Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση γραμμών σφάλματος σε γράφημα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι γραμμές σφάλματος σε γραφήματα που δημιουργείτε σας επιτρέπουν να βλέπετε με μια ματιά τα περιθώρια σφάλματος και τις τυπικές αποκλίσεις. Μπορούν να εμφανίζονται σε όλα τα σημεία ή τους δείκτες δεδομένων μιας σειράς δεδομένων ως τυπικό πλήθος σφαλμάτων, ποσοστό ή τυπική απόκλιση. Καθορίστε τις επιθυμητές τιμές για να εμφανίσετε το ακριβές πλήθος σφαλμάτων που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε ένα θετικό και ένα αρνητικό ποσοστό 10 τοις εκατό για το πλήθος σφαλμάτων στα αποτελέσματα ενός επιστημονικού πειράματος, ως εξής:

Γράφημα γραμμών με γραμμές σφάλματος 10 τοις εκατό

Χρησιμοποιήστε τις γραμμές σφάλματος σε γραφήματα 2-Δ, ράβδων, στηλών, γραμμών, ΧΥ (διασποράς) και σε γραφήματα φυσαλίδων. Στα γραφήματα φυσαλίδων και διασποράς, μπορείτε να εμφανίζετε τις γραμμές σφάλματος για τις τιμές Χ και Υ.

Κάντε κλικ στην επιλογή τις παρακάτω επικεφαλίδες για περισσότερες πληροφορίες.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

 2. Επιλέξτε το κουμπί Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" Στοιχεία γραφήματος δίπλα στο γράφημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο Γραμμές σφάλματος. (Απενεργοποιήστε το πλαίσιο για να καταργήσετε γραμμές σφάλματος).

 3. Για να αλλάξετε το πλήθος σφαλμάτων που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

  Επιλογές Γραμμής σφάλματος

  • Επιλέξτε μια προκαθορισμένη γραμμή σφάλματος, όπως Τυπικό σφάλμα, Ποσοστό ή Τυπική απόκλιση.

  • Επιλέξτε το στοιχείο Περισσότερες επιλογές για να καθορίσετε το πλήθος γραμμών σφάλματος που θέλετε και ενεργοποιήστε τις επιλογές σας στην περιοχή Κατακόρυφη γραμμή σφάλματος ή Οριζόντια γραμμή σφάλματος. Από αυτό το σημείο μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατεύθυνση και το τελικό στυλ των γραμμών σφάλματος ή να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος.

   Παράθυρο "Μορφοποίηση γραμμών σφάλματος"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κατεύθυνση των γραμμών σφάλματος εξαρτάται από τον τύπο του γραφήματος που χρησιμοποιείτε. Στα γραφήματα διασποράς μπορούν να εμφανίζονται οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές σφάλματος. Για να καταργήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις γραμμές σφάλματος, επιλέξτε τις και πατήστε το πλήκτρο Delete.

Αρχή της σελίδας

Συχνά οι χρήστες αναρωτιούνται πώς υπολογίζεται το πλήθος σφαλμάτων από το Excel. Για να υπολογίσει το πλήθος των στοιχείων Τυπικό σφάλμα και Τυπική απόκλιση που εμφανίζονται στο γράφημα, το Excel χρησιμοποιεί τις ακόλουθες εξισώσεις.

Αυτή η επιλογή

Χρησιμοποιεί αυτήν την εξίσωση

Τυπικό σφάλμα

Εξίσωση

Όπου:

s = αριθμός σειράς

i = αριθμός σημείου της σειράς s

m = πλήθος σειρών για το σημείο y του γραφήματος

n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά

yείναι = τιμή δεδομένων της σειράς s και του σημείου ith

ny = συνολικό πλήθος των τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

Τυπική απόκλιση

Εξίσωση

Όπου:

s = αριθμός σειράς

i = αριθμός σημείου της σειράς s

m = πλήθος σειρών για το σημείο y του γραφήματος

n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά

yείναι = τιμή δεδομένων της σειράς s και του σημείου ith

ny = συνολικό πλήθος των τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

M = αριθμητικός μέσος

Αρχή της σελίδας

Κάντε κλικ στην επιλογή τις παρακάτω επικεφαλίδες για περισσότερες πληροφορίες.

Στο Excel, μπορείτε να εμφανίσετε γραμμές σφάλματος που χρησιμοποιούν ένα ποσό τυπικού σφάλματος, ένα ποσοστό ή τυπική απόκλιση της τιμής (5%).

Τυπικό σφάλμα και τυπική απόκλιση χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εξισώσεις για να υπολογίσετε τα ποσά σφάλματος που εμφανίζονται στο γράφημα.

Αυτή η επιλογή

Χρησιμοποιεί αυτήν την εξίσωση

Όπου

Τυπικό σφάλμα

Εξίσωση

s = αριθμός σειράς

i = αριθμός σημείου της σειράς s

m = πλήθος σειρών για το σημείο y του γραφήματος

n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά

yείναι = τιμή δεδομένων της σειράς s και του σημείου ith

ny = συνολικό πλήθος των τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

Τυπική απόκλιση

Εξίσωση

s = αριθμός σειράς

i = αριθμός σημείου της σειράς s

m = πλήθος σειρών για το σημείο y του γραφήματος

n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά

yείναι = τιμή δεδομένων της σειράς s και του σημείου ith

ny = συνολικό πλήθος των τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

M = αριθμητικός μέσος

Αρχή της σελίδας

 1. Στην περιοχή 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε γραμμές σφάλματος σε όλες τις σειρές δεδομένων στο γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή περιοχή του γραφήματος.

  • Για να προσθέσετε γραμμές σφάλματος σε μια σειρά δεδομένων ή σημείο επιλεγμένα δεδομένα, κάντε κλικ στο σημείο δεδομένων ή τη σειρά δεδομένων που θέλετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

   1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

    Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

   2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

    Εικόνα της κορδέλας του Excel

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφάλματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή επιλογή γραμμή ένα προκαθορισμένο σφάλματος, όπως Γραμμές σφάλματος με το τυπικό σφάλμα, Γραμμές σφάλματος με το ποσοστό ή Γραμμές σφάλματος με την τυπική απόκλιση.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής σφάλματος και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κατακόρυφες γραμμές σφάλματος ή Οριζόντιες γραμμές σφάλματος, κάντε κλικ στην επιλογή τις επιλογές ποσό εμφάνισης και σφάλματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κατεύθυνση τις γραμμές σφάλματος εξαρτάται από τον τύπο γραφήματος του γραφήματός σας. Για τα γραφήματα διασποράς, τόσο γραμμές σφάλματος οριζόντιες και κατακόρυφες εμφανίζονται από προεπιλογή. Μπορείτε να καταργήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις γραμμές σφάλματος, επιλέγοντάς τις και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

 1. Σε μια περιοχή 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή τις γραμμές σφάλματος, το σημείο δεδομένων ή στη σειρά δεδομένων που περιέχει τις γραμμές σφάλματος που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής σφάλματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή την κατεύθυνση γραμμής σφάλματος και τέλος στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

 1. Σε μια περιοχή 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, xy (διασποράς) ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή τις γραμμές σφάλματος, το σημείο δεδομένων ή στη σειρά δεδομένων που περιέχει τις γραμμές σφάλματος που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμής σφάλματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Πλήθος σφαλμάτων, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  1. Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μέθοδο για να προσδιορίσετε το πλήθος σφαλμάτων, κάντε κλικ στη μέθοδο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, καθορίστε την τιμή σφάλματος.

  2. Για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες τιμές για να προσδιορίσετε το πλήθος σφαλμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή να καθορίσετε τιμή.

   2. Στα πλαίσια Θετική τιμή σφάλματος και Αρνητική τιμή σφάλματος, καθορίστε την περιοχή του φύλλου εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως τιμές ποσών σφάλματος ή πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, διαχωρισμένες με κόμματα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 0,4, 0,3, 0,8.

    Συμβουλή: Για να καθορίσετε την περιοχή του φύλλου εργασίας, μπορείτε να κάντε κλικ στην επιλογή το κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φύλλο εργασίας. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου ξανά για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο Microsoft Office Word 2007 ή Microsoft Office PowerPoint 2007, το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος ενδέχεται να μην εμφανίζει το κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου και μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο τις τιμές ποσό σφάλματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

 1. Στην περιοχή 2-Δ, γραμμής, στήλης, γραμμής, xy (διασποράς), ή Γράφημα φυσαλίδων, κάντε κλικ στην επιλογή τις γραμμές σφάλματος, το σημείο δεδομένων ή στη σειρά δεδομένων που περιέχει τις γραμμές σφάλματος που θέλετε να καταργήσετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Συμβουλή: Μπορείτε να καταργήσετε γραμμές σφάλματος αμέσως μετά την προσθήκη τους στο γράφημα κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναίρεση στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×