Προσθήκη, αλλαγή, εύρεση ή κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους

Χρησιμοποιήστε μια μορφοποίηση υπό όρους για να σας βοηθήσει να κάνετε οπτική διευρεύνηση και ανάλυση των δεδομένων, να εντοπίσετε κρίσιμα ζητήματα και να προσδιορίσετε μοτίβα και τάσεις.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα για τη μορφοποίηση υπό όρους

Μορφοποίηση όλων των κελιών χρησιμοποιώντας κλίμακα δύο χρωμάτων

Μορφοποίηση όλων των κελιών χρησιμοποιώντας κλίμακα τριών χρωμάτων

Μορφοποίηση όλων των κελιών χρησιμοποιώντας ράβδους δεδομένων

Μορφοποίηση όλων των κελιών χρησιμοποιώντας σύνολο εικονιδίων

Μορφοποίηση μόνο των κελιών που περιέχουν τιμές κειμένου, αριθμού ή ημερομηνίας ή ώρας

Μορφοποίηση μόνο των υψηλότερων ή των χαμηλότερων τιμών

Μορφοποίηση μόνο των τιμών που είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από τον μέσο όρο

Μορφοποίηση μόνο των μοναδικών ή των διπλότυπων τιμών

Χρήση ενός τύπου για τον προσδιορισμό των κελιών που θα μορφοποιηθούν

Εύρεση κελιών που διαθέτουν μορφοποιήσεις υπό όρους

Κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους

Μάθετε περισσότερα για τη μορφοποίηση υπό όρους

Η μορφοποίηση υπό όρους σας βοηθάει να απαντήσετε με οπτικό τρόπο ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας. Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους σε μια περιοχή κελιών, σε έναν πίνακα του Microsoft Excel ή στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές που πρέπει να κατανοήσετε όταν χρησιμοποιείτε τη μορφοποίηση υπό όρους στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Πλεονεκτήματα της μορφοποίησης υπό όρους

Κάθε φορά που αναλύετε δεδομένα, υποβάλλετε συχνά ερωτήματα όπως:

 • Πού υπάρχουν εξαιρέσεις σε μια σύνοψη κερδών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ετών;

 • Ποιες είναι οι τάσεις σε μια έρευνα αγοράς κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών;

 • Ποιος έκανε πωλήσεις μεγαλύτερες από 50.000 € αυτόν το μήνα;

 • Ποια είναι η συνολική κατανομή ηλικιών των υπαλλήλων;

 • Ποιά προϊόντα έχουν αυξήσεις εισοδήματος μεγαλύτερες από 10% από έτος σε έτος;

 • Ποιοί είναι οι πρωτοετείς σπουδαστές με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη απόδοση;

Η μορφοποίηση υπό όρους βοηθά να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις, διευκολύνοντας την επισήμανση κελιών ή περιοχών κελιών ενδιαφέροντος, δίνοντας έμφαση σε ασυνήθιστες τιμές και οπτικοποιώντας δεδομένα με τη χρήση γραμμών δεδομένων, κλιμάκων χρώματος και συνόλων εικονιδίων. Μια μορφοποίηση υπό όρους αλλάζει την εμφάνιση μιας περιοχής κελιών που βασίζεται σε συνθήκες (ή κριτήρια). Στην περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής, η περιοχή κελιών μορφοποιείται με βάση αυτήν τη συνθήκη. Εάν η συνθήκη είναι ψευδής, η περιοχή κελιών δεν μορφοποιείται με βάση αυτήν τη συνθήκη.

Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε κατά μορφοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων κελιού και γραμματοσειρών, ανεξάρτητα από το εάν μορφοποιήσατε με μη αυτόματο τρόπο ή υπό όρους τα κελιά.

Δεδομένα ταξινομημένα και φιλτραρισμένα κατά χρώμα με υπόμνημα

Σημείωση: Κατά τη δημιουργία μορφοποίησης υπό όρους, μπορείτε να αναφερθείτε μόνο σε άλλα κελιά του ίδιου φύλλου εργασίας ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε κελιά που βρίσκονται σε φύλλα εργασίας του βιβλίου εργασίας που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε εξωτερικές αναφορές ενός άλλου βιβλίου εργασίας.

Μορφοποίηση υπό όρους για αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Η μορφοποίηση υπό όρους σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα διαφέρει από τη μορφοποίηση υπό όρους σε μια περιοχή κελιών ή σε έναν πίνακα του Excel σε πολλά σημεία:

 • Εάν αλλάξετε τη διάταξη σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα με φιλτράρισμα, απόκρυψη επιπέδων, σύμπτυξη και ανάπτυξη επιπέδων ή μετακίνηση πεδίου, η μορφοποίηση υπό όρους διατηρείται εφόσον δεν καταργούνται τα πεδία στα υποκείμενα δεδομένα.

 • Η εμβέλεια της μορφοποίησης υπό όρους για πεδία στην περιοχή Τιμές μπορεί να βασιστεί στην ιεραρχία δεδομένων και καθορίζεται από όλα τα ορατά θυγατρικά στοιχεία (το επόμενο χαμηλότερο επίπεδο σε μια ιεραρχία) ενός γονικού στοιχείου (το επόμενο υψηλότερο επίπεδο σε μια ιεραρχία) σε γραμμές για μια ή περισσότερες στήλες ή σε στήλες για μια ή περισσότερες γραμμές.

  Σημείωση: Στην ιεραρχία δεδομένων, η μορφοποίηση υπό όρους δεν μεταβιβάζεται από το γονικό στοιχείο στα θυγατρικά και από τα θυγατρικά στοιχεία στο γονικό.

 • Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για την εμβέλεια της μορφοποίησης υπό όρους των πεδίων στην περιοχή "Τιμές": με επιλογή, με αντίστοιχο πεδίο και με πεδίο τιμών.

Η προεπιλεγμένη μέθοδος για την εμβέλεια πεδίων στην περιοχή "Τιμές" είναι η επιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας σε αντίστοιχο πεδίο ή σε πεδίο τιμών, χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε, το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης ή το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης. Οι τρεις μέθοδοι εμβέλειας (καρτέλα Κεντρική σελίδα, ομάδα Στυλ, εντολή Μορφοποίηση υπό όρους) σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες σας:

Εμβέλεια με επιλογή    Χρησιμοποιείστε αυτή τη μέθοδο εάν θέλετε να επιλέξετε:

 • Ένα συνεχόμενο σύνολο πεδίων στην περιοχή "Τιμές", όπως όλα τα σύνολα του προϊόντος για μια περιοχή.

 • Ένα μη συνεχόμενο σύνολο πεδίων στην περιοχή "Τιμές", όπως σύνολα προϊόντος για διαφορετικές περιοχές σε διάφορα επίπεδα στην ιεραρχία δεδομένων.

Εμβέλεια με πεδίο τιμών    Χρησιμοποιείστε αυτή τη μέθοδο εάν θέλετε να:

 • Αποφύγετε την πραγματοποίηση μη συνεχόμενων επιλογών.

 • Μορφοποιήσετε υπό όρους ένα σύνολο πεδίων στην περιοχή "Τιμές" για όλα τα επίπεδα στην ιεραρχία δεδομένων.

 • Συμπεριλάβετε υποσύνολα και γενικά σύνολα.

Εμβέλεια με αντίστοιχο πεδίο    Χρησιμοποιείστε αυτή τη μέθοδο εάν θέλετε να:

 • Αποφύγετε την πραγματοποίηση μη συνεχόμενων επιλογών.

 • Μορφοποιήσετε υπό όρους ένα σύνολο πεδίων στην περιοχή "Τιμές" για ένα επίπεδο στην ιεραρχία δεδομένων.

 • Εξαιρέσετε τα υποσύνολα.

Κατά τη μορφοποίηση υπό όρους σε πεδία στην περιοχή "Τιμές" για τιμές πρώτες, τελευταίες, επάνω από το μέσο όρο ή κάτω από το μέσο όρο, ο κανόνας βασίζεται σε όλες τις ορατές τιμές από προεπιλογή. Ωστόσο, κατά τον ορισμό της εμβέλεια με αντίστοιχο πεδίο, αντί να χρησιμοποιήσετε όλες τις ορατές τιμές, μπορείτε, προαιρετικά, να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε κάθε συνδυασμό από:

 • Μια στήλη και το πεδίο γονικής γραμμής.

 • Μια γραμμή και το πεδίο γονικής στήλης.

Μορφοποίηση υπό όρους σε διάφορα φύλλα εργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε κελιά τα οποία αναφέρονται σε άλλα φύλλα εργασίας του συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη μεταξύ των βιβλίων εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση όλων των κελιών χρησιμοποιώντας κλίμακα δύο χρωμάτων

Οι κλίμακες χρωμάτων είναι οπτικοί οδηγοί, οι οποίοι σας βοηθούν να κατανοήσετε την κατανομή και τη διακύμανση των δεδομένων. Μια κλίμακα δύο χρωμάτων σας βοηθά να συγκρίνετε μια περιοχή κελιών χρησιμοποιώντας μια διαβάθμιση δύο χρωμάτων. Η σκίαση των χρωμάτων αντιπροσωπεύει υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές. Για παράδειγμα, σε μια κλίμακα πράσινου και κόκκινου χρώματος, μπορείτε να καθορίσετε ότι τα κελιά με τις υψηλές τιμές θα έχουν έντονο πράσινο χρώμα και τα κελιά με τις χαμηλές τιμές θα έχουν έντονο κόκκινο χρώμα.

Εάν ένα ή περισσότερα κελιά στην περιοχή περιέχουν έναν τύπο, ο οποίος επιστρέφει σφάλμα, η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή. Για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση υπό όρους εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή, χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση IS ή IFERROR για να επιστραφεί μια τιμή που δεν είναι τιμή σφάλματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλίμακες χρωμάτων.

  Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Επιλέξτε μια κλίμακα δύο χρωμάτων.

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα εικονίδια κλίμακας χρωμάτων για να δείτε ποιο εικονίδιο ανήκει στην κλίμακα δύο χρωμάτων. Το επάνω χρώμα αντιπροσωπεύει υψηλότερες τιμές και το κάτω χρώμα αντιπροσωπεύει χαμηλότερες τιμές.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης που εμφανίζεται δίπλα σε ένα πεδίο του Συγκεντρωτικού Πίνακα, στον οποίο έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλεγμένα κελιά.

  • Όλα τα κελιά για μια ετικέτα "Τιμή", κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα κελιά που εμφανίζουν τιμές <Ετικέτα τιμής>.

  • Όλα τα κελιά για μια ετικέτα "Τιμή", με εξαίρεση τα μερικά αθροίσματα και το γενικό άθροισμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα κελιά που εμφανίζουν τιμές <Ετικέτα τιμής> για <Ετικέτα γραμμής>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση όλων των κελιών με βάση την τιμή τους (προεπιλογή).

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Στυλ μορφοποίησης, επιλέξτε το στοιχείο Κλίμακα 2 χρωμάτων.

 7. Για να επιλέξετε έναν τύπο στο πλαίσιο Τύπος για τα στοιχεία Ελάχιστο και Μέγιστο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Μορφοποίηση κατώτερων και ανώτερων τιμών     Επιλέξτε τα στοιχεία Κατώτερη τιμή και Ανώτερη τιμή.

   Σε αυτήν την περίπτωση, δεν καταχωρείτε Ελάχιστη και ΜέγιστηΤιμή.

  • Μορφοποίηση μιας αριθμητικής τιμής ή μιας τιμής ημερομηνίας ή ώρας     Επιλέξτε Αριθμός και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια Ελάχιστη και μια ΜέγιστηΤιμή.

  • Μορφοποίηση ενός ποσοστού     Επιλέξτε το στοιχείο Ποσοστό και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια Ελάχιστη και μια ΜέγιστηΤιμή.

   Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100. Μην πληκτρολογήσετε σύμβολο ποσοστού.

   Χρησιμοποιήστε ποσοστό όταν θέλετε να κάνετε ποσοστιαία απεικόνιση όλων των τιμών, επειδή η κατανομή των τιμών είναι ποστοστιαία.

  • Μορφοποίηση ενός εκατοστημόριου     Επιλέξτε το στοιχείο Εκατοστημόριο και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια Ελάχιστη και μια ΜέγιστηΤιμή.

   Τα έγκυρα εκατοστημόρια βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100.

   Χρησιμοποιήστε ένα εκατοστημόριο τιμών όταν θέλετε να απεικονίσετε μια ομάδα υψηλών τιμών (όπως τα πρώτα 20ά εκατοστημόρια) σε μία ποσοστιαία αναλογία γραμμής δεδομένων και χαμηλών τιμών (όπως τα τελευταία 20ά εκατοστημόρια) μιας άλλης ποσοστιαίας αναλογίας χρωματικής διαβάθμισης, επειδή αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμμετρία στην απεικόνιση των δεδομένων σας.

  • Μορφοποίηση αποτελέσματος ενός τύπου     Επιλέξτε Τύπος και, στη συνέχεια, καταχωρήστε τιμές για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

   Ο τύπος πρέπει να επιστρέφει μια αριθμητική τιμή ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας. Ξεκινήστε τον τύπο με το σύμβολο της ισότητας (=). Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση. Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει τιμή σφάλματος.

   Σημειώσεις   

   • Βεβαιωθείτε ότι η Ελάχιστη τιμή είναι μικρότερη από τη Μέγιστη τιμή.

   • Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό για το πεδίο Ελάχιστη και ένα ποσοστό για το πεδίο Μέγιστη.

 8. Για να επιλέξετε μια Ελάχιστη και μια Μέγιστη κλίμακα χρωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα για καθεμιά από αυτές και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.

  Εάν θέλετε να επιλέξετε πρόσθετα χρώματα ή να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα. Η κλίμακα χρωμάτων που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση όλων των κελιών χρησιμοποιώντας κλίμακα τριών χρωμάτων

Οι κλίμακες χρωμάτων είναι οπτικοί οδηγοί, οι οποίοι σας βοηθούν να κατανοήσετε την κατανομή και τη διακύμανση των δεδομένων. Μια κλίμακα τριών χρωμάτων σας βοηθά να συγκρίνετε μια περιοχή κελιών χρησιμοποιώντας μια διαβάθμιση τριών χρωμάτων. Η σκίαση των χρωμάτων αντιπροσωπεύει υψηλές, μεσαίες ή χαμηλές τιμές. Για παράδειγμα, σε μια κλίμακα πράσινου, κίτρινου και κόκκινου χρώματος, μπορείτε να καθορίσετε ότι τα κελιά με τις υψηλές τιμές θα έχουν πράσινο χρώμα, τα κελιά με τις μεσαίες τιμές θα έχουν κίτρινο χρώμα και τα κελιά με τις χαμηλές τιμές θα έχουν κόκκινο χρώμα.

Εάν ένα ή περισσότερα κελιά στην περιοχή περιέχουν έναν τύπο, ο οποίος επιστρέφει σφάλμα, η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή. Για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση υπό όρους εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή, χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση IS ή IFERROR για να επιστραφεί μια τιμή που καθορίζετε εσείς (όπως 0 ή "Δ/Υ") αντί για μια τιμή σφάλματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλίμακες χρωμάτων.

  Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Επιλέξτε μια κλίμακα τριών χρωμάτων. Το επάνω χρώμα αντιπροσωπεύει τις υψηλές τιμές, το κεντρικό χρώμα αντιπροσωπεύει τις μεσαίες τιμές και το κάτω χρώμα αντιπροσωπεύει τις χαμηλές τιμές.

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα εικονίδια κλίμακας χρωμάτων για να δείτε ποιο εικονίδιο ανήκει στην κλίμακα τριών χρωμάτων.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Επιλογές μορφοποίησης που εμφανίζεται δίπλα σε ένα πεδίο του Συγκεντρωτικού Πίνακα, στον οποίο έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα <value field> τα κελιά με αυτά τα πεδία.

  • Πεδίο τιμών, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα τα κελιά με <value field>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση όλων των κελιών με βάση τις τιμές τους.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Στυλ μορφοποίησης, επιλέξτε το στοιχείο Κλίμακα 3 χρωμάτων.

 7. Επιλέξτε έναν τύπο για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Μορφοποίηση των χαμηλότερων και των υψηλότερων τιμών    Επιλέξτε το στοιχείο Μέση.

   Σε αυτήν την περίπτωση, δεν καταχωρείτε Χαμηλότερη και ΥψηλότερηΤιμή.

  • Μορφοποίηση μιας αριθμητικής τιμής ή μιας τιμής ημερομηνίας ή ώρας    Επιλέξτε Αριθμός και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη.

  • Μορφοποίηση ενός ποσοστού    Επιλέξτε Ποσοστό και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη.

   Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100. Μην πληκτρολογήσετε σύμβολο ποσοστού (%).

   Χρησιμοποιήστε ποσοστό όταν θέλετε να κάνετε ποσοστιαία απεικόνιση όλων των τιμών, επειδή η χρήση ποσοστού εξασφαλίζει ότι η κατανομή των τιμών είναι ποσοστιαία.

  • Μορφοποίηση ενός εκατοστημόριου    Επιλέξτε Εκατοστημόριο και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη.

   Οι έγκυρες τιμές εκατοστημόριου βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100.

   Χρησιμοποιήστε ένα εκατοστημόριο τιμών όταν θέλετε να απεικονίσετε μια ομάδα υψηλών τιμών (όπως τα πρώτα 20ά εκατοστημόρια) σε μία ποσοστιαία αναλογία γραμμής δεδομένων και χαμηλών τιμών (όπως τα τελευταία 20ά εκατοστημόρια) μιας άλλης ποσοστιαίας αναλογίας χρωματικής διαβάθμισης, επειδή αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμμετρία στην απεικόνιση των δεδομένων σας.

  • Μορφοποίηση των αποτελεσμάτων ενός τύπου    Επιλέξτε Τύπος και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη.

   Ο τύπος πρέπει να επιστρέφει μια αριθμητική τιμή ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας. Ξεκινήστε τον τύπο με το σύμβολο της ισότητας (=). Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση. Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει τιμή σφάλματος.

   Σημειώσεις   

   • Μπορείτε να ορίσετε ελάχιστες, μέσες και μέγιστες τιμές για την περιοχή των κελιών. Βεβαιωθείτε ότι η τιμή στο πεδίο Ελάχιστη είναι μικρότερη από την τιμή στο πεδίο Μέση, η οποία με τη σειρά της είναι μικρότερη από την τιμή στο πεδίο Μέγιστη.

   • Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε έναν Ελάχιστο αριθμό, ένα Μεσαίο εκατοστημόριο και ένα Μέγιστο ποσοστό.

   • Σε πολλές περιπτώσεις, η προεπιλεγμένη Μέση τιμή, 50 τοις εκατό, λειτουργεί καλύτερα, αλλά μπορείτε να την προσαρμόσετε έτσι ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

 8. Για να επιλέξετε μια Ελάχιστη, μια Μέση και μια Μέγιστη κλίμακα χρωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα για καθεμιά από αυτές και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.

  Εάν θέλετε να επιλέξετε πρόσθετα χρώματα ή να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Η κλίμακα χρωμάτων που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση όλων των κελιών χρησιμοποιώντας γραμμές δεδομένων

Μια γραμμή δεδομένων σας βοηθά να δείτε την τιμή του κελιού που σχετίζεται με άλλα κελιά. Το μήκος της γραμμής δεδομένων αντιπροσωπεύει την τιμή του κελιού. Μια μεγαλύτερη γραμμή δεδομένων αντιπροσωπεύει μια υψηλότερη τιμή και μια πιο μικρή γραμμή δεδομένων αντιπροσωπεύει μια χαμηλότερη τιμή. Οι γραμμές δεδομένων είναι χρήσιμες για την επισήμανση υψηλότερων και χαμηλότερων αριθμών, ειδικά σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, όπως είναι τα παιχνίδια με τις υψηλότερες πωλήσεις και τις χαμηλότερες πωλήσεις σε μια αναφορά πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο.

Συμβουλή: Εάν ένα ή περισσότερα κελιά στην περιοχή περιέχουν έναν τύπο, ο οποίος επιστρέφει σφάλμα, η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή. Για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση υπό όρους εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή, χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση IS ή IFERROR για να επιστραφεί μια τιμή (όπως 0 ή "Δ/Υ") αντί για μια τιμή σφάλματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα εικονίδιο γραμμής δεδομένων.

  Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα <value field> τα κελιά με αυτά τα πεδία.

  • Πεδίο τιμών, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα τα κελιά με <value field>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση όλων των κελιών με βάση τις τιμές τους.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Στυλ μορφοποίησης, επιλέξτε το στοιχείο Γραμμή δεδομένων.

 7. Επιλέξτε έναν Ελάχιστο και ένα ΜέγιστοΤύπο. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Μορφοποίηση κατώτερων και ανώτερων τιμών    Επιλέξτε τα στοιχεία Κατώτερη τιμή και Ανώτερη τιμή.

   Σε αυτήν την περίπτωση, δεν καταχωρείτε τιμή για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

  • Μορφοποίηση μιας αριθμητικής τιμής ή μιας τιμής ημερομηνίας ή ώρας    Επιλέξτε Αριθμός και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια Ελάχιστη και μια ΜέγιστηΤιμή.

  • Μορφοποίηση ενός ποσοστού    Επιλέξτε Ποσοστό και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

   Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100. Μην πληκτρολογήσετε σύμβολο ποσοστού (%).

   Χρησιμοποιήστε ποσοστό όταν θέλετε να κάνετε ποσοστιαία απεικόνιση όλων των τιμών, επειδή η χρήση ποσοστού εξασφαλίζει ότι η κατανομή των τιμών είναι ποσοστιαία.

  • Μορφοποίηση ενός εκατοστημόριου    Επιλέξτε Εκατοστημόριο και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

   Οι έγκυρες τιμές εκατοστημόριου βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100.

   Χρησιμοποιήστε ένα εκατοστημόριο τιμών όταν θέλετε να απεικονίσετε μια ομάδα υψηλών τιμών (όπως τα πρώτα 20ά εκατοστημόρια) σε μία ποσοστιαία αναλογία γραμμής δεδομένων και χαμηλών τιμών (όπως τα τελευταία 20ά εκατοστημόρια) μιας άλλης ποσοστιαίας αναλογίας γραμμής δεδομένων, επειδή αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμμετρία στην απεικόνιση των δεδομένων σας.

  • Μορφοποίηση του αποτελέσματος ενός τύπου     Επιλέξτε Τύπος και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

   Ο τύπος πρέπει να επιστρέφει μια αριθμητική τιμή ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας. Ξεκινήστε τον τύπο με το σύμβολο της ισότητας (=). Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση. Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει τιμή σφάλματος.

   Σημειώσεις   

   • Βεβαιωθείτε ότι η Ελάχιστη τιμή είναι μικρότερη από τη Μέγιστη τιμή.

   • Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε έναν Ελάχιστο αριθμό και ένα Μέγιστο ποσοστό.

 8. Για να επιλέξετε κλίμακα για Ελάχιστο και Μέγιστο χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γραμμής.

  Εάν θέλετε να επιλέξετε πρόσθετα χρώματα ή να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα. Το χρώμα γραμμής που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

 9. Για να εμφανίσετε μόνο τη γραμμή δεδομένων και όχι την τιμή του κελιού, επιλέξτε το στοιχείο Εμφάνιση μόνο της γραμμής.

 10. Για να εφαρμόσετε συμπαγές περίγραμμα στις γραμμές δεδομένων, επιλέξτε Συμπαγές περίγραμμα στο πλαίσιο λίστας Περίγραμμα και επιλέξτε χρώμα για το περίγραμμα.

 11. Για να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα συμπαγές περίγραμμα και μια γραμμή με διαβαθμίσεις, επιλέξτε Συμπαγές γέμισμα ή Γέμισμα με διαβαθμίσεις στο πλαίσιο λίστας Γέμισμα.

 12. Για τη μορφοποίηση αρνητικών γραμμών, επιλέξτε Αρνητική τιμή και άξονας και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αρνητικής τιμής και άξονα, πραγματοποιείστε επιλογές για τα χρώματα γεμίσματος αρνητικής γραμμής και περιγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις θέσης και ένα χρώμα για τον άξονα. Όταν ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση των επιλογών σας, επιλέξτε OK.

 13. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την κατεύθυνση των γραμμών επιλέγοντας τη ρύθμιση στη λίστα πλαισίου Κατεύθυνση ράβδου. Από προεπιλογή, έχει οριστεί σε Περιεχόμενο, αλλά μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά και την κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, ανάλογα με το πώς θέλετε να παρουσιάσετε τα δεδομένα σας.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση όλων των κελιών χρησιμοποιώντας σύνολο εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο εικονιδίων για να σχολιάσετε και να ταξινομήσετε τα δεδομένα σε τρεις έως πέντε κατηγορίες , οι οποίες διαχωρίζονται από μια οριακή τιμή. Κάθε εικόνα αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, στο σύνολο εικονιδίων με τα 3 βέλη, το πράσινο επάνω βέλος αντιπροσωπεύει τις υψηλότερες τιμές, το κίτρινο λοξό βέλος αντιπροσωπεύει τις μέσες τιμές και το κόκκινο κάτω βέλος αντιπροσωπεύει τις χαμηλότερες τιμές.

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται εικονίδια μόνο για τα κελιά, τα οποία πληρούν μια προϋπόθεση. Για παράδειγμα, να εμφανίζεται εικονίδιο προειδοποίησης για τα κελιά εκείνα που πέφτουν κάτω από μια κρίσιμη τιμή και να μην εμφανίζεται κανένα εικονίδιο για τα κελιά που την υπερβαίνουν. Για να συμβεί αυτό, αποκρύψτε τα εικονίδια επιλέγοντας Δεν υπάρχει εικονίδιο κελιού από την αναπτυσσόμενη λίστα εικονιδίων δίπλα στο εικονίδιο όπου εφαρμόζετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας συνδυασμό από σύνολα εικονιδίων. Για παράδειγμα ένα πράσινο "σύμβολο" για σημάδι ελέγχου, ένα κίτρινο για "φανάρι κυκλοφορίας" και ένα κόκκινο για "σημαία".

Ζήτημα: Η μορφοποίηση υπό όρους δεν εμφανίζεται σε κανένα κελί στην περιοχή    

Εάν ένα ή περισσότερα κελιά στην περιοχή περιέχουν έναν τύπο, ο οποίος επιστρέφει σφάλμα, η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή. Για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση υπό όρους εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή, χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση IS ή IFERROR για να επιστραφεί μια τιμή (όπως 0 ή "Δ/Υ") αντί για μια τιμή σφάλματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολο εικονιδίων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σύνολο εικονιδίων.

  Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα <value field> τα κελιά με αυτά τα πεδία.

  • Πεδίο τιμών, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα τα κελιά με <value field>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση όλων των κελιών με βάση τις τιμές τους.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Στυλ μορφοποίησης, επιλέξτε το στοιχείο Σύνολο εικονιδίων.

  1. Επιλέξτε ένα σύνολο εικονιδίων. Η προεπιλογή είναι 3 Φωτεινοί σηματοδότες (χωρίς πλαίσιο). Ο αριθμός των εικονιδίων και οι προεπιλεγμένοι τελεστές σύγκρισης όπως και οι οριακές τιμές κάθε εικονιδίου ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε σύνολο εικονιδίων.

  2. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσαρμόσετε τους τελεστές σύγκρισης και τις οριακές τιμές. Η προεπιλεγμένες περιοχές τιμών για κάθε εικονίδιο είναι ίσες σε μέγεθος, αλλά μπορείτε να τις προσαρμόσετε για να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις σας. Βεβαιωθείτε ότι οι οριακές τιμές παρατίθενται σε μια λογική ακολουθία, με κατεύθυνση από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη, από επάνω προς τα κάτω.

  3. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Μορφοποίηση μιας αριθμητικής τιμής ή μιας τιμής ημερομηνίας ή ώρας    Επιλέξτε Αριθμός.

   • Μορφοποίηση ποσοστού    Επιλέξτε Ποσοστό.

    Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100. Μην πληκτρολογήσετε σύμβολο ποσοστού (%).

    Χρησιμοποιήστε ποσοστό όταν θέλετε να κάνετε ποσοστιαία απεικόνιση όλων των τιμών, επειδή η χρήση ποσοστού εξασφαλίζει ότι η κατανομή των τιμών είναι ποσοστιαία.

   • Μορφοποίηση εκατοστημόριου    Επιλέξτε Εκατοστημόριο.

    Οι έγκυρες τιμές εκατοστημόριου βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100.

    Χρησιμοποιήστε ένα εκατοστημόριο τιμών όταν θέλετε να απεικονίσετε μια ομάδα υψηλών τιμών (όπως τα πρώτα 20ά εκατοστημόρια) με ένα συγκεκριμένο εικονίδιο και χαμηλές τιμές (όπως τα τελευταία 20ά εκατοστημόρια) με ένα άλλο εικονίδιο, επειδή αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμμετρία στην απεικόνιση των δεδομένων σας.

   • Μορφοποίηση του αποτελέσματος ενός τύπου    Επιλέξτε το στοιχείο Τύπος και, στη συνέχεια, καταχωρήστε έναν τύπο σε κάθε πλαίσιο Τιμή.

    Ο τύπος πρέπει να αποδίδει έναν αριθμό ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας. Ξεκινήστε τον τύπο με το σύμβολο του ίσον (=). Οι μη έγκυροι τύποι έχουν ως αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η μορφοποίηση. Είναι καλή ιδέα να δοκιμάσετε τον τύπο, για να βεβαιωθείτε ότι δεν αποδίδει εσφαλμένη τιμή.

  4. Για να κάνετε το πρώτο εικονίδιο να δηλώνει τις χαμηλότερες τιμές και το τελευταίο εικονίδιο να δηλώνει τις υψηλότερες τιμές, επιλέξτε Αντίστροφη σειρά εικονιδίων.

  5. Για να εμφανίσετε μόνο το εικονίδιο και όχι την τιμή του κελιού, επιλέξτε το στοιχείο Εμφάνιση μόνο του εικονιδίου.

   Σημειώσεις: 

   1. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε το πλάτος στήλης για να χωρέσει το εικονίδιο.

   2. Υπάρχουν τρία μεγέθη εικονιδίων. Το μέγεθος του εικονιδίου που εμφανίζεται εξαρτάται από το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται σε αυτό το κελί.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση μόνο των κελιών που περιέχουν κείμενο, αριθμούς ή τιμές ημερομηνίας ή ώρας

Για να βρείτε πιο εύκολα συγκεκριμένα κελιά σε μια περιοχή κελιών, μπορείτε να τα μορφοποιήσετε με βάση έναν τελεστή σύγκρισης. Για παράδειγμα, σε ένα φύλλο εργασίας απογραφής που είναι ταξινομημένο σε κατηγορίες, μπορείτε να επισημάνετε τα προϊόντα που έχουν λιγότερα από 10 διαθέσιμα στοιχεία με κίτρινο χρώμα. Εναλλακτικά, σε ένα συνοπτικό φύλλο εργασίας ενός καταστήματος λιανικής πώλησης, μπορείτε να προσδιορίσετε όλα τα καταστήματα με κέρδη μεγαλύτερα από 10%, με όγκο πωλήσεων μεγαλύτερο από 100.000 € και μια περιοχή ισοδύναμη με τη "Νοτιοανατολική".

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε υπό όρους πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με κείμενο ή ημερομηνία, αλλά μόνο με αριθμούς.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση κανόνων κελιών.

  Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Μεταξύ, Ίσο με το κείμενο που περιέχει ή Εμφάνιση ημερομηνίας.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας ή σε ένα άλλο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα <value field> τα κελιά με αυτά τα πεδία.

  • Πεδίο τιμών, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα τα κελιά με <value field>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο κελιών που περιέχουν.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση μόνο κελιών με, κάντε ένα από τα εξής:

  • Μορφοποίηση κατά αριθμό, ημερομηνία ή ώρα     Επιλέξτε το στοιχείο Τιμή κελιού, επιλέξτε έναν τελεστή σύγκρισης και, στη συνέχεια, καταχωρήστε έναν αριθμό, μια ημερομηνία ή μια ώρα.

   Για παράδειγμα, επιλέξτε το στοιχείο Μεταξύ και, στη συνέχεια, καταχωρήστε τους αριθμούς 100 και 200 ή επιλέξτε το στοιχείο Ίσο με και, στη συνέχεια, καταχωρήστε την ημερομηνία 01.01.09.

   Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν τύπο που αποδίδει έναν αριθμό ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας. Εάν εισαγάγετε έναν τύπο, ξεκινήστε τον με το σύμβολο του ίσον (=). Οι μη έγκυροι τύποι έχουν ως αποτέλεσμα την αποτυχία εφαρμογής της μορφοποίησης. Είναι καλή ιδέα να δοκιμάσετε τον τύπο, για να βεβαιωθείτε ότι δεν αποδίδει εσφαλμένη τιμή.

  • Μορφοποίηση κατά κείμενο    Κάντε κλικ στο στοιχείο Συγκεκριμένο κείμενο, επιλέξτε έναν τελεστή σύγκρισης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κείμενο.

   Για παράδειγμα, επιλέξτε το στοιχείο Περιέχει και, στη συνέχεια, εισαγάγετε Ασημί, ή επιλέξτε το στοιχείο Αρχίζει με και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Τρι.

   Τα εισαγωγικά περιλαμβάνονται στη συμβολοσειρά αναζήτησης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ. Το μέγιστο μήκος μιας συμβολοσειράς είναι 255 χαρακτήρες.

   Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν τύπο που αποδίδει ένα κείμενο. Εάν εισαγάγετε έναν τύπο, ξεκινήστε τον με το σύμβολο του ίσον (=). Οι μη έγκυροι τύποι έχουν ως αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η μορφοποίηση. Είναι καλή ιδέα να δοκιμάσετε τον τύπο, για να βεβαιωθείτε ότι δεν αποδίδει εσφαλμένη τιμή.

  • Μορφοποίηση κατά ημερομηνία    Επιλέξτε Εμφανίσεις ημερομηνίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια σύγκριση ημερομηνίας.

   Για παράδειγμα, επιλέξτε το στοιχείο Χθες ή Επόμενη εβδομάδα.

  • Μορφοποίηση κελιών με κενά ή χωρίς κενά    Επιλέξτε το στοιχείο Κενά ή Χωρίς κενά.

   Μια κενή τιμή είναι ένα κελί που δεν περιέχει δεδομένα και είναι διαφορετικό από ένα κελί το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα διαστήματα (τα διαστήματα θεωρούνται κείμενο).

  • Μορφοποίηση κελιών με τιμές σφάλματος ή χωρίς τιμές σφάλματος    Επιλέξτε το στοιχείο Σφάλματα ή Χωρίς σφάλματα.

   Στις τιμές σφάλματος περιλαμβάνονται οι εξής: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, and #NULL!.

 7. Για να καθορίσετε μια μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 8. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιήσει τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφές. Οι μορφές που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση μόνο των υψηλών ή των χαμηλών τιμών

Μπορείτε να βρείτε τις ανώτερες και τις κατώτερες τιμές μιας περιοχής κελιών με βάση την τιμή αποκοπής που καθορίζετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε τα 5 πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα μιας έκθεσης περιφερειακών πωλήσεων, το 15% των κατώτατων προϊόντων σε μια έρευνα πελατών ή οι 25 μεγαλύτεροι μισθοί σε μια ανάλυση προσωπικού τμημάτων.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες Πρώτων/Τελευταίων.

  Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Κορυφαία 10 στοιχεία ή Τελευταία 10%.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα <value field> τα κελιά με αυτά τα πεδία.

  • Πεδίο τιμών, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα τα κελιά με <value field>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο των ανώτατων ή των κατώτατων τιμών.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση τιμών που ταξινομούνται ως, επιλέξτε το στοιχείο Ανώτατες ή Κατώτατες

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καθορίσετε έναν ανώτατο ή κατώτατο αριθμό, καταχωρήστε τον αριθμό και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου ποσοστό της επιλεγμένης περιοχής. Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από το 1 έως το 100.

  • Για να καθορίσετε ένα ανώτατο ή κατώτατο ποσοστό, καταχωρήστε τον αριθμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ποσοστό της επιλεγμένης περιοχής. Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από το 1 έως το 100.

 8. Προαιρετικά, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η μορφοποίηση για πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, τα οποία διαθέτουν εμβέλεια από αντίστοιχο πεδίο.

  Από προεπιλογή, η μορφοποίηση υπό όρους βασίζεται σε όλες τις ορατές τιμές. Ωστόσο, κατά τον ορισμό της εμβέλειας με αντίστοιχο πεδίο, αντί να χρησιμοποιήσετε όλες τις ορατές τιμές, μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε κάθε συνδυασμό από:

  • Μια στήλη και το γονικό της πεδίο γραμμής, επιλέγοντας κάθε ομάδα στηλών.

  • Μια γραμμή και το γονικό της πεδίο στήλης, επιλέγοντας κάθε ομάδα γραμμών.

 9. Για να καθορίσετε μια μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 10. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιήσει τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφές. Οι μορφές που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση μόνο των τιμών που είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από το μέσο όρο

Μπορείτε να βρείτε τις τιμές επάνω από ή κάτω από μια μέση ή τυπική απόκλιση σε μια περιοχή κελιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε τα άτομα με επιδόσεις ανώτερες του μέσου όρου σε μια ετήσια ανασκόπηση επιδόσεων ή μπορείτε να εντοπίσετε τα υλικά που κατατάσσονται κάτω από δύο τυπικές αποκλίσεις σε μια ποιοτική αξιολόγηση.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες Πρώτων/Τελευταίων.

  Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Πάνω από το μέσο όρο ή Κάτω από το μέσο όρο.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα <value field> τα κελιά με αυτά τα πεδία.

  • Πεδίο τιμών, κάντε κλικ στο στοιχείο Σε όλα τα κελιά με <value field>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο των τιμών που βρίσκονται επάνω ή κάτω από το μέσο όρο.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση των τιμών που βρίσκονται, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μορφοποιήσετε κελιά που βρίσκονται επάνω ή κάτω από το μέσο όρο, για όλα τα κελιά μιας περιοχής, επιλέξτε Επάνω από ή Κάτω από.

  • Για να μορφοποιήσετε κελιά που βρίσκονται μία, δύο ή τρεις τυπικές αποκλίσεις επάνω ή κάτω από όλα τα κελιά μιας περιοχής, επιλέξτε μια τυπική απόκλιση.

 7. Προαιρετικά, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η μορφοποίηση για πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, τα οποία διαθέτουν εμβέλεια από αντίστοιχο πεδίο.

  Από προεπιλογή, η μορφοποίηση υπό όρους βασίζεται σε όλες τις ορατές τιμές. Ωστόσο, κατά τον ορισμό της εμβέλειας με αντίστοιχο πεδίο, αντί να χρησιμοποιήσετε όλες τις ορατές τιμές, μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε κάθε συνδυασμό από:

  • Μια στήλη και το γονικό της πεδίο γραμμής, επιλέγοντας κάθε ομάδα στηλών.

  • Μια γραμμή και το γονικό της πεδίο στήλης, επιλέγοντας κάθε ομάδα γραμμών.

 8. Κάντε κλικ στο στοιχείο Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 9. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιήσει τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφές. Οι μορφές που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση μόνο των μοναδικών ή των διπλών τιμών

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε υπό όρους πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με μοναδικές ή διπλές τιμές.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση κανόνων κελιών.

  Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Διπλές τιμές.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας ή πίνακας, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο μοναδικών ή διπλών τιμών.

 5. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση όλων, επιλέξτε το στοιχείο μοναδική ή διπλή.

 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 7. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιήσει τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφές. Οι μορφές που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός τύπου για τον προσδιορισμό των κελιών που θα μορφοποιηθούν

Στην περίπτωση που οι ανάγκες της μορφοποίησης υπό όρους είναι πιο περίπλοκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογικό τύπο για να καθορίσετε τα κριτήρια μορφοποίησης. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να συγκρίνετε τιμές με ένα αποτέλεσμα που αποδίδεται από μια συνάρτηση ή να αξιολογήσετε δεδομένα σε κελιά που βρίσκονται έξω από την επιλεγμένη περιοχή, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

Ομάδα "Στυλ" στην "Κεντρική" καρτέλα

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια επιπλέον μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, ο πίνακας ή η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας ή σε άλλα φύλλα εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 2. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλεγμένα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα κελιά που εμφανίζουν τιμές <πεδίο τιμών>.

  • Πεδίο τιμών, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα κελιά που εμφανίζουν τιμές <πεδίο τιμών> για <γραμμή>.

 3. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση τύπου για τον προσδιορισμό των κελιών που θα μορφοποιηθούν.

  1. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση τιμών όταν αυτός ο τύπος είναι αληθής, καταχωρήστε έναν τύπο.

   Πρέπει να ξεκινήσετε τον τύπο με το σύμβολο του ίσον (=) και ο τύπος πρέπει να αποδίδει μια λογική τιμή TRUE (1) ή FALSE (0).

   Παράδειγμα 1: Χρησιμοποιήστε μια μορφοποίηση υπό όρους με πολλά κριτήρια και αναφορές κελιών που βρίσκονται έξω από την περιοχή κελιών    

   Σε αυτόν τον τύπο, μία μορφοποίηση υπό όρους με πολλά κριτήρια που εφαρμόζεται στην περιοχή A1:A5 μορφοποιεί τα κελιά με πράσινο χρώμα όταν η μέση τιμή για όλα τα κελιά της περιοχής είναι μεγαλύτερη από την τιμή του κελιού F1 και οποιοδήποτε κελί της περιοχής έχει μια ελάχιστη τιμή που είναι μεγαλύτερη από ή ίση με την τιμή του κελιού G1. Τα κελιά F1 και G1 βρίσκονται έξω από την περιοχή κελιών για την οποία εφαρμόζεται η μορφοποίηση υπό όρους. Η συνάρτηση AND συνδυάζει πολλά κριτήρια και οι συναρτήσεις AVERAGE και MIN υπολογίζουν τις τιμές.

Τύπος

Μορφοποίηση

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Πράσινο χρώμα κελιού

Παράδειγμα 2: Εφαρμόστε σκίαση σε κάθε δεύτερη γραμμή με τις συναρτήσεις MOD και ROW    

Αυτός ο τύπος εφαρμόζει σκίαση με μπλε χρώμα κελιού σε όλες τις υπόλοιπες γραμμές της περιοχής κελιών. Η συνάρτηση MOD αποδίδει ένα υπόλοιπο μετά τη διαίρεση ενός αριθμού (το πρώτο όρισμα) από ένα διαιρέτη (το δεύτερο όρισμα). Η συνάρτηση ROW αποδίδει τον τρέχοντα αριθμό γραμμής. Όταν διαιρέσετε τον τρέχοντα αριθμό γραμμής με τον αριθμό 2, θα έχετε πάντοτε υπόλοιπο 0 για ένα ζυγό αριθμό ή 1 για ένα μονό αριθμό. Επειδή το 0 αντιστοιχεί στην τιμή FALSE και το 1 στην τιμή TRUE, μορφοποιείται κάθε γραμμή που είναι αριθμημένη με μονό αριθμό.

Τύπος

Μορφοποίηση

=MOD(ROW(),2)=1

Μπλε χρώμα κελιού

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 2. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιήσει τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφές. Οι μορφές που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

  Μπορείτε να εισαγάγετε αναφορές κελιών σε έναν τύπο επιλέγοντας κελιά απευθείας από ένα συγκεκριμένο φύλλο εργασίας ή από άλλα φύλλα εργασίας.Η επιλογή κελιών από το φύλλο εργασίας εισάγει απόλυτες αναφορές κελιών.Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το Excel έτσι ώστε να προσαρμόζει τις αναφορές για κάθε κελί της επιλεγμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε σχετικές αναφορές κελιών.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση κελιών που διαθέτουν μορφοποιήσεις υπό όρους

Στην περίπτωση που το φύλλο εργασίας σας έχει ένα ή περισσότερα κελιά με μορφοποίηση υπό όρους, μπορείτε να τα εντοπίσετε γρήγορα έτσι, ώστε να μπορέσετε να αντιγράψετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις μορφοποιήσεις υπό όρους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Μετάβαση ειδικά σε είτε για να βρείτε μόνο κελιά με συγκεκριμένη μορφοποίηση υπό όρους είτε για να βρείτε όλα τα κελιά με μορφοποίηση υπό όρους.

Εύρεση όλων των κελιών που περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί χωρίς μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Εύρεση & επιλογή και στη συνέχεια επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους.

Εύρεση μόνο των κελιών που διαθέτουν την ίδια μορφοποίηση υπό όρους

 1. Κάντε κλικ στο κελί που διαθέτει τη μορφοποίηση υπό όρους που θέλετε να βρείτε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Εύρεση & επιλογή και στη συνέχεια επιλέξτε Μετάβαση ειδικά σε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποιήσεις υπό όρους.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Όμοια της περιοχής Επικύρωση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  Σε ένα φύλλο εργασίας   

  1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απαλοιφή κανόνων

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Σε ολόκληρο το φύλλο.

   Σε περιοχή κελιών, σε πίνακα ή Συγκεντρωτικό Πίνακα   

  3. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή το συγκεντρωτικό πίνακα για τον οποίο θέλετε να καταργήσετε μορφοποιήσεις υπό όρους.

  4. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απαλοιφή κανόνων.

  5. Ανάλογα με την επιλογή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένα κελιά, Αυτός ο πίνακας ή Αυτός ο συγκεντρωτικός πίνακας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×