Προσθέστε εικόνες ή βίντεο σε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας για να προσθέσετε εικόνες σε παρουσίαση PowerPoint, το έγγραφο του Word, ή βιβλίο εργασίας του Excel. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPad ή iPhone για να προσθέσετε βίντεο σε παρουσίαση του PowerPoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η επιλογή "Εισαγωγή βίντεο" δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για συσκευές Android ή των Windows και δεν είναι διαθέσιμη στο Word ή το Excel. Ωστόσο, εάν ένα βίντεο που προστέθηκε με μια άλλη έκδοση, μπορείτε να το αναπαραγάγετε στη συσκευή σας Android ή Windows.

Στο τηλέφωνο ή Android tablet

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας.

 2. Πατήστε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 3. Σε Android tablet, πατήστε Εισαγωγή.

  Εισαγωγή καρτέλας

  Στο τηλέφωνο Android, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή.

 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε εικόνες και, στη συνέχεια, πατήστε φωτογραφίες.

  Επιλέξτε φωτογραφίες

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel, πατήστε Εισαγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε φωτογραφίες.

  Επιλέξτε Εισαγωγή > φωτογραφίες

 5. Μεταβείτε στη θέση της εικόνας και πατήστε το για να την εισαγάγετε.

 6. Θα εμφανιστεί η καρτέλα εικόνα.

  Καρτέλα "εικόνα"

  Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω δυνατότητες στην καρτέλα εικόνες για να μορφοποιήσετε την εικόνα σας.

  • Στυλ – επιλέξτε από μια συλλογή στυλ για να προσθέσετε περιγράμματα ή να αλλάξετε το σχήμα της εικόνας σας.

   Στυλ

  • Προς τα εμπρός – κατά την προσθήκη εικόνων ή άλλες εικόνες, βρίσκονται σε στοίβα σε μεμονωμένα επίπεδα με τη σειρά που έχετε προσθέσει τους. Χρησιμοποιήστε την επιλογή προς τα εμπρός για να μετακινήσετε το ένα επίπεδο εμπρός εικόνας ή για να το μετακινήσετε στο επάνω μέρος της στοίβας.

   Προώθηση

  • Πίσω – χρήση της επιλογής προς τα πίσω για να μετακινήσετε το επίπεδο πίσω κατά μία εικόνα ή για να το μετακινήσετε στο κάτω μέρος της στοίβας.

   Προς τα πίσω

  • Περιστροφή – χρήση Περιστροφή επιλογές περιστροφή ή αναστροφή εικόνας. Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λαβή Λαβή για να περιστρέψετε την εικόνα.

   Περιστροφή

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δείτε το προς τα εμπρός, πίσω και Περιστροφή επιλογές στο τηλέφωνο Android, πατήστε Τακτοποίηση.

  • Περικοπή-χρησιμοποιήστε την επιλογή Περικοπή Περικοπή και το λαβές Λαβή για να καταργήσετε ανεπιθύμητα τμήματα της εικόνας σας.

  • Επαναφορά – χρήση Επαναφορά > Επαναφορά εικόνας για να απορρίψετε τη μορφοποίηση αλλαγές που έχετε εφαρμόσει σε μια εικόνα. Χρήση Επαναφορά > Επαναφορά μεγέθους για να απορρίψετε οποιαδήποτε αλλάζει που σας που έχουν το μέγεθος της εικόνας.

   Επαναφορά

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας.

 2. Πατήστε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 3. Πατήστε Εισαγωγή.

 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε εικόνες και, στη συνέχεια, πατήστε κάμερα.

  Επιλέξτε φωτογραφική μηχανή

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel, πατήστε εισαγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε κάμερα.

  Επιλέξτε Εισαγωγή > φωτογραφίες

 5. Πατήστε το εικονίδιο του στοιχείου ελέγχου Εικονίδιο επεξεργασίας για να δείτε τις επιλογές κάμερας. Μπορείτε να αλλάξετε την έκθεση, ορισμού ενός χρονομέτρου, αλλαγή του μεγέθους, αλλαγή σε οριζόντιο προσανατολισμό ή εναλλαγή της φωτογραφικής μηχανής από πίσω σε πρώτο πλάνο.

 6. Αφού έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της εικόνας σας, πατήστε το κουμπί κάμερας Κουμπί της κάμερας για να τραβήξετε την εικόνα και να την προσθέσετε στη διαφάνεια, έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας. Για να απορρίψετε τη φωτογραφία, πατήστε το X.

Στο iPad ή iPhone σας

Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο, πρέπει να αποθηκεύονται στο iPad ή iPhone και που πρέπει να δώσετε σας πρόσβαση εφαρμογές του Office σε αυτά.

 1. Πατήστε το στοιχείο Ρυθμίσεις.

 2. Πατήστε προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 3. Πατήστε φωτογραφίες.

 4. Σύρετε το στοιχείο ελέγχου για κάθε εφαρμογή του Office για να δώσετε πρόσβαση εφαρμογής.

  Πρόσβαση φωτογραφίας

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας.

 2. Πατήστε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 3. Στο iPad, πατήστε Εισαγωγή.

  Εισαγωγή καρτέλας

  Στο iPhone, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή.

 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε εικόνες και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη θέση της εικόνας σας.

  Μενού "φωτογραφίες"

 5. Πατήστε την εικόνα για να την προσθέσετε.

 6. Θα εμφανιστεί η καρτέλα εικόνα.

  Καρτέλα "εικόνα"

  Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω δυνατότητες στην καρτέλα εικόνα για να μορφοποιήσετε την εικόνα σας.

  • Στυλ – επιλέξτε από μια συλλογή στυλ για να προσθέσετε περιγράμματα ή να αλλάξετε το σχήμα της εικόνας σας.

   Στυλ

  • Σκιά – επιλέξτε από μια συλλογή από εφέ σκίασης.

   Σκιά

  • Αντανάκλαση – επιλέξτε από μια συλλογή από εφέ αντικριστά.

   Αντανάκλαση

  • Τακτοποίηση – κατά την προσθήκη εικόνων ή άλλες εικόνες, βρίσκονται σε στοίβα σε μεμονωμένα επίπεδα με τη σειρά που έχετε προσθέσει τους. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές Τακτοποίηση για να μετακινήσετε το εμπρός ένα επίπεδο της εικόνας, μετακινήστε το στο επάνω μέρος της στοίβας, μετακινήστε την εικόνα ένα επίπεδο πίσω ή μετακινήστε το στο κάτω μέρος της στοίβας.

   Τακτοποίηση

  • Περικοπή-χρησιμοποιήστε την επιλογή Περικοπή Περικοπή για να καταργήσετε ανεπιθύμητα τμήματα της εικόνας σας.

  • Επαναφορά – χρήση Επαναφορά > Επαναφορά εικόνας για να απορρίψετε τη μορφοποίηση αλλαγές που έχετε εφαρμόσει σε μια εικόνα. Χρήση Επαναφορά > Επαναφορά μεγέθους για να απορρίψετε τις αλλαγές που κάνατε στο μέγεθος της εικόνας.

   Επαναφορά

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας.

 2. Πατήστε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 3. Πατήστε Εισαγωγή.

  Εισαγωγή καρτέλας

  Στο iPhone, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή.

 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε κάμερα.

 5. Αφού ολοκληρώσετε την εικόνα σας, πατήστε τη φωτογραφία Χρησιμοποιήστε την προσθέσετε στη διαφάνεια, έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας. Για να απορρίψετε τη φωτογραφία, πατήστε επαναλάβετε και, στη συνέχεια, να ακυρώσετε.

Για να προσθέσετε ένα βίντεο στην παρουσίασή σας, πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο iPhone ή iPad.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση του PowerPoint.

 2. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θα περιέχει το βίντεο.

 3. Στο iPad, πατήστε Εισαγωγή.

  Εισαγωγή καρτέλας

  Στο iPhone, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή.

 4. Στην καρτέλα " Εισαγωγή ", πατήστε βίντεο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη θέση του βίντεο στο iPad σας.

 5. Πατήστε το βίντεο για να την προσθέσετε στην παρουσίασή σας.

Στο τηλέφωνο ή tablet με Windows

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας.

 2. Πατήστε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 3. Στο Windows tablet, πατήστε Εισαγωγή.

  Εισαγωγή καρτέλας

  Στο Windows phone, πατήστε δύο φορές στη διαφάνεια που θέλετε, στη συνέχεια, πατήστε περισσότερες Περισσότερα στο κάτω μέρος του οθόνης Περισσότερα , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή.

 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε εικόνες και, στη συνέχεια, πατήστε φωτογραφίες.

  Μενού εικόνων

 5. Μεταβείτε στη θέση της εικόνας και πατήστε το.

 6. Στο Windows tablet, πατήστε Εισαγωγή.

  Εισαγωγή εικόνας

  Στο Windows phone, πατήστε το σημάδι ελέγχου.

 7. Θα εμφανιστεί η καρτέλα εικόνα.

  Καρτέλα "εικόνα"

  Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω δυνατότητες στην καρτέλα εικόνα για να μορφοποιήσετε την εικόνα σας.

  • Στυλ – επιλέξτε από μια συλλογή στυλ για να προσθέσετε περιγράμματα ή να αλλάξετε το σχήμα της εικόνας σας.

   Στυλ

  • Προς τα εμπρός – κατά την προσθήκη εικόνων ή άλλες εικόνες, βρίσκονται σε στοίβα σε μεμονωμένα επίπεδα με τη σειρά που έχετε προσθέσει τους. Χρησιμοποιήστε την επιλογή προς τα εμπρός για να μετακινήσετε το ένα επίπεδο εμπρός εικόνας ή για να το μετακινήσετε στο επάνω μέρος της στοίβας.

   Μενού "Προώθηση"

  • Πίσω – χρήση της επιλογής προς τα πίσω για να μετακινήσετε το επίπεδο πίσω κατά μία εικόνα ή για να το μετακινήσετε στο κάτω μέρος της στοίβας. < media8 >

   Μενού με παλαιότερες εκδόσεις

  • Περιστροφή – χρήση Περιστροφή επιλογές περιστροφή ή αναστροφή εικόνας. Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λαβή για να περιστρέψετε την εικόνα.

   Μενού "Περιστροφή"

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δείτε το προς τα εμπρός, πίσω και Περιστροφή επιλογές σε Windows phone, πατήστε Τακτοποίηση.

  • Περικοπή-χρησιμοποιήστε την επιλογή Περικοπή Περικοπή για να καταργήσετε ανεπιθύμητα τμήματα της εικόνας σας. Πατήστε το κάτω βέλος για να προβάλετε το μενού " Περικοπή ". Μπορείτε να αλλάξετε τη Θέση της εικόνας και τη Θέση περικοπής.

   Μενού Περικοπή εικόνας

  • Πατήστε το εικονίδιο μέγεθος Αλλαγή μεγέθους εικονίδιο για να αλλάξετε το ύψος και το πλάτος της εικόνας. Πατήστε το Εναλλακτικό κείμενο για να προσθέσετε έναν τίτλο και μια περιγραφή για την εικόνα.

  • Επαναφορά – χρήση Επαναφορά > Επαναφορά εικόνας για να απορρίψετε τη μορφοποίηση αλλαγές που έχετε εφαρμόσει σε μια εικόνα. Χρήση Επαναφορά > Επαναφορά μεγέθους για να απορρίψετε οποιαδήποτε αλλάζει που σας που έχουν το μέγεθος της εικόνας.

   Επαναφορά μενού

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας.

 2. Πατήστε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 3. Στο Windows tablet, πατήστε Εισαγωγή. Στο Windows phone, πατήστε δύο φορές στη διαφάνεια που θέλετε, στη συνέχεια, πατήστε περισσότερες Περισσότερα στο κάτω μέρος του οθόνης Περισσότερα , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή.

 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε κάμερα.

 5. (Προαιρετικό) Πατήστε το εικονίδιο κάμερας αντίστροφη Αντίστροφη κάμερας για να κάνετε εναλλαγή της εστίασης κάμερας από το πίσω σε πρώτο πλάνο.

 6. Πατήστε το εικονίδιο κάμερας Εικονίδιο κάμερας για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

 7. Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη σας. Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, πατήστε το εικονίδιο αναλογιών Αναλογίες εικόνας . Για να εισαγάγετε τη φωτογραφία της διαφάνειας, πατήστε το σημάδι ελέγχου Σημάδι ελέγχου . Για να απορρίψετε τη φωτογραφία, πατήστε το X.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων του Word

Πραγματοποίηση σας υπολογιστικών φύλλων του Excel προσβάσιμη

Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεις του PowerPoint

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×