Προσθήκη ή αλλαγή αυτόματων διορθώσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Αυτόματη διόρθωση" για να εντοπιστούν αυτόματα και να διορθωθούν ορθογραφικά λάθη και εσφαλμένη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων, καθώς και για να εισάγετε γρήγορα το σύμβολο για τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα σύμβολα. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε κια και ένα κενό διάστημα, η Αυτόματη διόρθωση αντικαθιστά αυτό που πληκτρολογήσατε με τη λέξη και. Εάν πληκτρολογήσετε (c), η Αυτόματη διόρθωση εισάγει το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων ©. Εάν η λίστα των ενσωματωμένων καταχωρήσεων της Αυτόματης διόρθωσης δεν περιέχει τις διορθώσεις που θέλετε, μπορείτε να τις προσθέσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κείμενο που περιλαμβάνεται σε υπερ-συνδέσεις δεν διορθώνεται αυτόματα.

 1. Επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Στην ενότητα Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο PowerPoint, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη σφαλμάτων ορθογραφίας, θα πρέπει επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Στην περιοχή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση.

 4. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος. Για παράδειγμα, τη λέξη έιναι.

 5. Στο πλαίσιο Με,πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης. Για παράδειγμα, τη λέξη είναι.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Όταν μια λέξη έχει ορθογραφικό λάθος ή έχει πληκτρολογηθεί λάθος, εμφανίζεται μια κυμματιστή, κόκκινη υπογράμμιση από κάτω για να σας ενημερώσει για την ανακρίβεια.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στη λέξη που έχει υπογραμμιστείμε κόκκινο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν κόκκινη κυματιστή υπογράμμιση δεν εμφανίζονται στην περιοχή λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή πληκτρολόγησης, κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint, κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, στην περιοχή κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο PowerPoint, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

 2. Στομενού συντόμευσης, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Εάν η λέξη εμφανίζεται στη λίστα στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να αντικαταστήσει τη λέξη με το ορθογραφικό λάθος ή την εσφαλμένη πληκτρολόγηση.

  • Εάν η λίστα στο μενού συντόμευσης δεν περιλαμβάνει τη σωστή λέξη που θέλετε, κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφία, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη διόρθωση και η λέξη θα πρέπει να διορθωθεί αυτόματα.

  • Εάν η λέξη που θέλετε να διορθώσετε δεν διορθωθεί αυτόματα, δεν υπάρχει στο ενσωματωμένο λεξικό. Για να την προσθέσετε στο ενσωματωμένο λεξικό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη στο λεξικό.

   Το PowerPoint παρέχει μια λίστα προαιρετικών διορθώσεων για μια λέξη με ορθογραφικά λάθη ή πληκτρολόγησης. Κάντε κλικ στη σωστή ορθογραφία της λέξης

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Στην περιοχή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση.

 4. Στη λίστα κάτω από το πλαίσιο Με, επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να αλλάξετε.

 5. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντικατάσταση.

Για να μετονομάσετε μια καταχώρηση, θα πρέπει να διαγράψετε την αρχική καταχώρηση και στη συνέχεια να προσθέσετε την μετονομασμένη καταχώρηση.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Στην περιοχή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση.

 4. Στη λίστα κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, κάντε κλικ στην καταχώρηση που θέλετε να μετονομάσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάστασηκαι στη συνέχιεα κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Στην περιοχή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις και, στη συνέχεια, κάντε ή μετακινήστε ένα από τα εξής:

  • Για να μην γράφεται μια λέξη που πληκτρολογείτε μετά από μια συντομογραφία στα κεφαλαία από την Αυτόματη διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Πρώτο γράμμα και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη συντομογραφία (μαζί με την τελεία) στο πλαίσιο Χωρίς κεφαλαίο μετά.

  • Για να εμποδίσετε την Αυτόματη διόρθωση να διορθώσει μια λέξη που περιέχει γράμαμτα πεζά και κεφαλαία, κάντε κλικ στην καρτέλα ΑΡχικά ΚΕφαλαία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη λέξη στο πλαίσιο Χωρίς διόρθωση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×