Προσθήκη ή κατάργηση περιγραμμάτων για πλαίσια κειμένου, εικόνων και σχήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν χρησιμοποιηθεί με φειδώ, τα περιγράμματα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να λάβετε την προσοχή. Ακολουθεί ο τρόπος για να προσθέσετε μια γραμμή, μοτίβου ή προσαρμοσμένο περίγραμμα σε ένα πλαίσιο κειμένου, εικόνων και άλλων αντικειμένων στο Word, PowerPoint, ή το Excel για Mac.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν προσθέσετε το περίγραμμα του σχήματος, πλαισίου κειμένου, εικόνα ή άλλο αντικείμενο στο Mac Office, δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε το περίγραμμα για το αντικείμενο.

Προσθήκη ή Κατάργηση περιγράμματος για ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα περίγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Στις επιλογές το εικονίδιο περίγραμμα σχήματος

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος του περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε, ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος.

  Προσθέσετε ή να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος

  Επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη ή αλλαγή του στυλ του περιγράμματος

  Τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  Κατάργηση περιγράμματος από το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

  Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περίγραμμα.

Προσθήκη ή Κατάργηση περιγράμματος εικόνας

 1. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα περίγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα εικόνας.

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο περίγραμμα εικόνας

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος του περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε, ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος.

  Προσθέσετε ή να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος

  Επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη ή αλλαγή του στυλ του περιγράμματος

  Τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  Κατάργηση περιγράμματος από την εικόνα

  Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περίγραμμα.

Προσθήκη ή Κατάργηση περιγράμματος για ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα περίγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος .

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο περίγραμμα σχήματος

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος του περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε, ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος.

  Προσθέσετε ή να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος

  Επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη ή αλλαγή του στυλ του περιγράμματος

  Τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  Κατάργηση περιγράμματος από το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

  Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περίγραμμα.

Προσθήκη ή Κατάργηση περιγράμματος εικόνας

 1. Επιλέξτε την εικόνα του οποίου θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε το περίγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα εικόνας.

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο περίγραμμα εικόνας

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος του περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε, ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος.

  Προσθέστε ή αλλάξτε το πάχος του περιγράμματος.

  Επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη ή αλλαγή του στυλ του περιγράμματος

  Τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  Κατάργηση περιγράμματος από την εικόνα

  Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περίγραμμα.

Προσθήκη ή Κατάργηση περιγράμματος για ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα περίγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το Περίγραμμα του σχήματος.

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο περίγραμμα σχήματος

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος του περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε, ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος.

  Προσθέσετε ή να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος

  Επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη ή αλλαγή του στυλ του περιγράμματος

  Τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  Κατάργηση περιγράμματος από το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

  Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περίγραμμα.

Προσθήκη ή Κατάργηση περιγράμματος εικόνας

 1. Επιλέξτε την εικόνα του οποίου θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε το περίγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα εικόνας.

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο περίγραμμα εικόνας

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος του περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε, ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος.

  Προσθέσετε ή να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος

  Επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη ή αλλαγή του στυλ του περιγράμματος

  Τοποθετήστε το δείκτη σε παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  Κατάργηση περιγράμματος από την εικόνα

  Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περίγραμμα.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη περιγράμματος σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Προσθήκη περιγραμμάτων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε περιγράμματα.

 2. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Πάχος γραμμής  Πάχος γραμμής και επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε να έχουν τα περιγράμματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Στυλ γραμμής  Στυλ γραμμής και επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε να έχουν τα περιγράμματα.

 3. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα  Κουμπί "Περιγράμματα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα περιγράμματα πίνακα που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων"

Προσθήκη περιγράμματος σε εικόνα

 1. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, στην περιοχή Στυλ εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη Περίγραμμα  Κουμπί "Περιγράμματα" .

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη περιγράμματος σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Προσθήκη περιγραμμάτων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε περιγράμματα.

 2. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Πάχος γραμμής  Πάχος γραμμής και επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε να έχουν τα περιγράμματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Στυλ γραμμής  Στυλ γραμμής και επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε να έχουν τα περιγράμματα.

 3. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα  Κουμπί "Περιγράμματα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα περιγράμματα πίνακα που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων" του PowerPoint

Προσθήκη περιγράμματος σε εικόνα

 1. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, στην περιοχή Στυλ εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη Περίγραμμα  Κουμπί "Περιγράμματα" .

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη περιγράμματος σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Προσθήκη περιγράμματος σε εικόνα

 1. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, στην περιοχή Στυλ εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη Περίγραμμα  Κουμπί "Περιγράμματα" .

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Δείτε επίσης

Προσθήκη, αλλαγή ή Κατάργηση περιγράμματος σελίδας

Αλλαγή ή κατάργηση περιγραμμάτων από πλαίσια κειμένου ή σχήματα

Αλλαγή ή κατάργηση περιγραμμάτων από εικόνες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×