Προσθήκη ή κατάργηση μιας εργασίας φύλλου κατανομής χρόνου (γραμμή)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η κάθε γραμμή στο φύλλο κατανομής χρόνου χρησιμοποιείται για την καταγραφή της πραγματική εργασία σας για την επιλεγμένη περίοδο αναφοράς. Μπορείτε να προσθέσετε γραμμές για τις διαφορετικές κατηγορίες χρόνου που θέλετε να καταγράψετε ή μπορείτε να καταργήσετε μια γραμμή εάν πλέον δεν υπάρχει χρόνος για να συμπεριληφθεί στην αναφορά της εργασίας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη μιας εργασίας έργου

Προσθήκη μιας εργασίας διαχείρισης

Προσθήκη μιας άλλης εργασίας

Κατάργηση μιας εργασίας

Προσθήκη μιας εργασίας έργου

 1. Στην ενότητα "Γρήγορη εκκίνηση" κάντε κλικ στην επιλογή Η εργασία μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου.

 2. Στη στήλη Όνομα φύλλου κατανομής χρόνου, κάντε κλικ στο φύλλο κατανομής χρόνου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια εργασία.

  Εάν δεν εμφανίζεται το φύλλο κατανομής χρόνου που θέλετε να τροποποιήσετε, τότε χρησιμοποιήστε τη λίστα επιλογής προβολής που υπάρχει στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων για να προβάλλετε τα φύλλα χρόνου που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους.

 3. Στη σελίδα Το φύλλο κατανομής χρόνου μου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γραμμών.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή από τις υπάρχουσες αναθέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις κατάλληλες εργασίες από το πλαίσιο.

  Για να επιλέξετε περισσότερες από μία εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε εργασία που θέλετε να προσθέσετε.

 5. Επιλογή μιας κατηγορίας εργασίας από τη λίστα Επιλογή μιας ταξινόμησης γραμμής.

  Οι ταξινομήσεις είναι κατηγορίες που ορίζει η εταιρεία σας για την εργασία που εκτελείτε. Για παράδειγμα, η εταιρεία σας μπορεί να έχει διαφορετικές ταξινομήσεις για χρεώσιμη και μη χρεώσιμη εργασία.

  Σημείωση: Η ταξινόμηση που θα επιλέξετε θα εφαρμοστεί σε όλες τις γραμμές που θα προσθέσετε αυτή τη φορά. Για να προσθέσετε γραμμές με διαφορετική ταξινόμηση, ολοκληρώστε την προσθήκη του πρώτου συνόλου γραμμών και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε και άλλες γραμμές στο φύλλο κατανομής χρόνου σας.

 6. Στο πλαίσιο Σχόλιο πληκτρολογήστε τα τυχόν σχόλια που έχετε σχετικά με τις γραμμές που προσθέτετε.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη μιας εργασίας διαχείρισης

Στις εργασίες διαχείρισης ενδέχεται να συμπεριλαμβάνεται η διάρκεια των διακοπών, η αναρρωτική άδεια ή άλλες κατηγορίες αναφοράς επαγγελματικού χρόνου, όπως είναι ο χρόνος που αφιερώνεται για συσκέψεις ή για απάντηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να προσθέσετε χρόνο διαχείρισης στο φύλλο κατανομής χρόνου σας από τη σελίδα Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου.

 1. Στην ενότητα "Γρήγορη εκκίνηση" κάντε κλικ στην επιλογή Η εργασία μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματισμός χρόνου διαχείρισης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Χρόνος διαχείρισης, επιλέξτε την κατηγορία του χρόνου διαχείρισής σας από τη λίστα Κατηγορία.

 4. Επιλέξτε τον Τύπο εργασίας, εάν χρειάζεται.

 5. Πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή της εργασίας διαχείρισης στο πλαίσιο Περιγραφή.

 6. Επιλέξτε την περίοδο αναφοράς για την εργασία διαχείρισης από τη λίστα Περίοδος.

  Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή περίοδο αναφοράς για το χρόνο διαχείρισης, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι θα εμφανίζεται στο φύλλο κατανομής χρόνου σας.

 7. Πληκτρολογήστε τις ώρες που αφιερώσατε ή προγραμματίσατε για να εργαστείτε ή και τα δύο για την εργασία εκτός του έργου, στις αντίστοιχες γραμμές του πλέγματος. Επίσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις πραγματικές ή δεσμευμένες ώρες εργασίας σας στο φύλλο κατανομής χρόνου σας για το χρόνο διαχείρισης.

  • Οι ώρες που αφιερώσατε αντιστοιχούν στο χρόνο που εργαστήκατε επάνω στην εργασία διαχείρισης κατά την περίοδο της αναφοράς. Για παράδειγμα, εάν την Πέμπτη εργαστήκατε ολόκληρη την ημέρα σε συσκέψεις, τότε πληκτρολογήστε στο πλέγμα που αντιστοιχεί σε αυτήν την ημέρα.

  • Οι ώρες που προγραμματίσατε αντιστοιχούν στο χρόνο που θέλετε να δεσμεύσετε στο πρόγραμμά σας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να λείψετε μία εβδομάδα το καλοκαίρι σε διακοπές. Εντοπίστε την περίοδο της αναφοράς για το χρόνο που θέλετε να δεσμεύσετε για τις διακοπές σας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις προγραμματισμένες ώρες για εκείνη την εβδομάδα.

   Σημειώσεις: 

   • Η προσθήκη εργασιών διαχείρισης γίνεται κατά μόνο μία κατηγορία την κάθε φορά. Για παράδειγμα, εάν πρέπει να προσθέσετε δύο κατηγορίες χρόνου διαχείρισης στο φύλλο εργασίας σας προκειμένου να συμπεριλάβετε τις διακοπές και τις συσκέψεις, τότε πρέπει να προσθέσετε πρώτα μία εργασία διαχείρισης για τις διακοπές και, στη συνέχεια, να επαναλάβετε τα βήματα για να προσθέσετε μια εργασία διαχείρισης για το χρόνο που αφιερώσατε σε συσκέψεις.

   • Η επεξεργασία του προγραμματισμένου χρόνου είναι δυνατή μόνο από το παράθυρο διαλόγου Χρόνος διαχείρισης.

   • Εάν μια εργασία διαχείρισης έχει χωρίς που του έχουν ανατεθεί υπεύθυνο έγκρισης, αναφερόμενου ώρας είναι αυτόματα εγκρίθηκε και προσθήκη για να την εργασία. Εάν είστε υπεύθυνος έγκρισης για μια εργασία, εγκριθεί αυτόματα οποιαδήποτε εργασία υποβολή για αυτή την εργασία.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη μιας άλλης εργασίας

Ορισμένες εργασίες ενδέχεται να μην αποτελούν τμήμα ενός έργου, αλλά η κατηγοριοποίησή τους ως χρόνος διαχείρισης να μην είναι δυνατός από την εταιρεία σας. Για παράδειγμα, όταν έχετε ένα σημαντικό επαγγελματικό γεύμα με κάποιο στέλεχος στο χώρο ενός πελάτη ή εάν έχετε παρακολουθήσει ένα συνέδριο. Η εταιρεία σας δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίσει αυτές τις εργασίες ως χρόνο διαχείρισης επειδή η συχνότητά τους δεν είναι καθορισμένη. Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε στο φύλλο κατανομής χρόνους σας κάποιες ώρες εκτός του έργου, στη σελίδα Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου.

Συμβουλή: Εάν στην αναφορά σας περιλαμβάνετε συχνά χρόνο που δεν σχετίζεται με ένα υπάρχον έργο ή μια ταξινόμηση χρόνου διαχείρισης, τότε η εταιρεία σας μπορεί να προσθέσει μια νέα ταξινόμηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 1. Στην ενότητα "Γρήγορη εκκίνηση" κάντε κλικ στην επιλογή Η εργασία μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου.

 2. Στη στήλη Όνομα φύλλου κατανομής χρόνου, κάντε κλικ στο φύλλο κατανομής χρόνου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια εργασία.

  Εάν δεν εμφανίζεται το φύλλο κατανομής χρόνου που θέλετε να δημιουργήσετε, τότε χρησιμοποιήστε τη λίστα επιλογής προβολής που υπάρχει στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων για να προβάλλετε τα φύλλα χρόνου που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους.

 3. Στη σελίδα Το φύλλο κατανομής χρόνου μου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γραμμών.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα γραμμή φύλλου κατανομής χρόνου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο το όνομα της νέας γραμμής του φύλλου κατανομής χρόνου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε πολλές γραμμές οποιαδήποτε στιγμή, διαχωρισμένες από ένα χαρακτήρα αλλαγής σειράς.

  Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταγράψετε το χρόνο που αφιερώσατε για εργασίες που δεν σχετίζονται με τις εργασίες και τα έργα που παρακολουθούνται μέσω του Microsoft Office Project 2007.

 5. Επιλογή μιας κατηγορίας εργασίας από τη λίστα Επιλογή μιας ταξινόμησης γραμμής.

  Οι ταξινομήσεις είναι κατηγορίες που ορίζει η εταιρεία σας για την εργασία που εκτελείτε. Για παράδειγμα, η εταιρεία σας μπορεί να έχει διαφορετικές ταξινομήσεις για χρεώσιμη και μη χρεώσιμη εργασία.

  Σημείωση: Η ταξινόμηση που θα επιλέξετε θα εφαρμοστεί σε όλες τις γραμμές που θα προσθέσετε αυτή τη φορά. Για να προσθέσετε γραμμές με διαφορετική ταξινόμηση, ολοκληρώστε την προσθήκη του πρώτου συνόλου γραμμών και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε και άλλες γραμμές στο φύλλο κατανομής χρόνου σας.

 6. Στο πλαίσιο Σχόλιο πληκτρολογήστε τα τυχόν σχόλια που έχετε σχετικά με τις γραμμές που προσθέτετε.

Επάνω μέρος της σελίδας

Κατάργηση μιας εργασίας

Ενδέχεται να έχετε εργασίες στο φύλλο κατανομής χρόνου που θέλετε να δείτε "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή μετάβαση." Για παράδειγμα, το φύλλο κατανομής χρόνου μπορούν να περιλαμβάνουν μια γραμμή για να καταγράψετε προγραμματισμένη ασθενείας για μια ιατρικές συνάντηση, αλλά ενδέχεται να μην έχουν τεθεί οποιαδήποτε ασθενείας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Εάν έχετε χρόνο μηδέν για την αναφορά σε μια εργασία και εάν δεν έχετε ακόμη υποβάλει το φύλλο κατανομής χρόνου, μπορείτε να διαγράψετε την εργασία από το φύλλο κατανομής χρόνου αντί χρησιμοποιήστε την επιλογή Σχεδιασμός χρόνου διαχείρισης για να τροποποιήσετε τον προγραμματισμένο χρόνο απενεργοποίηση. Αυτή η επιλογή είναι επίσης χρήσιμη για χρόνο που απαιτεί έγκριση του διευθυντή σας, όπου η αίτηση απορρίφθηκε, ή για άλλους λόγους που οδήγησε σε χρόνο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

 1. Στη σελίδα Το φύλλο κατανομής χρόνου μου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε εργασία που θέλετε να καταργήσετε από το φύλλο κατανομής χρόνου σας.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή γραμμών.

 • Η κατάργηση μιας εργασίας από το φύλλο κατανομής χρόνου σας δεν την καταργεί από το έργο και δεν καταργεί την ανάθεση της εργασίας σας.

 • Εάν καταργήσετε μια εργασία κατά λάθος, τότε μπορείτε και πάλι να την προσθέσετε στο φύλλο κατανομής χρόνου σας ακολουθώντας τα βήματα για την προσθήκη ενός έργου, μιας εργασίας διαχείρισης ή άλλης εργασίας στο φύλλο κατανομής χρόνου σας. Όλοι οι χρόνοι που πληκτρολογήσατε στο πλέγμα της εργασίας πρέπει να πληκτρολογηθούν ξανά.

 • Εάν πρέπει να καταργήσετε μια εργασία από το φύλλο κατανομής χρόνου σας μετά την υποβολή του, τότε μπορείτε να ανακαλέσετε το φύλλο κατανομής χρόνου σας και να το διορθώσετε, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκριθεί από τον τελικό εγκριτή. Εάν ο τελικός εγκριτής έχει εγκρίνει το φύλλο κατανομής χρόνου σας, τότε δεν μπορείτε να καταργήσετε την εργασία.

Γιατί δεν μπορώ να εκτελέσω ορισμένες ενέργειες σε Microsoft Office Project Web Access;

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Project Web Access, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες. Επίσης, αυτό που βλέπετε σε ορισμένες σελίδες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που τεκμηριώνονται εάν διαχειριστή του διακομιστή σας προσαρμοσμένη Project Web Access και δεν έχει αλλάξει προσαρμογή της Βοήθειας, ώστε να ταιριάζει με.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×