Προσθήκη ή κατάργηση Τμήματος Web

Για να προσαρμόσετε το Σελίδα Τμήματος Web, μπορείτε να προσθέσετε Τμήματα Web στη σελίδα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web ή μια συλλογή Τμημάτων Web στο παράθυρο εργαλείων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη Τμήματος Web με χρήση του παραθύρου διαλόγου "Προσθήκη Τμημάτων Web"

Προσθήκη Τμήματος Web με χρήση του παραθύρου εργαλείων

Κατάργηση ή διαγραφή Τμήματος Web

Προσθήκη Τμήματος Web με χρήση του παραθύρου διαλόγου "Προσθήκη Τμημάτων Web"

Ο πιο γρήγορος τρόπος προσθήκης ενός Τμήματος Web σε μια σελίδα Τμημάτων Web είναι με χρήση του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για τη γρήγορη προσθήκη λιστών, βιβλιοθηκών και άλλων Τμημάτων Web στη σελίδα Τμημάτων Web. Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να προσθέσετε νέα Τμήματα Web στη λίστα που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web και μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ομάδες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίζετε μαζί συγκεκριμένα Τμήματα Web στη λίστα.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Στη ζώνη Τμήματος Web στην οποία θέλετε να προσθέσετε το Τμήμα Web, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για το τμήμα Web που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα.

  Τύποι τμημάτων Web

  Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services παρέχουν πολλά τμήματα Web που είναι έτοιμα για χρήση στην τοποθεσία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ενσωματωμένα τμήματα Web, να τα προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή να δημιουργήσετε νέα τμήματα Web και να τα αποστείλετε για χρήση σε ολόκληρη την τοποθεσία.

  Προεπιλεγμένα τμήματα Web

  Τα παρακάτω τμήματα Web συμπεριλαμβάνονται από προεπιλογή σε όλες τις τοποθεσίες και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας σας. Πολλά από αυτά τα τμήματα Web μπορούν επίσης να συνδεθούν μεταξύ τους για τη δημιουργία πολλών διαφορετικών μοναδικών λύσεων:

  • Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου για να προσθέσετε μορφοποιημένο κείμενο, πίνακες, υπερ-συνδέσεις και εικόνες σε μια σελίδα τμημάτων Web.

  • Τμήμα Web φόρμας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web φόρμας για τη σύνδεση και το φιλτράρισμα μιας στήλης δεδομένων σε ένα άλλο Τμήμα Web. Και τα δύο Τμήματα Web πρέπει να εκτελούνται στον ίδιο διακομιστή.

  • Τμήμα Web εικόνας     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web εικόνας για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα γραφικό σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Για τον ευκολότερο συντονισμό της εικόνας με άλλα Τμήματα Web της σελίδας, μπορείτε να ελέγξετε την κατακόρυφη στοίχιση, την οριζόντια στοίχιση και το χρώμα φόντου της εικόνας μέσα στο Τμήμα Web εικόνας, τροποποιώντας τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε μια κοινόχρηστη προβολή.

  • Τμήμα Web προβολής λίστας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προβολής λίστας για εμφάνιση και επεξεργασία δεδομένων λίστας ή βιβλιοθήκης στην τοποθεσία σας και για σύνδεση σε άλλα τμήματα Web, συμπεριλαμβανομένων άλλων τμημάτων Web προβολής λίστας. Οι λίστες είναι πληροφορίες που μοιράζεστε με τα μέλη της ομάδας και συχνά εμφανίζονται σε μορφή πίνακα. Οι προβολές λίστας εμφανίζουν αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους για διάφορους σκοπούς, όπως είναι το φιλτράρισμα, η ταξινόμηση ή η επιλογή συγκεκριμένων στηλών.

   Σημείωση: Δεν υπάρχει τμήμα Web με το όνομα "Προβολή λίστας". Όταν δημιουργείτε μια λίστα στην τοποθεσία σας, δημιουργείται αυτόματα ένα τμήμα Web προβολής λίστας με το ίδιο όνομα που έχει η λίστα. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια λίστα που ονομάζεται "Σκάφη", ένα τμήμα Web προβολής λίστας που ονομάζεται "Σκάφη" θα είναι διαθέσιμο στη συλλογή "Όνομα τοποθεσίας". Το τμήμα Web εμφανίζει αυτόματα τα δεδομένα που περιέχονται στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη που δημιουργήσατε.

  • Τμήμα Web προγράμματος προβολής σελίδας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προγράμματος προβολής σελίδας για να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα, ένα αρχείο ή ένα φάκελο σε μια σελίδα τμημάτων Web. Για σύνδεση με το περιεχόμενο, καταχωρείτε μια υπερ-σύνδεση, μια διαδρομή αρχείου ή ένα όνομα φακέλου.

  • Τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας για να εμφανίσετε μια λίστα με τους χρήστες και τις ομάδες που διαθέτουν δικαιώματα χρήσης μιας τοποθεσίας. Το Τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας εμφανίζεται αυτόματα στην αρχική σελίδα μιας τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το Τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας σε οποιαδήποτε σελίδα Τμημάτων Web.

   Σημείωση: Στις τοποθεσίες όπου εκτελούνται οι υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 και παλαιότερες εκδόσεις, το τμήμα Web χρηστών τοποθεσίας ονομαζόταν "τμήμα Web μελών".

  • Τμήμα Web XML     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web XML για να εμφανίσετε επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML) και να εφαρμόσετε XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) στην XML, πριν από την εμφάνιση του περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα αρχείο XML που περιέχει μια λίστα με σκάφη, τιμές και συνδέσεις με εικόνες για τα σκάφη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε XSLT για να μετατρέψετε τα δεδομένα και να εμφανίσετε μια λίστα με σκάφη και τιμές και να μετατρέψετε το όνομα του σκάφους σε υπερ-σύνδεση ώστε η εικόνα να εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο.

   Προδιαμορφωμένα τμήματα Web προβολής λίστας

   Τα παρακάτω τμήματα Web είναι ενσωματωμένα στο πρότυπο τοποθεσίας ομάδας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services και ρυθμίζονται αυτόματα και είναι έτοιμα για χρήση σε μια σελίδα τμημάτων Web όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία ομάδας. Διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των τμημάτων Web συμπεριλαμβάνονται κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας ομάδας τοποθεσίας ή τοποθεσίας χώρου εργασίας, ανάλογα με το πρότυπο τοποθεσίας που επιλέγετε.

   Σημείωση: Αυτά τα τμήματα Web παράγονται από το τμήμα Web προβολής λίστας και χρησιμοποιούν προδιαμορφωμένα πρότυπα τμημάτων Web για να δημιουργήσουν τη μοναδική διάταξη και σχεδίασή τους. Για να προσθέσετε δεδομένα σε αυτές τις λίστες, στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες. Στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας", κάντε κλικ στο όνομα της λίστας για την οποία θέλετε να προσθέσετε δεδομένα.

  • Ανακοινώσεις     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web ανακοινώσεων για να δημοσιεύσετε ειδήσεις, κατάσταση και άλλες σύντομες πληροφορίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού με τα μέλη της ομάδας.

  • Ημερολόγιο     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web ημερολογίου για να εμφανίσετε προσεχή συμβάντα ή χρονοδιαγράμματα ομάδας.

  • Συνδέσεις     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web συνδέσεων για να δημοσιεύσετε υπερ-συνδέσεις προς ιστοσελίδες που ενδιαφέρουν την ομάδα σας.

  • Κοινόχρηστα έγγραφα     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web κοινόχρηστων εγγράφων για την κοινή χρήση αρχείων από την προεπιλεγμένη βιβλιοθήκη εγγράφων με τους χρήστες της τοποθεσίας.

  • Εργασίες     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web εργασιών για να αναθέσετε μια εργασία σε ένα μέλος της ομάδας σας, να καθορίσετε την ημερομηνία παράδοσης και την προτεραιότητά της και να υποδείξετε την κατάσταση και την πρόοδό της.

  • Συζήτηση ομάδας     Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web συζήτησης ομάδας για την παροχή ενός φόρουμ συζήτησης για θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα σας.

   Προσαρμοσμένα τμήματα Web

   Χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον προγραμματισμού που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Visual Studio, οι προγραμματιστές μπορούν να εκμεταλλευτούν το πλήρες σύνολο δυνατοτήτων του Microsoft ASP.NET για τη δημιουργία προσαρμοσμένων τμημάτων Web. Μια σελίδα τμημάτων Web είναι ένα αρχείο ASP.NET (.aspx) και τα τμήματα Web παράγονται από τα στοιχεία ελέγχου φόρμας Web. Για να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις σελίδες τμημάτων Web, οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους τμήματα Web που παρέχουν νέες λειτουργίες. Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να προσθέσουν προσαρμοσμένες ιδιότητες στα τμήματα Web, να προσθέσουν εργαλεία σύνδεσης στο παράθυρο εργαλείων για εξειδικευμένα περιβάλλοντα εργασίας χρήστη και να συνδεθούν με άλλα τμήματα Web χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις τμημάτων Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τμημάτων Web, ανατρέξτε στο SDK του Windows SharePoint Services 3.0, το οποίο είναι διαθέσιμο στο θέμα Καλώς ορίσατε στο SDK των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0.

   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τμήματα Web που έχουν δημιουργήσει άλλα άτομα ή εταιρείες. Για να προσθέσετε ένα τμήμα Web τρίτου κατασκευαστή στη δική σας σελίδα ή τοποθεσία τμημάτων Web πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Ορισμένα τμήματα Web ενδέχεται να πρέπει να αναπτυχθούν απευθείας στο διακομιστή. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα τμήμα Web τρίτου κατασκευαστή στη δική σας σελίδα ή τοποθεσία τμημάτων Web, επικοινωνήστε με το διαχειριστή για βοήθεια.

  Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν τύπους Τμημάτων Web, επιλέγοντας πρόσθετα πλαίσια ελέγχου για τα Τμήματα Web που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε τα Τμήματα Web στη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη Τμήματος Web με χρήση του παραθύρου εργαλείων

Εάν θέλετε να έχετε καλύτερο έλεγχο σχετικά με τα Τμήματα Web που προστίθενται στις ζώνες Τμημάτων Web της σελίδας σας, χρησιμοποιήστε το παράθυρο εργαλείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργαλείων για να επιλέξετε Τμήματα Web από διαφορετικές συλλογές Τμημάτων Web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργαλείων για να αναζητήσετε Τμήματα Web και για να εισαγάγετε νέα Τμήματα Web.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Στη ζώνη Τμημάτων Web στην οποία θέλετε να προσθέσετε το Τμήμα Web, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τμήματος Web.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συλλογή και επιλογές Τμημάτων Web για προχωρημένους για να εμφανίσετε το παράθυρο εργαλείων.

 4. Στο παράθυρο εργαλείων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Περιήγηση σε Τμήμα Web    Στο επάνω μέρος του παραθύρου εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση. Κάντε κλικ στο όνομα της συλλογής για να προβάλετε μια λίστα Τμημάτων Web που είναι διαθέσιμα για αυτήν τη συλλογή. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να προβάλετε περισσότερα Τμήματα Web σε αυτήν τη συλλογή.

   Συμβουλή: Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο για να εμφανίσετε ένα υποσύνολο των Τμημάτων Web στη Λίστα Τμημάτων Web. Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα για να εμφανίσετε Όλα τα στοιχεία, Τμήματα Web, Λίστες ή Βιβλιοθήκες.

  • Αναζήτηση Τμήματος Web    Στο επάνω μέρος του παραθύρου εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

  • Εισαγωγή Τμήματος Web    Στο επάνω μέρος του παραθύρου εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 5. Κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web που θέλετε να προσθέσετε.

 6. Επιλέξτε τη ζώνη Τμημάτων Web στην οποία θέλετε να προσθέσετε το Τμήμα Web και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να σύρετε το Τμήμα Web στη θέση που θέλετε στη σελίδα Τμημάτων Web.

  Σημειώσεις: 

  • Η συλλογή Κλειστά Τμήματα Web περιέχει κλειστά Τμήματα Web της ενεργής σελίδας Τμημάτων Web. Η Συλλογή ονομάτων τοποθεσίας περιέχει Τμήματα Web για την ενεργή τοποθεσία. Η Συλλογή διακομιστών περιέχει Τμήματα Web που αναπτύσσονται στον διακομιστή σας και η Ηλεκτρονική συλλογή περιέχει Τμήματα Web που αποτελούν μέρος μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

  • Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το Τμήμα Web που θέλετε, ο διαχειριστής της τοποθεσίας ενδέχεται να έχει καταργήσει το Τμήμα Web ή να έχει αλλάξει τον τίτλο του. Για να εντοπίσετε το Τμήμα Web, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της τοποθεσίας ή με το διαχειριστή της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ή διαγραφή Τμήματος Web

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε το Τμήμα Web από τη σελίδα, αλλά να το διατηρήσετε διαθέσιμο για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στο μενού Τμήμα Web Μενού Τμήματος Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο Εικόνα κουμπιού . Ένα αντίγραφο του Τμήματος Web παραμένει στη συλλογή Κλειστά Τμήματα Web και μπορεί να προστεθεί ξανά στη σελίδα αργότερα. Αποθηκεύονται όλες οι προσαρμογές που κάνατε σε αυτό το Τμήμα Web.

  • Για να διαγράψετε μόνιμα το Τμήμα Web από τη σελίδα, κάντε κλικ στο μενού Τμήμα Web Μενού Τμήματος Web , κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το Τμήμα Web διαγράφεται από τη σελίδα Τμημάτων Web και μπορεί να προστεθεί ξανά αργότερα. Δεν αποθηκεύονται τυχόν προσαρμογές που κάνατε στο Τμήμα Web. Μπορείτε να προσθέσετε αργότερα μια νέα εμφάνιση του Τμήματος Web στη σελίδα σας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×