Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη ή κατάργηση περιγραμμάτων για πλαίσια κειμένου, εικόνες και σχήματα

Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια ευθεία, ένα μοτίβο ή ένα προσαρμοσμένο περίγραμμα σε ένα πλαίσιο κειμένου, μια εικόνα και άλλα αντικείμενα στο Word, το PowerPoint ή το Excel για Mac.

Σημείωση: Εάν δεν προσθέτετε το περίγραμμα στο σχήμα, το πλαίσιο κειμένου, την εικόνα ή άλλο αντικείμενο στο Mac του Office, δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε το περίγραμμα για το αντικείμενο.

Δοκιμή της διάρθρωσης "σκιαγράφηση"

Αυτή είναι μια δυνατότητα μόνο για συνδρομητές Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για συνδρομητές του Office 365.

Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 για Mac (έκδοση 16,28 ή νεότερη έκδοση), μπορείτε να δώσετε μια πρόχειρη εμφάνιση στα σχήματα με τη σκιαγράφηση .

 1. Επιλέξτε ένα υπάρχον σχήμα στο έγγραφό σας ή σχεδιάστε ένα νέο.

 2. Με επιλεγμένο το σχήμα, στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος , επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος > σκίτσοκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα πλάτος γραμμή.

  (Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των στιγμών ("PT"), τόσο λεπτότερη είναι η γραμμή.)

Προσθήκη ή κατάργηση περιγράμματος για ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε ένα περίγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  CLCIK του εικονιδίου "Περίγραμμα σχήματος"

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος του περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή αναμίξτε το δικό σας χρώμα, κάνοντας κλικ στην επιλογή περισσότερα χρώματαπεριγράμματος.

  Προσθήκη ή αλλαγή του πάχους του περιγράμματος

  Επιλέξτε Πάχοςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος της γραμμή που θέλετε.

  Προσθήκη ή αλλαγή του στυλ του περιγράμματος

  Επιλέξτε παύλεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ της ουράς που θέλετε.

  Κατάργηση του περιγράμματος από το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου

  Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περίγραμμα.

Προσθήκη ή κατάργηση περιγράμματος εικόνας

 1. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε ένα περίγραμμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση εικόναςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Περίγραμμα εικόνας.

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περίγραμμα εικόνας"

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος του περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή αναμίξτε το δικό σας χρώμα, κάνοντας κλικ στην επιλογή περισσότερα χρώματαπεριγράμματος.

  Προσθήκη ή αλλαγή του πάχους του περιγράμματος

  Επιλέξτε Πάχοςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος της γραμμή που θέλετε.

  Προσθήκη ή αλλαγή του στυλ του περιγράμματος

  Επιλέξτε παύλεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ της ουράς που θέλετε.

  Κατάργηση του περιγράμματος από την εικόνα

  Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περίγραμμα.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη περιγράμματος σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Προσθήκη περιγραμμάτων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε περιγράμματα.

 2. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Στην καρτέλα πίνακες , στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Πάχος γραμμής πάχος της ουράς και επιλέξτε το πάχος που θέλετε να έχουν τα περιγράμματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Στην καρτέλα πίνακες , στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Στυλ γραμμής στυλ ουράς και επιλέξτε το στυλ γραμμή που θέλετε να έχουν τα περιγράμματα.

 3. Στην καρτέλα πίνακες , στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή περιγράμματα Κουμπί "Περιγράμματα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των περιγραμμάτων πίνακα που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων"

Προσθήκη περιγράμματος σε εικόνα

 1. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας , στην περιοχή στυλ εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Κουμπί "Περιγράμματα" περιγράμματος.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη περιγράμματος σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Προσθήκη περιγραμμάτων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε περιγράμματα.

 2. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γραμμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Στην καρτέλα πίνακες , στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Πάχος γραμμής πάχος της ουράς και επιλέξτε το πάχος που θέλετε να έχουν τα περιγράμματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Στην καρτέλα πίνακες , στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Στυλ γραμμής στυλ ουράς και επιλέξτε το στυλ γραμμή που θέλετε να έχουν τα περιγράμματα.

 3. Στην καρτέλα πίνακες , στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή περιγράμματα Κουμπί "Περιγράμματα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των περιγραμμάτων πίνακα που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων" του PowerPoint

Προσθήκη περιγράμματος σε εικόνα

 1. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας , στην περιοχή στυλ εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Κουμπί "Περιγράμματα" περιγράμματος.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη περιγράμματος σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Προσθήκη περιγράμματος σε εικόνα

 1. Επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας , στην περιοχή στυλ εικόνας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Κουμπί "Περιγράμματα" περιγράμματος.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Προσθήκη έγχρωμου περιγράμματος

  Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο πάχος

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Προσθήκη περιγράμματος με συγκεκριμένο στυλ

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διακεκομμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

Δείτε επίσης

Προσθήκη περιγράμματος σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×