Ημερομηνία και ώρα

2. Αριθμός διαφάνειας

Προσθήκη αριθμών διαφανειών ή αριθμών σελίδων σημειώσεων

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, στο παράθυρο που περιέχει τις μικρογραφίες διαφανειών, κάντε κλικ στη μικρογραφία της πρώτης διαφάνειας στην παρουσίασή σας.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Κεφαλίδες & υποσέλιδα.

  Εισαγωγή καρτέλας

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε αριθμούς διαφανειών, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας.

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου, κάντε κλικ στην καρτέλα σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αριθμός σελίδας.

  Παράθυρο διαλόγου κεφαλίδα και υποσέλιδο

 5. Εάν θέλετε να προσθέσετε αριθμούς σελίδας σε όλα τα διαφάνειες, σελίδες σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του αριθμού της πρώτης διαφάνειας

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό της πρώτης διαφάνειας, αριθμό μόνο μία διαφάνεια ή παράλειψη του αριθμού διαφάνειας από την πρώτη διαφάνεια. Δείτε εδώ πώς.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας > Προσαρμογή μεγέθους διαφανειών.

 2. Στο πλαίσιο Μέγεθος διαφάνειας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Αρίθμηση διαφανειών από, επιλέξτε έναν αριθμό έναρξης.

Αρχή της σελίδας

Ο αριθμός μόνο μία διαφάνεια ή να αριθμήσετε όλες τις διαφάνειες εκτός από την πρώτη διαφάνεια

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Κεφαλίδες & υποσέλιδα.

  Εισαγωγή καρτέλας

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Κεφαλίδα & υποσέλιδο, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνεια.

  Παράθυρο διαλόγου κεφαλίδα και υποσέλιδο

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αριθμήσετε στη διαφάνεια που έχετε επιλέξει, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε μεμονωμένη διαφάνεια που θέλετε σε αριθμό.

  • Για να αριθμήσετε όλες τις διαφάνειες εκτός από την πρώτη διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας, επιλέξτε Απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αναδιατάξετε τις διαφάνειες στην παρουσίασή σας, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της σειράς των διαφανειών σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη της ημερομηνίας και της ώρας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, στο παράθυρο που περιέχει τις μικρογραφίες διαφανειών, κάντε κλικ στη μικρογραφία της πρώτης διαφάνειας στην παρουσίασή σας.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Ημερομηνία & ώρα.

 4. Στο πλαίσιο κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα στις διαφάνειές σας, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνεια.

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία και ώρα για τις σελίδες σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου, κάντε κλικ στην καρτέλα σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία και ώρα και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε την ημερομηνία και ώρα, ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα κάθε φορά που ανοίγετε ή εκτυπώστε την παρουσίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη ενημέρωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα μορφοποίηση που θέλετε.

  • Εάν θέλετε να ορίσετε την ημερομηνία και ώρα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε σταθερή και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο σταθερή, πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε.

   Ορίζοντας την ημερομηνία στην παρουσίασή σας ώστε να είναι σταθερή, μπορείτε να εύκολα παρακολουθείτε από την τελευταία φορά που κάνατε αλλαγές σε αυτό.

 6. Εάν θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα σε όλα τα διαφάνειες, σελίδες σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη αριθμών διαφανειών ή αριθμών σελίδων σημειώσεων

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, στο παράθυρο που περιέχει τις μικρογραφίες διαφανειών, κάντε κλικ στη μικρογραφία της πρώτης διαφάνειας στην παρουσίασή σας.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Αριθμός διαφάνειας.

  Εικόνα της καρτέλας 'Εισαγωγή'

  Ομάδα " κείμενο " μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς διαφορετικές ανάλογα με την έκδοση του PowerPoint.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε αριθμούς διαφανειών, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας.

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου, κάντε κλικ στην καρτέλα σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αριθμός σελίδας.

 5. Εάν θέλετε να προσθέσετε αριθμούς σελίδας σε όλα τα διαφάνειες, σελίδες σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του αριθμού της πρώτης διαφάνειας

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό της πρώτης διαφάνειας, αριθμό μόνο μία διαφάνεια ή παράλειψη του αριθμού διαφάνειας από την πρώτη διαφάνεια. Δείτε εδώ πώς.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας επιλέξτε Διάταξη σελίδας.

 2. Στο πλαίσιο Διαμόρφωση σελίδας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Αρίθμηση διαφανειών από, επιλέξτε έναν αριθμό έναρξης.

Αρχή της σελίδας

Ο αριθμός μόνο μία διαφάνεια ή για να αριθμήσετε όλες τις διαφάνειες εκτός από την πρώτη διαφάνεια

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Αριθμός διαφάνειας.

  Στην ομάδα "Κείμενο"

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Κεφαλίδα & υποσέλιδο, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνεια.

  Κεφαλίδα ή υποσέλιδο
 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αριθμήσετε στη διαφάνεια που έχετε επιλέξει, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε μεμονωμένη διαφάνεια που θέλετε σε αριθμό.

  • Για να αριθμήσετε όλες τις διαφάνειες εκτός από την πρώτη διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας, επιλέξτε Απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αναδιατάξετε τις διαφάνειες στην παρουσίασή σας, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της σειράς των διαφανειών σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη της ημερομηνίας και της ώρας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, στο παράθυρο που περιέχει τις μικρογραφίες διαφανειών, κάντε κλικ στη μικρογραφία της πρώτης διαφάνειας στην παρουσίασή σας.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Ημερομηνία & ώρα.

 4. Στο πλαίσιο κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα στις διαφάνειές σας, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνεια.

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία και ώρα για τις σελίδες σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου, κάντε κλικ στην καρτέλα σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία και ώρα και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε την ημερομηνία και ώρα, ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα κάθε φορά που ανοίγετε ή εκτυπώστε την παρουσίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη ενημέρωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα μορφοποίηση που θέλετε.

  • Εάν θέλετε να ορίσετε την ημερομηνία και ώρα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε σταθερή και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο σταθερή, πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε.

   Ορίζοντας την ημερομηνία στην παρουσίασή σας ώστε να είναι σταθερή, μπορείτε να εύκολα παρακολουθείτε από την τελευταία φορά που κάνατε αλλαγές σε αυτό.

 6. Εάν θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα σε όλα τα διαφάνειες, σελίδες σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Προσθήκη νέας διαφάνειας (ισχύει για το PowerPoint 2007)

Προσθήκη, τακτοποίηση και διαγραφή διαφανειών

Εμφάνιση του αριθμού διαφάνειας και το συνολικό αριθμό των διαφανειών σε κάθε διαφάνεια (ισχύει για το PowerPoint 2010)

Αλλαγή της σειράς των διαφανειών σας (ισχύει για το PowerPoint 2007 και 2010)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×