Προσθήκη ή αλλαγή κατηγοριών στον Κατάλογο τοποθεσιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο Κατάλογος τοποθεσιών προσφέρει μια κεντρική θέση από την οποία μπορείτε να προβάλλετε και να οργανώσετε όλες τις τοποθεσίες Web που σχετίζονται με μια τοποθεσία πύλης. Για να οργανώσετε και να εμφανίσετε με τις τοποθεσίες με αποτελεσματικούς τρόπους, μπορείτε να δημιουργήσετε κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες θα κατηγοριοποιήσετε τις τοποθεσίες. Καθώς η τοποθεσία πύλης σας θα μεγαλώνει και η εταιρεία σας θα αλλάζει, μπορεί να θελήσετε να κάνετε αλλαγές στις κατηγορίες του Καταλόγου τοποθεσιών. Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις προεπιλεγμένες κατηγορίες στον Κατάλογο τοποθεσιών έτσι, ώστε να καλύπτουν τη δομή της εταιρείας σας ή τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Σημείωση: Μετά την αλλαγή των κατηγοριών ή την προσθήκη νέων, πρέπει να κάνετε επεξεργασία όλων των υπαρχουσών τοποθεσιών προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι βρίσκονται στις σωστές κατηγορίες. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι νέες ή οι τροποποιημένες κατηγορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα "Δημιουργία τοποθεσίας".

Προσθήκη μιας νέας κατηγορίας στον Κατάλογο τοποθεσιών

 1. Στην επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες για να ανοίξετε τον Κατάλογο τοποθεσιών.

 2. Στον Κατάλογο τοποθεσιών, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Στην ενότητα Κατηγορίες, επιλέξτε Δημιουργία νέας κατηγορίας.

 4. Στη σελίδα "Δημιουργία στήλης", πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα κατηγορία στο πλαίσιο Όνομα στήλης, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιλογή Επιλογή, επιλέξτε τις πρόσθετες ρυθμίσεις της κατηγορίας που απαιτούνται και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις επιλογές που θέλετε να δείτε κάτω από την επικεφαλίδα της κατηγορίας.

 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη στην προεπιλεγμένη προβολήκαι κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στη σελίδα "Προσαρμογή τοποθεσιών", στην ενότητα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορίες.

 7. Στην ενότητα "Στήλες", τακτοποιήστε τις στήλες κάνοντας επιλογές από τη λίστα Θέση από αριστερά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στη επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες για να επιστρέψετε στον Κατάλογο τοποθεσιών και κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

Αλλαγή κατηγοριών στον Κατάλογο τοποθεσιών

 1. Στην επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες για να ανοίξετε τον Κατάλογο τοποθεσιών.

 2. Στον Κατάλογο τοποθεσιών, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τοποθεσιών και κατηγοριών.

 4. Στη σελίδα "Τοποθεσίες", κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις λίστας.

 5. Στη σελίδα "Προσαρμογή τοποθεσιών", στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στο όνομα της κατηγορίας την οποία θέλετε να αλλάξετε.

 6. Στην σελίδα "Αλλαγή στήλης", πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στη σελίδα "Προσαρμογή τοποθεσιών", στην ενότητα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορίες.

 8. Στη σελίδα "Επεξεργασία προβολής", εάν εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός αυτής της προβολής ως προεπιλογή, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, στην ενότητα Στήλες, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου για τη στήλη (κατηγορία) που αλλάξατε, καθώς και ότι είναι σωστά τοποθετημένη στη λίστα Θέση από αριστερά.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στη σελίδα "Προσαρμογή τοποθεσιών".

 10. Στη επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες για να επιστρέψετε στον Κατάλογο τοποθεσιών και κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

Διαγραφή μιας κατηγορίας του Καταλόγου τοποθεσιών

 1. Στην επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες για να ανοίξετε τον Κατάλογο τοποθεσιών.

 2. Στον Κατάλογο τοποθεσιών, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τοποθεσιών και κατηγοριών.

 4. Στη σελίδα "Τοποθεσίες", κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις λίστας.

 5. Στη σελίδα "Προσαρμογή τοποθεσιών", στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στο όνομα της κατηγορίας την οποία θέλετε να διαγράψετε.

 6. Στη σελίδα "Αλλαγή στήλης", κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Στη επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες για να επιστρέψετε στον Κατάλογο τοποθεσιών και κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

Προσθήκη ή αλλαγή της κατηγορίας "Κατάλογος τοποθεσιών" μιας υπάρχουσας τοποθεσίας.

 1. Στην επάνω γραμμής περιήγησης της κεντρικής σελίδας της τοποθεσίας πύλης, επιλέξτε Τοποθεσίες για να ανοίξετε τον Κατάλογο τοποθεσιών.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο της τοποθεσίας", στην ενότητα Λίστες, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες.

 4. Στη σελίδα "Τοποθεσίες", στο μενού Προβολή κάντε κλικ στην εντολή Όλες οι τοποθεσίες.

 5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην τοποθεσία που θέλετε να αλλάξετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στοιχείου.

 6. Στη σελίδα "Τοποθεσίες", επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να εμφανίζεται η τοποθεσία και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×