Προσθήκη ή αλλαγή ενός εφέ σε μια εικόνα

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την εικόνα σας προσθέτοντας σε αυτήν εφέ, όπως σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις, απαλές ακμές, κορνίζες και τρισδιάστατες περιστροφές (3-Δ). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε καλλιτεχνικό εφέ σε μια εικόνα ή να αλλάξετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή την ευκρίνεια μιας εικόνας.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα εφέ.

  Σημείωση: Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλές εικόνες, κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις υπόλοιπες εικόνες. Εάν χρησιμοποιείτε το Word, πρέπει να αντιγράψετε τις εικόνες σε έναν καμβά σχεδίασης εάν δεν βρίσκονται ήδη εκεί. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Σχήματα > Δημιουργία καμβά σχεδίασης. (Μετά την προσθήκη ή την αλλαγή του εφέ, μπορείτε να το αντιγράψετε ξανά στην αρχική θέση του στο έγγραφό σας.)

 2. Από τα Εργαλεία εικόνας, στην ομάδα Στυλ εικόνας της καρτέλας Μορφοποίηση, επιλέξτε Εφέ εικόνας.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω σε μία από τις επιλογές Εφέ εικόνας για να εμφανιστεί ένα μενού με διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής κάθε εφέ. Όταν τοποθετείτε το δείκτη επάνω σε ένα από τα εφέ του μενού, το εφέ εμφανίζεται ως προεπισκόπηση στην εικόνα που περιλαμβάνεται στο έγγραφό σας.

  Χρησιμοποιήστε Εφέ εικόνας για να προσθέσετε σκίαση, απαλές ακμές, κορνίζες ή άλλα οπτικά εφέ.

  Σημειώσεις: 

  • Για να προσαρμόσετε το εφέ που προσθέτετε, πατήστε Επιλογές στο κάτω μέρος του μενού κάθε εφέ. Για παράδειγμα, εάν έχετε ανοίξει το μενού Σκιά, πατήστε Επιλογές σκιάς για να προσαρμόσετε το εφέ σκιάς.

  • Για να καταργήσετε ένα εφέ που έχετε προσθέσει στην εικόνα, τοποθετήστε το δείκτη στην καταχώρηση μενού που αντιστοιχεί στο εφέ στη συνέχεια κάντε κλικ στη σχετική επιλογή για να καταργήσετε το εφέ. Για παράδειγμα, για να διαγράψετε μια σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στην πρώτη καταχώρηση, Χωρίς σκιά.

  • Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να βεβαιωθείτε ότι την έχετε επιλέξει. Εάν η ένδειξη [Λειτουργία συμβατότητας] εμφανίζεται δίπλα από το όνομα αρχείου στο επάνω μέρος του παραθύρου προγράμματος, δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως *.docx ή *.xlsx και όχι ως *.doc ή *.xls (παλαιότερες μορφές αρχείων) και προσπαθήστε ξανά.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα εφέ.

  Σημείωση: Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλές εικόνες, κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις υπόλοιπες εικόνες. Εάν χρησιμοποιείτε το Word, πρέπει να αντιγράψετε τις εικόνες σε έναν καμβά σχεδίασης εάν δεν βρίσκονται ήδη εκεί. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Σχήματα > Δημιουργία καμβά σχεδίασης. (Μετά την προσθήκη ή την αλλαγή του εφέ, μπορείτε να το αντιγράψετε ξανά στην αρχική θέση του στο έγγραφό σας.)

 2. Από τα Εργαλεία εικόνας, στην ομάδα Στυλ εικόνας της καρτέλας Μορφοποίηση, επιλέξτε Εφέ εικόνας.

  Η ομάδα "Στυλ εικόνας" στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να βεβαιωθείτε ότι την έχετε επιλέξει. Εάν η ένδειξη [Λειτουργία συμβατότητας] εμφανίζεται δίπλα από το όνομα αρχείου στο επάνω μέρος του παραθύρου προγράμματος, δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως *.docx ή *.xlsx και όχι ως *.doc ή *.xls (παλαιότερες μορφές αρχείων) και προσπαθήστε ξανά.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν ενσωματωμένο συνδυασμό από εφέ, επιλέξτε Προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε ένα ενσωματωμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την αντανάκλαση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αντανάκλασης και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τα χρώματα λάμψης, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

   Για να προσαρμόσετε την παραλλαγή λάμψης, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές λάμψης και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος και στο χρώμα της απαλής ακμής που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τις απαλές ακμές, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές απαλών ακμών και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια κορνίζα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σε αυτά τα τμήματα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Εικόνα κουμπιού "Βοήθεια" , στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας.

   • Για να καταργήσετε ένα εφέ που έχετε προσθέσει στην εικόνα, τοποθετήστε το δείκτη στην καταχώρηση μενού που αντιστοιχεί στο εφέ στη συνέχεια κάντε κλικ στη σχετική επιλογή για να καταργήσετε το εφέ. Για παράδειγμα, για να διαγράψετε μια σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στην πρώτη καταχώρηση, Χωρίς σκιά.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα εφέ.

  Σημείωση: Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλές εικόνες, κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις υπόλοιπες εικόνες. Εάν χρησιμοποιείτε το Word, πρέπει να αντιγράψετε τις εικόνες σε έναν καμβά σχεδίασης εάν δεν βρίσκονται ήδη εκεί. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Σχήματα > Δημιουργία καμβά σχεδίασης. (Μετά την προσθήκη ή την αλλαγή του εφέ, μπορείτε να το αντιγράψετε ξανά στην αρχική θέση του στο έγγραφό σας.)

 2. Από τα Εργαλεία εικόνας, στην ομάδα Στυλ εικόνας της καρτέλας Μορφοποίηση, επιλέξτε Εφέ εικόνας.

  Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να βεβαιωθείτε ότι την έχετε επιλέξει. Εάν η ένδειξη [Λειτουργία συμβατότητας] εμφανίζεται δίπλα από το όνομα αρχείου στο επάνω μέρος του παραθύρου του Office Excel 2007, δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως έγγραφο του 2007 Microsoft Office system αντί για έγγραφο του Office 2003 και προσπαθήστε ξανά.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν ενσωματωμένο συνδυασμό από εφέ, επιλέξτε Προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε ένα ενσωματωμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση 3-Δ, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Εικόνα κουμπιού "Βοήθεια" , στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στις Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις επιλογές που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στο τμήμα παραθύρου Σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Εικόνα κουμπιού "Βοήθεια" στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τα χρώματα λάμψης, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα, ανατρέξτε στο άρθρο Τα πάντα για τα θέματα, τα Γρήγορα στυλ, τα στυλ κελιού και τα στυλ φόντου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος της απαλής ακμής που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια κορνίζα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στο τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση 3-Δ, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Εικόνα κουμπιού "Βοήθεια" , στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στο τμήμα παραθύρου Περιστροφή 3-Δ, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Εικόνα κουμπιού "Βοήθεια" , στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος.

  • Για να καταργήσετε ένα εφέ που προσθέσατε στην εικόνα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην καταχώρηση μενού για το εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για να καταργήσετε το εφέ. Για παράδειγμα, για να καταργήσετε μια σκιά, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και κατόπιν επιλέξτε Χωρίς σκιά.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία φωτογραφιών με την εφαρμογή Φωτογραφίες στα Windows 10

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×