Προσθήκη ή αλλαγή μιας στήλης αναζήτησης που επιτρέπει την αποθήκευση πολλών τιμών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μερικές φορές, οι τιμές που χρειάζεστε είναι αποθηκευμένες σε έναν άλλο πίνακα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια βάση δεδομένων παρακολούθησης θέματος και θέλετε να παρακολουθείτε τους υπαλλήλους και υπεργολάβους στους οποίους έχετε αναθέσει το θέμα. Οι πληροφορίες σχετικά με αυτά τα άτομα παρακολουθούνται στον πίνακα "Επαφές". Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών που εμφανίζει τα ονόματα σε ένα σύνθετο πλαίσιο ή ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας. Όταν επιλέγετε τα άτομα στα οποία θέλετε να αναθέσετε ένα θέμα, οι τιμές του αναγνωριστικού επαφής αποθηκεύονται στην εγγραφή θέματος.

Το άρθρο αυτό εξηγεί τι είναι μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών και πως μπορείτε να προσθέσετε μία σε έναν πίνακα. Το άρθρο, εξηγεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετατρέψετε μια υπάρχουσα στήλη σε στήλη αναζήτησης πολλών τιμών.

Εάν θέλετε να μάθετε πώς να μέσω προγραμματισμού αναζήτηση μιας τιμής σε έναν πίνακα, ανατρέξτε στο άρθρο αναφοράς Συνάρτηση DLookup. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία πολλών τιμών, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός για τα πεδία πολλών τιμών.

Στα περισσότερα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενες εκδόσεις της Access, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο μία τιμή σε ένα πεδίο. Ξεκινώντας με Microsoft Office Access 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο που διατηρεί πολλές τιμές, όπως μια λίστα των ατόμων στα οποία έχετε αναθέσει ένα θέμα. Πεδία πολλών τιμών είναι κατάλληλα για συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως όταν χρησιμοποιείτε Office Access 2007 για να εργαστείτε με πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε μια λίστα Windows SharePoint Services 3.0, και η λίστα αυτή περιέχει ένα πεδίο που χρησιμοποιεί έναν από τους τύπους πεδίων που είναι διαθέσιμες στο Windows SharePoint Services 3.0.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών;

Δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή φύλλου δεδομένων

Δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών χρησιμοποιώντας το παράθυρο λίστα πεδίων

Δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή σχεδίασης

Χρήση του Οδηγού αναζήτησης για τη δημιουργία στηλών αναζήτησης πολλών τιμών

Κατανόηση της δεσμευμένο τιμής και της εμφανιζόμενης τιμής σε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών

Εισαγωγή στις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης

Αλλαγή της σχεδίασης μιας στήλης αναζήτησης για ένα πεδίο πολλών τιμών

Τι είναι μια στήλη πολλών τιμών;

Μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών είναι ένας πίνακας τις τιμές τους οποίου τις ανακτάτε από έναν άλλο πίνακα ή από μια λίστα τιμών. Με τη χρήση μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα επιλογών σε ένα σύνθετο πλαίσιο ή ένα πλαίσιο λίστας. Οι επιλογές μπορούν να προέρχονται από έναν πίνακα ή ένα ερώτημα ή μπορεί να είναι τιμές που πληκτρολογείτε εσείς. Επειδή η στήλη αναζήτησης είναι πολλαπλών τιμών, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία στη λίστα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών μη αυτόματα αν ορίσετε τις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης ενός πεδίου ή αυτόματα με την ολοκλήρωση του Οδηγού αναζήτησης. Όταν είναι δυνατό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Οδηγό αναζήτησης για τη δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών. Ο Οδηγός αναζήτησης απλοποιεί τη διαδικασία και συμπληρώνει αυτόματα τις κατάλληλες ιδιότητες πεδίου και δημιουργεί τις κατάλληλες σχέσεις πίνακα.

Σύνθετο πλαίσιο πεδίου πολλών τιμών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών σε Προβολή φύλλου δεδομένων ή Προβολή σχεδίασης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Από προεπιλογή, όταν ανοίγετε έναν πίνακα, εμφανίζεται σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών κάνοντας κλικ στην επιλογή Στήλη αναζήτησης, στην ομάδα Πεδία & Στήλες, στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων.Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά ο Οδηγός αναζήτησης, που σας οδηγεί κατά τη διαδικασία της δημιουργίας της στήλης αναζήτησης.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τη στήλη αναζήτησης — με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο πίνακας στην προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στη λίστα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Στήλη αναζήτησης.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του "Οδηγού αναζήτησης".

  Σελίδα του 'Οδηγού αναζήτησης', στην οποία επιλέγετε τον πίνακα/ερώτημα ή τη λίστα τιμών

 5. Στην πρώτη σελίδα του Οδηγού αναζήτησης πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να βασιστεί η στήλη αναζήτησης στις τιμές ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος ή σε μια λίστα τιμών που πληκτρολογείτε εσείς.

  Ο πιο κοινός τύπος στήλης αναζήτησης πολλών τιμών είναι αυτή που εμφανίζει τιμές που έχουν αναζητηθεί σε έναν σχετικό πίνακα ή ερώτημα.

 6. Για να μάθετε τον τρόπο για την ολοκλήρωση του Οδηγού αναζήτησης, ανατρέξτε στην ενότητα χρήση του Οδηγού αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών με χρήση του παραθύρου Λίστα πεδίων

Εάν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων που περιέχει περισσότερους από έναν πίνακες, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας ενός πεδίου αναζήτησης αν σύρετε ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων. Το παράθυρο Λίστα πεδίων εμφανίζει τα πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες στη βάση δεδομένων σας. Όταν δημιουργείτε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών με αυτόν τον τρόπο, ο Οδηγός αναζήτησης ξεκινά αυτόματα και το πεδίο που σύρετε γίνεται ένα από τα πεδία στη στήλη αναζήτησης.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τη στήλη αναζήτησης — με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο πίνακας στην προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

 5. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στον πίνακα για να εμφανίζετε τη λίστα με τα πεδία του συγκεκριμένου πίνακα.

 6. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο Λίστα πεδίων προς τον πίνακα στην Προβολή φύλλου δεδομένων

 7. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Γραμμή εισαγωγής για την εισαγωγή ενός πεδίου από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του "Οδηγού αναζήτησης".

 8. Για να μάθετε τον τρόπο για την ολοκλήρωση του Οδηγού αναζήτησης, ανατρέξτε στην ενότητα χρήση του Οδηγού αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή "Σχεδίαση"

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης σε προβολή "Σχεδίαση" εκτός από την προβολή "Φύλλο δεδομένων". Όταν εργάζεστε σε προβολή "Σχεδίαση", μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης χρησιμοποιώντας τον ίδιο Οδηγό αναζήτησης που χρησιμοποιείτε με την προβολή "Φύλλο δεδομένων".Ωστόσο, στην προβολή "Σχεδίαση" πρέπει επίσης να έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ιδιότητες πεδίου. ώστε να μπορείτε να τις επεξεργαστείτε απευθείας.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον πίνακα, που θέλετε να προσθέσετε τη στήλη αναζήτησης πολλών τιμών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης, από το μενού συντόμευσης.

 4. Εντοπισμός της πρώτης διαθέσιμης κενής γραμμής στο πλέγμα σχεδίασης του πίνακα.

 5. Στην πρώτη διαθέσιμη κενή σειρά, κάντε κλικ στη στήλη Όνομα πεδίου και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα πεδίου για τη στήλη αναζήτησης πολλών πεδίων.

 6. Κάντε κλικ στη στήλη Τύπος δεδομένων για τη συγκεκριμένη γραμμή, κάντε κλικ στο βέλος και στη συνέχεια, στην αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός αναζήτησης.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του "Οδηγού αναζήτησης".

  Σελίδα του 'Οδηγού αναζήτησης', στην οποία επιλέγετε τον πίνακα/ερώτημα ή τη λίστα τιμών

 7. Στην πρώτη σελίδα του Οδηγού αναζήτησης πρέπει να υποδείξετε αν θέλετε να βασιστεί η στήλη αναζήτησης στις τιμές ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος ή σε μια λίστα τιμών που πληκτρολογείτε εσείς.

  Ο πιο κοινός τύπος στήλης αναζήτησης είναι αυτή που εμφανίζει τιμές που έχουν αναζητηθεί σε έναν σχετικό πίνακα ή ερώτημα.

 8. Για να μάθετε τον τρόπο για την ολοκλήρωση του Οδηγού αναζήτησης, ανατρέξτε στην ενότητα χρήση του Οδηγού αναζήτησης.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, δημιουργείται μια στήλη αναζήτησης, οι ιδιότητες πεδίου της οποίας έχουν οριστεί με βάση τις επιλογές που κάνατε στον Οδηγό αναζήτησης. Μπορείτε να προβάλλετε τις ιδιότητες πεδίου στο κάτω παράθυρο της προβολής "Σχεδίαση", στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου. Για να δείτε τις ιδιότητες που αφορούν στη συγκεκριμένη στήλη αναζήτησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του 'Οδηγού αναζήτησης' για τη δημιουργία στηλών αναζήτησης πολλών τιμών

Ο Οδηγός αναζήτησης ξεκινά στις εξής περιπτώσεις: Όταν δημιουργείτε μια στήλη αναζήτησης σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", όταν σύρετε ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων σε έναν πίνακα που έχει ανοιχτεί σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" και στην προβολή "Σχεδίαση" όταν κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός στηλών αναζήτησης στη στήλη Τύπος δεδομένων. Ο οδηγός σας καθοδηγεί με τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης και ορίζει αυτόματα τις κατάλληλες ιδιότητες πεδίων, ώστε να ταιριάζουν με τις επιλογές σας. Ο οδηγός δημιουργεί επίσης σχέσεις πινάκων και ευρετήρια, όταν απαιτείται, ώστε να υποστηρίζεται η στήλη αναζήτησης.

Στην πρώτη σελίδα του οδηγού πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να βασιστεί η στήλη αναζήτησης στις τιμές ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος ή σε μια λίστα τιμών που πληκτρολογείτε εσείς. Τις περισσότερες φορές, εάν έχει σχεδιαστεί σωστά η βάση δεδομένων σας και οι πληροφορίες σας είναι διαιρεμένες σε πίνακες με βάση το θέμα, θα πρέπει να επιλέξετε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα ως προέλευση των δεδομένων για τη στήλη αναζήτησης.

 • Δημιουργία της αναζήτησης πολλών τιμών με βάση έναν πίνακα ή ένα ερώτημα

  1. Στον "Οδηγό αναζήτησης", κάντε κλικ στην επιλογή Η στήλη αναζήτησης να αναζητά τις τιμές σε πίνακα ή ερώτημα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα από τη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  3. Στη λίστα Διαθέσιμα πεδία, επιλέξτε τα πεδία, που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται στην αναζήτηση

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί "μεγαλύτερο του" (>) για να μεταφέρετε τα πεδία που επιλέξατε στη λίστα Επιλεγμένα πεδία. Κάντε κλικ στο κουμπί "Μεγαλύτερο από" (») για να μεταφέρετε όλα τα πεδία στη λίστα Επιλεγμένα πεδία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  5. Προαιρετικά, επιλέξτε από ένα έως τέσσερα πεδία στα οποία θα εκτελεστεί ταξινόμηση των στοιχείων αναζήτησης και κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  6. Αν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το πλάτος των στηλών στο πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  7. Στην ενότητα Αποθήκευση πολλών τιμών για την αναζήτηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πολλαπλές τιμές.

   Σημείωση: Για να είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών τιμών πρέπει να είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, δημιουργείται μια στήλη αναζήτησης, οι ιδιότητες πεδίου της οποίας έχουν οριστεί με βάση τις επιλογές που κάνατε στον Οδηγό αναζήτησης.

  9. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + S

 • Δημιουργία της αναζήτησης πολλών τιμών με βάση τις τιμές που εισάγετε

  1. Στον "Οδηγό αναζήτησης", κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή των τιμών που θέλω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Εισαγάγετε τον αριθμό των στηλών. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε κάθε τιμή. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη στήλη ή γραμμή, πατήστε το πλήκτρο TAB.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή τιμών, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο

  4. Εάν έχετε καθορίσει περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 2, πρέπει να επιλέξετε τη στήλη που θα χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσει μοναδικά κάθε τιμή. Στο πλαίσιο Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσει μοναδικά κάθε τιμή.

   Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν εμφανίζεται αν δεν καθορίσατε περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 2.

  5. Στον "Οδηγό αναζήτησης", πληκτρολογήστε την ετικέτα για τη στήλη αναζήτησης.

  6. Στην ενότητα Αποθήκευση πολλών τιμών για την αναζήτηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πολλαπλές τιμές.

   Σημείωση: Για να είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών τιμών πρέπει να είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

  7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, δημιουργείται μια στήλη αναζήτησης, οι ιδιότητες πεδίου της οποίας έχουν οριστεί με βάση τις επιλογές που κάνατε στον Οδηγό αναζήτησης.

  8. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + S

 • Εφόσον δημιουργήσετε το πεδίο πολλών τιμών, το πεδίο εμφανίζεται ως πλαίσιο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας, όταν προβάλλετε τον πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση της δεσμευμένης και της εμφανιζόμενης τιμής σε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών

Σε πολλές εκδόσεις της Access υποστηρίζονται τα πεδία αναζήτησης μίας τιμής. Τα πεδία αναζήτησης πολλών τιμών είναι νέα δυνατότητα του Office Access 2007. Ο σκοπός ενός πεδίου αναζήτησης είναι η αντικατάσταση ενός εμφανιζόμενου αριθμού όπως έναν αναγνωριστικό αριθμό (ή άλλη τιμή ξένου κλειδιού) με κάτι που έχει μεγαλύτερο νόημα, όπως ένα όνομα. Για παράδειγμα, αντί για την εμφάνιση ενός αναγνωριστικού επαφής στην στην Access μπορεί να εμφανίζεται ένα όνομα επαφής. Ο αναγνωριστικός αριθμός επαφής είναι η δεσμευμένη τιμή. Ο αναγνωριστικός αριθμός επαφής αναζητείται αυτόματα σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα προέλευσης και αντικαθίσταται από ένα όνομα επαφής. Το όνομα επαφής είναι η εμφανιζόμενη τιμή.

Όπως ένα πεδίο αναζήτησης μίας τιμής έχει μια εμφανιζόμενη και μια δεσμευμένη τιμή, ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών έχει εμφανιζόμενες τιμές που εμφανίζονται στο περιβάλλον χρήστη και δεσμευμένες τιμές που είναι αποθηκευμένες στον πίνακα. Για κάθε καταχώρηση στο πεδίο πολλών τιμών, πραγματοποιείται "αναζήτηση" μιας εμφανιζόμενης τιμής που βασίζεται στη δεσμευμένη τιμή.

Αυτό σημαίνει ότι η Access εμφανίζει συχνά μια εμφανιζόμενη τιμή που δεν είναι ίδια με τη δεσμευμένη τιμή που είναι αποθηκευμένη στο πεδίο. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχει αποθηκευτεί ένα σύνολο τιμών αναγνωριστικών υπαλλήλων από ένα ερώτημα που ονομάζεται "Επαφές διευρυμένες" σε ένα πεδίο με το όνομα "Εκχωρήθηκε_σε". Αυτές οι τιμές αναγνωριστικών υπαλλήλων είναι δεσμευμένες τιμές. Ωστόσο, επειδή το πεδίο "Εκχωρήθηκε_σε" είναι πεδίο αναζήτησης, η Access εμφανίζει ένα σύνολο τιμών που αναζητήθηκαν στο αποτέλεσμα ερωτήματος — σε αυτή την περίπτωση τα ονόματα επαφών. Τα ονόματα επαφών είναι οι εμφανιζόμενες τιμές.

Φύλλο δεδομένων με εμφανιζόμενες τιμές έναντι σε ένα φύλλο δεδομένων με δεσμευμένες τιμές

1. Οι εμφανιζόμενες τιμές.

2. Οι δεσμευμένες τιμές.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ των εμφανιζόμενων τιμών ενός πεδίου αναζήτησης και των δεσμευμένων τιμών του. Οι εμφανιζόμενες τιμές εμφανίζονται αυτόματα σε μια προβολή "Φύλλο δεδομένων" από προεπιλογή. Ωστόσο, οι δεσμευμένες τιμές είναι αυτές που είναι αποθηκευμένες στο πεδίο αναζήτησης, αυτές που χρησιμοποιούνται στα κριτήρια και αυτές που χρησιμοποιεί η Access από προεπιλογή σε συνδέσεις με άλλους πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή στις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης

Μπορείτε να προβάλλετε τις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης στο κάτω παράθυρο της προβολής "Σχεδίαση", στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου. Για να δείτε τις ιδιότητες που αφορούν στη συγκεκριμένη στήλη αναζήτησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον πίνακα, που θέλετε να προσθέσετε τη στήλη αναζήτησης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης, από το μενού συντόμευσης.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα της στήλης αναζήτησης στη στήλη Όνομα πεδίου.

 5. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίων, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

  Εμφανίζονται οι ιδιότητες αναζήτησης.

  Ιδιότητες πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Όταν ορίζετε την τιμή στην πρώτη ιδιότητα (Εμφάνιση Control), η λίστα διαθέσιμες ιδιότητες αλλάζει για να απεικονίσει την επιλογή σας. Μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης για να αλλάξετε τη συμπεριφορά μιας στήλης αναζήτησης. Σημειώστε ότι κατά τη χρήση του Οδηγού αναζήτησης για τη δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης, τις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης έχουν οριστεί για εσάς από τον οδηγό.

Ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης

Ορισμός της ιδιότητας

Για

Στοιχείο ελέγχου ως

Ορισμός του τύπου στοιχείου ελέγχου σε Πλαίσιο ελέγχου, Πλαίσιο κειμένου, Πλαίσιο λίστας ή Σύνθετο πλαίσιο. Το Σύνθετο πλαίσιο είναι η πιο κοινή επιλογή για μια στήλη αναζήτησης.

Τύπος προέλευσης γραμμής

Επιλέξτε αν θα συμπληρώσετε τη στήλη αναζήτησης με τιμές από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα ή από μια λίστα τιμών που έχετε ορίσει. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη συμπλήρωση της λίστας με τα ονόματα των πεδίων σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα.

Προέλευση γραμμής

Καθορισμός του πίνακα, ερώτημα ή λίστα τιμών που παρέχει τις τιμές για τη στήλη αναζήτησης. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει οριστεί σε Πίνακα/ερώτημα ή Λίστα πεδίων, πρέπει να οριστεί αυτή η ιδιότητα σε ένα όνομα πίνακα ή ερώτημα ή σε μια πρόταση SQL που αντιπροσωπεύει το ερώτημα. Όταν η ιδιότητα ΤύποςΠροέλευσης γραμμής έχει οριστεί σε Λίστα τιμών, αυτή η ιδιότητα πρέπει να περιέχει μια λίστα τιμών που χωρίζονται με ελληνικά ερωτηματικά.

Δεσμευμένη στήλη

Ορισμός της στήλης στην προέλευση γραμμής που παρέχει την τιμή που έχει αποθηκευτεί στη στήλη αναζήτησης. Η τιμή αυτή μπορεί να είναι από 1 έως τον αριθμό στηλών στην προέλευση γραμμής.

Σημείωση: Η στήλη που παρέχει την τιμή για αποθήκευση δεν χρειάζεται να είναι η ίδια με την εμφανιζόμενη στήλη.

Πλήθος στηλών

Ορισμός του πλήθους στηλών στην προέλευση γραμμής που μπορεί να εμφανίζεται στη στήλη αναζήτησης. Για να επιλέξετε ποιες στήλες θα εμφανίζονται, θα πρέπει να παρέχετε ένα πλάτος στήλης στην ιδιότητα Πλάτη στηλών.

Κεφαλίδες στηλών

Ορισμός εμφάνισης των επικεφαλίδων στήλης.

Πλάτη στηλών

Εισάγετε το πλάτος στήλης για κάθε στήλη. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μια στήλη, όπως μια στήλη αναγνωριστικού αριθμού, ορίστε το πλάτος της σε 0.

Γραμμές λίστας

Ορισμός του πλήθους γραμμών που εμφανίζονται όταν εμφανίζεται η στήλη αναζήτησης.

Πλάτος λίστας

Ορισμός του πλάτους του στοιχείου ελέγχου που εμφανίζεται όταν εμφανίζεται η στήλη αναζήτησης.

Περιορισμός σε λίστα

Επιλέξτε αν θα είναι δυνατή η εισαγωγή μιας τιμής που δεν υπάρχει στη λίστα.

Να επιτρέπονται πολλές τιμές

Ορισμός αν η στήλη αναζήτησης θα περιλαμβάνει ένα πεδίο πολλών τιμών και θα επιτρέπει την επιλογή πολλών τιμών.

Δυνατότητα επεξεργασίας λίστας τιμών

Ορισμός αν θα είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων σε μια στήλη αναζήτησης που βασίζεται σε μια λίστα τιμών. Όταν η ιδιότητα αυτή έχει οριστεί σε Ναι και κάνετε δεξί κλικ σε ένα πεδίο αναζήτησης που είναι βασισμένο σε μια λίστα τιμών μίας στήλης, θα δείτε την επιλογή μενού Επεξεργασία στοιχείων λίστας. Εάν το πεδίο αναζήτησης έχει περισσότερες από μία στήλες, η ιδιότητα αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων λίστας

Ονομασία μιας υπάρχουσας φόρμας για χρήση στην επεξεργασία στοιχείων λίστας σε μια στήλη αναζήτησης που βασίζεται σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα.

Εμφάνιση μόνο των τιμών της προέλευσης γραμμής

Εμφάνιση μόνο των τιμών που ταιριάζουν με την τρέχουσα προέλευση γραμμής όταν η ιδιότητα Να επιτρέπονται πολλαπλές τιμές έχει οριστεί ως Ναι.

Η δεσμευμένη τιμή σε μια στήλη αναζήτησης προσδιορίζεται από την ιδιότητα Δεσμευμένη τιμή. Η εμφανιζόμενη τιμή σε μια στήλη αναζήτησης είναι η στήλη ή οι στήλες που αντιπροσωπεύονται στην ιδιότητα Πλάτη στηλών με μηδενικό πλάτος.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σχεδίασης μιας στήλης αναζήτησης πεδίο πολλών τιμών

Για να αλλάξετε τη σχεδίαση μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών πρέπει να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης στην προβολή "Σχεδίαση", με μία εξαίρεση. Εάν η στήλη αναζήτησης βασίζεται με μια τιμή μεμονωμένης στήλης και η ιδιότητα Δυνατότητα επεξεργασίας λίστας τιμών είναι ορισμένη σε Ναι, μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα των τιμών στην προβολή "Φύλλο δεδομένων" ή στην προβολή "Φόρμα" αν κάνετε δεξί κλικ στη στήλη αναζήτησης πολλών τιμών και έπειτα κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στοιχείων λίστας.

Επεξεργασία της λίστας τιμών μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών που βασίζεται με μια λίστα τιμών

Στη λίστα τιμών μπορείτε να κάνετε προσθήκες αλλαγές ή να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο Παράθυρο πλοήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών.

  Ο πίνακας ανοίγει σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί στη λίστα αναζήτησης πολλών τιμών.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στοιχείων λίστας.

 6. Αλλάξτε τη λίστα τιμών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αλλαγή από λίστα αναζήτησης που βασίζεται σε μια λίστα πολλών τιμών σε μια λίστα αναζήτησης πολλών τιμών που βασίζεται σε πίνακα ή ερώτημα.

 1. Θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε το υπάρχον πεδίο πολλαπλών τιμών που βασίζεται στην λίστα τιμών.

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

  3. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

  4. Επιλέξτε το πεδίο πολλών τιμών από το πλέγμα σχεδίασης.

   Για να επιλέξετε το πεδίο, κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής.

  5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών.

   Ομάδα 'Εργαλεία' της καρτέλας 'Σχεδίαση' της κορδέλας

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα επικύρωσης.

  6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επικύρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να διαγράψετε το πεδίο και όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνει. Για να ακυρώσετε την ενέργεια, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι.

 2. Δημιουργήστε τώρα το πεδίο πολλών τιμών.

  Για να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο πολλών τιμών, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή φύλλου δεδομένων.

Αλλαγή της σχεδίασης μιας στήλης αναζήτησης πολλών τιμών

Για να αλλάξετε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών, μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης. Για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή την αναζήτηση ιδιότητες πεδίου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×