Προσθήκη ή κατάργηση μιας σημαίας υπενθύμισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εφαρμόζοντας μια σημαία σε ένα μήνυμα ή μια επαφή, προσθέτετε μια οπτική υπενθύμιση που σας βοηθά να θυμάστε ότι για συγκεκριμένο λόγο θα πρέπει να παρακολουθείτε κάποιο στοιχείο. Το Microsoft Office Outlook 2007 περιλαμβάνει αρκετές προεπιλεγμένες σημαίες με ημερομηνίες, όπως Σήμερα, Αύριο, και Επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε προσαρμοσμένες ημερομηνίες ή υπενθυμίσεις στο επισημασμένο με σημαία στοιχείο για εσάς και άλλα άτομα. Οι σημαίες για μηνύματα εμφανίζονται σε προβολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και οι σημαίες για τις επαφές εμφανίζονται σε προβολές πίνακας στις Επαφές. Με τη βοήθεια μιαςσημαία γρήγορης επιλογής, μπορείτε επίσης με ένα μόνο κλικ να αντιστοιχίσετε σημαίες με στοιχεία.

Ένα στοιχείο με σημαία εμφανίζεται επίσης στη γραμμή εκκρεμών εργασιών, στη λίστα εργασιών ημέρας στο Ημερολόγιο και στη λειτουργική μονάδα "Εργασία".

Τι θέλετε να κάνετε;

Πώς λειτουργούν οι ημερομηνίες σημαίας στο μενού Παρακολούθηση θέματος;

Προσθήκη σημαίας σε ένα μήνυμα

Προσθήκη σημαίας σε μια επαφή

Προσθήκη μιας γρήγορης σημαίας

Προσθήκη μιας σημαίας με υπενθύμιση

Προσθήκη σημαίας σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται σε κάποιον άλλο

Κατάργηση σημαίας

Χρήση ενός κανόνα για την αυτόματη προσθήκη σημαίας

Αυτόματη διαγραφή σημαιών σε μηνύματα που αποστέλλονται σε εσάς

Πώς λειτουργούν οι ημερομηνίες σημαίας στο μενού Παρακολούθηση;

Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει πώς λειτουργούν οι ημερομηνίες για τις σημαίες στο μενού Παρακολούθηση. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ημερομηνίες για οποιαδήποτε σημαία, και η ρύθμιση υπενθυμίσεων είναι προαιρετική.

Σημαία

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία παράδοσης

Υπενθύμιση

Σήμερα

Τρέχουσα ημερομηνία

Τρέχουσα ημερομηνία

Μια ώρα πριν από την ώρα λήξης της σημερινής εργάσιμης ημέρας

Αύριο

Τρέχουσα ημερομηνία συν μια ακόμα ημέρα

Τρέχουσα ημερομηνία συν μια ακόμα ημέρα

Ώρα έναρξης της τρέχουσας ημέρας συν μια ακόμα εργάσιμη ημέρα

Αυτή την εβδομάδα

Τρέχουσα ημερομηνία συν δύο ημέρες, αλλά όχι αργότερα από την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδας

Τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδας

Ώρα έναρξης της τρέχουσας ημέρας συν δύο ακόμα εργάσιμες ημέρες

Επόμενη εβδομάδα

Πρώτη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας

Τελευταία εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας

Ώρα έναρξης πρώτης εργάσιμης ημέρας της επόμενης εβδομάδας

Χωρίς ημερομηνία

Χωρίς ημερομηνία

Χωρίς ημερομηνία

Τρέχουσα ημερομηνία

Προσαρμοσμένο

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία εάν επιθυμείτε

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία εάν επιθυμείτε

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία εάν επιθυμείτε

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη σημαίας σε μήνυμα

Όταν προσθέτετε μια σημαία σε ένα μήνυμα, μπορείτε να δείτε το στοιχείο με σημαία στα Εισερχόμενά σας ή άλλες λίστες μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να δείτε το στοιχείο με σημαία στη γραμμή εκκρεμών εργασιών, λίστα ημερήσιων εργασιών στο ημερολόγιο και τη λίστα εργασιών στις εργασίες. Όταν προσθέτετε σημαία σε ένα μήνυμα, είναι μια ορατή υπενθύμιση για την εκτέλεση ενεργειών. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε μια υπενθύμιση για μια σημαία , έτσι ώστε να ζητηθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εκτελέσουν κάποια ενέργεια.

Στα μηνύματα με σημαία στη Γραμμή πληροφοριών, μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη σημαία, όπως την ημερομηνία παράδοσης, τον τύπο υπενθύμισης που χρειάζεστε, ή μια υπενθύμιση.

 • Προσθήκη σημαίας σε μήνυμα

  Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σημαία.

  • Σε μια λίστα μηνυμάτων, όπως τα Εισερχόμενα, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Υπενθύμιση και κάντε κλικ στη σημαία στο μενού συντόμευσης.

   Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια σημαία σε ένα μήνυμα με ένα κλικ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γρήγορης σημαίας.

 • Προσθήκη σημαίας με προσαρμοσμένη ημερομηνία σε μήνυμα

  1. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

   • Σε μια λίστα μηνυμάτων, όπως στα Εισερχόμενά σας, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί Υπενθύμιση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή στο μενού συντόμευσης.

  2. Στα πλαίσια Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία παράδοσης, επιλέξτε τις ημερομηνίες που θέλετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Προσθήκη σημαίας σε ένα στοιχείο δεν επιλέξετε μια υπενθύμιση για το στοιχείο. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπενθύμιση κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπενθύμισης από το μενού συντόμευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη μιας σημαίας με προσαρμοσμένη ημερομηνία υπενθύμισης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη σημαίας σε επαφή

Η επισήμανση μιας επαφής προσθέτει μια σημαία ως μια ορατή υπενθύμιση για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας σχετικά με την επαφή, όπως επιστρέφει μια τηλεφωνική κλήση. Εκτός από τις προβολές επαφής σας, μπορείτε να δείτε τις επαφές με σημαία στη γραμμή εκκρεμών εργασιών, λίστα ημερήσιων εργασιών στο ημερολόγιο και λίστα εργασιών στις εργασίες. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε μια υπενθύμιση για μια σημαία , έτσι ώστε να ζητηθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εκτελέσουν κάποια ενέργεια.

 • Προσθήκη σημαίας σε επαφή

  Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σε μια ανοιχτή επαφή, στην καρτέλα Επαφή, της ομάδας Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια σημαία.

  • Στο επαγγελματικών καρτών ή προβολή Καρτών διευθύνσεων, στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σημαία.

  • Σε μια προβολή πίνακα, όπως στην προβολή Λίστα τηλεφώνων, κάντε δεξιό κλικ σε μια επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί Υπενθύμιση, και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια σημαία.

 • Προσθήκη μιας σημαίας με προσαρμοσμένη ημερομηνία σε επαφή

  1. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Σε μια ανοιχτή επαφή, στην καρτέλα Επαφή, της ομάδας Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή.

   • Στο επαγγελματικών καρτών ή προβολή Καρτών διευθύνσεων, στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

   • Σε μια προβολή πίνακα, όπως στην προβολή Λίστα τηλεφώνων, κάντε δεξιό κλικ σε μια επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί Υπενθύμιση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή από το μενού συντόμευσης.

  2. Στα πλαίσια Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία παράδοσης, επιλέξτε τις ημερομηνίες που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη γρήγορης σημαίας

Όταν κάνετε κλικ στη στήλη Κατάσταση σημαίας δίπλα από ένα στοιχείο, επιλέγεται η γρήγορη σημαία. Από προεπιλογή, η γρήγορη σημαία ορίζεται στην ημερομηνία Σήμερα, αλλά μπορείτε να αντιστοιχήσετε μια άλλη ημερομηνία από το μενού ή να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη γρήγορη σημαία ως προεπιλογή. Με ένα μόνο κλικ στα Εισερχόμενά σας ή σε μια άλλη προβολή πίνακας, μπορείτε να αντιστοιχήσετε την προεπιλεγμένη σημαία σας σε ένα μήνυμα ή μια επαφή.

Αν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλογή από Σήμερα σε κάποια άλλη ημερομηνία, επιλέξτε πρώτα τη νέα προεπιλεγμένη ημερομηνία για τη σημαία. Στη συνέχεια μπορείτε να αντιστοιχήσετε γρήγορα αυτή τη σημαία σε μηνύματα και επαφές. Η σημαία εμφανίζεται στη στήλη Κατάσταση σημαίας καθώς και στο ίδιο το στοιχείο.

Με ένα μονό κλικ επιλέγεται μια γρήγορη σημαία με ημερομηνία 'Σήμερα'

Συμπερίληψη μιας γρήγορης σημαίας

 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γρήγορης σημαίας.

 2. Στην επιλογή Ορισμός ταχείας επιλογής, στη λίστα, επιλέξτε μια σημαία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν αλλάξετε τη γρήγορη σημαία, τα στοιχεία που είχαν προηγουμένως επισημανθεί δεν αλλάζουν.

Αντιστοίχηση γρήγορης σημαίας σε μήνυμα

 • Στα Εισερχόμενά σας, δίπλα από κάποιο μήνυμα, κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση σημαίας. Στη στήλη προστίθεται η σημαία που επιλέξατε ως γρήγορη σημαία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ταυτόχρονα μια γρήγορη σημαία σε πολλαπλά μηνύματα. Επιλέξτε τα μηνύματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση σημαίας που βρίσκεται δίπλα σε ένα από τα μηνύματα.

Αντιστοίχηση γρήγορης σημαίας σε επαφή

 • Στις Επαφές, σε μια προβολή πίνακα όπως η προβολή Κατά σημαία υπενθύμισης, δίπλα σε μια επαφή, κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση σημαίας. Στη στήλη προστίθεται η σημαία που επιλέξατε ως γρήγορη σημαία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ταυτόχρονα μια γρήγορη σημαία σε πολλαπλά μηνύματα. Επιλέξτε τα μηνύματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση σημαίας που βρίσκεται δίπλα σε ένα από τα μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας σημαίας με υπενθύμιση

Αν θέλετε να λαμβάνετε υπενθύμιση για την εκτέλεση μιας ενέργειας σχετικά με κάποιο στοιχείο με σημαία, μπορείτε να προσθέσετε μια υπενθύμιση. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια υπενθύμιση για ένα μήνυμα έτσι ώστε να θυμάστε να απαντήσετε σε μια καθορισμένη ώρα, ή μπορείτε να προσθέσετε μια υπενθύμιση για μια επαφή ώστε να θυμάστε να επιστρέψετε μια τηλεφωνική κλήση.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image .

  • Σε μια ανοιχτή επαφή, στην καρτέλα επαφές, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image .

   Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια σημαία με μια προσαρμοσμένη υπενθύμιση σε ένα στοιχείο σε προβολή πίνακα. Στο φάκελο "Εισερχόμενα" ή μια λίστα επαφών, επιλέξτε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Εικόνα κουμπιού στην τη γραμμή εργαλείων για να ανοίξετε το μενού Παρακολούθηση θέματος.

 2. Στο μενού Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη υπενθύμισης.

 3. Στη λίστα Υπενθύμιση, κάντε κλικ στο βέλος και στη συνέχεια επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία θέλετε να λαμβάνετε την υπενθύμιση.

 4. Στην επόμενη λίστα, κάντε κλικ στο βέλος και στη συνέχεια επιλέξτε την ώρα της ημέρας κατά την οποία θα λαμβάνετε την υπενθύμιση.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλες πληροφορίες για το στοιχείο στα πλαίσια Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία παράδοσης, και Σημαία . Στη λίστα Σημαία, μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο κείμενο, όπως Αναθεώρηση ή Απάντηση σε όλους, προκειμένου να δώσετε έμφαση στο λόγο για τον οποίο δημιουργείται η υπενθύμιση. Το κείμενο εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το δικό σας κείμενο μέσα στο πλαίσιο Σημαία.

 5. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπενθύμιση ήχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε ένα αρχείο ήχου. Εάν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα, επιλέξτε την.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη σημαίας σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται σε κάποιον άλλο

Αν θέλετε να ενθαρρύνετε άτομα να απαντούν σε ένα μήνυμα ή επιθυμείτε να ζητήσετε από αυτά τα άτομα άλλες ενέργειες, μπορείτε να τους στείλετε ένα μήνυμα με σημαία. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο που να αφορά ειδικά την πρόσκλησή σας και το οποίο θα εμφανίζεται στα μηνύματα που αποστέλλετε, καθώς και το δείκτη σημαίας. Μπορείτε να επιλέξετε από αρκετές επιλογές στη λίστα ή να πληκτρολογήσετε το δικό σας κείμενο. Η προεπιλογή είναι Παρακολούθηση.

 1. Σε ένα νέο μήνυμα, στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image .

 2. Στο μενού Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην εντολή Σημαία για παραλήπτες.

  Για να συμπεριλάβετε μια υπενθύμιση για εσάς και άλλα άτομα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ημερομηνία, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το πλαίσιο Σημαία για παραλήπτες.

 3. Στη λίστα Σημαία, επιλέξτε μια ενέργεια, ή πληκτρολογήστε το δικό σας κείμενο. Ότι επιλέγετε ή πληκτρολογείτε εδώ εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών του μηνύματος το οποίο λαμβάνει ο παραλήπτης.

 4. Αν δεν θέλετε να αποστείλετε μια υπενθύμιση μαζί με το μήνυμα,απενεργοποιήστε την επιλογή του πλαισίου Υπενθύμιση.

 5. Αν θέλετε να αποστείλετε μια υπενθύμιση με το μήνυμα, στην ενότητα Σημαία για παραλήπτες, επιλέξτε μια ημερομηνία και μια ώρα από τις λίστες. Αυτή η ώρα και η ημερομηνία εμφανίζονται επίσης στη γραμμή πληροφοριών.

  Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε μια σημαία και μια υπενθύμιση για εσάς και άλλα άτομα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Σημαία για εμένα, και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για τη σημαία. Για να ορίσετε μια υπενθύμιση για εσάς, επιλέξτε το πλαίσιο Υπενθύμιση, και στη συνέχεια επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.

Μετά την αποστολή των μηνυμάτων σας με σημαία, μπορείτε να παρακολουθήσετε τους παραλήπτες. Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, μπορείτε ακόμα να βρείτε και να παρακολουθήσετε τις απαντήσεις που λαμβάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση μηνυμάτων με σημαία.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση σημαίας

Για να καταργήσετε μια σημαία, μπορείτε είτε να επισημάνετε το στοιχείο ως ολοκληρωμένο, όπως σε μια εργασία που έχετε εκτελέσει, ή μπορείτε να απενεργοποιήστε τη σημαία.

Σήμανση ως ολοκληρωμένου      Το στοιχείο παραμένει έχει επισημανθεί με μια σημαία υπενθύμισης. Ωστόσο, το στοιχείο εμφανίζεται τώρα με διακριτή διαγραφή. Στα Εισερχόμενά σας, ένα σημάδι ελέγχου αντικαθιστά τη σημαία. Εάν έχει ρυθμιστεί από τη λίστα γραμμή εκκρεμών εργασιών ή τις εργασίες για να εμφανίσετε όλες τις εργασίες και εκκρεμή στοιχεία, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ολοκληρωθεί, εξακολουθείτε να βλέπετε το μήνυμα μέχρι να το διαγράψετε από τους φακέλους σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από προεπιλογή, η γραμμή εκκρεμών εργασιών δεν εμφανίζει τις ολοκληρωμένες εργασίες. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε μια προβολή για να εμφανίσετε τις ολοκληρωμένες εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση σας εκκρεμών εργασιών και εργασιών στοιχεία.

Απαλοιφή σημαίας      Η σημαία καταργείται από το στοιχείο, και καμία καταγραφή αυτής της σημαίας δεν εμφανίζεται σε προβολές, όπως στις προβολές "Γραμμή εκκρεμών εργασιών" και "Εργασίες".

Εάν θέλετε να διατηρήσετε αρχείο των ολοκληρωμένων στοιχείων, επιλέξτε Σήμανση ως ολοκληρωμένου. Ωστόσο, αφού το διαγράψετε, το στοιχείο εξαφανίζεται εντελώς από όλες τις προβολές.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να καταργήσετε μια σημαία από κάποιο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης του στοιχείου ως ολοκληρωμένου:

Κατάργηση μιας σημαίας από ένα μήνυμα

Κατάργηση σημαίας από μια επαφή

Σήμανση ως ολοκληρωμένου μια σημαία μηνύματος

Σήμανση μιας σημαίας επαφής ως ολοκληρωμένης

Κατάργηση σημαίας από μήνυμα

Κατάργηση σημαίας από ένα μήνυμα στα Εισερχόμενα ή σε άλλη λίστα μηνυμάτων

 • Δίπλα από το μήνυμα, κάντε δεξιό κλικ στη σημαία στη στήλη Κατάσταση σημαίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή σημαίας στο μενού συντόμευσης.

Κατάργηση σημαίας από ανοιχτό μήνυμα

 • Στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή σημαίας.

Κατάργηση σημαίας από ένα μήνυμα στη Λίστα εργασιών, στη Γραμμή εκκρεμών εργασιών ή στη Λίστα εργασιών ημέρας του ημερολογίου

 • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Υπενθύμιση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή σημαίας στο μενού συντόμευσης.

  Η ενέργεια αυτή καταργεί το μήνυμα από τη Λίστα εργασιών σας, τη Γραμμή εκκρεμών εργασιών σας και τη Λίστα εργασιών ημέρας του ημερολογίου, αλλά δεν καταργεί το ίδιο το μήνυμα. Το μήνυμα παραμένει στα Εισερχόμενά σας και σε οποιουσδήποτε αντιστοιχισμένους φακέλους.

Κατάργηση σημαίας από επαφή

Κατάργηση σημαίας από επαφή σε μια προβολή πίνακα, καρτών διευθύνσεων ή επαγγελματικών καρτών

 • Επιλέξτε την επαφή, και στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή σημαίας.

Κατάργηση σημαίας από μια ανοιχτή επαφή

 • Στην καρτέλα επαφές, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή σημαίας.

Κατάργηση σημαίας από μια επαφή στη Λίστα εργασιών, στη Γραμμή εκκρεμών εργασιών ή στη Λίστα εργασιών ημέρας του ημερολογίου

 • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο, επιλέξτε Υπενθύμιση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή σημαίας στο μενού συντόμευσης.

Η ενέργεια αυτή καταργεί την επαφή από τη Λίστα εργασιών σας, τη Γραμμή εκκρεμών εργασιών σας και τη Λίστα εργασιών ημέρας ημερολογίου, αλλά δεν καταργεί το ίδιο το μήνυμα.

Σήμανση μιας σημαίας μηνύματος ως ολοκληρωμένης

Σήμανση μηνύματος ως ολοκληρωμένου στα Εισερχόμενά σας ή σε άλλη λίστα μηνυμάτων

 • Δίπλα από το μήνυμα, κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση σημαίας.

  Η σημαία μετατρέπεται σε ένα σημάδι επιλογής.

Σήμανση ενός ανοιχτού μηνύματος ως ολοκληρωμένου

 • Στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδαΕπιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση ως ολοκληρωμένου.

  Η ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο σημαίνεται ως ολοκληρωμένο εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών.

Σήμανση ενός μηνύματος ως ολοκληρωμένου στη Λίστα εργασιών, στη Γραμμή εκκρεμών εργασιών ή στη Λίστα εργασιών ημέρας του ημερολογίου

 • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Υπενθύμιση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Σήμανση ως ολοκληρωμένου στο μενού συντόμευσης.

  Η σημαία μετατρέπεται σε ένα σημάδι επιλογής μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Λίστα εργασιών σας, στη Γραμμή εκκρεμών εργασιών σας και στη Λίστα εργασιών ημέρας του ημερολογίου εμφανίζονται με διακριτή διαγραφή.

Σήμανση μιας σημαίας επαφής ως ολοκληρωμένης

Σήμανση μιας επαφής ως ολοκληρωμένης σε προβολή πίνακα, καρτών διευθύνσεων ή προβολή επαγγελματικών καρτών

 1. Επιλέξτε την επαφή.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση ως ολοκληρωμένου.

Σήμανση μιας ανοιχτής επαφής ως ολοκληρωμένης

 • Στην καρτέλα επαφές, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος Button image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση ως ολοκληρωμένου.

  Η ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο σημαίνεται ως ολοκληρωμένο εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών.

Σήμανση μιας επαφής ως ολοκληρωμένης στη Λίστα εργασιών, στη Γραμμή εκκρεμών εργασιών ή στη Λίστα εργασιών ημέρας του ημερολογίου

 • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Υπενθύμιση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Σήμανση ως ολοκληρωμένου.

  Σε προβολές πίνακα, η σημαία μετατρέπεται σε ένα σημάδι επιλογής μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Λίστα εργασιών σας, στη Γραμμή εκκρεμών εργασιών σας και στη Λίστα εργασιών ημέρας του ημερολογίου εμφανίζονται με διακριτή διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός κανόνα για την αυτόματη προσθήκη σημαίας

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κανόνες και ειδοποιήσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

 3. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση σημαίας μηνυμάτων που στέλνονται από κάποιον ως "για υπενθύμιση".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό κανόνων".

  Αν θέλετε να εκτελέσετε έναν κανόνα, που μόλις δημιουργήσατε, σε μηνύματα τα οποία βρίσκονται ήδη στα Εισερχόμενα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση του κανόνα τώρα σε μηνύματα που βρίσκονται ήδη στα "Εισερχόμενα" στην τελευταία σελίδα του "Οδηγού κανόνων".

  Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς σας και σε κάθε φάκελο Εισερχόμενα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του "Οδηγού κανόνων".

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη διαγραφή σημαιών σε μηνύματα που λαμβάνετε

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες και ειδοποιήσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

 3. Στην περιοχή Εκκίνηση από κενό κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος μηνυμάτων κατά την άφιξή τους και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλέξτε συνθήκη (ή συνθήκες), κάντε κλικ στην επιλογή με σημαία για ενέργεια.

 5. Επιλέξτε ενέργεια, και στη συνέχεια κάντε κλικ στη σημαία που θέλετε.

  Για να καταργήσετε όλες τις σημαίες, κάντε κλικ στην επιλογή Οποιαδήποτε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια κάντε πάλι κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή ενέργειας(ενεργειών), κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή της σημαίας μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό κανόνων".

  Αν θέλετε να εκτελέσετε έναν κανόνα, που μόλις δημιουργήσατε, σε μηνύματα τα οποία βρίσκονται ήδη στα Εισερχόμενα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση του κανόνα τώρα σε μηνύματα που βρίσκονται ήδη στα "Εισερχόμενα" στην τελευταία σελίδα του "Οδηγού κανόνων".

  Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς σας και σε κάθε φάκελο Εισερχόμενα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του "Οδηγού κανόνων".

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×