Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση σκίασης πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν ένας πίνακας έχει πολλές γραμμές και στήλες, μπορεί να είναι δύσκολο να διαβάσετε. Για να διευκολύνετε την ανάγνωση, μπορείτε να προσθέσετε διάφορους τύπους σκίαση σε έναν πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να σκιάσετε κάθε δεύτερη γραμμή με χρώμα ή μοτίβο. Προσθήκη σκίασης σε έναν πίνακα μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε ορισμένες γραμμών, στηλών ή κελιών — ή ολόκληρου του πίνακα — λαχανικών σμίκρυνση στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε σκίαση στη γραμμή κεφαλίδας του πίνακα για να το χαρακτηριστικό. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε υπάρχοντα πίνακα σκίαση, ή να καταργήσετε εντελώς από τον πίνακα.

Ο ευκολότερος τρόπος για να προσθέσετε έγχρωμη σκίαση σε έναν πίνακα είναι να χρησιμοποιήσετε την επιλογή " σκίαση " στην καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα".

Προσθήκη ή αλλαγή σκίαση σε έναν πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να αλλάξετε:

  • Για να επιλέξετε έναν ολόκληρο πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Λαβή μετακίνησης πίνακα στην επάνω αριστερή γωνία.

  • Για να επιλέξετε μια γραμμή, στήλη, κελί ή ομάδα κελιών, κάντε κλικ και σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επισημάνετε τα κελιά που θέλετε.

 2. Στην καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο σκίαση.

  Στην καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα", επισημαίνεται η σκίαση.

 3. Στην περιοχή Χρώματα θέματος ή Βασικά χρώματα, επιλέξτε το χρώμα σκίασης που θέλετε. Εναλλακτικά, για περισσότερες επιλογές χρωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Επιλογές χρώματος σκίαση με πιο χρώμα επισημασμένο.

Κατάργηση σκίασης από έναν πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να αλλάξετε:

  • Για να επιλέξετε έναν ολόκληρο πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Λαβή μετακίνησης πίνακα στην επάνω αριστερή γωνία.

  • Για να επιλέξετε μια γραμμή, στήλη, κελί ή ομάδα κελιών, κάντε κλικ και σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επισημάνετε τα κελιά που θέλετε.

 2. Στην καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο σκίαση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς χρώμα.

  Επιλογές σκίασης χρωμάτων με επισημασμένο το χωρίς χρώμα.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή πίνακα

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος για όλους τους πίνακες

Διαγραφή στηλών και γραμμών πίνακα

Προσθήκη περιγράμματος σε πίνακα

Στο Word για Mac 2011, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος σκίασης

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, επιλέξτε οποιοδήποτε στυλ πίνακα εκτός από το Πλέγμα πίνακα.

  Κατάργηση του χρώματος γεμίσματος σκίασης

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, επιλέξτε το στυλ Πλέγμα πίνακα.

  Συμβουλή:  Το στυλ Πλέγμα πίνακα είναι το πρώτο στυλ στη συλλογή Στυλ πίνακα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε τα κελιά, κάνοντας κλικ στην αρχή του κελιού εμπρός από το κείμενο, ή εάν πρόκειται για ένα κενό κελί, πριν από τη σήμανση τέλους κελιού Σήμανση τέλους κελιού .

  Σημείωση: Για να προβάλετε τα σημάδια τέλους κελιών, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση  Εμφάνιση κουμπιού .

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος σκίασης

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Σκίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα γεμίσματος.

  Κατάργηση του χρώματος γεμίσματος σκίασης

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Σκίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Χωρίς γέμισμα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος σκίασης

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Σκίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα γεμίσματος.

  Κατάργηση του χρώματος γεμίσματος σκίασης

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Σκίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Χωρίς γέμισμα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα και στη συνέχεια, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ιδιότητες.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Ρυθμίσεις"

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σκίαση.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος μοτίβου

  Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε όσον αφορά το Γέμισμα, το Στυλ και το Χρώμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Κατάργηση γεμίσματος μοτίβου

  Στην περιοχή Γέμισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα, στο αναδυόμενο μενού Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφανές και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα και στη συνέχεια, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ιδιότητες.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Ρυθμίσεις"

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σκίαση.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος μοτίβου

  Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε όσον αφορά το Γέμισμα, το Στυλ και το Χρώμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Κελί.

  Κατάργηση γεμίσματος μοτίβου

  Στην περιοχή Γέμισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα, στο αναδυόμενο μενού Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφανές και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Κελί.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα και στη συνέχεια, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ιδιότητες.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Ρυθμίσεις"

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σκίαση.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος μοτίβου

  Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε όσον αφορά το Γέμισμα, το Στυλ και το Χρώμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος.

  Κατάργηση γεμίσματος μοτίβου

  Στην περιοχή Γέμισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα, στο αναδυόμενο μενού Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφανές και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος.

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

Προσθήκη περιγράμματος σε πίνακα

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος για όλους τους πίνακες σε ένα έγγραφο

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×