Προσθήκη ή κατάργηση τίτλων σε γράφημα

Προσθήκη ή κατάργηση τίτλων σε γράφημα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να κάνετε ευκολότερη την κατανόηση ενός γραφήματος, μπορείτε να προσθέσετε τίτλους, όπως έναν τίτλο γραφήματος και τίτλους αξόνων, σε οποιονδήποτε τύπο γραφήματος. Οι τίτλοι άξονα μοιάζουν συνήθως, διαθέσιμοι για όλους τους άξονες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα γράφημα, συμπεριλαμβανομένων των στον άξονα βάθους (σειρά) σε γραφήματα 3-δ. Ορισμένοι τύποι γραφήματος (όπως τα αραχνοειδή γραφήματα) διαθέτουν άξονες, αλλά δεν είναι δυνατό να εμφανίζονται οι τίτλοι άξονα. Δεν μπορείτε να προσθέσετε τίτλους άξονα σε γραφήματα που δεν διαθέτουν άξονες (όπως τα γραφήματα πίτας ή δακτυλίου).

Γράφημα διασποράς με τίτλους άξονα

Αυτό το γράφημα διασποράς εμφανίζει έναν τίτλο που βρίσκεται στο κέντρο επάνω από το γράφημα και έναν τίτλο άξονα για τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τίτλους γραφήματος και αξόνων στο αντίστοιχο κείμενο σε κελιά φύλλο εργασίας, δημιουργώντας μια αναφορά σε αυτά τα κελιά. Συνδεδεμένοι τίτλοι ενημερώνονται αυτόματα στο γράφημα, όταν αλλάζετε το αντίστοιχο κείμενο στο φύλλο εργασίας. Εάν δεν θέλετε πλέον να εμφανίζεται οι τίτλοι, μπορείτε να τα καταργήσετε από το γράφημα.

Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, εμφανίζεται ένα πλαίσιο Τίτλος γραφήματος επάνω από το γράφημα. Απλώς να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο και πληκτρολογήστε τον τίτλο που θέλετε, μορφοποιήστε το με τον τρόπο που θέλετε και μετακινήστε το σε ένα διαφορετικό σημείο στο γράφημα.

 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος και κατόπιν πληκτρολογήστε τον τίτλο.

  Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή στον τίτλο, πατήστε Alt+Enter.

 2. Για να αλλάξετε τη θέση του τίτλου, επιλέξτε το κουμπί Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" Στοιχεία γραφήματος δίπλα στην επάνω δεξιά γωνία του γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Τίτλος γραφήματος και κατόπιν επιλέξτε Κεντραρισμένος σε υπέρθεση. Εναλλακτικά, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές για να δείτε τις υπόλοιπες επιλογές.

  Αναδυόμενο μενού "Τίτλος γραφήματος"

  Μπορείτε επίσης να σύρετε το πλαίσιο τίτλου στη θέση που θέλετε.

 4. Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, κάντε δεξί κλικ επάνω του και κατόπιν επιλέξτε Μορφοποίηση τίτλου γραφήματος για να ορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τίτλους άξονα.

 2. Επιλέξτε το κουμπί Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" Στοιχεία γραφήματος δίπλα στην επάνω δεξιά γωνία του γραφήματος.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο Τίτλοι άξονα.

  Στο γράφημα προστίθενται τίτλοι πρωτεύοντος οριζόντιου και κατακόρυφου άξονα.

 4. Εάν το γράφημά σας είναι γράφημα 3-Δ ή εάν διαθέτει δευτερεύοντα οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Τίτλοι άξονα και κατόπιν επιλέξτε Περισσότερες επιλογές για να επιλέξετε τους τίτλους άξονα βάθους ή δευτερεύοντα άξονα που θέλετε να προσθέσετε.

  Αναδυόμενο μενού "Τίτλοι άξονα"

 5. Κάντε κλικ σε κάθε πλαίσιο Τίτλος άξονα που εμφανίζεται στο γράφημα και κατόπιν πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή στον τίτλο, πατήστε Shift+Enter.

 6. Για να μορφοποιήσετε τους τίτλους άξονα, κάντε δεξί κλικ επάνω τους και κατόπιν επιλέξτε Μορφοποίηση τίτλου άξονα για να ορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κείμενο στο φύλλο εργασίας για τους τίτλους των αξόνων σας, μπορείτε να συνδέσετε τους τίτλους των αξόνων με τα κελιά φύλλου εργασίας που περιέχουν το συγκεκριμένο κείμενο. Οι συνδεδεμένοι τίτλοι ενημερώνονται αυτόματα στο γράφημα, όταν αλλάζετε το αντίστοιχο κείμενο στο φύλλο εργασίας.

 1. Στο γράφημα, κάντε κλικ στον τίτλο γραφήματος ή άξονα που θέλετε να συνδέσετε σε ένα κελί φύλλου εργασίας.

 2. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ μέσα στη γραμμή τύπων και κατόπιν πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=).

 3. Επιλέξτε το κελί φύλλου εργασίας που περιέχει το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον τίτλο του άξονα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Κάντε κλικ στην επιλογή για να επιλέξετε το γράφημα ή Τίτλος άξονα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Ή, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τίτλους άξονα.

 2. Επιλέξτε το κουμπί Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" Στοιχεία γραφήματος δίπλα στην επάνω δεξιά γωνία του γραφήματος.

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για κάθε τίτλο που θέλετε να διαγράψετε.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τίτλο.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στο στοιχείο Τίτλος γραφήματος.

  Εικόνα της κορδέλας

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κεντραρισμένος τίτλος σε υπέρθεση ή Επάνω από το γράφημα.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου Τίτλος γραφήματος που εμφανίζεται στο γράφημα, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Για να εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής, κάντε κλικ για να τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να διακόψετε τη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλος, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο τίτλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  2. Στη Μικρή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μορφοποίησης στην κορδέλα (κεντρική καρτέλα, ομάδα " γραμματοσειρά "). Για να μορφοποιήσετε ολόκληρο τον τίτλο, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση τίτλου γραφήματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

 • Το μέγεθος του πλαισίου τίτλος προσαρμόζεται στο μέγεθος του κειμένου. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος στο πλαίσιο του τίτλου και το κείμενο μπορεί να εμφανιστεί περικομμένο Εάν δεν χωρά στο μέγιστο μέγεθος.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μόνο έναν τίτλο σε ένα γράφημα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν δεύτερο τίτλο ή έναν τίτλο sub, που μπορούν να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο κειμένου στο γράφημα και μετακινήστε το στη θέση που θέλετε (Εργαλεία γραφήματος, καρτέλα " διάταξη ", ομάδα Εισαγωγή, Πλαίσιο κειμένου ).

 • Μπορείτε να μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο τον τίτλο σε άλλη θέση, σύροντας το πλαίσιο τίτλου στη θέση που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τίτλους άξονα.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στο στοιχείο Τίτλοι άξονα.

  Εικόνα της κορδέλας

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  • Για να προσθέσετε έναν τίτλο σε έναν πρωτεύοντα οριζόντιο άξονα (κατηγορία), κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος πρωτεύοντα οριζόντιου άξονα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

   Εάν το γράφημα έχει έναν δευτερεύοντα οριζόντιο άξονα, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Τίτλος δευτερεύοντα οριζόντιου άξονα.

  • Για να προσθέσετε έναν τίτλο σε πρωτεύοντα κατακόρυφο άξονα (τιμή), κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα ή Τίτλος δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

   Εάν το γράφημα έχει έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Τίτλος δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα.

  • Για να προσθέσετε έναν τίτλο σε έναν άξονα βάθους (σειρά), κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος άξονα βάθους και μετά κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

   Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το επιλεγμένο γράφημα είναι πραγματικό τρισδιάστατο γράφημα, όπως ένα τρισδιάστατο γράφημα στηλών.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου Τίτλος άξονα που εμφανίζεται στο γράφημα, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Για να εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής, κάντε κλικ για να τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να διακόψετε τη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλος, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο τίτλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  2. Στη Μικρή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μορφοποίησης στην κορδέλα (κεντρική καρτέλα, ομάδα " γραμματοσειρά ". Για να μορφοποιήσετε ολόκληρο τον τίτλο, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση τίτλου άξονα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν μεταβείτε σε άλλον τύπο γραφήματος που δεν υποστηρίζει τίτλους αξόνων (όπως ένα γράφημα πίτας), οι τίτλοι αξόνων δεν θα εμφανίζονται πλέον.Οι τίτλοι θα εμφανιστούν ξανά όταν επιστρέψετε σε έναν τύπο γραφήματος που υποστηρίζει τίτλους αξόνων.

   • Οι τίτλοι αξόνων που εμφανίζονται για δευτερεύοντες άξονες θα χαθούν όταν μεταβείτε σε έναν τύπο γραφήματος που δεν εμφανίζει δευτερεύοντες άξονες.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στον τίτλο γραφήματος ή στον τίτλο άξονα που θέλετε να συνδέσετε σε ένα κελί φύλλου εργασίας.

 2. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στη γραμμή τύπων και κατόπιν πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=).

 3. Επιλέξτε το κελί φύλλου εργασίας που περιέχει τα δεδομένα ή το κείμενο που θέλετε να εμφανίσετε στο γράφημά σας.

  Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την αναφορά προς το κελί φύλλου εργασίας στη γραμμή τύπων.Συμπεριλάβετε ένα σύμβολο ισότητας, το όνομα του φύλλου και κατόπιν ένα θαυμαστικό, για παράδειγμα =Φύλλο1!F2.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε έναν τίτλο γραφήματος, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

   Εικόνα της κορδέλας

  • Για να καταργήσετε έναν τίτλο άξονα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος άξονα, κάντε κλικ στον τύπο τίτλου άξονα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  • Για γρήγορη κατάργηση ενός τίτλου γραφήματος ή άξονα, κάντε κλικ στον τίτλο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στον τίτλο γραφήματος ή άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  • Για να καταργήσετε τίτλους γραφήματος ή άξονα αμέσως μετά την προσθήκη τους, μπορείτε να κάνετε κλικ Αναίρεση στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο στο γράφημά σας.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για το Word 2016 για Mac: στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τίτλου που θέλετε.

 4. Πληκτρολογήστε τον τίτλο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Κάθε άξονας ενός γραφήματος μπορείτε να διαθέτει έναν τίτλο. Οι τίτλοι αξόνων είναι τυπικά διαθέσιμοι για όλους τους άξονες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα γράφημα, συμπεριλαμβανομένων των αξόνων βάθους (σειράς) σε γραφήματα 3-Δ.

Ορισμένοι τύποι γραφημάτων (όπως τα αραχνοειδή γραφήματα) διαθέτουν άξονες, αλλά δεν μπορούν να εμφανίσουν τίτλους αξόνων. Οι τύποι γραφήματος που δεν διαθέτουν άξονες (όπως τα γραφήματα πίτας και δακτυλίου) δεν είναι δυνατό να εμφανίσουν τίτλους αξόνων.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για το Word 2016 για Mac: στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Τίτλοι άξονα, και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή Τίτλος άξονα.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο στο γράφημά σας.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε έναν τίτλο για το γράφημα στο Excel ή το Mac 2011, το Word για Mac 2011 και το PowerPoint για Mac 2011.

 1. Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για το Word για Mac 2011: στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 4. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το γράφημα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Κάθε άξονας ενός γραφήματος μπορείτε να διαθέτει έναν τίτλο. Οι τίτλοι αξόνων είναι τυπικά διαθέσιμοι για όλους τους άξονες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα γράφημα, συμπεριλαμβανομένων των αξόνων βάθους (σειράς) σε γραφήματα 3-Δ.

Ορισμένοι τύποι γραφημάτων (όπως τα αραχνοειδή γραφήματα) διαθέτουν άξονες, αλλά δεν μπορούν να εμφανίσουν τίτλους αξόνων. Οι τύποι γραφήματος που δεν διαθέτουν άξονες (όπως τα γραφήματα πίτας και δακτυλίου) δεν είναι δυνατό να εμφανίσουν τίτλους αξόνων.

Γράφημα με τίτλο και τίτλους αξόνων

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Τίτλοι άξονα

 1. Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για το Word για Mac 2011: στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι αξόνων, τοποθετήστε το δείκτη στον άξονα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τίτλους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 4. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον άξονα.

  Για να μορφοποιήσετε τον τίτλο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο τίτλου και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Δείτε επίσης

Αλλαγή της θέσης των τίτλων σε γράφημα

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×