Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθέστε ένα ρόλο χρήστη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε ρόλοι χρήστη. Οι ρόλοι χρήστη είναι προκαθορισμένες κατηγορίες που μπορούν να αντιστοιχιστούν στους χρήστες της φόρμας με βάση τη θέση εργασίας τους ή άλλα κριτήρια. Ρόλοι χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιάσετε προσαρμοσμένων προβολών μιας φόρμας σε διαφορετικούς τύπους χρηστών, εμφανίζουν διαφορετικές ενότητες σε μια προβολή ή τον υπολογισμό της προεπιλεγμένης τιμής του πεδίου ή στοιχείου ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας αίτησης έγκρισης, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές προβολές αυτού του προτύπου φόρμας για οι εργολάβοι, λήψη παράγοντες και διαχειριστές και, στη συνέχεια, να αντιστοιχίσετε κάθε ρόλο χρήστη σε μια ξεχωριστή προβολή. Όταν οι χρήστες ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, το Microsoft Office InfoPath προσδιορίζει το ρόλο χρήστη με βάση το όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, ανοίγει την κατάλληλη προβολή που βασίζεται σε αυτόν το ρόλο χρήστη.

Σημείωση ασφαλείας: Ρόλοι χρήστη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να περιορίσετε την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα σε μια φόρμα. Ακόμα και αν κάνετε ένα πρότυπο φόρμας μόνο για ανάγνωση ή απόκρυψη ορισμένων στοιχείων ελέγχου που βασίζονται σε ρόλους χρήστη, οι χρήστες ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο της Microsoft για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε το αρχείο προτύπου φόρμας (.xsn) και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Πριν ξεκινήσετε

Προσθέστε ένα ρόλο χρήστη

Εμφάνιση μιας προβολής που βασίζεται σε ρόλο χρήστη

Έλεγχος των ρόλων χρήστη

Επισκόπηση

Όταν δημιουργείτε ένα νέο ρόλο χρήστη, μπορείτε να εκχωρήσετε στους χρήστες σε αυτό με τους εξής τρόπους:

 • Καθορίζοντας ονόματα χρηστών από μια υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory (για παράδειγμα, "sales\andrew"). Για να καθορίσετε ένα όνομα χρήστη σε μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί με και να δημοσιευτεί σε ένα δίκτυο Microsoft Windows που χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory του προτύπου φόρμας.

 • Καθορίζοντας ομάδες από μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε μια λίστα διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τα ονόματα όλων των μελών της ομάδας μάρκετινγκ. Για να καθορίσετε μια ομάδα σε μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί με και να δημοσιευτεί σε ένα δίκτυο Microsoft Windows που χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory του προτύπου φόρμας.

 • Καθορίζοντας μια τιμή που προέρχεται απευθείας από ένα πεδίο στη φόρμα. Το πεδίο μπορεί να λήψη δεδομένων από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου διαχειριστής, μπορείτε να συσχετίσετε ένα ρόλο συγκεκριμένο χρήστη με το πεδίο στο οποίο είναι συνδεδεμένο αυτό το πλαίσιο κειμένου.

Αφού προσθέσετε ένα ρόλο χρήστη, μπορείτε να τη ρυθμίσετε ως ένα από τα εξής:

Προεπιλεγμένη ρόλων    Οι χρήστες που δεν έχουν αντιστοιχιστεί σε έναν υπάρχοντα ρόλο χρήστη εκχωρούνται αυτόματα στο ρόλο χρήστη που έχει καθοριστεί ως το προεπιλεγμένο ρόλο. Ο προεπιλεγμένος ρόλος χρησιμοποιείται επίσης για τους χρήστες που είναι μέρος μιας ομάδας, αλλά που εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Ένα ρόλο χρήστη πάντα έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη.

Ρόλο δημιουργού    Εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα ρόλο συγκεκριμένο χρήστη σε χρήστες που Ανοίξτε τη φόρμα για πρώτη φορά, μπορείτε να καθορίσετε ένα ρόλο δημιουργού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ένα ρόλο δημιουργού με το όνομα "Ανάδοχος" που ισχύει για τους χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες εφαρμογής νέα άδεια. Αυτόματα εκ νέου ένα χρήστη που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα ρόλο διαφορετικό χρήστη με το ρόλο του έργου, όταν ο συνάδελφός ανοίξει μιας νέας φόρμας αίτησης έγκρισης. Ωστόσο, την επόμενη φορά που αυτός ο χρήστης ανοίγει στην ίδια φόρμα, το Microsoft Office InfoPath χρησιμοποιεί του ρόλου του ατόμου που του έχουν ανατεθεί χρήστη αντί για το ρόλο δημιουργού.

Εάν έχετε αντιστοιχίσει ρόλους στους χρήστες που βασίζονται σε οποιονδήποτε συνδυασμό ονόματα χρηστών, ομάδων ή τιμές από ένα πεδίο, όταν ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath καθορίζει το ρόλο για να εκχωρήσετε σε αυτόν το χρήστη, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σειρά :

 1. Το όνομα του χρήστη είναι μια τιμή από ένα πεδίο στο πρότυπο φόρμας.

 2. Είναι το όνομα του χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 3. Ο χρήστης είναι μέλος μιας ομάδας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

  Σημείωση: Εάν ο χρήστης είναι μέλος της πολλές ομάδες και εκχωρείτε ρόλοι χρήστη που βασίζονται σε μια ομάδα, το InfoPath ελέγχει τη λίστα μελών της κάθε ομάδας με τη σειρά που παρατίθεται στην ομάδα στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρόλων χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης είναι μέλος στην ομάδα λήψη παράγοντας και του διαχειριστή της ομάδας και του διαχειριστή της ομάδας παρατίθεται πριν από την ομάδα λήψη παράγοντας, ο χρήστης θα αντιστοιχιστεί το ρόλο του χρήστη για το διαχειριστή της ομάδας.

 4. Εάν κανένα από τα παραπάνω είναι αληθείς, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος ρόλος.

Αφού προσδιορίσετε τους ρόλους χρήστη για το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να ρυθμίσετε μια κανόνας την αυτόματη εναλλαγή προβολών με βάση το ρόλο του χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ρόλο χρήστη manager και, στη συνέχεια, δημιουργήστε έναν κανόνα για την αυτόματη μετάβαση στην προβολή "Διαχείριση", όταν ένας χρήστης που έχει ανατεθεί στο ρόλο διαχειριστή ανοίγει τη φόρμα. Εναλλακτικά, μπορείτε πρώτα να δημιουργήσετε τον κανόνα και, στη συνέχεια, να ορίσετε τους ρόλους χρήστη ως μέρος της διαδικασίας Δημιουργία κανόνα.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ρόλοι χρήστη σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δημιουργήσετε ρόλοι χρήστη μόνο σε ένα πρότυπο φόρμας του οποίου οι φόρμες συμπληρώνονται στο InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Για να προσθέσετε ρόλους χρήστη στο πρότυπο φόρμας, χρειάζεστε τα εξής:

 • Μια λίστα με τους ρόλους χρήστη που θέλετε να προσθέσετε, μαζί με τα μέλη της κάθε ρόλο χρήστη. Τα μέλη μπορεί να είναι ονόματα χρηστών ή ομάδων από μια υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory ή μια τιμή που εισάγεται από το χρήστη σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο με ένα συγκεκριμένο πεδίο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

 • Το προεπιλεγμένο ρόλο χρήστη που θέλετε να εκχωρήσετε στους χρήστες που ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, όταν δεν είστε μέλος του ρόλου χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Προσθέστε ένα ρόλο χρήστη

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρόλοι χρήστη.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρόλων χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στο πλαίσιο όνομα ρόλου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο ρόλο χρήστη.

 4. Για να εκχωρήσετε στους χρήστες ή ομάδες χρηστών του ρόλου, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής.

  Καθορίστε έναν ή περισσότερους χρήστες που είναι μέρος ενός δικτύου που χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ονόματα χρηστών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες Κουμπί "Αναίρεση" .

   Σημείωση: Εάν ήδη γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τομέα, πληκτρολογήστε τις στο πλαίσιο ονόματα χρηστών. Πρέπει να είναι σε τη μορφή τομέας\όνομα χρήστη. Διαχωρίστε τα ονόματα χρηστών με ερωτηματικά (;).

  2. Στο πλαίσιο εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για να το επιλέξετε, πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα χρηστών, διαχωρισμένα με ελληνικά ερωτηματικά (;).

   Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μορφοποίησης των ονομάτων χρηστών, κάντε κλικ στη σύνδεση παραδείγματα του παράθυρο διαλόγου.

  3. Για να ελέγξετε τα ονόματα των χρηστών που πληκτρολογήσατε σε σχέση με τα ονόματα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος ονομάτων.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Καθορίστε μία ή περισσότερες ομάδες που αποτελούν μέρος ενός δικτύου που χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ονόματα ομάδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε μία ή περισσότερες ομάδες Εικόνα κουμπιού .

   Σημείωση: Εάν ήδη γνωρίζετε το όνομα της ομάδας, πληκτρολογήστε την στο πλαίσιο ονόματα ομάδων. Πρέπει να έχει τη μορφή τομέας\όνομα χρήστη. Διαχωρίστε τα ονόματα ομάδων με ερωτηματικά (;).

  2. Στο πλαίσιο εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για να το επιλέξετε, πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα ομάδων, διαχωρισμένα με ελληνικά ερωτηματικά (;).

   Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μορφοποίησης των ονομάτων ομάδων, κάντε κλικ στη σύνδεση παραδείγματα του παράθυρο διαλόγου.

  3. Για να ελέγξετε τα ονόματα ομάδων που πληκτρολογήσατε σε σχέση με τα ονόματα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος ονομάτων.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Καθορίστε τα ονόματα χρηστών που παρέχονται απευθείας από ένα πεδίο στη φόρμα

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ονόματα χρηστών από τη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων Εικόνα κουμπιού .

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο πεδίο που θα παρέχουν τις τιμές που θέλετε για τους ρόλους χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να ορίσετε το ρόλο χρήστη ως ρόλο δημιουργού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός ως δημιουργού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Όταν ένα ρόλο χρήστη καθορίζεται ως δημιουργός, αυτός ο ρόλος προηγείται όλων των άλλων αντιστοιχίσεων ρόλων ακόμα και αν ο ρόλος δημιουργού βρίσκεται στο μέσο τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρόλων χρήστη.

 6. Για να καθορίσετε έναν προεπιλεγμένο ρόλο χρήστη για χρήστες που δεν είναι μέλη άλλων ρόλων, επιλέξτε το ρόλο στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρόλων χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

  Σημείωση: Πρέπει να έχετε περισσότερα από ένα ρόλο χρήστη προκειμένου να κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση μιας προβολής που βασίζεται σε ρόλο χρήστη

Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που περιλαμβάνει ρόλοι χρήστη και περιέχει πολλές προβολές, μπορεί να είναι χρήσιμο για την εμφάνιση μιας προβολής που βασίζεται σε ρόλο χρήστη που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κανόνα για να έχετε μια συγκεκριμένη προβολή ανοίγει όταν ένας χρήστης που έχει αντιστοιχιστεί σε έναν συγκεκριμένο ρόλο χρήστη ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 2. Στη λίστα " κατηγορία " στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας", κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή συμπεριφορά ανοίγματος, κάντε κλικ στην επιλογή " κανόνες ".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης.

 7. Στο πρώτο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή τρέχουσα ρόλο του χρήστη.

 8. Στο δεύτερο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή είναι ίσο με.

 9. Στο τρίτο πλαίσιο, κάντε κλικ στο όνομα του ρόλου χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 11. Στη λίστα ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή προβολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μιας προβολής στη λίστα Προβολή.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος των ρόλων χρήστη

Εάν η φόρμα έχει πολλούς ρόλους χρήστη, είναι καλή ιδέα να ελέγξετε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά κάθε ξεχωριστού ρόλου. Παρόλο που μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός προτύπου φόρμας για να ελέγξετε εάν οι προβολές λειτουργούν όπως αναμένεται με τους ρόλους χρήστη, δεν θα μπορείτε να προσομοιώσετε τη διαδικασία αξιολόγησης ενός χρήστη σε σχέση με ανάθεσης ρόλος του χρήστη. Αυτό συμβαίνει επειδή το InfoPath ελέγχει τους ρόλους χρήστη όταν συμπληρώνετε τη φόρμα, όχι όταν κάνετε προεπισκόπηση του. Εάν θέλετε να ελέγξετε πλήρως τους ρόλους χρήστη για το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να προσωρινά εκχωρήσετε στον εαυτό σας σε κάθε ρόλο χρήστη που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη φόρμα όπως αν πρόκειται να τη συμπληρώσετε.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 2. Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή " Προεπισκόπηση ".

 3. Στη λίστα Προεπισκόπηση ως στην περιοχή Ρόλος χρήστη, επιλέξτε το ρόλο που θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

  Το όνομα του τρέχοντος ρόλου χρήστη εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου προεπισκόπησης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×