Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίων κράτησης θέσης από μια διάταξη διαφάνειας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, μπορείτε να τροποποιήσετε μια διάταξη διαφάνειας, προσθέτοντας ή καταργώντας σύμβολα κράτησης θέσης. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο, μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο μηνύματος για ένα σύμβολο κράτησης θέσης στην προβολή υποδείγματος διαφανειών για να παρέχετε συγκεκριμένες οδηγίες για ποιο περιεχόμενο θα πρέπει να προστεθεί ένα σύμβολο κράτησης θέσης.

Συμβουλή: Είναι καλή ιδέα να κάνετε τροποποιήσεις το υπόδειγμα διαφανειών και τις διατάξεις διαφανειών πριν να ξεκινήσετε να προσθέτετε διαφάνειες για να δημιουργήσετε την παρουσίασή σας. Εάν μπορείτε να τροποποιήσετε το υπόδειγμα διαφανειών και τις διατάξεις διαφανειών αφού δημιουργήσετε μεμονωμένες διαφάνειες, ορισμένα από τα στοιχεία στις διαφάνειες μπορεί να συμφωνεί με το πρωτότυπο σχεδίασης διαφάνειας.

Προσθήκη συμβόλων κράτησης θέσης σε μια διάταξη διαφάνειας

Σύμβολα κράτησης θέσης είναι πλαίσια σε μια διάταξη διαφάνειας που κάνετε κλικ για να προσθέσετε περιεχόμενο, όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση. Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, μπορείτε να προσθέσετε σύμβολα κράτησης θέσης σε μια νέα διάταξη διαφάνειας, ή να αλλάξετε την εμφάνιση της μια υπάρχουσα διάταξη διαφάνειας.

 1. Στο μενού Προβολή, στην ομάδα Κύριες προβολές, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Στην ομάδα Διάταξη υποδείγματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο του συμβόλου κράτησης θέσης που θέλετε να εισαγάγετε. Είναι οι επιλογές για περιεχομένου, περιεχομένου (κατακόρυφος), κείμενο, κείμενο (κατακόρυφος), εικόνα, γράφημα, πίνακα, SmartArt, πολυμέσων και Online εικόνα.

  Στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες από την εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης αναπτυσσόμενη λίστα, που περιλαμβάνουν περιεχόμενο, περιεχομένου (κατακόρυφος), κειμένου, κειμένου (κατακόρυφος), εικόνα, γράφημα, πίνακα, SmartArt, πολυμέσων και Online εικόνα.

 4. Στη διαφάνεια, σύρετε το δρομέα για να σχεδιάσετε το πλαίσιο κράτησης θέσης στη διαφάνεια.

 5. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή του μεγέθους του πλαισίου κράτησης θέσης

  Επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια λαβή αλλαγής μεγέθους και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή μέχρι το σύμβολο κράτησης θέσης είναι το μέγεθος που θέλετε.

  Μετακινήστε το σύμβολο κράτησης θέσης

  Επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

  Μορφοποιήστε το σύμβολο κράτησης θέσης

  Επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος του συμβόλου κράτησης θέσης, στο Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο κύριας για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά το θέμα που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε διαφορετικό θέμα, στη συνέχεια, απορρίπτονται τα αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην ομάδα Επεξεργασία θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή θέματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος θέματος.

Αντικαταστήστε το κείμενο του μηνύματος σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης

Εάν δημιουργείτε ένα πρότυπο και θέλετε να παρέχετε συγκεκριμένες οδηγίες για ποιο περιεχόμενο θα πρέπει να προστεθεί ένα σύμβολο κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, μπορείτε να αντικαταστήσετε το κείμενο μηνύματος στην προβολή υποδείγματος διαφανειών. Στο παρακάτω παράδειγμα "Κάντε κλικ για να προσθέσετε τίτλο έργου" αντικαθιστά το προεπιλεγμένο κείμενο μηνύματος σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη σε Κύριες προβολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, κάντε κλικ στη διάταξη της πρώτης διαφάνειας κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, στο παράθυρο περιήγησης. Διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών που βρίσκεται επάνω διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Για να αντικαταστήσετε το κείμενο κράτησης θέσης, επιλέξτε το κείμενο κύριου στυλ τίτλου, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το προσαρμοσμένο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή για να προσθέσετε τίτλο έργου.

  Σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου αλλάζουν σε κάντε κλικ στην επιλογή για να προσθέσετε τίτλο έργου, και δείτε αυτό νέο κείμενο μηνύματος στο πλαίσιο κράτησης θέσης όταν επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο κύριας για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά το θέμα που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε διαφορετικό θέμα, στη συνέχεια, απορρίπτονται τα αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην ομάδα Επεξεργασία θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή θέματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος θέματος.

Κατάργηση υποσέλιδου στοιχεία από μια διάταξη διαφάνειας

Τα σύμβολα κράτησης θέσης υποσέλιδου περιλαμβάνονται από προεπιλογή, όταν προσθέτετε μια νέα διάταξη διαφανειών. Υποσέλιδο αποτελείται από τρία στοιχεία: ημερομηνία και ώρα, το κείμενο υποσέλιδου και αριθμός διαφάνειας. Η μορφοποίηση, το μέγεθος και θέση των συμβόλων κράτησης θέσης υποσέλιδου μεταβιβάζονται από τα στοιχεία του υποσέλιδου στο υπόδειγμα διαφανειών, εκτός από το αν μπορείτε να επεξεργαστείτε το σύμβολο κράτησης θέσης υποσέλιδου απευθείας σε διάταξη της διαφάνειας.

Σημαντικό: Ακόμα και αν αντιπροσωπεύονται τα στοιχεία του υποσέλιδου στο υπόδειγμα διαφανειών και διατάξεις διαφάνειας στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, πρέπει να ενεργοποιήσετε τους πριν να μπορούν να εμφανίζονται στις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Για να ενεργοποιήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο μενού Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη σε Κύριες προβολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, στη Διάταξη υποδείγματος, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου υποσέλιδα.

  Στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει τις επιλογές τίτλου και τα υποσέλιδα είναι διαθέσιμες στην ομάδα Διάταξη υποδείγματος.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά το θέμα που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε διαφορετικό θέμα, στη συνέχεια, απορρίπτονται τα αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην ομάδα Επεξεργασία θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή θέματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος θέματος.

Προσθήκη συμβόλων κράτησης θέσης σε μια διάταξη διαφάνειας

Σύμβολα κράτησης θέσης είναι πλαίσια σε μια διάταξη διαφάνειας που κάνετε κλικ για να προσθέσετε περιεχόμενο, όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση. Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, μπορείτε να προσθέσετε σύμβολα κράτησης θέσης σε μια νέα διάταξη διαφάνειας, ή να αλλάξετε την εμφάνιση της μια υπάρχουσα διάταξη διαφάνειας.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επεξεργασία διάταξης, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Επεξεργασία διάταξης"

  Για να εισαγάγετε το σύμβολο κράτησης θέσης για

  Κάντε το εξής

  Τίτλος

  Σημείωση: Σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου μόνο μία "επίσημη" επιτρέπεται σε κάθε διαφάνεια, επειδή το κείμενο που προσθέτετε σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου σε κανονική προβολή γίνεται τον τίτλο της διαφάνειας στη διάρθρωση.

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου " Τίτλος ".

  Κατακόρυφος τίτλος

  Σημείωση: Σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου μόνο μία "επίσημη" επιτρέπεται σε κάθε διαφάνεια, επειδή το κείμενο που προσθέτετε σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου σε κανονική προβολή γίνεται τον τίτλο της διαφάνειας στη διάρθρωση.

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατακόρυφος τίτλος.

  πλαίσιο κράτησης θέσης περιεχομένου

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περιεχομένου   Σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου .

  Κατακόρυφη περιεχομένου

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος περιεχομένου   Κατακόρυφο πλαίσιο κράτησης θέσης περιεχομένου .

  Κείμενο

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο   Πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου .

  Κατακόρυφο κείμενο

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφο κείμενο   Κατακόρυφο πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου .

  Γράφημα

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γράφημα   Πλαίσιο κράτησης γραφήματος .

  Πίνακας

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας   Σύμβολο κράτησης θέσης πίνακα .

  Γραφικό SmartArt

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Γραφικό SmartArt   Σύμβολο κράτησης θέσης γραφικού SmartArt .

  Ταινίες

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πολυμέσων   Πλαίσιο κράτησης πολυμέσων .

  Εικόνες clip art

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνες Clip Art   Σύμβολο κράτησης θέσης εικόνων Clip Art .

  Εικόνα

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εικόνας   Σύμβολο κράτησης θέσης εικόνας .

 4. Στη διαφάνεια, σύρετε το δρομέα για να σχεδιάσετε το πλαίσιο κράτησης θέσης στη διαφάνεια.

 5. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή του μεγέθους του πλαισίου κράτησης θέσης

  Επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια λαβή αλλαγής μεγέθους και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή μέχρι το σύμβολο κράτησης θέσης είναι το μέγεθος που θέλετε.

  Μετακινήστε το σύμβολο κράτησης θέσης

  Επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

  Μορφοποιήστε το σύμβολο κράτησης θέσης

  Επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος του συμβόλου κράτησης θέσης, στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Αντικαταστήστε το κείμενο του μηνύματος σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης

Εάν δημιουργείτε ένα πρότυπο και θέλετε να παρέχετε συγκεκριμένες οδηγίες για ποιο περιεχόμενο θα πρέπει να προστεθεί ένα σύμβολο κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, μπορείτε να αντικαταστήσετε το κείμενο μηνύματος στην προβολή υποδείγματος διαφανειών. Στο παρακάτω παράδειγμα "Κάντε κλικ για να προσθέσετε τίτλο έργου" αντικαθιστά το προεπιλεγμένο κείμενο μηνύματος σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, κάντε κλικ στη διάταξη της πρώτης διαφάνειας κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, στο παράθυρο περιήγησης. Διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών που βρίσκεται επάνω διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Για να αντικαταστήσετε το κείμενο κράτησης θέσης, επιλέξτε το κείμενο κύριου στυλ τίτλου, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το προσαρμοσμένο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή για να προσθέσετε τίτλο έργου.

  Σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου αλλάζουν σε κάντε κλικ στην επιλογή για να προσθέσετε τίτλο έργου, και δείτε αυτό νέο κείμενο μηνύματος στο πλαίσιο κράτησης θέσης όταν επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Κατάργηση υποσέλιδου στοιχεία από μια διάταξη διαφάνειας

Τα σύμβολα κράτησης θέσης υποσέλιδου περιλαμβάνονται από προεπιλογή, όταν προσθέτετε μια νέα διάταξη διαφανειών. Υποσέλιδο αποτελείται από τρία στοιχεία: ημερομηνία και ώρα, το κείμενο υποσέλιδου και αριθμός διαφάνειας. Η μορφοποίηση, το μέγεθος και θέση των συμβόλων κράτησης θέσης υποσέλιδου μεταβιβάζονται από τα στοιχεία του υποσέλιδου στο υπόδειγμα διαφανειών, εκτός από το αν μπορείτε να επεξεργαστείτε το σύμβολο κράτησης θέσης υποσέλιδου απευθείας σε διάταξη της διαφάνειας.

Σημαντικό: Ακόμα και αν αντιπροσωπεύονται τα στοιχεία του υποσέλιδου στο υπόδειγμα διαφανειών και διατάξεις διαφάνειας στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, πρέπει να ενεργοποιήσετε τους πριν να μπορούν να εμφανίζονται στις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Για να ενεργοποιήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο μενού Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επεξεργασία διάταξης, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται υποσέλιδα.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Επεξεργασία διάταξης"

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Δείτε επίσης

Δημιουργία ή αλλαγή διατάξεων διαφανειών

Τροποποίηση ενός υποδείγματος διαφανειών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×