Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών πίνακα

Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία πίνακα για να προσθέσετε εύκολα και να διαγράψετε γραμμές και στήλες στο PowerPoint. Δείτε εδώ πώς.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση, Διαίρεση ή απαλοιφή των περιεχομένων των κελιών του πίνακα, μεταβείτε στην συγχώνευση, Διαίρεση, ή διαγραφή κελιών πίνακα.

Προσθήκη γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα που βρίσκεται στη γραμμή πάνω ή κάτω από το σημείο που θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Γραμμές και Στήλες, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή πάνω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή κάτω.

   Επιλογές στην ομάδα "Γραμμές και στήλες"

   Σημειώσεις: 

   • Για να προσθέσετε πολλές γραμμές ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, σύρετε για να επιλέξετε ίσο αριθμό γραμμών για το ποσό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω. Για παράδειγμα, επιλέξτε τρεις υπάρχουσες γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω και τρεις περισσότερες γραμμές που θα προστεθούν.

   • Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος του πίνακα, κάντε κλικ στο πιο δεξιό κελί της τελευταίας γραμμής και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο TAB.

Προσθήκη στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα που βρίσκεται δεξιά ή αριστερά από τη στήλη όπου θέλετε να εμφανιστεί η νέα στήλη.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Γραμμές και Στήλες, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να προσθέσετε μια στήλη αριστερά από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη δεξιά από το επιλεγμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεξιά.

   Επιλογές στην ομάδα "Γραμμές και στήλες"

   Σημείωση: Για να προσθέσετε πολλές στήλες ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας, σύρετε για να επιλέξετε ίσο αριθμό στηλών με το ποσό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά. Για παράδειγμα, επιλέξτε τρεις υπάρχουσες στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά και θα προστεθεί τρεις περισσότερες στήλες.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην στήλη ή τη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στηλών ή Διαγραφή γραμμών.

  Διαγραφή στηλών ή γραμμών

Διαγραφή πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα για να το επιλέξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πίνακα ή πατήστε το πλήκτρο DELETE στο πληκτρολόγιό σας.

  Διαγραφή ενός πίνακα

Δείτε επίσης

Προσθήκη πίνακα σε διαφάνεια

Αλλαγή της εμφάνισης ενός πίνακα

Προσθήκη γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα που βρίσκεται στη γραμμή πάνω ή κάτω από το σημείο που θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία Πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή γραμμής.

  Εικόνα της καρτέλας 'Διάταξη' των Εργαλείων πίνακα του Word

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Γραμμές και Στήλες, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  Εικόνα της ομάδας 'Γραμμές και στήλες' του PowerPoint

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή πάνω από την επιλεγμένη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από την επιλεγμένη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή κάτω.

   Για να προσθέσετε πολλές γραμμές ταυτόχρονα, επιλέξτε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος του πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο TAB.

Προσθήκη στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί πίνακα που βρίσκεται στη στήλη αριστερά ή δεξιά από το σημείο που θέλετε να εμφανιστεί η νέα στήλη.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία Πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή στήλης.

  Εικόνα της καρτέλας 'Διάταξη' των Εργαλείων πίνακα του Word

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Γραμμές και Στήλες, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  Εικόνα της ομάδας 'Γραμμές και στήλες' του PowerPoint

  • Για να προσθέσετε μια στήλη αριστερά από την επιλεγμένη στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη δεξιά από την επιλεγμένη στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεξιά.

   Για να προσθέσετε πολλές στήλες ταυτόχρονα, επιλέξτε τον αριθμό των στηλών που θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά.

Διαγραφή στήλης ή γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην στήλη ή τη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία Πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή στήλης ή Επιλογή γραμμής

  Εικόνα της καρτέλας 'Διάταξη' των Εργαλείων πίνακα του Word

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Γραμμές & Στήλες, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Διαγραφή

  Εικόνα της ομάδας 'Γραμμές και στήλες' του PowerPoint

 4. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να διαγράψετε μια στήλη, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή στηλών ή πατήστε το πλήκτρο BACKSPACE.

  • Για να διαγράψετε μια γραμμή, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή γραμμών ή πατήστε το πλήκτρο BACKSPACE.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×