Γραφήματα

Προσθήκη ή κατάργηση δευτερεύοντα άξονα σε ένα γράφημα στο Excel

Προσθήκη ή κατάργηση δευτερεύοντα άξονα σε ένα γράφημα στο Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν οι αριθμοί σε ένα γράφημα που δημιουργήσατε διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων ή όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και όγκο), μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε ένα δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα (τιμή). Η κλίμακα του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα απεικονίζει τις τιμές για τη συσχετισμένη σειρά δεδομένων. Ο δευτερεύων άξονας έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε γραφήματα που απεικονίζουν ένα συνδυασμό γραφημάτων στηλών και γραμμών.

Σύνθετο γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Μπορείτε να απεικονίσετε γρήγορα ένα γράφημα όπως το παραπάνω μετατρέποντας το γράφημά σας σε σύνθετο.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνθετο, για να εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος.

  Καρτέλες "Σχεδίαση" και "Μορφή" για τα "Εργαλεία γραφήματος"

 2. Επιλέξτε Σχεδίαση > Αλλαγή τύπου γραφήματος.

  Ομάδα "Τύπος" στην καρτέλα "Σχεδίαση"

 3. Στην καρτέλα Όλα τα γραφήματα, επιλέξτε Σύνθετο και κατόπιν διαλέξτε το γράφημα "Ομαδοποιημένη στήλη - γραμμή σε δευτερεύοντα άξονα".

  Σύνθετο γράφημα με δευτερεύοντα άξονα στην καρτέλα "Όλα τα γραφήματα"

 4. Στην περιοχή Επιλέξτε τύπο γραφήματος και άξονα για τη σειρά δεδομένων σας, επιλέξτε το πλαίσιο Δευτερεύων άξονας για κάθε σειρά δεδομένων που θέλετε να σχεδιάσετε στο δευτερεύοντα άξονα και κατόπιν αλλάξτε τον τύπο γραφήματός τους σε Γραμμή.

 5. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες σειρές δεδομένων απεικονίζονται ως Ομαδοποιημένη στήλη.

  Για να αποσαφηνίσετε τι θα σχεδιαστεί σε κάθε έναν από τους κατακόρυφους άξονες, μπορείτε να προσθέσετε τίτλους άξονα.

Προσθήκη τίτλων άξονα στους κατακόρυφους άξονες

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα και κατόπιν επιλέξτε Στοιχεία γραφήματος Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" .

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο Τίτλοι αξόνων, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα σε αυτό και κατόπιν επιλέξτε τα πλαίσια των τίτλων άξονα που θέλετε να προσθέσετε.

 3. Στο γράφημα, κάντε κλικ σε κάθε τίτλο άξονα, σε έναν κάθε φορά, και κατόπιν πληκτρολογήστε έναν τίτλο που περιγράφει τα δεδομένα που θα σχεδιαστούν στο συγκεκριμένο άξονα.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος από την αρχή έως το τέλος

Επιλογή δεδομένων για γράφημα

Αλλαγή ετικετών άξονα σε γράφημα

Προσθήκη τίτλων άξονα σε γράφημα

Μάθετε περισσότερα για τα σύνθετα γραφήματα

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα 2Δ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων ή όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και όγκο), μπορείτε να απεικονίσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα (τιμή). Η κλίμακα του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα απεικονίζει τις τιμές για τη συσχετισμένη σειρά δεδομένων.

Μορφοποιημένο γράφημα συνδυασμού

Αφού προσθέσετε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα σε ένα γράφημα 2Δ, μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν δευτερεύοντα οριζόντιο άξονα (κατηγορία), που μπορεί να είναι χρήσιμος σε ένα γράφημα xy (διασποράς) ή ένα γράφημα φυσαλίδων.

Για να ξεχωρίζετε τη σειρά δεδομένων που απεικονίζεται στον δευτερεύοντα άξονα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος. Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα στηλών, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά δεδομένων στον δευτερεύοντα άξονα σε γράφημα γραμμών.

Σημαντικό: Για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω διαδικασίες, πρέπει να έχετε ένα υπάρχον γράφημα 2Δ. Δεν υποστηρίζονται δευτερεύοντες άξονες σε γραφήματα 3Δ.

Μπορείτε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα μία σειρά δεδομένων κάθε φορά. Για να απεικονίσετε περισσότερες από μία σειρές δεδομένων στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σειρά δεδομένων που θέλετε να εμφανίζεται στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα ή κάντε τα παρακάτω για να επιλέξετε τη σειρά δεδομένων από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος μέσα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

   Εικόνα Κορδέλας

 2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σειράς δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν εμφανιστεί διαφορετικό παράθυρο διαλόγου, επαναλάβετε το βήμα 1 και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια σειρά δεδομένων στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Επιλογές σειράς, στην περιοχή Σχεδίαση σειρών σε, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων άξονας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Εμφανίζεται ένας δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στο γράφημα.

 4. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

 5. Για να αλλάξετε τις επιλογές άξονα του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε δεξί κλικ στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση άξονα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές άξονα, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έχετε ένα γράφημα που εμφανίζει έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα. Για να προσθέσετε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα που εμφανίζει έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες.

  Εικόνα της κορδέλας

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος με την προσθήκη των καρτελών Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στη σειρά δεδομένων, να επιλέξετε Αλλαγή τύπου γραφήματος σειράς και στη συνέχεια να προχωρήσετε στο βήμα 3.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή τύπου γραφήματος.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή τύπου γραφήματος, κάντε κλικ στον τύπο γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Το πρώτο πλαίσιο εμφανίζει μια λίστα με τις κατηγορίες τύπων γραφήματος και το δεύτερο πλαίσιο εμφανίζει τους διαθέσιμους τύπους γραφήματος για κάθε κατηγορία τύπων γραφήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους γραφήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Διαθέσιμοι τύποι γραφήματος.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος για μόνο μία σειρά δεδομένων κάθε φορά. Για να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος για περισσότερες από μία σειρές δεδομένων στο γράφημα, επαναλάβετε τα βήματα αυτής της διαδικασίας για κάθε σειρά δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που εμφανίζει τον δευτερεύοντα άξονα που θέλετε να καταργήσετε.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος με την προσθήκη των καρτελών Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας ή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κανένας.

  Εικόνα της κορδέλας

Συμβουλές: 

 • Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στον δευτερεύοντα άξονα που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια να πατήσετε το πλήκτρο DELETE ή να κάνετε δεξί κλικ στον δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 • Για να καταργήσετε δευτερεύοντες άξονες αμέσως μετά την προσθήκη τους, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση Κουμπί "Αναίρεση" στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατήστε CTRL+Z.

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα διαφέρουν πολύ από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα άξονα. Ένας δευτερεύων άξονας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός γραφήματος συνδυασμού όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και ποσότητα) στο ίδιο γράφημα.

Σε αυτό το γράφημα, ο πρωτεύων κατακόρυφος άξονας στα αριστερά χρησιμοποιείται για την ποσότητα των πωλήσεων, ενώ ο δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στη δεξιά πλευρά για τις τιμές.

Γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, κάντε κλικ σε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγούν όλοι οι δείκτες δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Άξονες και επιλέξτε Δευτερεύων οριζόντιος ή Δευτερεύων κατακόρυφος.

Προσθήκη τίτλου άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, κάντε κλικ σε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγούν όλοι οι δείκτες δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Τίτλοι άξονα και επιλέξτε Δευτερεύων οριζόντιος ή Δευτερεύων κατακόρυφος.

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα διαφέρουν πολύ από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα άξονα. Ένας δευτερεύων άξονας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός γραφήματος συνδυασμού όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και ποσότητα) στο ίδιο γράφημα.

Σε αυτό το γράφημα, ο πρωτεύων κατακόρυφος άξονας στα αριστερά χρησιμοποιείται για την ποσότητα των πωλήσεων, ενώ ο δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στη δεξιά πλευρά για τις τιμές.

Γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη γραφήματος.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Τρέχουσα επιλογή"

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για να προσθέσετε περισσότερες σειρές δεδομένων στο δευτερεύοντα άξονα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Προσθήκη τίτλου άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι αξόνων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Τίτλος δευτερεύοντος οριζόντιου άξονα ή Τίτλος δευτερεύοντος κατακόρυφου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον άξονα.

Προσθήκη ετικέτας άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας ή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα διαφέρουν πολύ από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα άξονα. Ένας δευτερεύων άξονας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός γραφήματος συνδυασμού όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και ποσότητα) στο ίδιο γράφημα.

Σε αυτό το γράφημα, ο πρωτεύων κατακόρυφος άξονας στα αριστερά χρησιμοποιείται για την ποσότητα των πωλήσεων, ενώ ο δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στη δεξιά πλευρά για τις τιμές.

Γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη γραφήματος.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Τρέχουσα επιλογή"

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για να προσθέσετε περισσότερες σειρές δεδομένων στο δευτερεύοντα άξονα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Προσθήκη τίτλου άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι αξόνων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Τίτλος δευτερεύοντος οριζόντιου άξονα ή Τίτλος δευτερεύοντος κατακόρυφου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον άξονα.

Προσθήκη ετικέτας άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας ή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα διαφέρουν πολύ από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα άξονα. Ένας δευτερεύων άξονας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός γραφήματος συνδυασμού όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και ποσότητα) στο ίδιο γράφημα.

Σε αυτό το γράφημα, ο πρωτεύων κατακόρυφος άξονας στα αριστερά χρησιμοποιείται για την ποσότητα των πωλήσεων, ενώ ο δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στη δεξιά πλευρά για τις τιμές.

Γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη γραφήματος.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Τρέχουσα επιλογή"

 4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονας.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για να προσθέσετε περισσότερες σειρές δεδομένων στο δευτερεύοντα άξονα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Προσθήκη τίτλου άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλοι αξόνων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Τίτλος δευτερεύοντος οριζόντιου άξονα ή Τίτλος δευτερεύοντος κατακόρυφου άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 4. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος άξονα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον άξονα.

Προσθήκη ετικέτας άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας ή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Άξονες"

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα διαφέρουν πολύ από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα άξονα. Ένας δευτερεύων άξονας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός γραφήματος συνδυασμού όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και ποσότητα) στο ίδιο γράφημα.

Σε αυτό το γράφημα, ο πρωτεύων κατακόρυφος άξονας στα αριστερά χρησιμοποιείται για την ποσότητα των πωλήσεων, ενώ ο δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στη δεξιά πλευρά για τις τιμές.

Γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα.

 2. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Άξονες και επιλέξτε Δευτερεύων οριζόντιος ή Δευτερεύων κατακόρυφος.

Προσθήκη τίτλου άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα.

 2. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Τίτλοι άξονα και επιλέξτε Δευτερεύων οριζόντιος ή Δευτερεύων κατακόρυφος.

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα διαφέρουν πολύ από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα άξονα. Ένας δευτερεύων άξονας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός γραφήματος συνδυασμού όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και ποσότητα) στο ίδιο γράφημα.

Σε αυτό το γράφημα, ο πρωτεύων κατακόρυφος άξονας στα αριστερά χρησιμοποιείται για την ποσότητα των πωλήσεων, ενώ ο δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στη δεξιά πλευρά για τις τιμές.

Γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Άξονες και επιλέξτε Δευτερεύων οριζόντιος ή Δευτερεύων κατακόρυφος.

Προσθήκη τίτλου άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Τίτλοι άξονα και επιλέξτε Δευτερεύων οριζόντιος ή Δευτερεύων κατακόρυφος.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×