Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση περιγράμματος στον Publisher

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στον Publisher μπορείτε να προσθέσετε ένα περίγραμμα γραμμής οποιουδήποτε χρώματος ή πάχους, ένα προσχεδιασμένο ή προσαρμοσμένο περίγραμμα σε μια σελίδα, ένα πλαίσιο κειμένου, ένα αυτόματο σχήμα ή μια εικόνα στη δημοσίευσή σας. Αν η σελίδα, το πλαίσιο κειμένου, το Αυτόματο Σχήμα, η εικόνα ή η ομάδα των στοιχείων έχουν ήδη κάποιο περίγραμμα, τότε μπορείτε να το αλλάξετε ή να το καταργήσετε.

Προσθήκη περιγράμματος σε σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν προσθέσετε ένα περίγραμμα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλευρές του περιγράμματος είναι εντός της εκτυπώσιμης περιοχής του εκτυπωτή σας. Δεν εκτυπώνουν όλοι οι εκτυπωτές έως το άκρο της σελίδας. Για να καθορίσετε τη μη εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Εκτύπωση και επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο εικονίδιο πληροφοριών εκτυπωτή (το σύμβολο ?) για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως τις τιμές περιθωρίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να προσθέσετε περίγραμμα σε όλες τις σελίδες της δημοσίευσής σας, προσθέστε το περίγραμμα σε μια κύρια σελίδα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την κύρια σελίδα στις σελίδες της δημοσίευσής σας.

 1. Στη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Σχήματα.

 2. Στην ενότητα Βασικά σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογώνιο Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο στο μέγεθος που θέλετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο ορθογώνιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος.

 4. Επιλέξτε Χρώματα και γραμμές και κάντε ένα από τα εξής:

  • Προσθέστε ένα περίγραμμα γραμμής οποιουδήποτε χρώματος ή πλάτους (Στην περιοχή Γραμμή, ορίστε τις επιλογές χρώματος και γραμμής που θέλετε).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Γέμισμα σχήματος έχει οριστεί σε Χωρίς γέμισμα, διαφορετικά η σελίδα θα γεμίσει με το χρώμα γεμίσματος.

  • Προσθέστε ένα προσχεδιασμένο περίγραμμα με μοτίβο (Κάντε κλικ στην επιλογή Καλλιτεχνικά περιγράμματα και επιλέξτε ένα περίγραμμα από τη λίστα Διαθέσιμα περιγράμματα).

  • Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο περίγραμμα από αρχείο εικόνας, σαρωμένη φωτογραφία ή άλλης μορφής bitmap, ή μια εικόνα που δημιουργήσατε σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης (Κάντε κλικ στις επιλογές Καλλιτεχνικά περιγράμματα > Δημιουργία προσαρμοσμένου > Επιλογή εικόνας, αναζητήστε μια εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το μέγεθος του αρχείου εικόνας που χρησιμοποιείτε για το προσαρμοσμένο περίγραμμα πρέπει να είναι μικρότερο από 64 KB και δεν μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο.

  • Προσθέστε ένα περίγραμμα clip art (Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Εικόνες Clip Art (Publisher 2010), ή Εικόνες στο Internet (Publisher 2013 ή 2016), πληκτρολογήστε περιγράμματα σελίδας στο πλαίσιο αναζήτησης και ακολουθήστε τις οδηγίες).

   Όταν κάνετε αναζήτηση για εικόνες clip art και εικόνες στο Internet, θα οδηγηθείτε στο Bing. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων και το φίλτρο άδειας χρήσης στο Bing μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη περιγράμματος σε πλαίσιο κειμένου, Αυτόματο Σχήμα, εικόνα ή αντικείμενο

 1. Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου, το αυτόματο σχήμα, την εικόνα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το περίγραμμα.

 2. Επιλέξτε το κατάλληλο στοιχείο του μενού "Μορφοποίηση" <object>.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρώματα και γραμμές και κάντε ένα από τα εξής:

  • Προσθέστε ένα περίγραμμα γραμμής οποιουδήποτε χρώματος ή πλάτους (Στην περιοχή Γραμμή, ορίστε τα στυλ χρώματος και γραμμής που θέλετε).

  • Προσθέστε ένα προσχεδιασμένο περίγραμμα με μοτίβο (Κάντε κλικ στην επιλογή Καλλιτεχνικά περιγράμματα και επιλέξτε ένα περίγραμμα από τη λίστα Διαθέσιμα περιγράμματα).

  • Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο περίγραμμα από αρχείο εικόνας, σαρωμένη φωτογραφία ή άλλης μορφής bitmap, ή μια εικόνα που δημιουργήσατε σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης (Κάντε κλικ στις επιλογές Καλλιτεχνικά περιγράμματα > Δημιουργία προσαρμοσμένου > Επιλογή εικόνας, αναζητήστε μια εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το μέγεθος του αρχείου εικόνας που χρησιμοποιείτε για το προσαρμοσμένο περίγραμμα πρέπει να είναι μικρότερο από 64 KB και δεν μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη περιγράμματος σε μια ομάδα αντικειμένων

Για να προσθέσετε ένα περίγραμμα σε μια ομάδα αντικειμένων, σχεδιάστε ένα ορθογώνιο γύρω από τα αντικείμενα και, στη συνέχεια, προσθέστε τη γραμμή ή το προσχεδιασμένο περίγραμμα που θέλετε.

 1. Στη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε το περίγραμμα, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Σχήματα.

 2. Στην ενότητα Βασικά σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογώνιο Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο στο μέγεθος που θέλετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο ορθογώνιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρώματα και γραμμές και κάντε ένα από τα εξής:

  • Προσθέστε ένα περίγραμμα γραμμής οποιουδήποτε χρώματος ή πλάτους (Στην περιοχή Γραμμή, ορίστε τα στυλ χρώματος και γραμμής που θέλετε).

  • Προσθέστε ένα προσχεδιασμένο περίγραμμα με μοτίβο (Κάντε κλικ στην επιλογή Καλλιτεχνικά περιγράμματα και επιλέξτε ένα περίγραμμα από τη λίστα Διαθέσιμα περιγράμματα).

  • Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο περίγραμμα από αρχείο εικόνας, σαρωμένη φωτογραφία ή άλλης μορφής bitmap, ή μια εικόνα που δημιουργήσατε σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης (Κάντε κλικ στις επιλογές Καλλιτεχνικά περιγράμματα > Δημιουργία προσαρμοσμένου > Επιλογή εικόνας, αναζητήστε μια εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το μέγεθος του αρχείου εικόνας που χρησιμοποιείτε για το προσαρμοσμένο περίγραμμα πρέπει να είναι μικρότερο από 64 KB και δεν μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση περιγράμματος για την ελαχιστοποίηση της επικάλυψης των περιεχομένων

Ο Publisher μπορεί να προσθέσει ένα καλλιτεχνικό περίγραμμα ή γραμμές σε ένα πλαίσιο κειμένου, ένα πλαίσιο εικόνας ή ένα ορθογώνιο σχήμα έτσι, ώστε όσο παχύτερο είναι το καλλιτεχνικό περίγραμμα ή η γραμμή που δημιουργείτε, τόσο θα μειώνεται ο διαθέσιμος χώρος για να τοποθετήσετε εικόνες ή κείμενο. Αν το περίγραμμα καλύπτει το κείμενο ή τα αντικείμενα στη σελίδα σας, δοκιμάστε να κάνετε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

Σχεδιάστε τη γραμμή περιγράμματος επάνω στο πλαίσιο και όχι μέσα στο πλαίσιο

Για να προσθέσετε το περίγραμμα συμμετρικά στο εσωτερικό και το εξωτερικό ενός ορθογωνίου και όχι μόνο στο εσωτερικό του, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Σχεδίαση περιγράμματος μέσα στο πλαίσιο. Έτσι, το περίγραμμα δεν θα καλύψει τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο ορθογώνιο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ορθογώνιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρώματα και γραμμές και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Σχεδίαση περιγράμματος μέσα στο πλαίσιο.

Εφαρμόστε το καλλιτεχνικό περίγραμμα με αναλογικά μεγέθη

Για να αλλάξετε το μέγεθος του περιγράμματος αναλογικά προς το μέγεθός του σε σχέση με ολόκληρη τη σελίδα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Πάντοτε εφαρμογή στο προεπιλεγμένο μέγεθος. Έτσι, το περίγραμμα δεν θα καλύψει τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο ορθογώνιο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ορθογώνιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρώματα και γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καλλιτεχνικά περιγράμ..

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Καλλιτεχνικά περιγράμ., καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Πάντοτε εφαρμογή στο προεπιλεγμένο μέγεθος.

Μειώστε το πλάτος της γραμμής του περιγράμματος

 1. Επιλέξτε το ορθογώνιο που διαθέτει το περίγραμμα που επιθυμείτε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος.

 3. Επιλέξτε Πάχος Εικόνα κουμπιού .

 4. Κάντε κλικ στο πλάτος γραμμής που θέλετε. Για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές για το πλάτος γραμμής, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τιμή που θέλετε στο πλαίσιο Πάχος.

Αύξηση μεγέθους ορθογωνίου

 1. Κάντε κλικ στο ορθογώνιο για να το επιλέξετε.

 2. Σύρετε μία από τις λαβές αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος του ορθογωνίου.

Σημειώσεις: 

 • Για να παραμείνει το κέντρο του ορθογωνίου στην ίδια θέση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε τη λαβή.

 • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του ορθογωνίου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή.

 • Για να διατηρήσετε σταθερές τις αναλογίες των πλευρών του ορθογωνίου και το κέντρο του στην ίδια θέση, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα CTRL+SHIFT ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή.

 • Για να σύρετε το ορθογώνιο επάνω από οδηγούς, όπως είναι οι οδηγοί περιθωρίου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×