Προσθήκη ή αλλαγή πηγών, παραπομπών και βιβλιογραφιών

Για να προσθέσετε μια παραπομπή, μια λίστα έργων που αναφέρονται ή μια βιβλιογραφία, πρέπει να προσθέσετε μια πηγή στο έγγραφό σας. Η λίστα έργων που αναφέρονται είναι μια λίστα των πηγών που αναφέρατε (ή παραθέσατε) στο έγγραφο και τοποθετείται συνήθως στο τέλος του εγγράφου. Η λίστα έργων που αναφέρονται διαφέρει από τη βιβλιογραφία, που είναι μια λίστα των πηγών στις οποίες ανατρέξατε κατά τη δημιουργία του εγγράφου. Αφού προσθέσετε πηγές, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μια λίστα έργων που αναφέρονται ή μια βιβλιογραφία με βάση τις πληροφορίες αυτών των πηγών. Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα πηγή, οι πληροφορίες της πηγής αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση πηγών για να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε ξανά μια πηγή που έχετε δημιουργήσει, ακόμη και πηγές σε άλλα έγγραφα.

Οι παραπομπές είναι παρενθετικές αναφορές που ενσωματώνονται στο κείμενο. Οι παραπομπές διαφέρουν από τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους, οι οποίες τοποθετούνται στο κάτω μέρος της σελίδας ή στο τέλος του εγγράφου. Οι πληροφορίες πηγών που είναι αποθηκευμένες στο εργαλείο "Παραπομπές" ή στη Διαχείριση πηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία παραπομπών, λίστας έργων που αναφέρονται ή βιβλιογραφίας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες στο εργαλείο "Παραπομπές" ή στη Διαχείριση πηγών για να δημιουργήσετε υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα για τα διάφορα στυλ, όπως το στυλ APA, επισκεφθείτε την τοποθεσία web προτύπων του Office για Mac.

Βήμα 1. Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση μιας πηγής

Για να προσθέσετε μια παραπομπή, μια λίστα έργων που αναφέρονται ή μια βιβλιογραφία στο έγγραφό σας, πρέπει πρώτα να προσθέσετε μια λίστα των πηγών που χρησιμοποιήσατε.

Προσθήκη μιας πηγής με χρήση της Διαχείρισης πηγών

Η Διαχείριση πηγών παραθέτει κάθε πηγή που εισαγάγατε ποτέ στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ξανά σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, εάν γράφετε ερευνητικές εργασίες που χρησιμοποιούν πολλές από τις ίδιες πηγές. Εάν ανοίξετε ένα έγγραφο που περιέχει παραπομπές, οι πηγές για αυτές τις παραπομπές εμφανίζονται στην Τρέχουσα λίστα. Όλες οι πηγές που έχετε παραθέσει, είτε σε προηγούμενα έγγραφα είτε στο τρέχον έγγραφο, εμφανίζονται στην Κύρια λίστα.

 1. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Αναφορές"

 2. Στο κάτω μέρος του εργαλείου "Παραπομπές", κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση πηγών παραπομπών.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Τύπος πηγής, επιλέξτε έναν τύπο πηγής.

 5. Συμπληρώστε όσα πεδία θέλετε. Τα απαιτούμενα πεδία επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*). Αυτά τα πεδία παρέχουν τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να έχετε για μια παραπομπή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να εισαγάγετε παραπομπές ακόμη και όταν δεν έχετε όλες τις λεπτομέρειες δημοσίευσης. Εάν οι λεπτομέρειες δημοσίευσης παραλείπονται, οι παραπομπές εισάγονται ως αριθμημένα σύμβολα κράτησης θέσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πηγές αργότερα. Για να δημιουργήσετε μια βιβλιογραφία, πρέπει να εισαγάγετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για μια πηγή.

 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Οι πληροφορίες της πηγής που εισαγάγατε εμφανίζονται στην Τρέχουσα λίστα και στην Κύρια λίστα της Διαχείρισης πηγών.

 7. Για να προσθέσετε επιπλέον πηγές, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Οι πληροφορίες των πηγών που εισαγάγατε εμφανίζονται στη Λίστα παραπομπών στο εργαλείο "Παραπομπές".

Επεξεργασία μιας πηγής στο εργαλείο "Παραπομπές"

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια πηγή απευθείας στο έγγραφο ή στο εργαλείο "Παραπομπές". Όταν αλλάζετε την πηγή, οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλες τις εμφανίσεις αυτής της παραπομπής σε όλο το έγγραφο. Ωστόσο, εάν κάνετε μια μη αυτόματη αλλαγή σε μια συγκεκριμένη παραπομπή μέσα στο έγγραφο, οι αλλαγές αυτές ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη παραπομπή. Επίσης, η συγκεκριμένη παραπομπή δεν ενημερώνεται ούτε παρακάμπτεται όταν ενημερώνετε τις παραπομπές και τη βιβλιογραφία.

 1. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Αναφορές"

 2. Στη Λίστα παραπομπών, επιλέξτε την παραπομπή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 3. Στο κάτω μέρος του εργαλείου "Παραπομπές", κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία πηγής.

 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Εάν δείτε ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές τόσο στην Κύρια λίστα όσο και στην Τρέχουσα λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι για να αλλάξετε μόνο το τρέχον έγγραφο ή κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εφαρμοστούν οι αλλαγές στην πηγή της παραπομπής και να τη χρησιμοποιήσετε σε άλλα έγγραφα.

Κατάργηση μιας πηγής από τη Λίστα παραπομπών

Για να καταργήσετε μια πηγή από τη Λίστα παραπομπών, πρέπει να διαγράψετε όλες τις σχετικές παραπομπές.

 1. Στο έγγραφο, διαγράψτε όλες τις παραπομπές που συσχετίζονται με την πηγή που θέλετε να καταργήσετε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης για να εντοπίσετε τις παραπομπές. Στο πεδίο αναζήτησης Πεδίο αναζήτησης στο Word , εισαγάγετε ένα μέρος της παραπομπής.

 2. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Αναφορές"

 3. Στο κάτω μέρος του εργαλείου "Παραπομπές", κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση πηγών παραπομπών.

 4. Στην Τρέχουσα λίστα, επιλέξτε την πηγή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

  Η πηγή τώρα εμφανίζεται μόνο στην Κύρια λίστα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το κουμπί Διαγραφή δεν είναι διαθέσιμο ή εάν εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην πηγή στη λίστα, υπάρχει ακόμη τουλάχιστον μία σχετική παραπομπή στο έγγραφο. Διαγράψτε όλες τις σχετικές παραπομπές που παραμένουν στο έγγραφο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να διαγράψετε ξανά την πηγή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Η πηγή που καταργήσατε δεν εμφανίζεται πλέον στη Λίστα παραπομπών.

Βήμα 2. Εισαγωγή, επεξεργασία ή διαγραφή μιας παραπομπής (προαιρετικό)

Εισαγωγή μιας παραπομπής

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την παραπομπή.

 2. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Αναφορές"

 3. Στη Λίστα παραπομπών, κάντε διπλό κλικ στην πηγή που θέλετε να παραθέσετε.

  Η παραπομπή εμφανίζεται στο έγγραφο.

  Παράδειγμα παραπομπής στυλ APA

Προσθήκη αριθμών σελίδων ή απόκρυψη του συντάκτη, του έτους ή του τίτλου για μια συγκεκριμένη παραπομπή

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να κάνετε προσαρμοσμένες αλλαγές σε μια παραπομπή και να διατηρήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της παραπομπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αλλαγές που κάνετε χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο ισχύουν μόνο για αυτή την παραπομπή.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο ανάμεσα στις παρενθέσεις της παραπομπής. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από την παραπομπή.

  Πλαίσιο γύρω από παραπομπή

 2. Κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αυτής της παραπομπής.

  Μενού "Επιλογές παραπομπής"

 3. Προσθέστε αριθμούς σελίδων ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συντάκτης, Έτος ή Τίτλος για να μην εμφανίζονται αυτές οι πληροφορίες στην παραπομπή.

Πραγματοποίηση μη αυτόματων αλλαγών σε μια συγκεκριμένη παραπομπή

Εάν θέλετε να αλλάξετε μια συγκεκριμένη παραπομπή με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να κάνετε το κείμενο της παραπομπής στατικό και να την επεξεργαστείτε με όποιον τρόπο θέλετε. Αφού κάνετε στατικό το κείμενο, η παραπομπή δεν θα ενημερώνεται πλέον αυτόματα. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές αργότερα, πρέπει να κάνετε τις αλλαγές με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο ανάμεσα στις παρενθέσεις της παραπομπής. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από την παραπομπή.

  Πλαίσιο γύρω από παραπομπή

 2. Κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή παραπομπής σε στατικό κείμενο.

  Μενού "Επιλογές παραπομπής"

 3. Στο έγγραφο, κάντε τις αλλαγές στην παραπομπή.

Διαγραφή μίας παραπομπής από το έγγραφο

 1. Στο έγγραφο, βρείτε την παραπομπή που θέλετε να διαγράψετε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης για να εντοπίσετε τις παραπομπές. Στο πεδίο αναζήτησης Πεδίο αναζήτησης στο Word , εισαγάγετε ένα μέρος της παραπομπής.

 2. Επιλέξτε ολόκληρη την παραπομπή συμπεριλαμβανομένων των παρενθέσεων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Βήμα 3. Εισαγωγή ή επεξεργασία μιας λίστας έργων που αναφέρονται ή μιας βιβλιογραφίας

Η λίστα έργων που αναφέρονται είναι μια λίστα όλων των έργων που αναφέρατε (ή παραθέσατε) στο έγγραφό σας και χρησιμοποιείται συνήθως όταν παραθέτετε πηγές χρησιμοποιώντας το στυλ MLA. Η λίστα έργων που αναφέρονται διαφέρει από τη βιβλιογραφία, που είναι μια λίστα όλων των έργων στα οποία ανατρέξατε κατά την έρευνα και τη σύνταξη του εγγράφου.

Εισαγωγή μιας λίστας έργων που αναφέρονται ή μιας βιβλιογραφίας

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται η λίστα έργων που αναφέρονται ή η βιβλιογραφία (συνήθως στο τέλος του εγγράφου, μετά από μια αλλαγή σελίδας).

 2. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Αναφορές, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιογραφία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βιβλιογραφία ή Έργα που αναφέρονται.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Αναφορές"

Αλλαγή του στυλ μιας λίστας έργων που αναφέρονται ή μιας βιβλιογραφίας

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ όλων των παραπομπών που περιέχονται στη λίστα έργων που αναφέρονται ή στη βιβλιογραφία ενός εγγράφου χωρίς να επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο το στυλ των ίδιων των παραπομπών. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τις παραπομπές από το στυλ APA στο στυλ MLA.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόχειρη ή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Αναφορές, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Στυλ βιβλιογραφίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ στο οποίο θέλετε να αλλάξετε τις αναφορές της βιβλιογραφίας.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Αναφορές", Στυλ βιβλιογραφίας

  Όλες οι αναφορές στη βιβλιογραφία του εγγράφου σας αλλάζουν στο νέο στυλ.

Ενημέρωση μιας λίστας έργων που αναφέρονται ή μιας βιβλιογραφίας

Εάν προσθέσετε νέες πηγές στο έγγραφο αφού εισαγάγετε τη λίστα έργων που αναφέρονται ή τη βιβλιογραφία, μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα έργων που αναφέρονται ή τη βιβλιογραφία για να συμπεριληφθούν οι νέες πηγές.

 1. Κάντε κλικ στη λίστα έργων που αναφέρονται ή στη βιβλιογραφία. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από αυτή.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση παραπομπών και βιβλιογραφίας.

  Μενού "Ενημέρωση" ή "Μετατροπή βιβλιογραφίας"

Μετατροπή μιας λίστας έργων που αναφέρονται ή μιας βιβλιογραφίας σε στατικό κείμενο

Το Word εισάγει μια λίστα έργων που αναφέρονται ή μια βιβλιογραφία ως πεδίο. Το πλαίσιο του πεδίου υποδεικνύει ότι η λίστα έργων που αναφέρονται ή η βιβλιογραφία δημιουργήθηκε αυτόματα από τις πηγές στο έγγραφο. Το πλαίσιο σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το πεδίο σε στατικό κείμενο και να το επεξεργαστείτε όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο κείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν μετατρέψετε μια λίστα έργων που αναφέρονται ή μια βιβλιογραφία σε στατικό κείμενο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Word για να ενημερώνεται αυτόματα. Αντί για αυτό, πρέπει να διαγράψετε τη λίστα έργων που αναφέρονται ή τη βιβλιογραφία και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε μια νέα.

 1. Κάντε κλικ στη λίστα έργων που αναφέρονται ή στη βιβλιογραφία. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από αυτή.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή βιβλιογραφίας σε στατικό κείμενο.

  Μενού "Ενημέρωση" ή "Μετατροπή βιβλιογραφίας"

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή αλλαγή υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Δημιουργία ή επεξεργασία ευρετηρίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×