Προσθήκη ή κατάργηση ενός μοτίβου φόντου σε φύλλο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Microsoft Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ως φόντο φύλλου μόνο για σκοπούς εμφάνισης. Ένα φόντο φύλλου δεν εκτυπώνεται και δεν διατηρείται ως μεμονωμένο φύλλο εργασίας ή σε ένα στοιχείο που αποθηκεύετε ως ιστοσελίδα.

Επειδή το φόντο φύλλου δεν εκτυπώνεται, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδατογράφημα. Ωστόσο, μπορείτε να μιμηθείτε ένα υδατογράφημα που θα εκτυπωθούν, εισάγοντας ένα γραφικό σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη φόντου σε φύλλο

Κατάργηση φόντου σε φύλλο

Μίμηση του αποτελέσματος υδατογραφήματος στο Excel

Χρήση εικόνας σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο για τη μίμηση του αποτελέσματος υδατογραφήματος

Χρήση WordArt για τη μίμηση του αποτελέσματος υδατογραφήματος

Προσθήκη φόντου σε ένα φύλλο

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φόντο. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο μόνο ένα φύλλο.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο φόντο.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 3. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το φόντο του φύλλου και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Η επιλεγμένη εικόνα επαναλαμβάνεται, για να γεμίσει το φύλλο.

 • Για να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα, μπορείτε να αποκρύψετε τις γραμμές πλέγματος του κελιού και να εφαρμόσετε σκίαση αμιγών χρωμάτων σε κελιά που περιέχουν δεδομένα.

 • Το φόντο ενός φύλλου αποθηκεύεται με τα δεδομένα του φύλλου εργασίας, όταν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας.

Για να χρησιμοποιήσετε συμπαγές χρώμα ως φόντο φύλλου, μπορείτε να εφαρμόσετε σκίαση κελιού σε όλα τα κελιά του φύλλου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση φόντου από ένα φύλλο

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που εμφανίζεται με φόντο φύλλου. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί μόνο ένα φύλλο εργασίας.

 2. Από την καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή φόντου.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Η επιλογή Διαγραφή φόντου είναι διαθέσιμη μόνον όταν ένα φύλλο εργασίας έχει φόντο φύλλου.

Αρχή της σελίδας

Μίμηση υδατογραφήματος στο Excel

Η λειτουργικότητα του υδατογραφήματος δεν είναι διαθέσιμη στο Microsoft Excel. Ωστόσο, μπορείτε να μιμηθείτε ένα υδατογράφημα με έναν από τους δύο τρόπους.

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες υδατογραφήματος σε κάθε σελίδα εκτύπωσης — για παράδειγμα, για να υποδείξετε ότι τα δεδομένα φύλλου εργασίας είναι εμπιστευτικά ή πρόχειρο αντίγραφο — εισαγάγοντας μια εικόνα η οποία περιέχει τις πληροφορίες υδατογραφήματος σε μια κεφαλίδα ή σε ένα υποσέλιδο. Στη συνέχεια, αυτή η εικόνα εμφανίζεται πίσω από δεδομένα του φύλλου εργασίας, ξεκινώντας από την αρχή ή το τέλος κάθε σελίδας. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή την κλίμακα της εικόνας, ώστε να γεμίσει ολόκληρη η σελίδα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε WordArt επάνω από τα δεδομένα του φύλλου εργασίας για να υποδείξετε ότι τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά ή πρόχειρο αντίγραφο.

Χρήση εικόνας σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο για να μιμηθείτε ένα υδατογράφημα

 1. Σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης, όπως το Paintbrush, δημιουργήστε μια εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως υδατογράφημα.

 2. Στο Excel, κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να εμφανίζεται με το υδατογράφημα.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μόνο ένα φύλλο εργασίας.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Κεφαλίδες & υποσέλιδα.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 4. Στην ενότητα Κεφαλίδα, κάντε κλικ στο αριστερό, το μεσαίο ή το δεξιό πλαίσιο επιλογής της κεφαλίδας.

 5. Στην καρτέλα " Σχεδίαση " από τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, στην ομάδα στοιχεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε κλικ στην επιλογή εικόνα Κουμπί ανάπτυξης και, στη συνέχεια, βρείτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 6. Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα. Το &[Εικόνα] εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής της κεφαλίδας.

 7. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας. Η εικόνα που έχετε επιλέξει εμφανίζεται στη θέση του στοιχείου &[Εικόνα].

 8. Για να αλλάξετε το μέγεθος ή την κλίμακα της εικόνας, κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής της κεφαλίδας που περιέχει την εικόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας στην ομάδα Στοιχεία κεφαλίδας & υποσέλιδου και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας επιλέξτε τις δυνατότητες που θέλετε από την καρτέλα Μέγεθος.

 • Οι αλλαγές στην εικόνα ή στη μορφή της εικόνας υλοποιούνται αμέσως και δεν είναι δυνατό να αναιρεθούν.

 • Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα κενό διάστημα επάνω ή κάτω από μια εικόνα, στο πλαίσιο επιλογής κεφαλίδας το οποίο περιέχει την εικόνα, κάντε κλικ πριν ή μετά το πεδίο &[Εικόνα] και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει μια νέα γραμμή.

 • Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα στο πλαίσιο τμήματος κεφαλίδας που περιέχει την εικόνα, επιλέξτε την καταχώρηση & [Εικόνα], κάντε κλικ στην επιλογή εικόνα Κουμπί ανάπτυξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

 • Πριν από την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι το περιθώριο για την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο διαθέτει αρκετό χώρο για την προσαρμοσμένη κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 • Για να διαγράψετε μια εικόνα στο πλαίσιο ενότητας κεφαλίδας που περιέχει την εικόνα, επιλέξτε &[Εικόνα] πιέστε το πλήκτρο Delete και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας.

 • Για εναλλαγή από την προβολή "Διάταξη σελίδας στην Κανονική προβολή", επιλέξτε οποιοδήποτε κελί, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

Αρχή της σελίδας

Χρήση WordArt για μίμηση υδατογραφήματος

 1. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας στο οποίο θέλετε να εμφανίζεται το υδατογράφημα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στο στοιχείο WordArt.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 3. Κάντε κλικ στο στιλ WordArt που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε Γέμισμα - Λευκό, Σκιά, Γέμισμα - Κείμενο 1, Εσωτερική σκιά ή Γέμισμα - Λευκό, Θερμή ματ κορνίζα.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το υδατογράφημα.

 5. Για να αλλάξετε το μέγεθος του αντικειμένου WordArt, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο WordArt.

  2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Μέγεθος, στα πλαίσια Ύψος σχήματος και Πλάτος σχήματος, εισάγετε το μέγεθος που θέλετε. Λάβετε υπόψη ότι με αυτόν τον τρόπο αλλάζει μόνο το μέγεθος του πλαισίου που περιέχει το αντικείμενο WordArt.

   Επίσης, μπορείτε να σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους στο WordArt στο μέγεθος που θέλετε.

  3. Επιλέξτε το κείμενο μέσα στο αντικείμενο WordArt και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε στο πλαίσιο Μέγεθος γραμματοσειράς.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 6. Για να προσθέσετε διαφάνεια ώστε να βλέπετε περισσότερα από τα δεδομένα του φύλλου εργασίας κάτω από το WordArt, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε δεξιό κλικ στο WordArt και κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος

  2. Στην κατηγορία Γέμισμα, στην περιοχή Γέμισμα, επιλέξτε Συμπαγές γέμισμα.

  3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια στο ποσοστό της διαφάνειας που θέλετε ή πληκτρολογήστε το ποσοστό στο πλαίσιο Διαφάνεια.

 7. Εάν θέλετε να περιστρέψετε το WordArt, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο WordArt.

  2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές περιστροφής.

  4. Στην καρτέλα Μέγεθος, στην περιοχή Μέγεθος και περιστροφή, στο πλαίσιο Περιστροφή, εισάγετε τις μοίρες περιστροφής που θέλετε.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

   Μπορείτε επίσης να σύρετε τη λαβή περιστροφής προς την κατεύθυνση προς την οποία θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο WordArt.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε WordArt σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο για να το εμφανίσετε στο παρασκήνιο. Ωστόσο, εάν δημιουργήσετε το αντικείμενο WordArt σε ένα κενό φύλλο εργασίας που δεν εμφανίζει γραμμές πλέγματος (απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου γραμμές πλέγματος στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη στην καρτέλα " Προβολή "), μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο PRINT SCREEN για να καταγράψετε το WordArt, και στη συνέχεια, επικολλήστε την καταγεγραμμένη WordArt σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε την εικόνα που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα σχεδίασης σε μια κεφαλίδα και υποσέλιδο, όπως περιγράφεται στο θέμα Χρήση εικόνας σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο για τη μίμηση του αποτελέσματος υδατογραφήματος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×