Προσθήκη ή αφαίρεση ημερομηνιών

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσαρμόσετε την ημερομηνία χρονοδιαγράμματος ενός έργου προσθέτοντας δύο εβδομάδες για να δείτε τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης ή ότι θέλετε να προσδιορίσετε το χρόνο που απαιτεί μία δραστηριότητα μιας λίστας εργασιών έργου για να ολοκληρωθεί. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε έναν αριθμό ημερών σε ή από μια ημερομηνία χρησιμοποιώντας έναν απλό τύπο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις φύλλου εργασίας που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ειδικά με ημερομηνίες στο Excel.

Σε αυτό το άρθρο

Πρόσθεση ημερών ή αφαίρεση ημερών από ημερομηνία

Πρόσθεση μηνών ή αφαίρεση μηνών από ημερομηνία

Πρόσθεση ετών ή αφαίρεση ετών από ημερομηνία

Πρόσθεση συνδυασμού ημερών, μηνών και ετών σε ημερομηνία

Πρόσθεση ημερών ή αφαίρεση ημερών από ημερομηνία

Ας υποθέσουμε ότι ένα υπόλοιπο λογαριασμού σας λήγει στις 8 Φεβρουαρίου 2010. Θέλετε να μεταφέρετε χρήματα στο λογαριασμό όψεως ώστε τα χρήματα να φθάσουν 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Επιπλέον, γνωρίζετε ότι ο λογαριασμός σας έχει έναν κύκλο χρέωσης 30 ημερών και θέλετε να προσδιορίσετε πότε θα πρέπει να μεταφέρετε χρήματα για το λογαριασμό του Μαρτίου 2010 ώστε να είναι διαθέσιμα αυτά τα χρήματα 15 ημέρες πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 1. Στο κελί A1, πληκτρολογήστε 8/2/10.

 2. Στο κελί B1, πληκτρολογήστε =A1-15.

 3. Στο κελί C1, πληκτρολογήστε =A1+30.

 4. Στο κελί D1, πληκτρολογήστε =C1-15.

Τα κελιά A1 και C1 εμφανίζουν τις ημερομηνίες λήξης (8/2/10 και 10/3/10) για τα υπόλοιπα λογαριασμού του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου και τα κελιά B1 και D1 εμφανίζουν τις ημερομηνίες (24/1/10 και 23/2/10) μέχρι τις οποίες θα πρέπει να έχετε μεταφέρει τα χρήματα για αυτές τις ημερομηνίες λήξης.

Πρόσθεση μηνών ή αφαίρεση μηνών από ημερομηνία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση EDATE για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε γρήγορα ένα συγκεκριμένο αριθμό ολόκληρων μηνών σε ή από μια ημερομηνία.

Η συνάρτηση EDATE απαιτεί δύο τιμές (αναφέρονται επίσης και ως ορίσματα): την ημερομηνία έναρξης και τον αριθμό μηνών που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε. Για να αφαιρέσετε μήνες, πληκτρολογήστε έναν αρνητικό αριθμό ως δεύτερο όρισμα (για παράδειγμα, =EDATE("15/02/10";-5). Αυτός ο τύπος δίνει ως αποτέλεσμα την ημερομηνία 15/9/09.

Μπορείτε να καθορίσετε την τιμή της ημερομηνίας έναρξης κάνοντας αναφορά σε ένα κελί που περιέχει μια τιμή ημερομηνίας ή πληκτρολογώντας μια ημερομηνία μέσα σε εισαγωγικά, όπως "15/2/10".

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσθέσετε 16 μήνες στις 16 Οκτωβρίου 2009.

 1. Στο κελί A5, πληκτρολογήστε 16/10/09.

 2. Στο κελί B5, πληκτρολογήστε =EDATE(A5;16).

  Η συνάρτηση χρησιμοποιεί την τιμή στο κελί A5 ως την ημερομηνία.

 3. Στο κελί C5, πληκτρολογήστε =EDATE("16/10/09";16).

  Σε αυτήν την περίπτωση, η συνάρτηση χρησιμοποιεί μια τιμή ημερομηνίας που πληκτρολογείτε απευθείας, "16/10/09".

  Τα κελιά B5 και C5 θα πρέπει να εμφανίζουν και τα δύο την ημερομηνία 16/2/11.

  Σημείωση: Ανάλογα με τη μορφοποίηση των κελιών που περιέχουν τους τύπους που πληκτρολογήσατε, το Excel μπορεί να εμφανίσει τα αποτελέσματα ως σειριακούς αριθμούς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ημερομηνία 16/2/11 μπορεί να εμφανιστεί ως 40590.

  Το Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010 είναι ο αύξων αριθμός 40179, γιατί βρίσκεται 40.178 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 4. Εάν τα αποτελέσματά σας εμφανίζονται ως αύξοντες αριθμοί, επιλέξτε τα κελιά B5 και C5 και συνεχίστε με τα ακόλουθα βήματα.

 5. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, Μορφοποίηση κελιών.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμός.

 7. Στο πλαίσιο Κατηγορία, επιλέξτε Ημερομηνία και, στη συνέχεια, ΟΚ. Η τιμή σε κάθε ένα από τα κελιά θα πρέπει να εμφανιστεί ως ημερομηνία αντί για αύξοντα αριθμό.

Πρόσθεση ετών ή αφαίρεση ετών από ημερομηνία

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς μπορώ να αντιγράψω ένα παράδειγμα;

 • Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο. Εάν αντιγράφετε το παράδειγμα στο Excel Web App, κάντε αντιγραφή και επικόλληση ενός κελιού τη φορά. Προσοχή: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες γραμμής ή στήλης.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 • Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 • Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V. Εάν εργάζεστε στο Excel Web App, επαναλάβετε την αντιγραφή και επικόλληση για κάθε κελί στο παράδειγμα.

 • Σημαντικό Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 • Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

 • Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Ημερομηνία

Έτη που θα προστεθούν (ή θα αφαιρεθούν)

9/6/2009

3

2/9/2009

-5

10/12/2010

25

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=DATE(YEAR(A2)+B2;MONTH(A2);DAY(A2))

Προσθέτει 3 έτη στην ημερομηνία 9/6/2009 (9/6/2012)

=DATE(YEAR(A3)+B3;MONTH(A3);DAY(A3))

Αφαιρεί 5 έτη από την ημερομηνία 2/9/2009 (2/9/2004)

=DATE(YEAR(A4)+B4;MONTH(A4);DAY(A4))

Προσθέτει 25 έτη στην ημερομηνία 10/12/2010 (10/12/2035)

Πώς λειτουργεί ο τύπος

Σε κάθε έναν από τους τρεις τύπους, προστίθεται ένας καθορισμένος αριθμός ετών από τη στήλη Β στην τιμή του έτους που προέρχεται από την ημερομηνία στη στήλη Α.

Για παράδειγμα, στο κελί A6, η συνάρτηση YEAR χρησιμοποιείται στην ημερομηνία στο κελί A2 (9/6/2009) και επιστρέφει την τιμή 2009 ως έτος. Στη συνέχεια, ο τύπος προσθέτει 3 (την τιμή στο κελί B2) στην τιμή έτους, με αποτέλεσμα 2012. Στον ίδιο τύπο, η συνάρτηση MONTH επιστρέφει την τιμή 6 και η συνάρτηση DAY επιστρέφει την τιμή 9. Η συνάρτηση DATE, στη συνέχεια, συνδυάζει αυτές τις τρεις τιμές σε μια ημερομηνία μελλοντική κατά τρία χρόνια — 9/6/2012.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν παρόμοιο τύπο για να προσθέσετε μήνες σε μια ημερομηνία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του προηγούμενου παραδείγματος, μπορείτε να προσθέσετε 9 μήνες στην ημερομηνία 9/6/2009 χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο: =DATE(YEAR(A2);MONTH(A2)+9;DAY(A2)). Αυτός ο τύπος επιστρέφει την ημερομηνία 9/3/2010.

Πρόσθεση συνδυασμού ημερών, μηνών και ετών σε ημερομηνία

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς μπορώ να αντιγράψω ένα παράδειγμα;

 • Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο. Εάν αντιγράφετε το παράδειγμα στο Excel Web App, κάντε αντιγραφή και επικόλληση ενός κελιού τη φορά. Προσοχή: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες γραμμής ή στήλης.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 • Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 • Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V. Εάν εργάζεστε στο Excel Web App, επαναλάβετε την αντιγραφή και επικόλληση για κάθε κελί στο παράδειγμα.

 • Σημαντικό Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 • Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

 • Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1

2

3


4


5

A

B

Ημερομηνία

9/6/2009

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=DATE(YEAR(A2)+3;MONTH(A2)+1;DAY(A2)+5)

Προσθήκη 3 ετών, 1 μηνός και 5 ημερών στην ημερομηνία 9/6/2009 (14/7/2012)

=DATE(YEAR(A2)+1;MONTH(A2)+7;DAY(A2)+5)

Προσθήκη 1 έτους, 7 μηνών και 5 ημερών στην ημερομηνία 9/6/2009 (14/1/2011)

Οι τύποι στο παράδειγμα έχουν τα ακόλουθα ορίσματα (το όρισμα είναι μια τιμή που παρέχεται σε μια συνάρτηση).

Τύπος για πρόσθεση ημερομηνιών

Τύπος για πρόσθεση ημερομηνιών

Εικόνα κουμπιού ημερομηνία_έναρξης: Ημερομηνία ή αναφορά σε κελί που περιέχει ημερομηνία.

Επεξήγηση 2 έτη_πρόσθεσης: Ο αριθμός των ετών που θα προστεθούν.

Εικόνα κουμπιού μήνες_πρόσθεσης: Ο αριθμός των μηνών που θα προστεθούν.

Επεξήγηση 4 ημέρες_πρόσθεσης: Ο αριθμός των ημερών που θα προστεθούν.

Πώς λειτουργεί ο τύπος

Σε κάθε έναν από τους τύπους προστίθεται ένας καθορισμένος αριθμός ετών, μηνών και ημερών στην ημερομηνία που περιέχεται στο κελί A2.

Για παράδειγμα, στο κελί A5 (ο δεύτερος τύπος), η συνάρτηση YEAR χρησιμοποιείται στην ημερομηνία στο κελί A2 (9/6/2009) και επιστρέφει την τιμή 2009 ως έτος. Στη συνέχεια, ο τύπος προσθέτει 1 στην τιμή έτους, που έχει σαν αποτέλεσμα την τιμή 2010. Η συνάρτηση MONTH επιστρέφει την τιμή 6 και προστίθενται 7 μήνες στη συγκεκριμένη τιμή. Επειδή το σύνολο των 6 μηνών συν 7 μήνες είναι 13 μήνες, η συνάρτηση DATE προσθέτει 1 έτος στην τιμή έτους, με αποτέλεσμα την τιμή 2011. Η συνάρτηση DATE αφαιρεί, στη συνέχεια, τον αριθμό 12 από την τιμή του μήνα, με αποτέλεσμα την τιμή 1 για το μήνα. Η συνάρτηση DAY επιστρέφει την τιμή 9 και προστίθενται 5 ημέρες σε αυτή, με αποτέλεσμα 14. Τέλος, η συνάρτηση DATE συνδυάζει αυτές τις τρεις τιμές (2011, 1 και 14) σε μια ημερομηνία μετά από ένα έτος, επτά μήνες και 5 ημέρες — 14/1/2011.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×