Προσθήκη άλλου ψευδώνυμου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έναν χρήστη

Συμβάλλοντες: Diane Faigel Kweku Ako Adjei
Τελευταία ενημέρωση 23 Φεβρουαρίου 2018

Αυτό το άρθρο αφορά καθολικούς διαχειριστές του Office 365 που έχουν συνδρομές για επιχειρήσεις. Δεν αφορά οικιακούς χρήστες.

Η κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365 είναι συνήθως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκχωρήθηκε στον χρήστη όταν δημιουργήθηκε ο λογαριασμός του στο Office 365. Όταν ο χρήστης στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον, η κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είναι αυτή που συνήθως εμφανίζεται στο πεδίο Από στις εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης να συσχετίσει περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον λογαριασμό στο Office 365 για επιχειρήσεις. Αυτές οι πρόσθετες διευθύνσεις ονομάζονται ψευδώνυμα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ιωάννας είναι Ioanna@NodPublishers.com. Θέλει επίσης να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις Ioanna.Andreou@NodPublishers.com και Sales@NodPublishers.com. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτά τα ψευδώνυμα για εκείνη, ώστε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στα ψευδώνυμα αυτά να καταλήγουν στα εισερχόμενα της Ιωάννας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 400 ψευδώνυμα για ένα χρήστη. Δεν απαιτούνται πρόσθετες χρεώσεις ή άδειες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν θέλετε πολλά άτομα να διαχειρίζονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως info@NodPublishers.com ή sales@NodPublishers.com, δημιουργήστε ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κοινόχρηστων γραμματοκιβωτίων στο Office 365.

Προσθήκη ψευδωνύμων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα χρήστη

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο Office 365.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Ενεργοί χρήστες ή επιλέξτε Χρήστες > Ενεργοί χρήστες.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 Germany, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Ενεργοί χρήστες.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Ενεργοί χρήστες.

 2. Στη σελίδα Ενεργοί χρήστες, επιλέξτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 3. Στα δεξιά, στη γραμμή Όνομα χρήστη / Ψευδώνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Επεξεργασία.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η εύρεση μιας παραμέτρου που ταιριάζει με το όνομα παραμέτρου 'EmailAddresses'", αυτό σημαίνει ότι το Office 365 χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τη ρύθμιση του μισθωτή ή του προσαρμοσμένου τομέα σας, σε περίπτωση που έχετε προσθέσει πρόσφατα έναν. Η διαδικασία ρύθμισης μπορεί να διαρκέσει έως 4 ώρες για να ολοκληρωθεί. Περιμένετε λίγο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, καλέστε την Υποστήριξη για να πραγματοποιήσει έναν πλήρη συγχρονισμό για εσάς.

 4. Στη σελίδα Επεξεργασία διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πλαίσιο κειμένου στην περιοχή Ψευδώνυμο, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος του νέου ψευδωνύμου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν προσθέσατε τον δικό σας τομέα στο Office 365, μπορείτε να επιλέξετε τον τομέα για το νέο ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

  Σημαντικό: Εάν αγοράσατε τη συνδρομή σας από το GoDaddy ή από κάποιον άλλο συνεργάτη, για να ορίσετε το νέο ψευδώνυμο ως το κύριο, πρέπει να μεταβείτε στην κονσόλα διαχείρισης του GoDaddy/συνεργάτη.

  Συμβουλή:  Το ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να τελειώνει με έναν τομέα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για να προσθέσετε ένα άλλο όνομα τομέα στη λίστα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη επιπλέον τομέων στο Office 365.

  Το παράθυρο "Επεξεργασία διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματος χρήστη" που δείχνει την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα νέο ψευδώνυμο που θα προστεθεί.

 5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση.

 6. Περιμένετε 24 ώρες για να εφαρμοστούν τα νέα ψευδώνυμα στο Office 365.

  Ο χρήστης τώρα έχει μια κύρια διεύθυνση και ένα ψευδώνυμο. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στις διευθύνσεις Ioanna.Andreou@NodPublishers.com και Sales@NodPublishers.com θα καταλήγουν στα εισερχόμενα της Ιωάννας.

  Αυτός ο χρήστης έχει μια κύρια διεύθυνση και δύο ψευδώνυμα.

 7. Όταν ο χρήστης απαντά, η διεύθυνση Από θα είναι η κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα μήνυμα αποστέλλεται στη διεύθυνση Sales@NodPublishers.com και καταλήγει στα εισερχόμενα της Ιωάννας. Όταν η Ιωάννα απαντήσει στο μήνυμα, θα εμφανίζεται ως αποστολέας η κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, όχι η διεύθυνση Sales@NodPublishers.com.

Εμφανίστηκε το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η εύρεση μιας παραμέτρου που ταιριάζει με το όνομα παραμέτρου 'EmailAddresses'";

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η εύρεση μιας παραμέτρου που ταιριάζει με το όνομα παραμέτρου 'EmailAddresses'", αυτό σημαίνει ότι το Office 365 χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τη ρύθμιση του μισθωτή ή του προσαρμοσμένου τομέα σας, σε περίπτωση που έχετε προσθέσει πρόσφατα έναν. Η διαδικασία ρύθμισης μπορεί να διαρκέσει έως 4 ώρες για να ολοκληρωθεί. Περιμένετε λίγο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, καλέστε την Υποστήριξη για να πραγματοποιήσει έναν πλήρη συγχρονισμό για εσάς.

Αγοράσατε τη συνδρομή σας από το GoDaddy ή από κάποιον άλλο συνεργάτη;

Εάν αγοράσατε τη συνδρομή σας από το GoDaddy ή από κάποιον άλλο συνεργάτη, για να ορίσετε το νέο ψευδώνυμο ως το κύριο, πρέπει να μεταβείτε στην κονσόλα διαχείρισης του GoDaddy/συνεργάτη.

Δείτε επίσης

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διαφορετική διεύθυνση

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×