Προσθήκη ή αλλαγή μιας ροής εργασίας για λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι ροές εργασίας πρέπει να προστίθενται σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένων για να γίνονται διαθέσιμες για χρήση σε έγγραφα ή στοιχεία.

Σε αυτό το άρθρο

Ποιοι τύποι ροής εργασίας είναι διαθέσιμες;

Πώς ο συσχετισμός ροών εργασίας επηρεάζει διαθεσιμότητα ροής εργασίας

Προσθήκη ή αλλαγή μιας ροής εργασίας για λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου

Ποιοι τύποι ροής εργασίας είναι διαθέσιμοι;

Το Microsoft Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει πολλές προκαθορισμένες ροές εργασίας που είναι σχεδιασμένες για να υποστηρίζουν τις κοινές επιχειρηματικές διαδικασίες, αλλά μπορείτε στη δική σας εταιρεία να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε προσαρμοσμένες ροές εργασίας.

Προκαθορισμένες ροές εργασίας

Οι προκαθορισμένες ροές εργασίας στο Office SharePoint Server 2007 διεύθυνση μια ποικιλία κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών. Εάν αυτές οι ροές εργασίας είναι ενεργοποιημένες για τη συλλογή τοποθεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε τις ροές εργασίας σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου. Πολλές από τις προκαθορισμένες ροές εργασίας, όπως η έγκριση, συλλογής σχολίων και ροές εργασίας συλλογής υπογραφών, είναι εκ των προτέρων συσχετισμένες με τον τύπο περιεχομένου εγγράφου, γεγονός που σημαίνει ότι είναι αυτόματα διαθέσιμες σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με κάθε μία από τις προκαθορισμένες ροές εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Προσαρμοσμένες ροές εργασίας

Εάν η εταιρεία σας χρειάζεται πρόσθετες ροές εργασίας, αυτές πρέπει να εγκατασταθούν και να ενεργοποιηθούν για την τοποθεσία σας από ένα διαχειριστή διακομιστή.

Υπάρχουν δύο τρόποι με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν προσαρμοσμένες ροές εργασιών για Office SharePoint Server 2007:

 • Επαγγελματίες προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν ροές εργασίας με τη χρήση του Visual Studio 2005 επεκτάσεις για το Windows Workflow Foundation     Αυτές οι ροές εργασίας περιέχουν προσαρμοσμένες δραστηριότητες κώδικα και ροής εργασίας. Μετά την επαγγελματική προγραμματιστής δημιουργεί προσαρμοσμένες ροές εργασίας, ένας διαχειριστής διακομιστή μπορεί να τις αναπτύξει σε πολλές τοποθεσίες.

 • Οι σχεδιαστές Web μπορούν να σχεδίαση ροών εργασίας χωρίς κώδικα για χρήση σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web, όπως Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Αυτές οι ροές εργασίας δημιουργούνται από μια λίστα διαθέσιμων δραστηριοτήτων ροής εργασίας και ο σχεδιαστής Web που δημιουργεί τη ροή εργασίας να αναπτύξετε τις ροές εργασίας απευθείας σε λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου θα χρησιμοποιηθεί.

Αρχή της σελίδας

Πώς ο συσχετισμός ροών εργασίας επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των ροών εργασίας

Παρόλο που μια εργασία χωρίς κωδικό, που έχει δημιουργηθεί στο Microsoft Office SharePoint Designer 2007 μπορεί να αναπτυχθεί απευθείας στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη στην οποία θα χρησιμοποιηθεί, οποιαδήποτε προσαρμοσμένη ροή εργασίας που έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή πρέπει να προστεθεί σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, για να είναι διαθέσιμη σε έγγραφα ή στοιχεία σε μια συγκεκριμένη θέση. Για να προσθέτετε ροές εργασίας σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, πρέπει να διαθέτετε δικαίωμα διαχείρισης λιστών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η εργασία εκτελείται από διαχειριστές τοποθεσιών ή από άτομα που διαχειρίζονται συγκεκριμένες λίστες ή βιβλιοθήκες.

Η διαθεσιμότητα μιας ροής εργασίας μέσα σε μια τοποθεσία ποικίλλει, ανάλογα με τη θέση στην οποία προστίθεται:

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασίας απευθείας σε λίστα ή βιβλιοθήκη, τότε είναι διαθέσιμη μόνο για στοιχεία σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασίας σε τύπο περιεχομένου λίστας (μια παρουσία τύπου περιεχομένου τοποθεσίας που προστέθηκε σε συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη), τότε είναι διαθέσιμη μόνο για στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένων στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη με την οποία σχετίζεται ο τύπος περιεχομένων.

 • Εάν προσθέσετε μια ροή εργασίας σε τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη για κάθε στοιχείο αυτού του τύπου περιεχομένου σε κάθε λίστα και βιβλιοθήκη στην οποία προστέθηκε μια παρουσία αυτού του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας. Εάν θέλετε μια ροή εργασίας να είναι ευρέως διαθέσιμη σε λίστες ή βιβλιοθήκες μιας συλλογής τοποθεσιών για στοιχεία συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα είναι η προσθήκη της συγκεκριμένης ροής εργασίας απευθείας σε τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή μιας ροής εργασίας για λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου

Πριν επιχειρήσετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να προσδιορίσετε τις ροές εργασίες που έχουν εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί για την τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ή την αλλαγή μιας από τις προκαθορισμένες ροές εργασίας που περιλαμβάνονται στο Office SharePoint Server 2007, ανατρέξτε στις συνδέσεις της ενότητας Δείτε επίσης.

Όταν προσθέτετε μια ροή εργασίας σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, μπορείτε να την προσαρμόσετε για τη συγκεκριμένη θέση της καθορίζοντας διάφορες επιλογές:

 • Το όνομα αυτής της περιόδου λειτουργίας της ροής εργασίας

 • Τη λίστα εργασιών όπου είναι αποθηκευμένες οι εργασίες που σχετίζονται με τη ροή εργασίας

 • Τη λίστα ιστορικού στην οποία αναγράφονται όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με τη ροή εργασίας

 • Πώς θέλετε να γίνεται έναρξη της ροής εργασίας

 • Πρόσθετες επιλογές που είναι ειδικές για τη μεμονωμένη ροή εργασίας (Για παράδειγμα: με ποιον τρόπο δρομολογούνται οι εργασίες στους συμμετέχοντες, με ποιες συνθήκες ολοκληρώνεται η ροή εργασίας και ποιες ενέργειες εκτελούνται μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ροής εργασίας.)

Για να προσθέσετε μια νέα ροή εργασίας σε λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένων ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας ροής εργασίας που ήδη συσχετίζεται με λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένων, πρέπει να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα.

 1. Για να ανοίξετε τη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας" ή τη σελίδα "Αλλαγή ροής εργασίας" για τη λίστα, τη βιβλιοθήκη ή τον τύπο περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια ροή εργασίας, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για μια λίστα ή βιβλιοθήκη:

   1. Ανοίξτε τη λίστα ή βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια ροή εργασίας.

   2. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

    Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

   3. Στην περιοχή Δικαιώματα και Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

  • Για τύπο περιεχομένων λίστας:

   1. Ανοίξτε τη λίστα ή βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει την εμφάνιση του τύπου περιεχομένων λίστας, για την οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια ροή εργασίας.

   2. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

    Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

   3. Στην περιοχή Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου.

    Σημείωση: Εάν η λίστα ή βιβλιοθήκη δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα " Προσαρμογή " για τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

   4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

  • Για έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας:

   1. Στην αρχική σελίδα της συλλογής τοποθεσιών, στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

   2. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένων τοποθεσίας.

   3. Κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένων τοποθεσίας για την οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια ροή εργασίας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

    Σημείωση: Εάν έχουν ήδη προστεθεί ροές εργασίας σε αυτήν τη λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, με αυτό το βήμα μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα "Αλλαγή ρυθμίσεων ροής εργασίας" και πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ροής εργασίας για να μεταβείτε στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας". Εάν δεν έχουν προστεθεί ροές εργασίας σε αυτήν τη λίστα, τη βιβλιοθήκη ή τον τύπο περιεχομένου, αυτό το βήμα θα σας οδηγήσει απευθείας στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας".

 1. Στη σελίδα "Αλλαγή ρυθμίσεων ροής εργασίας", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ροής εργασίας ή κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν προσθέτετε μια ροή εργασίας, στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας", στην ενότητα Ροή εργασίας, κάντε κλικ στο όνομα του προτύπου ροής εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Εάν αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας ροής εργασίας, στη σελίδα "Αλλαγή ροής εργασίας", αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα.

 3. Στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη ροή εργασίας.

  1. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας.

   Σημειώσεις: 

   • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες ή να δημιουργήσετε μια καινούρια. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες, οι συμμετέχοντες της ροής εργασίας θα μπορούν να βρουν και να προβάλουν εύκολα τις εργασίες ροής εργασίας που έχουν, χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου της λίστας Εργασίες.

   • Εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας αποκαλύπτουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα που θέλετε να διατηρείτε ξεχωριστά από τη γενική λίστα Εργασίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα λίστα εργασιών.

   • Εάν η επιχείρησή σας έχει πολλές ροές εργασίας ή αν οι ροές εργασίες περιλαμβάνουν πολλές εργασίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα λίστα εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε λίστες εργασίας για κάθε ροή εργασίας.

 4. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού για χρήση με αυτήν τη ροή εργασίας. Η λίστα ιστορικού εμφανίζει όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται στη διάρκεια κάθε εμφάνισης της ροής εργασίας.

  Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή να δημιουργήσετε μια καινούρια. Εάν η επιχείρησή σας έχει πολλές ροές εργασίας, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή λίστα ιστορικού για κάθε ροή εργασίας.

 5. Στην ενότητα Επιλογές εκκίνησης καθορίστε τον τρόπο, τον χρόνο ή το άτομο από το οποίο μπορεί να εκκινηθεί μια ροή εργασίας.

  Σημειώσεις: 

  • Κάποιες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, αν δεν υποστηρίζονται από το πρότυπο ροής εργασίας που επιλέξατε.

  • Η επιλογή Έναρξη αυτής της ροής εργασίας, για την έγκριση της δημοσίευσης μιας κύριας έκδοσης ενός στοιχείου είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη κύριων και μικρών εκδόσεων για τη βιβλιοθήκη και εάν το το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση περιεχομένου.

 6. Εάν προσθέτετε αυτή τη ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, καθορίστε αν θέλετε να προσθέσετε τη ροή εργασίας σε όλους τους τύπους περιεχομένου που προέρχονται από αυτό τον τύπο περιεχομένου, στην ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας.

  Σημείωση: Η ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας εμφανίζεται στη σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας" μόνο για τύπους περιεχομένου τοποθεσίας.

 7. Εάν υπάρχουν και άλλες επιλογές προσαρμογής που είναι διαθέσιμες για τη ροή εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και κατόπιν καθορίστε τις επιλογές που θέλετε στη σελίδα "Προσαρμογή" της ροής εργασίας.

  Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής κάθε μίας από τις προκαθορισμένες ροές εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 8. Εάν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές προσαρμογής διαθέσιμες για τη ροή εργασίας σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×