Προσθήκη ή κατάργηση ενός δευτερεύοντα άξονα σε γράφημα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για το Office 2007 και Office 2010. Για άλλες εκδόσεις, ανατρέξτε στις σχετικές συνδέσεις παρακάτω.

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα 2-Δ ποικίλουν από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων ή όταν έχετε μεικτή τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμής και όγκου), μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα (τιμή). Η κλίμακα του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα αντικατοπτρίζει τις τιμές για τη σειρά σχετικών δεδομένων.

Μορφοποιημένο γράφημα συνδυασμού

Αφού προσθέσετε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα σε ένα γράφημα 2-Δ, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα δευτερεύοντα οριζόντιο άξονα (κατηγορία), που μπορεί να είναι χρήσιμη σε ένα γράφημα xy (διασποράς) ή το γράφημα φυσαλίδων.

Για να ξεχωρίζουν στη σειρά δεδομένων που σχεδιάζονται στον δευτερεύοντα άξονα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος τους. Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα στηλών, που μπορεί να αλλάξει τη σειρά δεδομένων σε δευτερεύοντα άξονα σε γράφημα γραμμών.

Σημαντικό    Για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω διαδικασίες, πρέπει να έχετε ένα υπάρχον γράφημα 2-Δ. Δευτερεύοντες άξονες δεν υποστηρίζονται σε γραφήματα 3-δ.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μπορείτε να σχεδιάσετε δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα μία σειρά δεδομένων κάθε φορά. Για να απεικονίσετε περισσότερες από μία σειρά δεδομένων στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε σειρά δεδομένων που θέλετε να εμφανίζονται στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τη σειρά δεδομένων από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος μέσα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

   Εικόνα Κορδέλας

 2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σειράς δεδομένων.

  Σημείωση    Εάν εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου διαφορετικά, επαναλάβετε το βήμα 1 και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια σειρά δεδομένων στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Επιλογές σειράς, στην περιοχή Σχεδίαση σειρών σε, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα εμφανίζεται στο γράφημα.

 4. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

 5. Για να αλλάξετε τις επιλογές άξονα του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε δεξί κλικ στον δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση άξονα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές άξονα, επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να έχετε ένα γράφημα που εμφανίζει έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα. Για να προσθέσετε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα που εμφανίζει έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες.

  Εικόνα Κορδέλας

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  Συμβουλή    Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στη σειρά δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου γραφήματος σειράς και, στη συνέχεια, συνεχίστε στο βήμα 3.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα " Τύπος ", κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου γραφήματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Αλλαγή τύπου γραφήματος ", κάντε κλικ σε έναν τύπο γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Στο πρώτο πλαίσιο εμφανίζει μια λίστα των κατηγοριών τύπο γραφήματος και το δεύτερο πλαίσιο εμφανίζει τους διαθέσιμους τύπους γραφημάτων για κάθε κατηγορία τύπου γραφήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους γραφήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα διαθέσιμοι τύποι γραφήματος.

Σημείωση    Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος μόνο μία σειρά δεδομένων κάθε φορά. Για να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος περισσότερες από μία σειρά δεδομένων στο γράφημα, επαναλάβετε τα βήματα αυτής της διαδικασίας για κάθε σειρά δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που εμφανίζει τον δευτερεύοντα άξονα που θέλετε να καταργήσετε.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας ή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  Εικόνα Κορδέλας

Συμβουλές   

 • Μπορείτε να επίσης κλικ στον δευτερεύοντα άξονα που θέλετε να διαγράψετε, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE ή κάντε δεξί κλικ στον δευτερεύοντα άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 • Για να καταργήσετε δευτερεύοντες άξονες αμέσως μετά την προσθήκη τους, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z.

Δείτε επίσης

Δημιουργία σύνθετου γραφήματος με δευτερεύοντα άξονα στο Office 2016

Προσθήκη σειράς δεδομένων σε γραφήματα στο Office 2016 για Mac

Προσθέστε έναν δευτερεύοντα άξονα σε γράφημα στο Office για Mac 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×