Προσθήκη ή κατάργηση αρίθμησης σελίδων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Προσθήκη αριθμών σελίδων

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες & Υποσέλιδα.

  Excel αλλάζει αυτόματα σε προβολή διάταξης σελίδας.

 2. Στην καρτέλα κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε κλικ στην επιλογή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφή αριθμού σελίδας που θέλετε.

  Κεφαλίδα αριθμοί σελίδας εμφανίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας εκτύπωσης και υποσέλιδο αριθμοί σελίδας εμφανίζονται στο κάτω μέρος.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να παραμείνετε είτε σε προβολή διάταξης σελίδας ή μπορείτε να μεταβείτε σε κανονική προβολή, κάνοντας κλικ στην επιλογή κανονική στην καρτέλα Προβολή.

Καθορισμός διαφορετικού αριθμού για την αρχική σελίδα

Μπορείτε να κάνετε την πρώτη εκτυπωμένο φύλλο Ξεκινήστε με έναν αριθμό σελίδας διάφορο του 1. Αυτό είναι χρήσιμο εάν υπάρχουν άλλες εκτυπωμένες σελίδες που θα εμφανίζονται πριν από το φύλλο. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο του Word 2 σελίδων που θα αντιπροσωπεύουν σελίδες 1 και 2 και, στη συνέχεια, θα ξεκινήσει το φύλλο του Excel στη σελίδα 3.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στην καρτέλα σελίδα, στο πλαίσιο Αριθμός πρώτης σελίδας, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε για τον πρώτο αριθμό σελίδας. Για παράδειγμα, εάν θέλατε τον πρώτο αριθμό σελίδας να είναι 3, θα πληκτρολογούσατε τον αριθμό 3.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν χρησιμοποιείτε μια μορφή αριθμού σελίδας που υπολογίζει το σύνολο σελίδων, για παράδειγμα: σελίδα 3 από 7, θα πρέπει να κάνετε μια ρύθμιση για να τον πρώτο αριθμό. Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει ότι δεν μπορείτε να καταλήξετε με κάπως έτσι: 10 σελίδας του 7.

 1. Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Κεφαλίδα/υποσέλιδο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κεφαλίδας ή Προσαρμογή υποσέλιδου.

 2. Μετά την σελίδα & [σελίδα] από & [σελίδες], πληκτρολογήστε το σύμβολο συν (+) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των σελίδων που παρέχονται πριν από τον πρώτο αριθμό σελίδας.

  Για παράδειγμα, εάν 3 είναι τον πρώτο αριθμό σελίδας, πρέπει να συμπεριλάβετε 2 σελίδες στο το συνολικό πλήθος σελίδων. Έτσι θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα + 2 στο τέλος: σελίδα & [σελίδα] από & [σελίδες] + 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ ξανά.

Αλλαγή της σειράς ότι γίνεται αρίθμηση των σελίδων

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο.

 2. Στην περιοχή Διάταξη σελίδων, επιλέξτε τη σελίδα αρίθμηση σειρά που θέλετε.

Κατάργηση των αριθμών σελίδων

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδα/υποσέλιδο.

 2. Στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου, επιλέξτε (καμία).

  Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κύλιση για να βρείτε (καμία) στο επάνω μέρος της λίστας.

Προσθήκη αριθμών σελίδων

 1. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδα & υποσέλιδο.

 2. Στο αναδυόμενο μενού στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου, επιλέξτε τη μορφή αριθμού σελίδας που θέλετε να προσθέσετε.

  Μορφές κεφαλίδας εμφανίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας εκτύπωσης και μορφές υποσέλιδο εμφανίζονται στο κάτω μέρος.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Μπορείτε να δείτε πώς θα εμφανίζονται τους αριθμούς σελίδων με την προβολή του φύλλου σε κατάσταση προεπισκόπησης. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην περιοχή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

  • Για να προσθέσετε αριθμούς σελίδων σε πολλά φύλλα στο βιβλίο εργασίας σας ταυτόχρονα, επιλέξτε τα φύλλα που θέλετε, πριν κάνοντας κλικ στην επιλογή κεφαλίδα & υποσέλιδο. Η μορφή αριθμού σελίδας που επιλέγετε θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα φύλλα.

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εντελώς προσαρμοσμένη κεφαλίδα ή υποσέλιδο με αριθμούς σελίδας, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κεφαλίδας ή Προσαρμογή υποσέλιδου και, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται.

Καθορισμός διαφορετικού αριθμού για την αρχική σελίδα

 1. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδα & υποσέλιδο.

 2. Προσθήκη αριθμών σελίδας στη μορφή που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κεφαλίδας ή Προσαρμογή υποσέλιδου, ανάλογα με το πού εμφάνισης των αριθμών σελίδας.

 4. Αναζητήστε τη σελίδα αριθμού κώδικα & [σελίδα]και κάντε κλικ στην επιλογή αμέσως μετά από αυτό για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής σε αυτήν τη θέση.

 5. Πληκτρολογήστε ένα σύμβολο συν (+) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των σελίδων με την οποία θέλετε να προχωρήσετε στην αρχική σελίδα. Για παράδειγμα, για να ξεκινήσετε στη σελίδα 4, αυξάνετε τον αρχικό αριθμό σελίδας με τρεις σελίδες, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογήσετε + 3. Ο κώδικας εμφανίζεται πλέον ως & [σελίδα] + 3.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στο πλαίσιο κεφαλίδα ή υποσέλιδο, το νέο πρώτο εμφανίζεται κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μορφή αριθμού σελίδας που περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό σελίδων, όπως η σελίδα 4 από 7, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε επίσης προσθέσετε το σύμβολο συν (+) και αύξηση αριθμού σελίδας στον κώδικα σύνολο σελίδων, & [σελίδες].

Αλλαγή της σειράς ότι γίνεται αρίθμηση των σελίδων

 1. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδα & υποσέλιδο.

 2. Στην καρτέλα φύλλο, στην περιοχή Διάταξη σελίδων, επιλέξτε τη σελίδα αρίθμηση σειρά που θέλετε.

Κατάργηση των αριθμών σελίδων

 1. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδα & υποσέλιδο.

 2. Στο αναδυόμενο μενού στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου, επιλέξτε (καμία).

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή κατάργηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×