Προσθήκη ή κατάργηση ετικετών δεδομένων σε γράφημα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να προσδιορίσετε γρήγορα μια σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα, μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων στα σημεία δεδομένων του γραφήματος.Από προεπιλογή, οι ετικέτες δεδομένων συνδέονται σε τιμές στο φύλλο εργασίας και ενημερώνονται αυτόματα, όταν γίνονται αλλαγές σε αυτές τις τιμές.

Οι ετικέτες δεδομένων συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση ενός γραφήματος, εμφανίζοντας λεπτομέρειες σχετικά με μια σειρά δεδομένων ή με μεμονωμένα σημεία των δεδομένων του. Για παράδειγμα, στο γράφημα πίτας παρακάτω, θα ήταν δύσκολο να καταλάβετε ότι ο καφές καταλαμβάνει το 38% του συνόλου πωλήσεων, εάν δεν υπήρχαν οι ετικέτες δεδομένων. Ανάλογα με το τι θέλετε να επισημάνετε σε ένα γράφημα, μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε μία ή σε όλες τις σειρές (ολόκληρο το γράφημα) ή σε ένα σημείο δεδομένων.

Γράφημα πίτας με ετικέτες δεδομένων που έχουν μορφοποιηθεί ως ποσοστά

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλέξτε μια δραστηριότητα από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Επιλέξτε τη σειρά δεδομένων ή ένα γράφημα. Για να προσθέσετε ετικέτα σε ένα σημείο δεδομένων, αφού κάνετε κλικ στις σειρές, κάντε κλικ στο συγκεκριμένο σημείο δεδομένων.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, δίπλα στο γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" > Ετικέτες δεδομένων.

  Στοιχεία γραφήματος > Ετικέτες δεδομένων > Επιλογές ετικετών
 3. Για να αλλάξετε τη θέση, κάντε κλικ στο βέλος και σε μια επιλογή.

 4. Εάν θέλετε να εμφανίσετε την ετικέτα δεδομένων μέσα σε ένα σχήμα φυσαλίδας κειμένου, επιλέξτε Επεξήγηση δεδομένων.

  Γράφημα πίτας με επεξηγήσεις δεδομένων

Για να κάνετε τις ετικέτες δεδομένων πιο ευανάγνωστες, μετακινήστε τις μέσα στα σημεία δεδομένων ή ακόμα και εκτός του γραφήματος. Για να μετακινήσετε μια ετικέτα δεδομένων, σύρετε την ετικέτα στην επιθυμητή θέση.

Εάν αποφασίσετε ότι με τις ετικέτες το γράφημα φαίνεται πολύ περίπλοκο, μπορείτε να καταργήσετε μία ή όλες τις ετικέτες δεδομένων κάνοντας κλικ σε αυτές και πατώντας το πλήκτρο DELETE.

Συμβουλή: Εάν το κείμενο μέσα στις ετικέτες δεδομένων δεν είναι ευανάγνωστο, αλλάξτε το μέγεθος των ετικετών δεδομένων. Κάντε κλικ και σύρετε τις ετικέτες στο επιθυμητό μέγεθος.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη σειρά δεδομένων ή στην ετικέτα δεδομένων για να εμφανιστούν περισσότερα δεδομένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση ετικετών δεδομένων.

 2. Επιλέξτε Επιλογές ετικέτας και ενεργοποιήστε τις επιθυμητές επιλογές στην περιοχή Η ετικέτα περιέχει.

  Τμήμα "Επιλογές ετικέτας" του παραθύρου "Μορφοποίηση ετικέτας δεδομένων"
 1. Κάντε κλικ στην ετικέτα δεδομένων με το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτήν ξανά, ώστε να είναι η μόνη επιλεγμένη ετικέτα δεδομένων.

 2. Επιλέξτε το υπάρχον κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

 3. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εκτός της ετικέτας δεδομένων.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα σχόλιο σχετικά με το γράφημά σας ή έχετε μόνο μία ετικέτα δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα από την οποία θέλετε να καταργήσετε ετικέτες δεδομένων.

  Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία γραφήματος, προσθέτοντας τη Σχεδίαση και μορφή καρτέλες.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος, επιλέξτε Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  • Κάντε κλικ σε μια ετικέτα δεδομένων μία φορά για να επιλέξετε όλες τις ετικέτες δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων ή δύο φορές για να επιλέξετε μόνο μία ετικέτα δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια ετικέτα δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό καταργεί όλες τις ετικέτες δεδομένων από μια σειρά δεδομένων.

 3. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ετικέτες δεδομένων αμέσως μετά την προσθήκη τους κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z.

Αυτό το γράφημα πίτας εμφανίζει ποσοστά σε ετικέτες δεδομένων.

Μορφοποιημένο γράφημα πίτας

Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα ονόματα των σειρών, ονόματα κατηγοριών ή προσαρμοσμένο κείμενο σε ετικέτες δεδομένων. Γραφήματα φυσαλίδας, μπορείτε να εμφανίσετε ακόμη και το μέγεθος των φυσαλίδων. Για βέλτιστες λεπτομέρειες, μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες από μία καταχωρήσεις ετικετών δεδομένων σε κάθε ετικέτα δεδομένων, διαχωρισμένες με κόμμα ή άλλο διαχωριστικό που καθορίζετε.

Για να αποτρέψετε την επικάλυψη ετικέτες δεδομένων και ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τις θέσεις τους στο γράφημα. Και εάν δεν θέλετε πλέον να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων, μπορείτε να τα καταργήσετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλέξτε μια δραστηριότητα από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια ετικέτα δεδομένων σε όλα τα σημεία δεδομένων όλων των σειρών δεδομένων, κάντε κλικ στην περιοχή γραφήματος.

  • Για να προσθέσετε μια ετικέτα δεδομένων σε όλα τα σημεία δεδομένων μιας σειράς δεδομένων, κάντε κλικ μία φορά για να επιλέξετε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να τοποθετήσετε ετικέτα.

  • Για να προσθέσετε μια ετικέτα δεδομένων σε ένα μοναδικό σημείο δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που περιέχει το σημείο δεδομένων που θέλετε να τοποθετήσετε ετικέτα και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο σημείο δεδομένων.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος που χρησιμοποιήσατε, θα είναι διαθέσιμες διαφορετικές επιλογές ετικετών δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Από προεπιλογή, καταχωρήσεις ετικετών εμφανίζουν τις τιμές κατά την προσθήκη ετικετών δεδομένων. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την καταχώρηση προκαθορισμένες ετικέτα για να εμφανίσετε τα ονόματα των σειρών, ονόματα κατηγοριών ή ένας συνδυασμός καταχωρήσεις ετικετών προκαθορισμένες δεδομένων (τα ονόματα των σειρών, ονόματα κατηγοριών και τιμές). Για μια καταχώρηση προσαρμοσμένης ετικέτας, μπορείτε να αλλάξετε τις καταχωρήσεις ετικετών δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο.

Εφαρμογή μιας καταχώρησης διαφορετικές προκαθορισμένες ετικέτας

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε πρόσθετες καταχωρήσεις ετικετών για όλα τα σημεία δεδομένων μιας σειράς, κάντε κλικ στην επιλογή ετικέτας δεδομένων μία φορά για να επιλέξετε όλες τις ετικέτες δεδομένων της σειράς δεδομένων.

  • Για να εμφανίσετε πρόσθετες καταχωρήσεις ετικετών για ένα μοναδικό σημείο δεδομένων, κάντε κλικ στην ετικέτα δεδομένων στο σημείο δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην ετικέτα δεδομένων.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στην επιλεγμένη ετικέτα ή ετικέτες στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση ετικέτας δεδομένων ή Μορφοποίηση ετικετών δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ετικέτας, εάν δεν είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Η ετικέτα περιέχει, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τις καταχωρήσεις ετικετών που θέλετε να προσθέσετε.

  Οι επιλογές ετικέτας που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από τον τύπο γραφήματος του γραφήματός σας. Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα πίτας, οι ετικέτες δεδομένων μπορεί να περιέχει ποσοστά και κατευθυντήριες γραμμές.

 4. Για να αλλάξετε το διαχωριστικό μεταξύ των καταχωρήσεων ετικετών δεδομένων, επιλέξτε το διαχωριστικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή πληκτρολογήστε ένα προσαρμοσμένο διαχωριστικό στο πλαίσιο διαχωριστικό.

 5. Για να προσαρμόσετε τη θέση ετικέτας για να παρουσιάσετε καλύτερα το πρόσθετο κείμενο, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στην περιοχή Θέση ετικέτας.

Εάν έχετε εισαγάγει προσαρμοσμένο κείμενο ετικέτας, αλλά θέλετε να εμφανίσετε τις καταχωρήσεις ετικετών δεδομένων που είναι συνδεδεμένες με τις τιμές του φύλλου εργασίας ξανά, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά κειμένου ετικέτας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία καταχώρησης προσαρμοσμένης ετικέτας

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στην ετικέτα δεδομένων στο σημείο δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ετικέτα δεδομένων ξανά για να επιλέξετε μόνο αυτήν την ετικέτα.

 2. Κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο ετικέτα δεδομένων για να ξεκινήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα νέο κείμενο, σύρετε για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  • Για να συνδέσετε μια ετικέτα δεδομένων σε κείμενο ή τιμές στο φύλλο εργασίας, σύρετε για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

   1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στη γραμμή τύπων και κατόπιν πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=).

   2. Επιλέξτε το κελί φύλλου εργασίας που περιέχει τα δεδομένα ή το κείμενο που θέλετε να εμφανίσετε στο γράφημά σας.

    Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την αναφορά προς το κελί φύλλου εργασίας στη γραμμή τύπων.Συμπεριλάβετε ένα σύμβολο ισότητας, το όνομα του φύλλου και κατόπιν ένα θαυμαστικό, για παράδειγμα =Φύλλο1!F2.

   3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

    Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία μεθόδους για να εισαγάγετε ποσοστά — με μη αυτόματο τρόπο εάν γνωρίζετε τι είναι ή με σύνδεση σε ποσοστά στο φύλλο εργασίας. Ποσοστά δεν υπολογίζονται στο γράφημα, αλλά μπορείτε να υπολογίσετε ποσοστά στο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας την εξίσωση Ποσό / συνολικός = ποσοστό. Για παράδειγμα, Εάν υπολογίζετε 10 / 100 = 0,1, και στη συνέχεια, μορφοποιήστε 0,1 ως ποσοστό, ο αριθμός θα εμφανίζεται σωστά ως 10%. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για τον υπολογισμό ποσοστών, ανατρέξτε στο άρθρο Υπολογισμός ποσοστών.

Το μέγεθος του πλαισίου ετικέτας δεδομένων προσαρμόζεται στο μέγεθος του κειμένου. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος στο πλαίσιο ετικέτα δεδομένων και το κείμενο μπορεί να εμφανιστεί περικομμένο Εάν δεν χωρά στο μέγιστο μέγεθος. Για να συμπεριλάβετε περισσότερο κείμενο, ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου αντί για αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ενός πλαισίου κειμένου σε ένα γράφημα.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση μιας μοναδικής ετικέτας δεδομένων, σύροντάς το. Μπορείτε, επίσης, να τοποθετήσετε ετικέτες δεδομένων σε μια τυπική θέση σε σχέση με τους δείκτες δεδομένων. Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες επιλογές τοποθέτησης.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε όλες τις ετικέτες δεδομένων μιας σειράς ολόκληρη δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή ετικέτας δεδομένων μία φορά για να επιλέξετε τη σειρά δεδομένων.

  • Για να αλλάξετε τη θέση μιας συγκεκριμένης ετικέτας δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή ότι ετικέτας δεδομένων δύο φορές για να το επιλέξετε.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Για πρόσθετες επιλογές ετικετών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές ετικετών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ετικέτας, εάν δεν είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα από την οποία θέλετε να καταργήσετε ετικέτες δεδομένων.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  • Κάντε κλικ σε μια ετικέτα δεδομένων μία φορά για να επιλέξετε όλες τις ετικέτες δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων ή δύο φορές για να επιλέξετε μόνο μία ετικέτα δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια ετικέτα δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό καταργεί όλες τις ετικέτες δεδομένων από μια σειρά δεδομένων.

 3. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ετικέτες δεδομένων αμέσως μετά την προσθήκη τους κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×