Προσθήκη ή κατάργηση αριθμών γραμμής

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Word αυτόματα να καταμετρά τις γραμμές σε ένα έγγραφο και να εμφανίσετε τον κατάλληλο αριθμό δίπλα σε κάθε γραμμή του κειμένου. Αυτό είναι χρήσιμο εάν πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένες γραμμές σε ένα έγγραφο, όπως μια δέσμη ενεργειών ή ένα συμβόλαιο. Από προεπιλογή, το Word αριθμεί κάθε γραμμή σε ένα έγγραφο (εκτός από αυτά σε πίνακες, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, πλαίσια κειμένου, πλαίσια, κεφαλίδες και υποσέλιδα). Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε ποια γραμμή αριθμούς για να εμφανίσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε τους αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο ή μέρος του εγγράφου. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε τους αριθμούς γραμμών σε χρονικά διαστήματα, όπως κάθε δέκατη γραμμής (10, 20, 30, κ.ο.κ.). Εάν δεν θέλετε το Word για να μετρήσετε συγκεκριμένες γραμμές, όπως μια επικεφαλίδα ή μια κενή γραμμή, μπορείτε να παραλείψετε τους αριθμούς γραμμών για αυτά τα στοιχεία και να συνεχίσετε την αρίθμηση στις επόμενες γραμμές.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ Στους αριθμούς γραμμής και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αριθμήσετε.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή αριθμών > Επιλογές αρίθμηση γραμμών.

 4. Στη λίστα εφαρμογή σε, κάντε κλικ στο επιλεγμένο κείμενο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών, επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το Word εισάγει αυτόματα έναν αλλαγή ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τους αριθμούς γραμμών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή αριθμών > Επιλογές αρίθμηση γραμμών.

 4. Στη λίστα εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή αυτήν την ενότητα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών, επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε την ενότητα από την οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή αριθμών > Επιλογές αρίθμηση γραμμών.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 5. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή αριθμών > Επιλογές αρίθμηση γραμμών.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 4. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αριθμήσετε.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση περισσότερων γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 4. Στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένο κείμενο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

  Το Word εισάγει αυτόματα έναν αλλαγή ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τους αριθμούς γραμμών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση περισσότερων γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε την ενότητα από την οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση περισσότερων γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 5. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση περισσότερων γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 4. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών.

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή κατάργηση αριθμών σελίδων

Εισαγωγή, διαγραφή ή αλλαγή μιας αλλαγής ενότητας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×