Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση εικόνας για μια επαφή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Outlook, οι εικόνες μπορούν να προστεθούν σε μια φόρμα επαφής ή σε μια Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Αυτό σας βοηθά να τοποθέτηση ένα πρόσωπο στο όνομα ή ένα γρήγορα ταιριάζουν με ένα λογότυπο εταιρείας επαφής.

Εάν ο αποστολέας και ο παραλήπτης χρησιμοποιείτε το Outlook, εμφανίζεται μια εικόνα επαφής σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ο αποστολέας περιλαμβάνει μια φωτογραφία επαφής. Η εικόνα εμφανίζεται στο το κεφαλίδα μηνύματος του ανοικτού μηνύματος και στην κεφαλίδα του μηνύματος. Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα της επαφής για να ανοίξετε την επαφή ή κάντε δεξί κλικ στην εικόνα για άλλες επιλογές επαφών.

Για τα βήματα για να αλλάξετε τη δική σας φωτογραφία του Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της φωτογραφίας μου.

Προσθήκη φωτογραφίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες εμφανίζονται μόνο στον υπολογιστή σας.

 1. Στη γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άτομα.

  Γραμμή περιήγησης του Outlook - Επαφές

 2. Στην κορδέλα, στην Τρέχουσα προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Άτομα.

  Επιλογή ατόμων στην τρέχουσα προβολή

 3. Επιλέξτε μια επαφή και στην περιοχή Προβολή προέλευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Outlook (επαφές). Εμφανίζεται η κάρτα επαφής του Outlook για το άτομο.

  Η σύνδεση "Προβολή προέλευσης" του Outlook σε μια κάρτα επαφής

 4. Κάντε κλικ στη φωτογραφία της κάρτας επαφής.

  Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε μια φωτογραφία

 5. Στο πλαίσιο Προσθήκη εικόνας επαφής, εντοπίστε και επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συμβουλή: Το Outlook μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μορφές αρχείων .jpg, .png, .gif, .bmp ή .tif.

 6. Αποθηκεύστε και κλείστε την κάρτα επαφής. Η νέα φωτογραφία θα εμφανιστεί μαζί με την επαφή στην προβολή Άτομα.

Εναλλαγή σε διαφορετική φωτογραφία

 1. Στη γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άτομα

  Γραμμή περιήγησης του Outlook - Επαφές

 2. Στην κορδέλα, στην Τρέχουσα προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Άτομα.

  Επιλογή ατόμων στην τρέχουσα προβολή

 3. Επιλέξτε μια επαφή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Προβολή προέλευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Outlook (επαφές). Εμφανίζεται η κάρτα επαφής του Outlook για το άτομο.

 4. Κάντε δεξί κλικ στην υπάρχουσα φωτογραφία και επιλέξτε Αλλαγή εικόνας.

  Κάντε κλικ εδώ για να αλλάξετε τη φωτογραφία για μια επαφή

 5. Στο πλαίσιο Αλλαγή εικόνας επαφής, εντοπίστε και επιλέξτε μια νέα φωτογραφία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συμβουλή: Το Outlook μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μορφές αρχείων .jpg, .png, .gif, .bmp ή .tif.

 6. Αποθηκεύστε και κλείστε την κάρτα επαφής. Η νέα φωτογραφία θα εμφανιστεί μαζί με την επαφή στην προβολή Άτομα.

Δείτε επίσης

Αλλαγή της φωτογραφίας μου

Χρήση προσαρμοσμένης φωτογραφίας για κάποιον στην προβολή ατόμων στο Outlook

Εικόνες που προστίθενται σε μια φόρμα επαφής είναι αυτόματα μέγεθος για να 90 pixel κατά 90 pixel. Φωτογραφίες των επαφών μπορεί να είναι σε περισσότερα βασικά μορφές αρχείων γραφικών, συμπεριλαμβανομένων των .jpg, .png, .gif, .bmp ή .tif.

 1. Στο στοιχείο Επαφές, κάντε ένα από τα εξής:

  • Ανοίξτε την επαφή που θέλετε.

  • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία επαφής.

 2. Στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη εικόνας.

 3. Πραγματοποιείστε αναζήτηση για τον εντοπισμό μιας εικόνας που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όνομα αρχείου.

 1. Στο φάκελο Επαφές, ανοίξτε την επαφή που θέλετε.

 2. Στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εικόνας.

 1. Στο φάκελο Επαφές, ανοίξτε την επαφή που θέλετε.

 2. Στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή εικόνας.

 3. Πραγματοποιείστε αναζήτηση για να βρείτε μια άλλη εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όνομα αρχείου.

Εικόνα της επαφής σας ίσως δεν ταιριάζουν με που σε μια επαφή ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Για παράδειγμα, μια επαφή μπορεί να σας στείλει μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα που έχει προσαρμοστεί ο συνάδελφός. Σε αυτήν την περίπτωση, προσθέτοντας ή αλλάζοντας μια εικόνα στη το φόρμα επαφής δεν ενημερώνει αυτόματα την εικόνα στην κάρτα.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σε μια ανοικτή επαφή, κάντε διπλό κλικ στην ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα.

  • Σε μια ανοικτή επαφή, στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Επαγγελματική κάρτα.

 2. Στην περιοχή Σχέδιο κάρτας, στο στοιχείο Εικόνα, επιλέξτε Αλλαγή.

 3. Πραγματοποιείστε αναζήτηση για τον εντοπισμό μιας εικόνας που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όνομα αρχείου.

Το Outlook 2007 δέχεται πιο τυπικών γραφικών μορφές αρχείων, όπως .jpg, .png, .gif, .bmp, .tif, .exf και .ico.

Εάν τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης χρησιμοποιούν το Office Outlook 2007, μια εικόνα της επαφής εμφανίζεται στα μηνύματα που λαμβάνονται εάν ο αποστολέας χρησιμοποιεί μια φωτογραφία επαφής. Η εικόνα εμφανίζεται στην κεφαλίδα μηνύματος του ανοικτού μηνύματος και στην κεφαλίδα του μηνύματος στο Παράθυρο ανάγνωσης. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα της επαφής για να ανοίξετε την επαφή ή να κάνετε δεξιό κλικ για τις επιλογές επαφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εμφανίζεται η εικόνα, η επαφή θα πρέπει να έχει αποθηκευτεί σε ένα φάκελο Επαφές στο Outlook και ο συγκεκριμένος φάκελος Επαφές να είναι ορισμένος ως Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook. Αυτές οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κατά τη δημιουργία επαφών στο Microsoft Outlook. Εάν δεν βλέπετε την εικόνα η οποία περιλαμβάνεται σε μια επαφή, ελέγξτε εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις έχουν αλλάξει.

Συμβουλή: Η χρήση εικόνων υψηλής ανάλυσης που ταιριάζουν όσο το δυνατό περισσότερο με το μέγεθος 90 επί 90 pixel παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα ποιότητας εικόνων.

Η υψηλής ποιότητας εικόνα μου εξακολουθεί να είναι θολή

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα στην απόδοση εικόνων στο Outlook, ακόμα και όταν είναι υψηλής ποιότητας και έχουν το κατάλληλο μέγεθος. Η αιτία δεν είναι γνωστή, αλλά γίνεται διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε αυτή τη δυνατότητα, στείλτε μας λεπτομέρειες της κατάστασής σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά σχολίων που υπάρχουν στο τέλος αυτού του άρθρου της Βοήθειας. Συμπεριλάβετε στοιχεία για το λειτουργικό σύστημα, την εικόνα και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το Outlook 2007.

Όταν προσθέτετε μια εικόνα σε μια επαφή στη φόρμα επαφής, το μέγεθος της εικόνας προσαρμόζεται αυτόματα για να ταιριάζει στο χώρο της φόρμας που προορίζεται για την εικόνα επαφής, 90 επί 90 pixel.

 1. Στο φάκελο Επαφές, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Ανοίξετε μια υπάρχουσα επαφή.

  • Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει μια κενή φόρμα επαφής, στην οποία θα προσθέσετε πληροφορίες επαφής και εικόνα.

 2. Στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη εικόνας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο χώρο που προορίζεται για την εικόνα επαφής και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε περιήγηση για να βρείτε εικόνα.

 3. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε και, κατόπιν, κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.

 1. Στο φάκελο Επαφές, ανοίξτε μια επαφή.

 2. Στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή εικόνας.

 3. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να αλλάξετε και, κατόπιν, κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.

 1. Στο φάκελο Επαφές, ανοίξτε μια επαφή.

 2. Στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση εικόνας.

Εάν μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα διαθέτει ήδη μια εικόνα που σχετίζεται με αυτήν (εκτός από την προεπιλεγμένη εικόνα του Outlook), όπως μια φωτογραφία ή ένα λογότυπο, η εικόνα που προσθέτετε σε μια επαφή στη φόρμα επαφής δεν θα αντικαταστήσει την εικόνα στην κάρτα. Για να ενημερώσετε την εικόνα στην κάρτα, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά, στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία επαγγελματικής κάρτας.

Πώς μπορώ να ανοίξω το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία επαγγελματικής κάρτας;

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Σε μια ανοικτή επαφή κάντε διπλό κλικ στην ηλεκτρονική, επαγγελματική κάρτα.

 • Σε μια ανοικτή επαφή, στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Επαγγελματική κάρτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν γίνει επαναφορά της επαγγελματικής κάρτας, γίνεται επίσης ενημέρωση οποιωνδήποτε άλλων νέων πληροφοριών της επαφής που υπάρχουν στην κάρτα. Επίσης, γίνεται επαναφορά ολόκληρης της μορφοποίησης της κάρτας στην προεπιλεγμένη, εκτός από την εικόνα. Η μορφοποίηση περιλαμβάνει γραμματοσειρά, χρώματα φόντου, μέγεθος και στοίχιση κειμένου.

Προεπιλεγμένη εικόνα Ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας

Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα που εμφανίζει την προεπιλεγμένη εικόνα, έχει τοποθετηθεί στην αριστερή και προεπιλεγμένη μορφοποίηση.

Εάν δεν ενημερώσετε την εικόνα στην ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα, η νέα εικόνα εμφανίζεται στη φόρμα επαφής, ενώ βλέπετε την υπάρχουσα εικόνα στην ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα και στην προβολή"Επαγγελματικές κάρτες".

Εάν μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα διαθέτει ήδη μια εικόνα, η οποία δεν είναι η προεπιλεγμένη εικόνα του Outlook — όπως φωτογραφία ή λογότυπο — η εικόνα που προσθέτετε στη φόρμα επαφής δεν θα αντικαταστήσει την εικόνα στην κάρτα.

Για παράδειγμα, λαμβάνετε μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα από τον Jon Morris, από την εταιρεία Contoso, Ltd. Η κάρτα του περιέχει το λογότυπο της Contoso, το οποίο θέλετε να κρατήσετε, αλλά θέλετε να προσθέσετε και μια εικόνα του Jon στη φόρμα επαφής, ώστε να τον αναγνωρίσετε την επόμενη φορά που θα βρίσκεται στην πόλη σας για κάποια σύσκεψη.

Εάν προσθέσετε μια εικόνα στη φόρμα επαφής, εξακολουθείτε να βλέπετε την αρχική εικόνα στην ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα και στην προβολή "Επαγγελματικές κάρτες", εκτός και αν ενημερώσετε την εικόνα στην επαγγελματική κάρτα στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία επαγγελματικής κάρτας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν γίνει ενημέρωση (επαναφορά) της επαγγελματικής κάρτας, γίνεται επίσης ενημέρωση οποιωνδήποτε άλλων νέων πληροφοριών της επαφής που υπάρχουν στην κάρτα. Επίσης, γίνεται επαναφορά ολόκληρης της μορφοποίησης της κάρτας στην προεπιλεγμένη (εκτός από την εικόνα). Αυτή η μορφοποίηση περιλαμβάνει γραμματοσειρά και χρώματα φόντου, καθώς και μέγεθος και στοίχιση κειμένου. Πρέπει να το λάβετε υπόψη σας όταν εργάζεστε με κάρτες προσαρμοσμένης σχεδίασης.

Για να προσθέσετε μια εικόνα μόνο στη φόρμα επαφής:

 1. Σε μια ανοιχτή επαφή, στην καρτέλα Επαφή, της ομάδας Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη εικόνας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο χώρο που προορίζεται για την εικόνα επαφής, και να πραγματοποιήσετε περιήγηση για να βρείτε εικόνα.

 2. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε και κατόπιν κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.

  Το μέγεθος της εικόνας προσαρμόζεται αυτόματα, για να ταιριάζει στο χώρο της επαφής που προορίζεται για την εικόνα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην ανοίξετε την ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα για να ενημερώσετε αυτή την προβολή της επαφής. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά, γίνεται ενημέρωση της κάρτας και αντικατάσταση της εικόνας της κάρτας με τη νέα εικόνα της επαφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×