Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών ή στηλών σε έναν πίνακα στο Word ή το PowerPoint για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές της ομάδας "Εισαγωγή" στην καρτέλα Διάταξη για να διαχειριστείτε τις γραμμές και τις στήλες σε πίνακες.

Προσθήκη γραμμής ή στήλης

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή επάνω ή κάτω από τη θέση του δρομέα.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο του πίνακα που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή ή μια στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη (αυτή είναι η καρτέλα δίπλα στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα στην κορδέλα).

 2. Για να προσθέσετε γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή Εισαγωγή κάτω και για να προσθέσετε στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά.

  Διάταξη πίνακα στο Office για Mac

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και πατήστε το πλήκτρο TAB.

Διαγραφή μιας γραμμής, κελιών ή πίνακα

 1. Κάντε κλικ σε μια γραμμή ή σε ένα κελί στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη (αυτή είναι η καρτέλα δίπλα στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα στην κορδέλα).

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σας που χρειάζεστε στο μενού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η επιλογή για να διαγράψετε τον πίνακα στο μενού Διαγραφή υπάρχει μόνο στο Word. Εάν θέλετε να διαγράψετε έναν πίνακα στο PowerPoint, επιλέξτε τον και διαγράψτε τον.

  Διαγραφή πίνακα στο Office για Mac

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη γραμμής

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή επάνω ή κάτω από τη θέση του δρομέα.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω ή Κάτω.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Γραμμές και στήλες"

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Σχεδίαση για να σχεδιάσετε μια γραμμή σε έναν επιλεγμένο πίνακα. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση και στη συνέχεια, σχεδιάστε μια γραμμή.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και πατήστε το πλήκτρο TAB.

Διαγραφή γραμμής

 1. Επιλέξτε μια γραμμή ή ένα κελί στον πίνακα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Γραμμές και στήλες"

Προσθήκη στήλης

 1. Επιλέξτε μια στήλη ή ένα κελί στον πίνακα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Αριστερά ή Δεξιά.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Γραμμές και στήλες"

Διαγραφή στήλης

 1. Επιλέξτε μια στήλη ή ένα κελί στον πίνακα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή στηλών.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Γραμμές και στήλες"

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή αλλαγή περιγραμμάτων σε έναν πίνακα

Αλλαγή μεγέθους ολόκληρου ή μέρους του πίνακα

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη γραμμής

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή επάνω ή κάτω από τη θέση του δρομέα.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω ή Κάτω.

  Καρτέλα "Διάταξη πινάκων", ομάδα "Γραμμές και στήλες"

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Σχεδίαση για να σχεδιάσετε μια γραμμή σε έναν επιλεγμένο πίνακα. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση και στη συνέχεια, σχεδιάστε μια γραμμή.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και πατήστε το πλήκτρο TAB.

Διαγραφή γραμμής

 1. Επιλέξτε μια γραμμή ή ένα κελί στον πίνακα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη πινάκων", ομάδα "Γραμμές και στήλες"

Προσθήκη στήλης

 1. Επιλέξτε μια στήλη ή ένα κελί στον πίνακα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Αριστερά ή Δεξιά.

  Καρτέλα "Διάταξη πινάκων", ομάδα "Γραμμές και στήλες"

Διαγραφή στήλης

 1. Επιλέξτε μια στήλη ή ένα κελί στον πίνακα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή στηλών.

  Καρτέλα "Διάταξη πινάκων", ομάδα "Γραμμές και στήλες"

Δείτε επίσης

Συγχώνευση η διαίρεση κελιών σε πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή περιγραμμάτων σε έναν πίνακα

Αλλαγή μεγέθους ολόκληρου ή μέρους του πίνακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×