Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών πίνακα

Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία πίνακα για να προσθέσετε εύκολα και να διαγράψετε γραμμές και στήλες στο PowerPoint.

Προσθήκη γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη γραμμή επάνω ή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή επάνω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή κάτω.

   Επιλογές στην ομάδα "Γραμμές και στήλες"

   Σημειώσεις: 

   • Για να προσθέσετε πολλές γραμμές ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, σύρετε για να επιλέξετε ίσο αριθμό γραμμών για το ποσό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω. Για παράδειγμα, επιλέξτε τρεις υπάρχουσες γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω και θα προστεθεί τρεις περισσότερες γραμμές.

   • Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο κελί που βρίσκεται δεξιά της τελευταίας γραμμής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

Προσθήκη στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα προς τα δεξιά ή στα αριστερά της στήλης όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά του επιλεγμένου κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά του επιλεγμένου κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεξιά.

   Επιλογές στην ομάδα "Γραμμές και στήλες"

   Σημείωση: Για να προσθέσετε πολλές στήλες ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, σύρετε για να επιλέξετε ίσο αριθμό στηλών με το ποσό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά. Για παράδειγμα, επιλέξτε τρεις υπάρχουσες στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά και θα προστεθεί τρεις περισσότερες στήλες.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη στήλη ή γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στηλών ή Διαγραφή γραμμών.

  Διαγραφή στηλών ή γραμμών

Διαγραφή πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα για να το επιλέξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πίνακα ή πατήστε το πλήκτρο DELETE στο πληκτρολόγιό σας.

  Διαγραφή ενός πίνακα

Δείτε επίσης

Συγχώνευση, διαίρεση ή διαγραφή κελιών πίνακα

Αλλαγή της εμφάνισης ενός πίνακα

Προσθήκη πίνακα σε διαφάνεια

Προσθήκη γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη γραμμή επάνω ή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή γραμμής.

  Εικόνα της καρτέλας 'Διάταξη' των Εργαλείων πίνακα του Word

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα της ομάδας 'Γραμμές και στήλες' του PowerPoint

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή επάνω από την επιλεγμένη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από την επιλεγμένη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή κάτω.

   Για να προσθέσετε πολλές γραμμές ταυτόχρονα, επιλέξτε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

Προσθήκη στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη στήλη προς τα αριστερά ή στα δεξιά του σημείου όπου θέλετε η νέα στήλη για να εμφανίζονται.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή στήλης.

  Εικόνα της καρτέλας 'Διάταξη' των Εργαλείων πίνακα του Word

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα της ομάδας 'Γραμμές και στήλες' του PowerPoint

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά της επιλεγμένης στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά της επιλεγμένης στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεξιά.

   Για να προσθέσετε ταυτόχρονα πολλές στήλες, επιλέξτε τον αριθμό των στηλών που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά.

Διαγραφή μιας στήλης ή γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη στήλη ή γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή στήλης ή Γραμμής επιλέξτε.

  Εικόνα της καρτέλας 'Διάταξη' των Εργαλείων πίνακα του Word

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Διαγραφή.

  Εικόνα της ομάδας 'Γραμμές και στήλες' του PowerPoint

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε μια στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στηλών ή πατήστε το πλήκτρο BACKSPACE.

  • Για να διαγράψετε μια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών ή πατήστε το πλήκτρο BACKSPACE.

Προσθήκη γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη γραμμή επάνω ή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή επάνω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή κάτω.

   Κουμπιά στην κορδέλα για επεξεργασία γραμμών και στηλών πίνακα

   Σημειώσεις: 

   • Για να προσθέσετε πολλές γραμμές ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, σύρετε για να επιλέξετε ίσο αριθμό γραμμών για το ποσό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω. Για παράδειγμα, επιλέξτε τρεις υπάρχουσες γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω και θα προστεθεί τρεις περισσότερες γραμμές.

   • Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο κελί που βρίσκεται δεξιά της τελευταίας γραμμής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

Προσθήκη στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα προς τα δεξιά ή στα αριστερά της στήλης όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά του επιλεγμένου κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά του επιλεγμένου κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεξιά.

   Κουμπιά στην κορδέλα για επεξεργασία γραμμών και στηλών πίνακα

   Σημείωση: Για να προσθέσετε πολλές στήλες ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, σύρετε για να επιλέξετε ίσο αριθμό στηλών με το ποσό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά. Για παράδειγμα, επιλέξτε τρεις υπάρχουσες στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά και θα προστεθεί τρεις περισσότερες στήλες.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη στήλη ή γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στηλών ή Διαγραφή γραμμών.

  Rogh

Διαγραφή πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα για να το επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πίνακα ή πατήστε το πλήκτρο DELETE στο πληκτρολόγιό σας.

  Η εντολή Διαγραφή στήλης

Προσθήκη γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη γραμμή επάνω ή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη πίνακα ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή επάνω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή επάνω από.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στο κουμπί κάτω από το στοιχείο.

   Κουμπιά στην κορδέλα για επεξεργασία γραμμών και στηλών πίνακα

   Σημειώσεις: 

   • Για να προσθέσετε πολλές γραμμές ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, σύρετε για να επιλέξετε ίσο αριθμό γραμμών για το ποσό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή επάνω ή κάτω από. Για παράδειγμα, επιλέξτε τρεις υπάρχουσες γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή επάνω ή κάτω από και θα προστεθεί τρεις περισσότερες γραμμές.

   • Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο κελί που βρίσκεται δεξιά της τελευταίας γραμμής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

Προσθήκη στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα προς τα δεξιά ή στα αριστερά της στήλης όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 2. Στην καρτέλα "Διάταξη πίνακα ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά του επιλεγμένου κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή " αριστερά ".

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά του επιλεγμένου κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή δεξιά.

   Κουμπιά στην κορδέλα για επεξεργασία γραμμών και στηλών πίνακα

   Σημείωση: Για να προσθέσετε πολλές στήλες ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, σύρετε για να επιλέξετε ίσο αριθμό στηλών με το ποσό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή αριστερά ή δεξιά. Για παράδειγμα, επιλέξτε τρεις υπάρχουσες στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή αριστερά ή δεξιά και θα προστεθεί τρεις περισσότερες στήλες.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη στήλη ή γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη πίνακα ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στηλών ή Διαγραφή γραμμών.

  Η εντολή Διαγραφή στήλης

Διαγραφή πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα για να το επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη πίνακα ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πίνακα ή πατήστε το πλήκτρο DELETE στο πληκτρολόγιό σας.

  Η εντολή Διαγραφή πίνακα

Προσθήκη γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη γραμμή επάνω ή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή επάνω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή κάτω.

   Επιλογές στην ομάδα "Γραμμές και στήλες"

   Σημειώσεις: 

   • Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, μπορείτε να κάντε κλικ στο κελί που βρίσκεται δεξιά της τελευταίας γραμμής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

   • PowerPoint Online δεν μπορεί να ταυτόχρονη προσθήκη πολλών γραμμών ή στηλών.

Προσθήκη στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα προς τα δεξιά ή στα αριστερά της στήλης όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά του επιλεγμένου κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά του επιλεγμένου κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεξιά.

   Επιλογές στην ομάδα "Γραμμές και στήλες"

   Σημείωση: PowerPoint Online δεν μπορεί να ταυτόχρονη προσθήκη πολλών γραμμών ή στηλών.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα στη στήλη ή γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στηλών ή Διαγραφή γραμμών.

  Διαγραφή στηλών ή γραμμών

Διαγραφή πίνακα

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πίνακα.

  Διαγραφή ενός πίνακα

Δείτε επίσης

Συγχώνευση, διαίρεση ή διαγραφή κελιών πίνακα

Αλλαγή της εμφάνισης ενός πίνακα

Προσθήκη πίνακα σε διαφάνεια

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×